Evropský pštros strčil hlavu do běloruských rašelinišť, aby neviděl bezprostřední válku na svých hranicích …

Celá Evropa je znepokojena tím, co se děje v Bělorusku. Je tam zlý diktátor, který si uzurpoval moc, pokojné protesty a brutální rozhánění demonstrantů. No, už jste něco takového viděli mnohokrát, takže nic nového.

Je jasné, že tohle téma je mnohem bližší a důležitější pro Rusko, protože to je koneckonců BěloRus, součást svazového státu a ruští příbuzní. 

Není však zcela jasné, co tak v Bělorusku znepokojilo země EU a NATO. 

Stojí na prahu války mezi dvěma zeměmi Aliance, jedna ze zemí Evropské unie je ohrožena a riziko vtažení dalších evropských zemí do procesu je obrovské. 

Dvě země NATO, včetně jedné z EU, již řinčí zbraněmi na svých fregatách, ale běloruská agenda je stále prioritou v západních médiích.

Teď samozřejmě mluvím o Turecku a Řecku, o jejich “hádce” ve východním Středomoří. 

Země v regionu byly „velmi frustrované“ bez vlastní ropy a zemního plynu a po objevu obrovského plynového pole se věc stala obecně „zábavnou“, protože státy, které si toto bohatství nárokují, nemohou rozdělit šelf.

Nebudu vám zvlášť připomínat „vřelé“ vztahy mezi Řeckem a Tureckem, země které se v minulém století střetly ve válkách čtyřikrát (!!!), včetně toho, že byly v alianci NATO. 

Otázka ohraničení mořských hranic (mezi nimi) nebyla řešena, dokud nebyl objeven plyn, a šance na řešení, které by vyhovovalo oběma stranám, nyní kdy se šelf doslova stal zlatým, je prakticky nulová.

A vezmeme-li v úvahu kyperský faktor, konkrétně existenci severního Kypru a požadavek Ankary zohlednit zájmy turecké komunity na ostrově v jakékoli bezvýznamně důležité otázce, pak diplomacie je zde bezmocná. 

Turci před dvěma lety zahnali svými námořními loděmi kyperské geologické průzkumné plavidlo a před třemi dny se sami zabývali průzkumem zásob plynu ve vodách, které všichni kromě Ankary považují za řecké.

A dokonce je doprovázely válečné lodě.

V epicentru událostí vysílá Macron válečné lodě a letadla „Rafale“ a deklaruje podporu Aténám. 

Paříž si brousí na Turky zuby poté, co ti nedovolili, aby Francouzi provedli inspekci v libyjských teritoriálních vodách, přičemž vzali potomky Galů na mušku. 

Řeky také otevřeně podporuje Egypt, protože turecká aktivita neumožňuje vymezit šelf mezi Káhirou a Nikósií a činnost Janičářů v Libyi se mu také nezamlouvá. 

Na stranu Řeků se postavil také Izrael a Albánie vyjadřuje podporu Turkům. 

Arménie, v lisu mezi Tureckem a Ázerbájdžánem, horlivě podpořila Řecko.

To znamená, že se rýsuje vážná krize a nikdo neví, jak to skončí. 

Opakuji, jejich fregaty se již třou boky o sebe a někomu mohou kdykoli prasknout nervy …

Turci vidí nerozhodnost, slabost Evropy a stále více vyvíjejí tlak na Řecko a na EU jako celek. 

Zde kromě územního sporu dochází k věčnému migračnímu vydírání.

Z toho by měla Evropany bolet hlava a ne z voleb v Bělorusku, země mimo EU. 

O vyhlídkách války za účasti Řecka by měla psát evropská média, a ne „ztrácet čas“ v Minsku.

https://bit.ly/35mYbq8

sdíletj na