Heartland. Totální nadvláda nad Eurasií

Огонь

Heartland. Totální nadvláda nad Eurasií.

Po okamžitém zavedení sil CSTO do Kazachstánu oněmělí „západní partneři“ (a nejen ti západní) se stále nemohou vzpamatovat.

Se Západem je vše jasné. To je NATO v čele se Spojenými státy a země typu Ukrajiny a Finska. 

Jsou jako ten šílený hráč pokeru, jehož sázku už krupiér shrábnul, ale on se omámeně dívá na herní stůl a ještě nechápe, co se stalo…. Jak se to mohlo stát, že největší geopolitická událost proletěla kolem nich a ještě ke všemu se jich nijak netýká. 

Tehdy Spojené státy vybídly Tokajeva, aby vysvětlil důvody proč se obrátil na CSTO, ale ruské ministerstvo zahraničí okamžitě odrazilo požadavek Američanů – “Co je vám do toho?”

A “usměrňuje” nejen západní partnery, ale i další – Gruzínce, Ázerbájdžánce, Čínu,…

Protože zavedení sil CSTO do Kazachstánu zcela mění geopolitické uspořádání Eurasie.

Začněme u západních partnerů. 

Dobře si uvědomují, že Rusko dnes jako pták Fénix vstává z popela. 

Převzetím kontroly nad Kazachstánem a tedy fakticky obnovením kontroly nad rozsáhlými územími prapůvodního Velkého Ruska, Moskva, i přes absenci ukrajinských území, začíná diktovat Západu svá pravidla mezinárodních vztahů.

Moskva již před setkáním Rusko-Západ slovy Rjabkova řekla, že nebude dělat žádné ústupky ohledně ultimáta Západu. Ústupky žádné nebudou.

Včetně baltských limitrofů*. 

Pokud budou instalovány odpalovací pozice raket, Rusko na tyto pozice zaútočí. 

https://news.rambler.ru/politi…

Tvrdé prohlášení Rjabkova, je veřejné oznámení požadavků Kremlu. Ano, o napadení těch objektů se zatím nehovoří, ale už samotný tón výroků – „Seberte si saky-paky… a odejděte“ – to dostatečně naznačuje. 

Tím, že Rusko vrátilo kazašská území, poprvé od porážky ve studené válce zcela změnilo svou zahraniční politiku – z ustupující na útočnou. 

Západ je ve zmatku, vždyť ještě včera věřil, že může Rusku klást podmínky a dnes se to obrátilo v neuskutečnitelné sny.

Další je ukrajina. 

Žádné velké písmeno, jednoduše proto, že ani takový stát neexistuje. Existuje území, které se podmíněně nazývá ukrajina, kde žije více než polovina ruských lidí. Existují starověká ruská města, jsou zde historická území Ruska, ale ve skutečnosti nikdy nebyla ukrajina jako subjekt a jako stát. 

Takže dnes je toto území v šoku. Kolaps Kazachstánu ukázal, jak rychle se může geopolitická situace změnit. Ano zdá se, že ještě včera byl považován za stát a dnes se miliony lidí probouzejí do nové reality a žádný Kazachstán už prostě neexistuje. Ano, samozřejmě, jméno stále zůstává a jakoby území, ale země už tam není. A ukrajina je v šoku a veškerá její pompézní banderovská nezávislost a podobně i státní neutralita se přes noc změnily v „nicotu“. 

Protože ode dneška lze nazývat věci pravými jmény. Na území bývalého Velkého Ruska nejsou a nebyly samostatné republiky. Jsou předměstí – okrajiny, nad kterými Rusko dočasně ztratilo kontrolu. 

Ale to byla otázka času.  

Nyní se všechna ztracená ruská území prudce napjala – v šoku jsou Gruzie, Ukrajina, Moldavsko, ale nejvíce pobaltské státy, na které Rusko hodlá zaútočit v případě ohrožení Západem. 

Není náhodou, že Spojené státy již v informačním prostoru prosazovaly myšlenku vyloučení pobaltských zemí z NATO. Už si totiž uvědomily, že Rusko se už nebude rozmýšlet o raketovém útoku na jejich základny na pobaltských územích.

Nyní o „nezápadních partnerech“. 

Ty jsou ještě více v šoku. Pro Turecko je Kazachstán „středem turkického světa“. A proto je to konec tureckého geopolitického projektu „Velký Turan“.  

Pro Írán, souseda v Kaspickém moři, o kterém se nyní neví, jak se začne rozdělovat. Média uvádějí, že síly CSTO jsou již ve městě Ševčenko. A to znamená nejen to, že dojde k přerozdělení území Kaspického moře, ale je tam také spousta již prozkoumaných energetických zdrojů. 

Největší šok měla Čína, která je zaprvé jedním z největších investorů v Kazachstánu, zadruhé Kazachstánem prochází globální čínský projekt Hedvábné stezky. Politické události v Kazachstánu jsou neoddělitelné od jejich ekonomického zázemí a prolínání finančních investic jak západních zemí, tak Ruska a Číny. 

Moskva se zavázala vyřešit složitý uzel geopolitických rozporů, což vyvolalo „hněv“ mezinárodního „civilizovaného“ společenství. Přínos z takového rizika je však velmi významný. Jde o to, že takzvaná „severní“ část nové čínské „Hedvábné stezky“, rozsáhlá iniciativa „Jeden pás – Jedna cesta“, tedy dopravní a infrastrukturní dálnice, která zajišťuje hustý tok zboží z Čína směrem k Baltskému moři a Evropě, prochází Kazachstánem. https://finobzor.ru/114226-ros…

A to nepočítám projekty – trans-kaspický plynovod, trans-iránský průplav do Indického oceánu, zájmy Ázerbájdžánu, Turkmenistánu, Gruzie v Kaspické pánvi, to vše je nyní pod kontrolou Ruska.  

Nemluvě o tamních všemožných nerostných surovinách, o kterých je nyní v tisku mnoho informací.

Kazachstán, který se přes noc zhroutil, umožňuje Rusku přistoupit k vytvoření „Heartlandu“.

Právě proto jsou západní i nezápadní „partneři“ v šoku. 

ALE…

Za prvé, samotný Kazachstán reprezentovaný svým nejvyšším vedením pozval Rusko na pomoc a to bylo z mezinárodně právní pozice zcela legitimní. 

Za druhé, „partneři“ neočekávali tak okamžitou reakci Ruska. 

Za třetí, celá tato situace se týkala pouze Ruska a pouze zemí CSTO a všech ostatních „partnerů“ se tato situace nijak netýkala. Čili jakékoli tvrzení o porušování něčích práv je absolutně nevhodné. 

„Partneři“ v bezmocné zuřivosti hledí na probíhající procesy, ale nemohou udělat nic nebo ovlivnit alespoň něco. Pravda, Spojené státy prohlásily, že jsou připraveny pomoci kazašskému lidu, a dokonce i Čína oznámila svou podporu lidu Kazachstánu.  https://svpressa.ru/war21/arti…

Ale se skřípěním zubů jsou nuceni sledovat, jak Velké Rusko právě teď začíná vytvářet Heartland. 

Zuří, protože byli odsunuti bez možnosti tento proces jakkoli ovlivnit.

Z internetu – 

THE HEARTLAND THEORY byla vyvinuta skotským geografem Sirem Halfordem J. MACKINDEREM. Před Královskou geografickou společností v Londýně v roce 1904 četl svou práci „The Geographical Pivot of History“ a brzy poté publikoval své názory o vlivu  geografie na politiku v Geographical Journal.

Sir Halford John Mackinder – geograf a geopolitik, člen tajné rady, zakladatel teorie „Heartland“. 

Pojmy „Světový ostrov“ («the World-Island», tedy Eurasie a Afrika) a „Srdce“ («the Heartland», tedy střední a severní část Eurasie) zavedl Mackinder v roce 1904.

Mackinderův argument vnesl do POLITICKÉ GEOGRAFIE názor, že zeměkoule by se mohla rozvinout do dvou mocenských bloků. Centrum světové moci leželo v „srdci“. Jednalo se zhruba o území východně od DUNAJE až po URAL. Mackinder tvrdil, že kdokoli sjednotí a ovládne střední a východní Evropu, bude schopen ovládat tři kontinenty „Světového ostrova“ – Evropy, Asie a Afriky. 

Byl to Mackinder, kdo učinil prohlášení, které určilo politický kurz globálního impéria Západu.

Jeho hypotéza, která se proslavila, byla:  

„Kdo ovládá východní Evropu, ovládá Heartland. Kdo vládne Heartlandu, ovládá Světový ostrov. A kdo vládne Světovému ostrovu, vládne celému světu“ .

Proto – a to si už uvědomili i Američané – Rusko v případě vojenského ohrožení se už nyní nebude rozmýšlet zda „vystartovat“ po Západu. A když bude potřeba, tak i jakýmkoli jiným směrem.

Proto jsou všichni vyděšení…

To je vše, co jsem chtěl říct.

Огонь

https://bit.ly/33DoNEQ

* Limitrofové – země ležící při hranici Ruské federace nebo v její blízkosti, které před pádem SSSR byly jeho součástí, nebo spojenci.

sdíletj na

5 1 hlas
Ohodnotit příspěvek
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
krtek
22. 1. 2022 11:32

Ten kdo se nechová seriozně a slušně, chce toho moc, může přijít o mnoho.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$