Eurobarometr: Podle průzkumu panuje největší odpor vůči migrantům v ČR

Podle výsledku nového průzkumu Eurobarometru 1] se Češi staví proti migraci nejvíce z celé Evropy.

Eurobarometr nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, on nám to vyčíslí.

Podle výsledku nového průzkumu Eurobarometru 1] se Češi staví proti migraci nejvíce z celé Evropy.

48 % evropských občanů se označilo za mírné nebo výrazné odpůrce imigrace ze zemí mimo EU, 44 % procent pak za příznivce.

V České republice je proti této migraci celých 86 % dotázaných a pro pouhých 14 %. Následují pobaltské Estonsko a Lotyšsko se 74 %.

v České republice žijících skupin mají dotazovaní nejraději Čechy, Slováky a Poláky, nejméně pak Araby (a tzv. Rómy, etnikum v historii známé především jako Cikáni – pozn. DP).

Značný odpor proti neevropské imigraci panuje i v Maďarsku (70 %), Řecku, na Slovensku (shodně 68 %), Itálii, Finsku (v obou zemích ji odmítá 56 %), Francii (53 %), Dánsku a Nizozemsku (52 %).

V Evropské unii panuje z celého světa největší neshoda v otázce, zda by mělo jejich společenství vítat a integrovat migranty. Ze 143 zúčastněných zemí považovalo za svou zemi za vhodné místo v tomto ohledu nejvíce lidí v Kanadě (celých 90 %), nejméně pak v Maďarsku (17 %).

Od roku 2010 v řadě zemí roste otevřenost vůči migrantům, zejména tam, kde nedostatek pracovních sil a stárnoucí populace nutí vlády povolovat restrikce proti příchodu nových i vracejících se migrantů.

Výsledky v zemích jako Řecko nebo státy někdejšího východního bloku však naopak vykazují celkový pokles otevřenosti k imigrantům.

Zpráva Survey: Czechs are the Most Opposed to Migrants in EU na stránkách Prague Morning 21. května 2020.

Poznámky

1] Údaje pochází z Eurobarometr č. 91 (červen 2019).

2] Údaje pochází z výzkumu CVVM Naše společnost (březen 2020), Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR. Do šetření bylo zahrnuto celkem 14 národností žijících v České republice včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží jako referenční skupina.

https://bit.ly/3gNqykD

sdíletj na