politika

Elity, přelidnění a virus

V květnu tomu bude rok, co se v New Yorku setkali Bill Gates, Warren Buffet, David Rockefeller, Eli Broad, Ted Turner, Michael Bloomberg a další miliardáři, elita elity, aby si popovídali o svých dobročinných plánech, jak servilně oznámil Chronicle of Philalntropy.

Ale v naší době padlých mecenášských idolů takový potlach bohatců nutně vyvolal znepokojivou otázku, co všechny ty biliony a moc v jedné místnosti na nás zase šijí?

Kočku z pytle vypustil londýnský Times, když pod titulkem Miliardářský klub navrhuje omezit světové obyvatelstvo napsal, že účastnící přísně tajného jednání věnovali kromě zdravotní péče největší pozornost přelidnění planety.

Eugenika a kontrola porodnosti jsou koníčkem elity elit už víc jak sto let. Na počátku dvacátého století Rockefellerova Nadace a Carnegie Institute prosazovaly eugenické zákony ve Spojených státech. Tyto zákony vedly k nucené sterilizaci víc jak 60.000 Američanů a k zamítnutí tisíců žádostí o povolení k sňatku.

Zásluhou rasismu nacistů se eugenika stala špinavým slovem a po druhé světové válce zmizela v podzemí jako ponorná řeka. Ale ne nadlouho.

Již v roce 1947 se zavrněla v Haagu v plínkách na zakládající schůzi Evropské parlamentní unie, zárodku dnešního superstátu, neboť její organizátor a předseda Mikulaš von Coudenhove- Kalergi byl věrozvěstem, že Evropan budoucnosti bude míšenec podobající se barvou kůže starým Egypťanům, a že smíšením nejlepší židovské krve s krví vyvolených árijců vznikne Panská rasa, která bude vládnout sjednocené Evropě.

Duch Kalegiho se vnáší nad bruselským sídlem Evropské unie dodnes.

Koncem šedesátých let eugenika spojená s myšlenkou plánované porodnosti proniká do jednání nejen elity, ale i různých vědeckých skupin. Pod záštitou OSN vznikl Římský klub, z jehož líhně vzešla v roce 1972 zpráva nazvaná „Meze růstu“.

Jedna z jejích ústředních myšlenek je, že ochrana životního prostředí vyžaduje kontrolu zalidnění Země.
Elity našly novou zástěrku pro svou eugenickou posedlost: klimatickou vědu.

Na počátku let devadesátých uveřejnil Římský klub knihu „První globální revoluce.“ Citujme:

„Hledajíce společného nepřítele, proti němuž bychom se měli sjednotit, přišli jsme na myšlenku, že znečištění ovzduší, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hlad a podobné bědy jsou pro tento účel vhodné a platné. V souhrnu a vzájemném umocňování tyto jevy představují obecnou hrozbu, které musí čelit všichni společně….. Všechna tato nebezpečí jsou způsobena lidskými zásahy do přírodních procesů, a jediný způsob, jak to překonat je změnou postojů a chování. Skutečný nepřítel je tudíž lidstvo samo.“

Podle OSN, máme jen deset let na to, abychom uskutečnili revoluční přeměnu ekonomiky založené na ropě a jiných výkonných elektrických zdrojích na ekonomiku spočívající na málo vydatné a málo spolehlivé energetické základně obnovitelných zdrojů.

Ale aby obyvatelům Země mohla k žití stačit energie ze slunce, větru a vody, musel by se jejich počet dramaticky snížit. Na to antikoncepční prostředky ani výchova či potraty a sterilizace nepostačí.

  • Politika jedna rodina jedno dítě mohla fungovat jenom v Číně.
  • Indové ji odmítli, ačkoli letos se stanou nejlidnatější zemí planety,
  • Afričanům se nikdo neodvážil o ní ani špitnout.

Proto elita elit dospěla k přesvědčení, že k odlidnění bude zapotřebí pohroma epických rozměrů. Nespoléhají na klimatickou změnu, jsou to přece lidé, kteří ji pomáhali vymyslet. Škrtli atomovou válku, protože i regionální jaderný konflikt by nejspíše zmutoval a zničil vše živé kromě švábů. Co jiného zbývá?

Loni v říjnu nadace Billa a Melindy Gatesových, John oHopkiHoHH Hopkinsonovo Středisko zdraví a bezpečnosti a Světové ekonomické fórum, které spojuje zájem o zavedení Nového světového ekonomického pořádku, společně uspořádaly „pandemickou simulaci“ nazvanou „Event 201“ specificky zaměřenou na koronavirus.

Ne Ebolu, nebo prasečí chřipku, nebo ptačí chřipku, ale KORONAVIRUS. Mezi účastníky byli čelní představitelé farmaceutického průmyslu, armády a vlivní politici.

V tomto napodobení pandemie vypukla v jižní Americe a její příčina spočívala v přenosu viru ze zvířat (prasat) na člověka. Výsledkem „Event 201“ bylo zjištění, že vlády nebyly zdaleka připraveny čelit tak obrovské zdravotní výzvě a na stupnici připravenosti dosáhly ze sto možných bodů pouze čtyřicet. Podle této simulace by zemřelo na pandemii šedesát pět milionů lidí. Je velmi znepokojivé, že situace v Číně se v mnohém podobá scénáři „Event 201“ s tím rozdílem, že naštěstí Čína není Latinská Amerika.

Můžete si vybrat ze dvou zastávaných názorů:

Jedeni tvrdí, že takové simulace jsou běžné, a že bychom měli být elitám vděční za to, že je dělají, aby nás včasným varováním uchránili před nejhorším.

Podle druhých „Event 201“ nebyla simulace, ale válečná hra s cílem zjistit možné následky epidemie koronaviru. Ta jako naschvál nebo na zavolanou vypukla ve Wu-chanu v prosinci,

Bill Gates minulý týden předpověděl, že když pandemie Covid 19 přeskočí do Afriky, můžeme očekávat, že jí podlehne nejméně deset milionů lidí. Z hlediska elit to není moc, když uvážíme, že v Africe do roku 2050 přibudou dvě miliardy lidí; ale co chcete, každá dlouhá cesta začíná prvním krokem.

Kolik z nás je nadbytečných?

Ed Turner na tuto otázku reportéra pořadu We Are Change ve chvíli upřímnosti řekl, že zalidnění planety by se mělo snížit o dvě miliardy z dnešních sedmi. Bill Gates míní, že by mohla postačit miliarda.

Oč vlastně elitě elit jde?

Jsou tak krvelační, nebo naopak lidumilové, jimž leží na srdci obecný prospěch a blaho? Představují si snad, že čím méně lidiček tím spíše se podrobí jejich vůli beze vzdoru a bez reptání ve společnosti, v níž energie bude cukr a bič? Je jádro pudla v jejich posedlosti po světovládě?

Jan Vítek
https://bit.ly/2T4yraa

sdílet na