politika

Generál Dominique Delawarde: Otevřené dopisy generálů

Réseau International, Dominique Delawarde

Otevřené dopisy od dvou německých generálních důstojníků o aféře těžkých tanků

Po třech stanoviscích francouzských generálních důstojníků ze tří armád se přidali i němečtí generálové, i když nikdy nebylo jejich zvykem protestovat.

Tyto otevřené dopisy, které předal francouzský generál, ukazují, že NATO není zdaleka jednomyslné, pokud jde o rusofobní křížovou výpravu vedenou výhradně v zájmu Spojených států.

Argumenty těchto německých generálních důstojníků jsou téměř stejné jako naše.

Druhý jde dokonce tak daleko, že vyzývá k pouličním demonstracím.

Po přečtení ekvivalentních textů z USA a České republiky mě zajímají všechny texty z ostatních zemí NATO a podepsané jejich autory, pokud tito vykonávali významné vojenské povinnosti během studené války nebo po ní.

Příjemné čtení a každý ať si samozřejmě udělá názor sám.

***
Protest proti pokračující německé podpoře Ukrajiny tanky a další těžkou válečnou technikou  

Sebald Daum, generálmajor ve výslužbě.

Rozhodnutím kancléře Spolkové republiky Německo pana Scholze a jeho vlády nakonec dodat na Ukrajinu 14 tanků „Leopard-2“ a umožnit ostatním zemím NATO také Ukrajině poskytnout tanky Leopard, vstupuje Německo do nové fáze účasti ve válce proti Rusku a zhmotňuje tak prohlášení jejího ministra zahraničních věcí o válečném stavu s Ruskem.

Německo tímto rozhodnutím nejen na Ukrajině prodlužuje Hekatombu („Sto býků“ – ve starověkém Řecku to znamenalo slavnostní oběť sta býků. V básních Homéra (například v “Iliadě”) – od 12 do 100 kusů dobytka. Následně – jakákoli velká slavnostní oběť, toto slovo označovalo libovolný počet obětních zvířat, i když nedosáhl sta, pozn.red.), ale stává se stranou války. Zároveň se Rusko stává stále více nepřítelem německého lidu a vše, co bylo důležité v přátelských vztazích s Ruskem, je trvale ničeno, zejména na východě i v SRN jako celku.

Proto bych vám rád připomněl několik důležitých faktů:

– že Sovětský svaz se největší měrou podílel na osvobození německého lidu od hitlerovského fašismu s více než 27 miliony mrtvých,

– že po roce 1945 Rudá armáda a sovětský lid neprováděli “rány za ránu” a nezasypali Německo nenávistí, jak je tomu nyní v Německu proti Rusku,

– že Sovětský svaz a Rusko sehrály rozhodující roli ve znovusjednocení Německa, protože bez jejich souhlasu by neexistovala „sjednocená německá vlast“,

– že Rusko dobrovolně stáhlo své okupační jednotky v dobré víře v rámci dobrých sousedských vztahů, zatímco americké okupační jednotky jsou v zemi stále přítomny,

– že Rusko souhlasilo s tím, že Německo není neutrální, ale zůstává v NATO,

– že to není Rusko, kdo se přiblížil k hranicím Německa nebo EU, ale že jednotky NATO jsou dnes na hranicích Ruska,

– a na závěr je třeba připomenout, že to byly Spojené státy a NATO, kdo v roce 2014 provedl na Ukrajině puč, vyhnal zvoleného prezidenta ze země a vojensky vyzbrojil Ukrajinu a obrátil ji proti Rusku, aby mohla vést a vede válku proti vlastnímu lidu po dobu 8 let.

To vše bylo zapomenuto, to je nyní poděkování za vše, co Sovětský svaz a Rusko pro Německo udělaly, nebo jsme již připraveni vstoupit potřetí do války proti Rusku? Měly by se německé tanky Leopard valit proti Rusku jako v minulosti německé Tigery? Zapomněli jsme tak rychle na výsledky Stalingradu a Kurska, nebo se k těmto porážkám chceme vrátit?

Válka nikdy nebyla v Německu nepsaným zákonem. Už nikdy nesmí v Německu zvítězit nenávist a válečné výkřiky proti Rusku, nikdy se nesmí ozývat výkřiky „chcete totální válku“ proti národům Ruska.

Proto zvedám svůj hlas na protest proti německým dodávkám tanků a jiné těžké válečné techniky, které prodlužují válku a masakry na Ukrajině. Kéž zvítězí hlasy rozumu a nechť bezpočet lidí přispěje v tomto směru v zabránění válce.

***
Německé tanky proti Rusku – vzpoura mého svědomí

Manfred Grätz, generálporučík ve výslužbě.

Zase nastal čas. Doba, které se bojí nesčetné množství lidí, po které touží a kterou vyvolává menšina, která zapomíná na historii nebo jí arogantně pohrdá, která se cítí povolána vládnout naší zemi a jako vazal následuje transatlantického spojence.

Jsou horlivě podporováni naladěným mediálním prostředím – nyní německý kancléř oficiálně oznamuje, že bylo přijato rozhodnutí poslat tanky na východ. Mnohým lidem vstávají vlasy na hlavě, špatné vzpomínky se probouzejí, včetně mě. Jsou to vzpomínky z dětství.

Narodil jsem se v roce 1935 a byl jsem vlastně dítě druhé světové války. Příliš mladý na to, abych se účastnil závodů ve zbrojení německého fašismu, ale dost starý na to, aby pochopil, že válka znamená jen nezměrné utrpení, bídu, deprivaci a nelidské vyhlazování. Ztratil jsem otce. Chladný a bezcitný dopis od jeho velitele roty uvedl, že zjevně „padl za Führera, lid a vlast v hrdinných obranných bitvách proti bolševickému nepříteli.… “.

Čas od času se vynoří vzpomínky, jako když jsme jako chlapci seděli u kolejí a sledovali četné vojenské transporty s obřími bílými nápisy: “Kola se musí točit k vítězství.” 

Dnes můžeme číst: „Německé tanky ve směru na Rusko“. Paralely, podobnosti jsou nepochybně snadno rozpoznatelné. Noční bombardování, nálety, město Chemnitz v plamenech nedaleko mé vesnice, to vše přispělo k tomu, že jsem se od dětství naučil nenávidět válku a toužit po míru. Konec války jsem nakonec zažil jako osvobození Německa od fašismu sovětskou armádou.

Od těchto událostí uplynulo téměř osm desetiletí. Tehdejší mladík se proměnil v 88letého muže, který prožil bohatý život v době bohaté na historické události.

Patří mezi ně 38 let mírové služby v naší Národní lidové armádě, včetně šesti let studia v SSSR. Ochotně přiznávám, že tuto zemi miluji, i když vím, že dnešní Rusko už není srovnatelné se Sovětským svazem. Ale zůstali lidé, jejichž otcové a dědové bojovali za svou vlast proti německému fašismu a také nás osvobodili. Vřelí a milí lidé, přátelé!

To vše a mnohem více se mi vybavuje v kontextu všeho, co se právě děje. Duch je stále vzhůru, i po 88 letech.

Je to celá směs pocitů a vjemů, která mě dojímá, dominuje vztek a zklamání. Hněv ve mně stoupá, když jsem konfrontován s jednostranným připisováním odpovědnosti Rusku, obecně Putinovi, Putinovi agresorovi, Putinovi válečnému zločinci, a to bez jakéhokoli podkladu. Putin je zodpovědný za vše, co se aktuálně děje ve světě. 

Celá historie války na Ukrajině je zapomenuta nebo záměrně umlčena, je zapomenuta neschopnost západu dostát svému slovu o nerozšiřování NATO na Východ. Putinův projev před Bundestagem v roce 2001, ve kterém natáhl ruku, nabídl mírovou spolupráci, a pak se setkal s potleskem a ovacemi ve stoje, je také zapomenut. Zapomenut je také jeho projev na mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007, ve kterém hovořil o východním rozšiřování NATO jako o hrozbě pro ruské bezpečnostní zájmy.

Hněv narůstá, když paní Baerbocková, koneckonců ministryně zahraničí a diplomatka naší země na nejvyšší úrovni, nic netušíc a bez jakýchkoli diplomatických dovedností nebo dokonce slušnosti, spustí „Zničíme Rusko“.

Na stejné úrovni je časté tlachání o tom, zda už jsme nebo nejsme bojovní, často to zní a působí dojmem, jako bychom hledali, sondovali a zkoušeli, zda můžeme jít ještě o krok dále. 

Na frontách je dávno vše jasné. Jsme v tom. Co víc by se mělo udělat, když jsme již dodali tanky a další těžké zbraně pro „ušlechtilý a vznešený“ cíl porazit Rusko?

Nebezpečné je také vidět politiky a takzvané experty, jak v diskusních pořadech nebo při jiných příležitostech nic netušíc a bezohledně diskutují o tématu eskalace, třeba s jadernými zbraněmi, nejprve s pomocí „taktiky malého rozsahu“. Již jsou zapomenuté Hirošima a Nagasaki, tato dvě japonská města, oběti prvního svržení atomové bomby na obydlené území, bez jakékoli vojenské nutnosti. Tou dobou už byla druhá světová válka dávno rozhodnutá jak v Evropě, tak na Dálném východě. A jak každý ví, nebyli to Rusové, kdo to udělal! 

Zapomenuto je veškeré utrpení a útrapy, všechny oběti počítající se v desítkách tisíc a dlouhodobé následky, které tyto „dvě malé ráže“ – podle dnešních měřítek – po desetiletí způsobily.

Je nepředstavitelné a nezodpovědné si teď takhle zahrávat s ohněm! Jako bývalý voják říkám každému, kdo na takové dobrodružství jen myslí – tohle je válečný zločin!

O válečných zločinech! Mluví o tom ještě někdo v souvislosti s Hirošimou a Nagasaki? Zapomněli jsme! Klasifikovaný, největší válečný zločin v dějinách lidstva, spáchaný Spojenými státy.

Považuji nejen za politováníhodné, ale také i znepokojivé, že naši politici, kteří mají vládní odpovědnost, ignorují konzultace. Mám zde na mysli to, že názor zkušených vojáků, specialistů ve své profesi, je stále více upozaďován, či spíše pošlapáván, a že jej veřejnost přestává vnímat. Neměli bychom si dělat starosti, když generál Kujath, vynikající znalec tématu, včetně NATO a zvláště NATO, musí prezentovat své pozoruhodně reálné hodnocení situace ve švýcarských novinách? Nebo když generál Wad, bývalý vojenský poradce paní Merkelové, mluví v novinách EMMA Alice Schwarzerové (nechápejte mě špatně, respekt k paní Schwarzerové!).

Nebo když dokonce náčelník generálního štábu americké armády generál Milley byl Bidenovou administrativou pokárán za skutečné hodnocení situace na Ukrajině a jeho zjištění byla ignorována?

Nechci tady ani mluvit o dalších vojácích, dokonce i bývalých vojenských zaměstnancích Bundeswehru, kteří by mohli Rusy dobře znát!

Faktem zůstává, že německým vazalstvím věrně dodržujeme válečnou politiku Spojených států, našeho hlavního transatlantického spojence, jejímž cílem je ovládnout svět. 

Quo vadis, Německo? Kladu si otázku. Nebo abych parafrázoval Heinricha Heineho: “Když v noci pomyslím na Německo, spánek je pryč!”

Ještě jedno slovo všem členům a příznivcům našeho spolku, mým kamarádům a přátelům.

Zvyšte hlas, neschovávejte se.

Pište v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky a nezapomeňte své jméno a hodnost.

Hledejte a najděte naše spojence, zúčastněte se také jejich demonstrací.

Společně jsme silnější.

Vydejte se do ulic, pokud jste stále fit a aktivní. Mluvte s lidmi, navzdory rozdílným zájmům.

Nikdo nechce válku mezi demonstranty.

Tohle všechno mi říká moje svědomí. Poslouchejte prosím své vlastní.

Pro Pokec24 přeložila Janinna

Réseau International
https://bit.ly/3HxkaMG

sdílet na

67 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Pavel
4. 2. 2023 02:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Vetsi cast generalu sou posrany az za usima, uz z toho pomysleni , ze jim neco vybouchne za prdeli..I v bunkrech.
NATO nejsou a nechteli bejt generalove..
Vzdycky nejdrive byli poslusne pro valky ,kdyz se pred valkami schovavali daleko od fronty a posilali na masakry jine..
Meli v zabranych palacich vecirky se slecnami alkoholem ,zradlem a dulezitymi poradami, taky v bordelech ,mohli se s nimi uprimne vypovidat z jejich bolistek a problemu, /co maji treba s manzelkama , atd./..
Slecny za prachy projevovaly porozumeni a dodali utechu….
Ted je to jina, tak at jiny protestujou a delaji neco, at neni valka..
Kdyz generalove maji strach.
Slavnej general Mc Arthur utekl pred japoncem, az do Australie a nechal statisicovou armadu s civilnimi zamestnanci, sestrami ,doktory atd. bez vedeni..Pak zacal vitezit , kdyz japonec nemel na valku potrebny suroviny a hrdinne rozkazal presidentovi chudy zeme valkou a jeho deserci z valky rozvraceny Filipiny, ze chce milion dolaru za osvobozeni..
Ponevadz prece bojoval , /tisic km daleko od nepritele /za svobodu..

Autor
4. 2. 2023 10:10
Odpovědět  Pavel

Takovým generálům se říká “taneční generálové”. Jejich hlavní dovednost je kariérismus, schopnost okouzlovat “dámy” na tanečním parketu, nosit uniformy s nic neříkajícími ale třpytivými vyznamenáními, hromadit majetek, skvěle využívat své podřízené pro své soukromé účely.

3726odolnost.jpg
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jan
4. 2. 2023 17:28
Odpovědět  Peter 008

Ano, maji admirala transgendera s presitym pohlavim. S buzerantama a s lesbama v armade chteji neco vyhrat?

Jan
4. 2. 2023 17:32
Odpovědět  Jan

Oni si mysli, ze Rusove znici Evropu a US Zide budou zase rejzovat na jeji obnove a vyzbrojeni! Ze se USakum zase nic nestane jako ve 2. 3. svetove. V Ardenach je zmackl Hitler a volali Stalinovi, aby jim pomohl z bryndy a zautocil na vychodni fronte.

Pijack
4. 2. 2023 10:16
Odpovědět  Pavel

Náš “slavný” lemplpasák Pavel t.č. zvolený kašpárek na Hrad ze sebe dělá hrdinu, že prý plánoval osvobození jakýchsi Belgických 50 vojáků v obklíčení (přesto žoldáci NATO, tedy agresoři). Asi neuměli bojovat 🙂 A tak naše kavárna udělala z plánovače Pavla někde na operačním sále v hlubokém týlu hrdinu. Jiný režim by měl důvod označit našeho jenerála za agresora. Smíchy se vždy válím po zemi, jak seladon a urostlý krasavec se samopalem hrdinně likviduje hordy nepřátel na frontě 🙂 Kdo nebyl na vojně, ví o čem mluvím.

ANTIUKRAJINEC
4. 2. 2023 13:46
Odpovědět  Pijack

No mě by samotnýho zajímalo,jak to s tím osvobozováním bylo-přece jen si toho plesnivýho blbečka s velkou hlavou v té první linii nějak neumím s tím samopalem představit😂

Boomer
4. 2. 2023 17:46
Odpovědět  ANTIUKRAJINEC

.. nedávno jsem narazil na diplomovou práci, ve které byla celá událost popisovaná, včetně vyjádření přímých účastníků. Hledejte..

Jan
4. 2. 2023 17:34
Odpovědět  Pijack

Cesko-sovetsky a pak americky rozvedcik Pavek je rizen z Londyna a USA. V NATO se ucastnil zlocinnych teroristickych valek proti slabym zemim.

4. 2. 2023 11:08
Odpovědět  Pavel

O tom jak McArthur se hrdinně s celou rodinou na začátku (americké) války “takticky” přesunul z Filipin do Austrálie a nechal tam stotisícovou armádu Američanů a Filipinců Japoncům na pospas – přes důsledné varování jeho podřízených o blížící se katastrofě – se dá něco dozvědět z bestselleru Johna Grishama Reckoning, v Česku vyšlo jako Zúčtování. Příběh amerického hrdiny z malého města, jenž byl nasazen na Filipinách, později zajat Japoncema a zúčasten pochodu smrti Bataan Death March, jeden z mála to přežil.

Příběh fiktivní, nicméně ty události na Filipinách byly popsány dle skutečnosti, autor si dal práci vyhledat archivní materiály. O McArthurovi se to po válce vědělo, ale nemohlo se to takto vyblejt americké veřejnosti (a Hollywoodu) očekávající (a zvyklí) jen hrdiny…

4. 2. 2023 11:19
Odpovědět  primak

Pro admina:
Zase jsem si prošel procedurou, kdy po sesumírování příspěvku mi to řekne, že nejsem přihlášen, to se mám každý týden znova přihlašovat? Přitom to vidět hned není, že nejsem přihlášen. (Jistě, jistě, vždy zaškrtnu trvalé přihlášení.)

A tak tedy přihlásit, ale ptá se mi to, zůstat na stránce nebo odejiít? Co je to za stupidní otázku, jakou mám jinou možnost, když se chci přihlásit? A pak se mi ukáže nějaký profil, který mám aktualizovat.
Když ten můj příspěvek chci dát jako anonymní, abych ho neztratil než se přihlásim (jistě, jistě vím, jak si to zašpajchrovat, abych to nemusel smolit znovu, pokud se nespletu), a pak se nahoře objeví červeně něco jako “nonsense invalid”?

Nedá se ta procedura nějak zjednodušit?

Teuton
4. 2. 2023 07:27
Ohodnotit příspěvek :
     

Rád bych té hanebné svini, jejíž jméno se mi příčí byť i jen vyslovit, zkrátka Černochové, vyslal jasné poselství a zřetelný signál : za tebe, hanebná svině, a tvé americké pány bojovat nebudu a zmobilizovat se nenechám.

Autor
4. 2. 2023 10:31
Odpovědět  Teuton

Podle pracovních zákonů, které u nás platí (díky EU), může zaměstnanec plně legálně odmítnout práci, která by mu mohla způsobit úraz, či přímo ohrozit jeho život nebo životy druhých lidí. A nesmí mu být toto nikdy předhazováno, nesmí být zrušen pracovní kontrakt, nesmí být žádným způsobem trestán a ani kvůli tomu propuštěn. Ani finančně.
Jelikož voják je svým způsobem najmut státem, nemá stát právo trestat kohokoliv, kdo odmítne bojovat na první linii nebo vůbec jít do boje.
Baba Jaga jim “poradila” tyhle zákony 🙂 🙂 🙂

10(6)voják.jpg
Teuton
4. 2. 2023 11:00
Odpovědět  Peter 008

Američani vymysleli skrze Ukrajinu válku s Ruskem a naše zavrženíhodné svině – Černochová, Pekarová a spol. – by nás tuze rády do ní poslaly. A všimněte si, že tyhle dvě páchnoucí krysy,Černochová a Pekarová, vůbec nenašly odvahu mít vlastní děti. Ale jiné děti by na jatka posílaly.

Helena
4. 2. 2023 12:36
Odpovědět  Teuton

Přesně. Jsou tyto zrůdy vůbec vdané? Obdivuji partnery, kteří jsou schopni s nimi žít. Jejich dětí by měly peklo na zemi. Dobře, že se nenarodily.

zuza
4. 2. 2023 12:51
Odpovědět  Helena

kvôli Vám som sa pozrela na tie 2 vysoko vzdelané odborníčky a len čumím: Pekarka študovala na bakalára na filozofickej fakulte UK andragogiku (to je výchova a vzdelávanie dospelých) a potom na inžiniera na ČVUT ekonomiku a management!!! A študovala asi diaľkovo, lebo zároveň pracovala. Ja si naivne myslela, že ešte Karlova univerzita a ČVUT majú nejakú úroveň… Manžela má, nejakého IT zo Slovenska. Podľa fotky to je to rovnaká IQ a EQ kategória ako ona Deti nemajú.
Tá druhá krásavica je rozvedená a bezdetná. Urobila si účtovnícky kurz a potom na nejakých pofidérnych školách študovala aplikované právo a medzinárodné vzťahy. Je rozvedená a bezdetná.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Juraj
4. 2. 2023 11:28
Odpovědět  Teuton

Rád by som tým hanebným sviniam, ktorých mená sa mi prieči čo i len vysloviť, skrátka plešatý niktoš a tučná mrochta, vyslal jasné posolstvo a zreteľný signál: Za vás, hanebné svine, a vašich amerických pánov bojovať nebudem a zmobilizovať sa nenechám.
Pokiaľ ma bude niekto mobilizovať, tak to bude PÁN PREZIDENT PUTIN, kam rád nastúpim v boji za Slovanov a ich vzájomnosť, k čomu povediem aj svojich blízkych

Jan
4. 2. 2023 17:38
Odpovědět  Juraj

Reknete tem svinim, at jdou prikladem do prvni linie. Ze pak vy pujdete taky. Za 2. svetove nahnali pred Wehrmachtem armady 12 zemi proti SSSR do prvni linie ke srotovani.

Aleš
4. 2. 2023 08:01
Ohodnotit příspěvek :
     

Válka na Ukrajině je jen agrese USA a prodejna štetka EU poslouchá. Vzkřísili Banderu a výsledek je vidět.

Autor
4. 2. 2023 09:53
Odpovědět  Aleš

U nás zase “snaživě vzkřísí památky” Gajdy, Háchy, Franka a Berana. Co jméno, to “eso”.

Pekos
4. 2. 2023 14:29
Odpovědět  Aleš

V dnešní době být nějak, byť i vzdáleně zpřízněn s rodinou Gabčíka a Kubiše, vážně bych uvažoval o emigraci. Pokud možno rychle a tajně, někdy za tmy. Tady to spěje neskutečným tempem do ………

Tibor
4. 2. 2023 08:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Škoda, že tieto prehlásenia nemeckých generálov nezverejnia v prozápadných novinách, ktoré nás krmia svojimi neoverenými správami.

Pavel K
4. 2. 2023 09:08
Odpovědět  Tibor

Tak to rozešlete po kamarádech já to tak dělám, to co se mi líbí přepošlu a je to. 🌝

Boomer
4. 2. 2023 11:13
Odpovědět  Tibor

..jsou to generálové bývalé armády NDR a tím pádem je jejich důležitost jaká? Nižší Halík, ku*wa nižší!! Tak jaképak zveřejňování, že.. když jsou to ti Ossi, něco jako druhá jakost Němců.

zuza
4. 2. 2023 11:45
Odpovědět  Boomer

zaujímavé, že aj po 30 rokoch sa u germánov stále prejavuje vplyv socialistickej výchovy a morálky. Nemali sme síce v auguste v obchodoch mandarínky a decembri jahody, ale väčšina ľudí mali zdravý rozum a svedomie…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
4. 2. 2023 09:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Všichni víme odkud vítr fouká a kdo rozdmíchává bojůvky, ale i v té Americe žijí obyčejní lidé jako jsme my a určitě žádnou válku nechtějí. V článku se píše že je to menšina, co vyvolává tyto bojové nálady, nevím ale to by byl problém tuhle nemšinu “nějak” eliminovat? Ať mi nikdo neříká, že Gosudar nezná sršní hnízdo všeho zla. Tak co tam poslat pozdrav. 🌝 Ne, sranda vím že to takhle nejde, ale i v americe bude odboj, tak ať si je tam zlikvidují sami.

zuza
4. 2. 2023 11:53
Odpovědět  Pavel K

v amerike majú obyčajní ľudia ešte viac vymytý rozum masmédiami ako u nás. Pred 2-3 rokmi na YT bolo video, keď sa nejaký chlap pýtal na ulici ľudí (zastúpené všetky vrstvy obyvateľstva – mladí, starí, študenti, podľa výzoru bedári aj zazobanci) či má hnUS hodiť atómovú bombu na Sev. Kóreu a všetci do radu s nadšeníém súhlasili. Potom sa ich pýtal, nech mu ukážu na mape, kde tá Sev. Kórea leží, nikto (!) ju na mape nevedel ukázať. A vlani v lete som videla podobné video s Ruskom – či majú hodiť atómovku na Moskvu. V tejto ankete sa našli 2-3, čo nesúhlasili, lebo aj Rus má atómovku. Nájsť Moskvu na mape mali amíci problém, ale nájsť Rusko časť z nich nakoniec zvládla.

4. 2. 2023 14:21
Odpovědět  zuza

Nedivte se jim. sice mají nejvíce Nobelistů (i těch mírových), ale i ta oficielní statistika přiznává přes 10% analfabetů. A jak to vzdělání těch zbývajících 90% asi vypadá? Pochopitelně se za střední a vyšší vzdělání pěkně platí, takže mít 2 děti na gymnáziu je pěknej záběr pro taťku, vedle placení hypotéky za dřevěnej dům a za splácení Toyoty. Mít něco jako v socialismu (také zdravotní péči) to nechtěj, protože socialismus je pro ně sprosté slovo – nechceme být jako v Rusku. A tak mnozí cukrovkári nemaj na praidelný insulin, někteří, co jsou blíže Canady, si tam jezděj ho kupovat.

Něco, jako moje babička si denně píchala injekcema vyvařenejma na plynu, aspoň 40 let za tvrdého socialismu, neplatila ani korunu, dožila se 90 let.

4. 2. 2023 14:49
Odpovědět  primak

Jak nahoře zmiňuju Johna Grishama, kterého oceňuju jako čtivé bestsellery, nejen pro tu napínavost, ale i pro vtipné dialogy, u kterých se jen tak neusne. Né, že by si jeden dělal názory na stát podle bestsellerů, ale také se tam člověk dost dozví o poměrech. Jak je to se studentskými dluhy (existuje něco takového u nás?), to je známo, že to tvoří mnoho miliard $, jako největší z privátního zadlužení, předmět mnohých prezidentských slibů, že se to smaže.

Takže v jedné knize J.G. se o tom pojednává, The Rooster Bar, nevím, jestli přeloženo do češtiny. I když ta zápletka a její konec může být dosti nadsazena – pro čtivost – studenti tam jsou zadluženi u privátních bank specialisovaných na studentské půjčky. A jak chudáky stahujou z kůže, i sebevraždy. Poměry opravdu zdrcující. Dosahuje to až $200.000. Proč ten název Kohoutí Bar? Tam si parta studentů jůry přivydělávaj a punktujou, jak z toho placení uniknou.

(“vstup je příliš dlouhý”)

4. 2. 2023 14:52
Odpovědět  primak

A tak po prvních úspěšných knih Johna Grishama (Firma, Klient, Pelikan Brief, Cela smrti, a j.), které rádi v Holywoodu v 90tých zfilmovali, po tom, co píše o nepěkných poměrech, hlavně v soudnictví (vlastní zkušenost), teď už ho moc tam nemusej, (Svatý Vody – nejmenoval to tak Voskovec?) chce něco jiného..

Gales
4. 2. 2023 09:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Aby u nás byl dosazen válečnickej prezident,bylo v kampani použito i podprahových manipulací.Hubobabu Marfušu sivou Holubici ukazovali v reklamě na slevy od Monfildu a potom ji ukazovala televize jak sedí a fandí v generalisimusově diskuzi v první řadě.Bylo to směrováno na slaboduchy kteří sledují ČT a ostatní kanály potkanů.

Pijack
4. 2. 2023 10:38
Odpovědět  Gales

Ta ubohá odpudivá a věčně ožralá Holubice nemá ani tušení, že s Ukrajinou nemáme žádnou bilaterární smlouvu o spolupráci, nebo napadení, nebo vojenské pomoci. Je to propagandistická blbka, která nemá o politice šajnu. Ale chce vládnout, tak leze zelené gumě do ananálu. Asi chce zvýšit dotace na to své tragické herectví 🙂

katango
4. 2. 2023 11:00
Odpovědět  Gales

No já nevím, ale mne vždycky spolehlivě znechutí. Hnusnej ksicht=hnusná duše. Protože v jejích letech už tu duši na obličeji nosíte. A je jedno, kolik máte plastik, kolik kilo makeupu a kolik filtrů při focení.

ladik
5. 2. 2023 15:23
Odpovědět  katango

Čím zralejší je produkt, tím více odpovídá forma obsahu.

Boomer
4. 2. 2023 11:38
Odpovědět  Gales

.. ale že jí to slušelo? Kdyby ji takhle vyparáděnou viděla módní guru Františka Čížková blahé paměti, asi by ji kleplo.

ANTIUKRAJINEC
4. 2. 2023 13:50
Odpovědět  Gales

Já bych chtěl tu její předvolební kšiltovku-věnoval bych jí rómům na konání velké potřeby😉

Pijack
4. 2. 2023 10:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Západ ovládl strach, že prý bude válka na Ukrajině dlouhá a bude ničit ekonomiku. Větší blábol západní propagandy jsem dlouho neslyšel. Ve skutečnosti západ tu válku chce dlouhou, protože se ti nenažranci už těší na vysoké zisky. Jak za zbrojení, tak i investice do “obnovy” ekonomik nejen na Ukrajině, ale i v Evropě. Prdlajz strach, je to jen mystifikace, aby jim bylo obyvatelstvo ochotno věřit !! Ve skutečnosti víme, že na válce vydělávají korporace. Je to čistý korporátní fašizmus. A naše vláda se k této kolosální lži bez skrupulí přidala.

Pavel z Moravy
4. 2. 2023 13:50
Odpovědět  Pijack

Příteli Pijacku, vláda by to byla, kdyby se starala o svůj lid a národ. Z mého pohledu toto slovíčko již není potřebné vyslovovat. I slovo president je zde přežité, protože president by měl naplňovat vizi vrcholné inteligence a lásky k národu.

Jan
4. 2. 2023 17:43
Odpovědět  Pijack

Proc jelo Lejno na Ukrajinu? Rict Zeldovi, ze uz dalsi prachy nebudou a ze musi jednat.
Z druhe strany je Zelda rizen Zidy v Londyne a nesmi za zadnou cenu jednat, protoze je to pro Brity a USA vyhodne, rozvratit EU a oslabovat Rusko. Kdyz nebude chtit, zbavi se ho jedna nebo druha strana. 

Daniel
4. 2. 2023 11:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Pávek se těší, jak nás pošle na smrt. Musíme tomu zabránit. Jindřich Rajchl teď chce dělat demonstraci, kterou ohlásí 7.2.2023. Myslím, že bychom toho měli využít a ukázat jim, i přes prohrané volby, že nebudeme jejich loutkami. Pokud nás přijde milion, můžou následovat radikálnější kroky.

Boomer
4. 2. 2023 11:33
Odpovědět  Daniel

.. inu, demokraticky zvolený parlament, vláda s většinovou podporou, demokraticky zvolený president.. tak proti čemu chcete protestovat? A jaké radikálnější kroky máte na mysli? Ona totiž protistrana má také možnosti radikálních kroků a mohou být rozsáhlejší a důraznější než ty vaše. A budou konány zcela legálně pro ochranu demokracie, neboť.. demokraticky zvolený parlament, vláda s většinovou podporou, demokraticky zvolený president..

ijn
4. 2. 2023 13:24
Odpovědět  Boomer

je to o 500 000 lidí na demonstracích za mír a plnit ÚSTAVU, stalo se VOLBAMI, že se podvodníci PO VOLBÁCH spojili na všech státních funkcích, podvedli voliče, ALE i na to pamatuje ÚSTAVA ČR, pochytat podvodné politiky a zabránit zatažení do války a jejich měsíční izolace v kontejnerech o vodě a chlebu, aby vystřízlivěli ze svých válečných choutek, bude jistě beztrestné….!!!!!!

Pavel z Moravy
4. 2. 2023 13:43
Odpovědět  Boomer

Celá změna je alespoň o 2- 3 milionech lidí, kteří vědí co chtějí a v čem chtějí žít. Jestliže za skutečnými vůdci opozice nebude stát alespoň ten počet o kterém píši, mohou si škůdci dělat co chtějí. Lid i ten, který nebyl u voleb si zvolil, přesně jak to komentujete. Jestli věděl nebo nevěděl co to přinese nikoho z těch kteří se dostali k moci nebude zajímat. Fidel těm co se nechtěli alfabetizovat řekl, chceš být burro ( osel) , buď osel. Myslím, že v tomto případě uchopení moci škůdci je to úplně stejné. Chtěli jste to, máte to. Nic více se dodat nedá.

Pavel K
4. 2. 2023 14:03
Odpovědět  Pavel z Moravy

👍 👍 👍 👍

Boomer
4. 2. 2023 17:53
Odpovědět  Pavel K

.. pánové nade mnou, jak vidno jste totálně mimo a svoje zmatená přání považujete za realizovatelná. A to systém potřebuje..

Markýza
4. 2. 2023 18:05
Odpovědět  Boomer

já- no já už jsem zase andrgraund, člověče.
kamarádka – a kdy bys měla bejt? Systém čelně nenabouráš 😎 🙂

Pavel K
4. 2. 2023 18:22
Odpovědět  Markýza

Nojo, ale v první chvíli bych do toho skočil zadně. 😋🌝

Boomer
4. 2. 2023 18:37
Odpovědět  Markýza

.. no já být bossem v sytému, tak bych zpozorněl až v okamžiku, kdy by nastalo ticho, klid. To nevěští nic dobrého..

Markýza
4. 2. 2023 18:43
Odpovědět  Boomer

Taktak 🙂 Být andrgraund znamená kromě jiného tiše chrastit. Reptá se zdánlivě neškodně…..a vrtá tiše.
Ostatně, nejlepší destruktor je nezájem.

Pavel K
4. 2. 2023 18:20
Odpovědět  Boomer

Ale noták, to dělá to stáří, tak nám to přejte. Jsme sklamaní vývojem, tak improvizujeme, trochu nó. Zítra se vyspíme a vrátíme se do reality, že jo Pavle z Moravy. 🌝😋🙋‍♂️

Pavel z Moravy
4. 2. 2023 18:26
Odpovědět  Boomer

Moc jsem tu vaši odpověď nepochopil. Já nepsal o zmatených přáních, alespoň si toho nejsem vědom. Já pokud vím pouze píši, že probuzení alespoň 2- 3 milionů lidí, kteří budou chtít vědět v čem žít a postaví se za to celou vahou své osobnosti by mohlo s dobrými vůdci přinést změnu. Já jsem realista a dobře vím, že to v současnosti není řešitelné, ale to neznamená, že by se měli všichni čestní lidé sklonit před grázlovskou mocí a litovat se. Takže jak opět říkám, asi jsem vás nepochopil. A teď upřímně, na které straně konfliktu stojíte? Jsme to my, opoziční darebáci, nebo vládní věřchuška? U chlapů si potrpím na upřímnost.

Daniel
4. 2. 2023 18:58
Odpovědět  Pavel z Moravy

Souhlasím. Oni se nás bojí. To bylo vidět i po demonstraci 3.9.2022. A taky to, že nás chtějí blokovat, je důkazem. Z 2-3 mil. lidí se zes……

Boomer
5. 2. 2023 12:40
Odpovědět  Pavel z Moravy

.. vy ani nechápete podstatu vlastního vyjádření. V dnešní době může o probuzení 2-3 milionů uvažovat pouze velmi naivní myslitel.
Já stojím na své vlastní straně, nevolím Losnu ani Mažňáka, a po mnoha nedobrých zkušenostech s černobílým myšlením lidí jako jste vy, na ní hodlám vytrvat. Pomocnou ruku vždy hledám a nacházím na konci svojí paže.
Vy si v klidu dožijte zbytek života ve svých iluzích, jen do toho prosím netahejte jiné.

Papír snese všechno..

Pavel z Moravy
4. 2. 2023 11:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Přátelé, to vše je jenom odvedení pozornosti od toho všeho, co na nás v rámci jejich NWO chystají. Určité kruhy se napakují na válce, tak jako se napakovaly za covidu a ještě přeformátovaly vědomí milionů lidí. To, že ve zdejších evropských zemích vládne to nejhorší, co lidská společnost nabízí je ukázkou toho kam jsme jako národy až padli. Pokud tu lidskou tragédii, která se zde odehrává nechce vidět alespoň polovina populace Evropy a u nás je to stejné, nemůže přijít nic jiného než totální chaos, který je předchůdcem konce společnosti. Skanzen Evropa je připraven.

sergej
4. 2. 2023 12:12
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jo a myslíte si že co?
comment image
comment image

Pijack
4. 2. 2023 13:07
Odpovědět  sergej

Smíchy kadím při pohledu na tu fotku jak za nimi Fišer vlezle pokukuje na nového presidenta a chce se mu zalíbit – “je libo švestičky pane presidente? Jsou čerstvé ze zahrádky” 🙂 Dokonalý Hujer, musí se ukázat v předkloněné servilní pozici, aby ho nové koště nesmetlo 🙂 🙂 🙂

ijn
4. 2. 2023 13:15
Odpovědět  Pijack

a je libo, mám svůj vybělený konečník vždy připraven

sergej
4. 2. 2023 14:47
Odpovědět  Pijack

To taky ale na obrázek by se hodila hláška “a pekarka to jistí žvásty. 🙂

Boomer
4. 2. 2023 18:31
Odpovědět  Pijack

.. inu, přicmrndům ve třetí a dalších řadách je hej, ti moc vidět nejsou.. ale druhá řada je viditelná a musí být vždy ve střehu, aby jejich cifrpláty na fotkách korespondovaly s tím, co se děje v první lajně, páč fotografové nikdy nespí!!

Autor
4. 2. 2023 13:10
Odpovědět  sergej

……

1437570108_karikatury14-19.jpg
Pavel K
4. 2. 2023 14:05
Odpovědět  Peter 008

😢 😢 😢 😢 😢

Pavel K
4. 2. 2023 14:04
Odpovědět  sergej

🤣 🤣 🤣 🤣

4. 2. 2023 14:54
Odpovědět  sergej

Teď když máme co jsme chtěli…

Pekos
4. 2. 2023 15:14
Odpovědět  sergej

Nejlepší je to logo, vlevo nahoře. Ta ludra, jestli viděla na Prima CNN, jak se o ní vyjadřil ve čtvrtek V. Klaus, tak musí být upoutána na lůžku. I když on vlastně řekl pouze to, co každý normální člověk dávno ví. Je také až s podivem, že za tu dobu, co je v politice nebyla schopna získat žádný titul, ani z plzeňské Sorbony. To samo o sobě o něčem vypovídá. Ta blbost je zřejmě mnohem větší, než by se dalo tušit.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jan
4. 2. 2023 17:47
Odpovědět  sergej

Nasi hrobari si pekne notuji.

Markýza
4. 2. 2023 18:01
Odpovědět  sergej

A všimněte si na té fotce, jak se pan derniér odtahuje od pana jenerála a tlapičky křížem…..ten ještě nebude rád, nene.

Boomer
4. 2. 2023 18:24
Odpovědět  Markýza

.. tož každému z nich končí/začíná(?) drátek někde jinde. A když se obsluha u mikrofonů jednoho dne neshodne, budou tlampače plantat až budou tlampat.