politika

Eduard Chmelár: Orgie nedůstojného kýče stačí, na monarchii není nic ušlechtilého.

19 | 09 | 2022 I Gabriela Fedičová

Instagram, Shutterstock, Dávid Grznár pro HD |

 Eduard Chmelár opět nešetřil kritikou.

“Dost bylo těch orgií nedůstojného kýče, co na to říct? Spíše o tom, že na monarchii není nic vznešeného a že jeho uctívání nás vrací k tomu, co generace nejlepších mužů tohoto národa už dávno zavrhly, vysvětluji v následujícím článku,” píše politolog Eduard Chmelár.

Eduard Chmelár píše, že dnešní kýčovité uctívání monarchie nás vrací do doby, kterou jsme dávno zavrhli, a popírá ji. Význam slovenských a českých moderních dějin. Článek zveřejněný na portálu casopisargument.cz uvádíme v plném znění. Tento článek jsem odkládal deset dní, než bude Alžběta II. pohřbena. Velmi dobře chápu veškerou kritiku, ale nebudu to dělat v období smutku. Lidé mají právo truchlit, pokud si to přejí, a krčit se před majestátem smrti není jen součástí dobré výchovy, ale také kultury, která má úctu k lidem a jejich bolesti. To však neznamená, že musíme v dlouhodobém horizontu tolerovat orgie nedůstojného kýče, které nás vracejí do civilizace, kterou jsme už dávno zavrhli. Měli bychom si uvědomit, že když se budeme klanět až k poklonkování před monarchií, zneuctíme tím smysl našich moderních dějin i celou naši historii.  Historický boj za rovnost a spravedlnost.

Spor mezi Masarykem a Štefánikem o republiku

Od Štúra po Štefánika byly celé generace našich vlastenců otevřenými monarchisty.

Štúrova vzpoura (jejíž vypuknutí 19. září 1848 si dnes připomínáme) probíhala pod heslem “Za krále a slovenský národ” a takovéto vzývání monarchie nebylo v tomto revolučním roce v Evropě nikde k vidění. Ale i čeští vlastenci od Palackého až k mladému Masarykovi byli přesvědčeni, že pod habsburskou monarchií jim bude nejlépe. Došlo ke změně názoru teprve postupně na konci první světové války. Masaryk si začal uvědomovat, že vytvoření nového státu musí být politickým a sociálním revoluce a v tomto smyslu byl rozchod s monarchií nevyhnutelný. To se Štefánikovi nelíbilo. V dopise Masarykovi z Tokia ze dne 2. listopadu. 1918 napsal, že je předčasné zřídit Česko-Slovensko jako republiku. Tvrdil, že oni tři (s Benešem) neměli právo reprezentovat vůli národa. Souhlasil se zrušením “archaického feudalismu”, ale upřednostňoval konstituční monarchii a odmítal “feudální” stát. Volební právo pro ženy. V tom ho Masaryk (naštěstí) obešel a na podobě politického režimu se dohodl v Ženevě s Karlem Kramářem. Zde je třeba upozornit na jednu věc. 28. října 1918 v Praze a 30. října v Martině nikdo nemluvil o republice. Česká a slovenská politická reprezentace se dohodla na vytvoření společného česko-slovenského státu, ale jeho charakter ponechala na rozhodnutí národních parlamentů, Česko-slovenská národní rada vytvořená Masarykem, Štefánikem a Benešem. Je však zcela zřejmé, že bez republiky a jejích ideály rovnosti, zavedení výhod v podobě volebního práva pro ženy, svátků a dovolených, nemocenské a sociální zabezpečení nebo zkrácení pracovní doby na osm hodin denně. Prezident Masaryk se snažil vytvořit republikánské tradice, ačkoli zpočátku byl neúspěšný, protože lidé se nedokázali zbavit svých monarchistických návyků a viděli v nich jen náhradou za císaře, který by měl být podobně poctěn. Položil však základy a až do nástupu Václava Havla a Slovensku Zuzany Čaputové se nikdo ani nepokusil latentně otřást monarchistickými prvky.

Monarchie je pozůstatkem tyranie

Rozloučili jsme se s britskou královnou Alžbětou II. jako s mocným symbolem a ikonou jedné éry, ale je nemocné ji resuscitovat.

Úpadek monarchie. Na monarchii není nic vznešeného. Britská monarchie je reliktem tyranie, monstrózním monumentem.

Privilegované hierarchie a drancování národů.

Jak poznamenává jeden z největších kritiků britské monarchie v historii, anglo-americký filozof Thomas Paine, jehož dílo se podílelo na založení Spojených států – je více než pravděpodobné, že se jedná o to, že kdybychom mohli vystopovat historii královského rodu až k jeho kořenům, nenašli bychom nic lepšího než primitivního násilníka, mistrný zločinec, který si svými gangsterskými způsoby zajistil moc a šířením své kořisti přemohl bezbranné, že si svou poslušností vykoupili vlastní bezpečnost.

Na námitku, že nemůžeme vinit krále Karla III. za zločiny jeho předků, odpovídám: nemusíme, pokud se zřekne královská práva jeho předků. Pokud si však nárokuje jejich práva na základě původu, musí být na základě původu také odpovědný za jejich zločiny. Navíc bigotnost a těžkopádný rasismus rodu Windsorů by rozhodně neměly být něčím, co by demokratický státy stojí v hluboké úctě. Až do roku 1969 měli “barevní přistěhovalci a cizinci” zakázáno pracovat v Buckinghamském paláci.

Princ Phillip byl známý svými častými rasistickými prohřešky. A skandál, kdy královská rodina vyjádřila znepokojení nad barvou pleti dítěte. Barva pleti Harryho a Meghan vyvolala šok po celém světě. Rasismus Windsorů však rozhodně není žádným okrajovým jevem. Ve skutečnosti jsme se dozvěděli o chování tohoto chování této rodiny nám to říká: Ano, kapitalismus je v krizi. Ano, vládnoucí ideologie je v krizi. Ano, podmínky přežití se kolem nás mohou hroutit civilizace. Ano, miliony lidí již umírají na to, co je pravděpodobně první z řady civilizačních pohrom. Ano, demokracie je v úpadku a sílícího neofašismu se pravděpodobně střetnou v krvavém střetu. Přesto je monarchie věčná. Není zkažená dočasností. Rozmnožuje se prostřednictvím pokrevní linie. Dokud bude fungovat britský kapitalismus, dokud bude existovat imperiální stát, dokud bude vlát britská vlajka, tak dlouho bude žít Británie a lidé, kteří ji zosobňují…

Ale pokud tomu někdo v 21. století věří, žije ve lži. Ve lži, kterou historie už dávno překonala. Myšlenka, že si každý jednotlivec zaslouží zaujímat nejvyšší postavení ve společenské hierarchii jen kvůli svému pokrevnímu původu, by mělo být stejně urážlivé jako skutečnost, že žijeme ve světě v němž se někteří lidé rodí do bohatství a jiní do chudoby.

Kéž by britský stát přestal teatrálně oslavovat tuto odpornou myšlenku,to by byl docela slušný začátek transformace této společnosti. Lidstvo historicky opustilo éru monarchií, aby se všechny politické a společenské pozice byly otevřeny všem mužům a ženám, byla zrušena všechna privilegia plynoucí z bohatství a aby každý muž a každá žena, kteří se v takové zemi narodí, měli stejnou příležitost dosáhnout nejlepšího postavení ve státě. Všechna tato práva, kterých jsme dosáhli jsme dosáhli díky republice.

Historický boj za svobodu byl bojem proti monarchii.

Britská královská rodina nijak nepřispěla k povznesení lidstva. Žádný její představitel nepomohl k morálnímu pokroku, intelektuální nebo materiální pokrok společnosti. Ani ve vědě, ani v umění, ani v literatuře, ani ve výzkumu, ani ve vynalézání, ani v humanizaci zákonů, ani v žádném jiném oboru lidské činnosti. Naopak. Tato královská rodina se postavila proti veškerému pokroku, každou reformu, pronásledoval každého vlastence a intrikoval proti každé užitečné věci. Jeho historii provázejí vraždy, loupeže, útlak, cizoložství, incest. Když se král Karel I. pokusil vládnout bez parlamentu, vyvolal revoluci. Jeho pointa nespočívala v tom, že byl sťat, ale že se Anglie stala na několik desetiletí centrem nejvýznamnějších světových debat o nezcizitelnosti  práva člověka: svobodu projevu, svobodu shromažďování, svobodu svědomí a svobodu náboženského vyznání. Občanská válka byla existenčním bojem  mezi absolutismem a konstitucionalismem. Ti, kdo se postavili se zbraní v ruce proti králi, věděli, za co bojují a umírají. Proč na to vedoucí představitelé dnešních údajně demokratických států zapomněli? Kam se poděla republikánská hrdost z dob, kdy bylo nejhorší urážkou obvinění, že byl krypto-monarchista?Thomas Jefferson tak urazil Alexandra Hamiltona

Dnes by za to byli v Bílém domě ve Washingtonu nebo v prezidentském paláci v Bratislavě spíše pyšní.

Teze, že koruna zajišťuje stabilitu státu, se často používá jako argument ve prospěch monarchie. To ztělesňovala Alžběta II., i když jen navenek, protože ve skutečnosti mohla stejně dobře ztělesňovat postupný úpadek říše, která krátce před jejím nástupem na trůn kontrolovala včetně svých kolonií80 % zemského povrchu, a s jejich postupným zmenšováním  ztrácela na hodnotě nejen britská libra, ale i velmocenské postavení státu.

To, co Alžběta II. symbolizovala v očích rozrušených mas, se však jen málo podobalo skutečným dějinám této monarchie, neboť od občanské války až ke králi Eduardu VII., který byl nucen odstoupit nikoli kvůli svým sympatiím k nacismu (to se nepovažuje za slušné připomínat),  ale protože si chtěl vzít rozvedenou herečku.

Monarchie jako oligarchická struktura založená na kolonialismu

Bylo by hezké, kdyby se obyvatelé demokratických států chovali jako vyspělí občané, kteří rozumějí tomu, že  všechny ty  královské ceremonie, korunovace, svatby, pohřby a další prostředky masové zábavy jsou jen obrovskými propagandistickými kampaněmi imperialistů a protidemokratické politické a sociální struktury. Velká Británie byla založena jako první kapitalistické impérium a jako takové má pevně zakotvenou  strukturu svázanou s monarchií a přijalo její základní principy v koloniálních výbojích. Windsorové nejsou jen královské postavy z pohádky. Je to jedna z nejbohatších rodin s majetkem 28 miliard liber. Král Karel III. je nyní největším vlastníkem půdy na světě, které dohromady vlastní 6,6 miliardy akrů půdy, tedy šestinu zemského povrchu. Pokud tušíte, že královská rodina získala koloniálním drancováním, hádáte správně.

Důstojnost hledejte v tomto cirkusu, který naší prezidentku okouzlil jako pubertální turistku, která se poprvé v životě dostala do Buckinghamského paláce, převlečená se svým partnerem za rodinu Adamsových  a přesto tato údajně “jedna z nejvlivnějších žen světa” (jak se prezidentský palác rád chlubí) nebude americkou tiskovou agenturou Associated Press poznána a její milenec je považován za slovenského prezidenta”…

To je opravdu trapné. Navíc je šokující, že v kolébce demokracie jsou lidé zatýkáni jen za výkřik “Kdo vás zvolil?”. nebo “Pryč s monarchií”,

Jak je brutálně pošlapávána svoboda slova.

Právník a aktivista Paul Powlesland byl zatčen policií na Parlamentním náměstí v Londýně, a to z jediného důvodu, za to, že držel prázdný list papíru s úmyslem napsat na něj “Není to můj král”. Nikoho nenapadlo, že je to úplně stejný způsob, jakým byli před několika měsíci zatýkáni ruští demonstranti protestující proti Putinově válce?

Kdyby se Britové vzpamatovali z této kocoviny, nikdy by neměli lepší příležitost ke zrušení monarchie než nyní. Když v červnu 2014 oznámil španělský král Juan Carlos I. svou abdikaci a desetitisíce lidí vyšly do ulic Madridu, aby provolávaly slávu “Zítra bude Španělsko republika”. Během jediného dne podepsalo petici za zrušení monarchie více než 100 000 lidí. Vůdce levicového hnutí Podemos

Pablo Iglesias vyzval k vytvoření republiky již v roce 2020 jako místopředseda vlády. “Neexistuje žádný důvod, proč by měla pokračovat monarchie, která postrádá etické hodnoty,” prohlásil. Demokratické republiky však s těmito republikánskými hnutími nejsou solidární. Až 80 procent Kanaďané chtějí vytvořit republiku. Přesto premiér Justin Trudeau prokázal svou loajalitu britské koruně. Hnutí za republiku bylo kdysi revolučním hnutím. V dnešních republikách vládnou antidemokratické elity, které se vzájemně podporují. udržení hierarchie a vlastní moci. To však není nic, co by si zasloužilo naši úctu a respekt. V 21. století se starověké monarchie založené na pokrevní a rodové kontinuitě nemají v 21. století místo. A ti, kteří nás údajně “zastupují”, by měli alespoň to zohlednit.

sdíletj na

86 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ijn
20. 9. 2022 01:13

Západ popírá dualitu, popírá zákony vesmíru, popírá Boha. Pro Západ je přirozené podvádět, lhát, zabíjet, zotročovat a vykořisťovat. Západ pokřivil všechno, čeho se dotkl, Lásku zredukoval na sex, rodinu na volný obchodní model mezi dvěma úchylnými individui a z člověka udělal občana, což je jen synonymum pro novodobého otroka, který je na tom mnohem hůř, než všichni předchozí otroci, protože na rozdíl od nich on neví, že je otrokem, a tudíž se jen těžko může tomuto stavu postavit.

Masunta
20. 9. 2022 07:08
Odpovědět  ijn

Po bývalých svých koloniích, včetně otrokářství, teskně touží bývalé koloniální vlády, protože to přinášelo bohatství. Bez ohledu na vykořišťování, otroctví porobených národů. Muslimové takovým vracejí porobu záplavou imigrantů. Také za křížové výpravy, ale v těch jsou Češi nevinně, protože minimálně první tři křížové výpravy neměly hlavní cíl šířit křesťanství, ale ochránit křesťany v těchto zemích. Také ochránit přepadávané karavany. Soužití bylo dlouho dobré, ale najednou, podle válečného plánu = Koránu, začaly útoky na křesťany.
Portugalci, Britové, Španělé a další – naprosto bezohlední kolonizátoři. Frantíci mají dosud trauma z porážky dobyvačného Napolenona, Germáni z porážky Německa. S Germánem se dosud nelze bavit o druhé válce. To mohou jen mezi sebou. Vyvalil by oči a byl by nejspíše agresivní. Jakoby bylo něco velmi defektního v lidském genomu. Když se vrátil francouzský předseda vlády Daladier z jednání o Mnichovské zradě, vracel se s velikou slávou. Není mi znám případ, že by některý Frantík politoval Čechy za to, že byli zrazeni.

Masunta
20. 9. 2022 07:11
Odpovědět  Masunta

Zatímco jeho britský kolega Neville Chamberlain byl po návratu z Mnichova miláčkem davů, Daladier označil své spoluobčany, kteří jej nadšeně vítali, za blbce. Britská monarchie snad 1000 let ničila východ, slovanské národy, Rusy, Velkou Tartárii, až se jim ji, největší říši v lidské historii, podařilo redukovat na to, co v prostoru vidíme nyní. Také je prý třeba rozparcelovat Ruskou federaci. Na historických mapách je Velká Tartárie dosud (je mi jedno, co si o tom myslí který diskutér). I tato historie by se měla na školách učit.
Z toho co jsem napsal jsou patrny kořeny slávy, až přehnané pompéznosti, viděně na pohřbu královny Alžběty. Sama ctnostná, ale hlavou necnostné říše. Pompéznost je umocněna aktuálními problémy Británie. Británie může být ve své historii na málo na co hrdá. Na boj proti Římanům, snad i na boj proti Frantíkům – ale to bylo o kolonie, na boj proti Velkoněmecké říši ano, ale hned po dobytí Berlína Churchill řekl, že je třeba dobýt Sovětský svaz: “Když jsme porazili Německo, tak ty opice porazíme také”. Dnešní politika Británie je hanbou civilizovanosti v krystalické podobě.

ijn
20. 9. 2022 13:21
Odpovědět  ijn

Západ má za cíl plenit a parazitovat. Úhlavním nepřítelem je vždy ten, kdo mu v tom chce bránit. Pro Západ je nepředstavitelně drzé a arogantní, že si Rusko dovoluje „sedět“ na nepředstavitelném nerostném a dalším surovinovém bohatství své země a neumožní, aby se na tom mohl Západ pást a prodloužit tak svůj bídný život o několik desetiletí. Navíc slovanské Rusko je poslední slovanská bašta, která je schopna nejen prohnilost Západu odhalit, pojmenovat jeho nemorálnost a zvrácenost, ale i celý ten jejich sado-maso-pedo-dědo bordel porazit.

Masunta
20. 9. 2022 20:16
Odpovědět  ijn

Pandemický zákon platí dál beze změn, Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl návrh 57 poslanců opozičních hnutí ANO a SPD na zrušení několika jeho částí. Novela rozšířila a upřesnila některé nástroje v boji proti šíření koronaviru. Opozice kritizovala v prvé řadě proceduru přijetí zákona, ale také některé konkrétní body novely. Soud se problematikou zabýval zhruba půl roku, nakonec nenašel důvod k zásahu. Rozhodl jednomyslně, bez odlišných stanovisek. Nález je dostupný na jeho webu.
„Stav legislativní nouze nebyl podle názoru ÚS zneužit k tomu, aby byla potlačena práva parlamentní menšiny,“ řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Šlo podle něj o řádný legislativní proces, přestože rychlý, možná až překotný. Poukázal na to, že v Česku byly v době projednávání novely statisíce nakažených koronavirem.
ADVERTISING
Dolní komora schvalovala novelu zákona kvůli senátnímu vetu dvakrát. V obou případech pro novelu hlasovali poslanci koaličních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Poslanci SPD a ANO ji nepodpořili.

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 02:29

No, ono je to fuk. Jen ať si angláni vychutnají předposlední královskou funuskašparádu. Neschopný Karel III. spolu se stejně neschopnou Bobkovou… čo to tárám… TruSSovou, monarchii spolehlivě pohřbí. A protože jsem o tři roky mladší než Kódl, a ze stejně dlouhověkého rodu, soudím, že se ještě dožiju zda bude pohřben s plnou parádou, nebo jen aby se neřeklo, či jen urychleně zahrabán, aby od něj už byl pokoj.
Británie, pokud to nepřeženou s navážením do médi, má šanci přežít, ale že přežije i monarchie, ke všemu pod vedením takových dvou trotlů, tomu moc nevěřím.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
20. 9. 2022 10:06

Začnou vládnout muhamedi a monarchie pude do pr*ele.

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 05:10

Prchající Leve, představ si… … … uš sis to představil? Představ si, že jsem coural po YT a najednou koukám – vidko, kde někdo natočil, jak tě tvůj trolí pronásledovatel psych psych hledá, jak tě našel, a jak krutě s tebou naložil, když tě poznal! Nekecám!
Zde je důkaz:
https://www.youtube.com/shorts/Lbgvb1x6raM

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
VratislavII.
20. 9. 2022 11:39

Milane,starý nick mi zablokovali,takže jeden z ještě starších jsem vytáhl na světlo Boží.
Jinak ti děkuji za info,jsem teď totálně znemožněný,jedu domů na sever a budu v koutě břečet,jako želva…..smíchy.-)))))

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 16:56
Odpovědět  VratislavII.

Rozumím tomu dobře, že prchající lev byl uprchnut ke svému staršímu nicku?
Před chvílí jsem měl budíček a zatím pouze jedno kafe, tak ještě lenivá mysl, pročež se raději ptám. Jdu si udělat druhé kafčo, abych se dostal na provozní teplotu.

VratislavII.
20. 9. 2022 17:12

Chytrej kluk 👍

Masunta
20. 9. 2022 20:14

… Chasidy – provozní teplotu dostaneš, když zalezeš na bydlo a na 12n5 minuty humanitárně zatajíš dech.

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 21:41
Odpovědět  Masunta

Mám tě rád čím dál víc. Já měl odjakživa slabost pro svérázy s vesmírným IQ a s bujnou tvůrčí fantazií, pro něž opakovaně se opakovat bylo těžkým proviněním proti intelektu.

VratislavII.
20. 9. 2022 21:45

🎯💯👍👏

Masunta
20. 9. 2022 21:48

Chasidy bez tolerance .. takže nerozchodil… no psych. . . kuk

[Trol-1] Mira z Jihu
20. 9. 2022 06:29

Nejsem žádným zastáncem monarchie, ale tento článek je především svědectvím totálního neporozumění britské společnosti a jejích tradic. Degenerovaný je evidentně autor, nikoli The House of Windsor. Samozřejmě tak, jak mohou vládnout různí cvoci, může se to stát i v monarchickém systému. V Británii má však panovník jen symbolické pravomoci, do vlády prakticky nezasahuje. Nejděsivější je taková degenerace v říši Kimů, takové zvláštní pseudokomunistické monarchii, kde se stále dokola opakují hladomory. Jeden Kim větší blázen než druhý. Jinak autor je politický turista, kdysi VPN, pak zelení, nyní sociální demokrat, příště …

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 06:58

Nazdárek lavóre! Tak pro změnu z jihu? Neunavuje tě už to virtuální přemisťovaní, které ti stejně nikdo nežere? Ale o té degeneraci se ti to moc povedlo. Když tak dám vedle sebe fotky autoritářského koblížka Kima a demokratického sportsmana Kódla III. a poté se zaměřím na jejich oči, je ta degenerace jasná na první pohled.
Dobrá, tak na druhý.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
VratislavII.
20. 9. 2022 11:40

Sever ho vyhodil.Chtěl si hrát na generála Granta,ale nakonec z něj zbyde jen generál Lee.

primak
20. 9. 2022 09:27

V době, kdy v té monarchii jsou miliony rodin na dně, co bude s nimi v nadcházející zimě? Kolik stála ta celá legrace, placená penězi těch ubožáků, né těmi milardami, co ti pozůstalí zdědí?

Jaký je rozdíl mezi nimi a jachtovými “oligarchy” z nepřátelské (i ze spřátelené) země?

Ale jistě, jistě. Ta britská společnost se svými tradicemi je něco jiného než jiné společnosti bez tradic, že?

orinoko
20. 9. 2022 09:56

Je třeba také zmínit rodovou čistotu takových Rotschildů. Snatky zásadně mezi sebou. Naketaseny majetek musí zůstat doma. Co z toho může za desetiletí být? Třeba moHUTNA BRADAvice Habsburku? Nebo preslechteny mozeček?
Královská krev !! … prý modrá !! Pichni do šlechty a poteče rudá.
Degenerace příbuzenské šlichty je zaručena. Navíc Windsor jako rod má původ v Německu. Anglani pod Germanem. Škleb dějin je zaručen.

VratislavII.
20. 9. 2022 15:31
Odpovědět  orinoko

Se podívejte na knýšete z Orlíku …..

Masunta
20. 9. 2022 16:23

Británie by žila stejně, i bez institutu panovníka. Ten je drahý, ale i životaschopný.
„Uspořádání do podoby monarchie či republiky je záležitostí každého členského státu Společenství,“ řekl letos ve Rwandě politickým lídrům Společenství Karel III. ještě v pozici korunního prince.
Ústřední otázkou debaty o podobě Společenství je především budoucnost monarchie v Británii, k níž se stále více mladých Britů obrací zády – podle průzkumu společnosti YouGov z roku 2021 se názory na zachování konstituční monarchie v Británii silně liší napříč generacemi. Pro zachování je 41 procent Britů mezi 18 a 24 lety, ale 81 procent nad 65 let věku. Průměr je 61 procent.
Podle politologa Jonathana Eacotta z Kalifornské univerzity ale existuje hned několik důvodů, proč předpokládat, že monarchie v Británii v dohledné době nezanikne. Mezi ně patří mimo jiné popularita britské koruny ve světě a příjmy z turistického ruchu, které se k ní vážou, a doma v

Masunta
20. 9. 2022 16:23
Odpovědět  Masunta

Británii zase kulturní dědictví a pocit nostalgie s ní spojený. Argumentem jsou i malé pravomoce britského panovníka, jenž nemá dost „politických svalů“, kterými by se předváděl před britskou populací. Apriorní apolitičnost krále totiž nedává většině Britům mnoho motivace svádět o konec monarchie politický boj.

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 06:45

POZOR ! POZOR ! POZOR !

Přátelé,

už vím, a to z první ruky, navíc od člověka o kterém není známo že by kdy lhal,
proč za SPD nikdo 3.9. na Václaváku nevystoupil.

A protože jsem zde, spolu s vámi, i já ventiloval svou frustraci z tohoto, vyčítal to Samurajovi a
spolu s vámi si kladl otázky a dohady různé, stejně jako proto, že někteří z vás právě z tohoto důvodu na SPD zanevřeli a rozhodli se věnovat své sympatie straně PRO, přikládám tento odkaz, kde je vše srozumitelně a přehledně vysvětleno. Tak přehledně, že jsem svůj názor změnil a souhlasím, že SPD se zachovala prozíravě a i když v důsledku toho o některé voliče přišla, v opačném případě by ztratila daleko víc. Vysvětlení pana Kobzy začíná na 28 minutě a ač je zhruba jen asi tříminutové, považuji ho za dostatečně osvětlující.

Ano, uznávám, že nyní lobuji za SPD, ale mám k tomu dobrý důvod.
Považuji totiž přes všechny kopance za jedinou vlasteneckou stranu,
která nemá vlastenectví pouze v hubě, ale i ve svém konání.
Je to v “Studio Beta – Jiří Kobza nejen o volbách.” Dobré jitro i poslech.

https://svobodne-radio.com/category/archiv/

Ale je dobré vytrvat 10 min. Je tam, i když nepřímo, zmínka o jedné straně, které od počátku nedůvěřuji a občas to zde ventiluji. Jedna věc je, když své konspirační domněnky ventiluje zedník, ale úplně jiná věc je, když se o jistých podivnostech, byť diplomaticky (nakonec byl roky diplomat, že), vyjádří poslanec. Takže tak.

Tak. A můžu jít spát. Večerkáááá !

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Masunta
20. 9. 2022 07:28

Po zalehnutí zataj dech na 12,5 minuty, Chasidy bez tolerance.

Milan
20. 9. 2022 08:24
Odpovědět  Masunta

K toleranci. “Kdo zlu neodporuje, sám se proviňuje,” Babička z pohádky.

A jejda! Japato, že se mi to zčistajasna samo odhlašuje? Dnes dokonce už podruhé! A když vypínám počítač, tak upzornění, že vypnu ještě jiného uživatele. Ale já jsem v klidu, nejsem přece žádnej tendleten konspirátor.
MzzČ (Milan ze zahrady Čech)

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Masunta
20. 9. 2022 15:58
Odpovědět  Milan

Rusko-Turecku: Ak chcete vstúpiť do SCO, vystúpte z NATO20.09.2022 14:38
V záujme členstva v „Šanghajskej organizácii spolupráce“ (SCO) bude Turecko povinné odmietnuť účasť v takých vojenských blokoch, ako je Severoatlantická aliancia (NATO).
Vyhlásil to osobitný predstaviteľ prezidenta Ruskej federácie pre záležitosti SCO, veľvyslanec ruského ministerstva zahraničných vecí Bachtijor Chakimov. Informuje RIA Novosti.
Ubezpečil tiež, že SCO zváži tureckú žiadosť hneď, ako dorazí, ale zatiaľ žiadna takáto iniciatíva z Ankary nebola.
Turecký líder Recep Tayyip Erdogan už skôr oznámil, že členstvo v SCO bude jedným z cieľov Turecka.

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 17:28
Odpovědět  Masunta

Jojo. Je to pr-del, když se pr-del s pr-delí, pr-delej se v pr-deli.

Masunta
20. 9. 2022 19:52

Chasidy poučovací bez tolerance a s dvojím metrem – už jsi rozchodil svůj názor na můj IQ ?

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 21:53
Odpovědět  Masunta

Představ si, že jo! Akorát že mě teď děsně bolej nohy a celá huba. Šel jsem to rozcházet původně do parku, ale tam lidi a měli mě za pošuka, že jsem řval smíchy. Tak jsem špacíroval podél Labe a plašil ryby dokud mě ten chechtot nepřešel.
Jenže teď mě bolej nohy, huba i bránice, tak jsem se v zájmu duchovní hygieny, bych nastolil vyvážený stav své psýchy, rozhodl, že to chce vyrovnat něčím truchlivým, a jal jsem se dumat o veselých zítřcích trollů po pádu vlády a likvidaci politických neziskovek. Jenže to mě rozveselilo ještě víc, tak jsem zabruslil na dlouhodobé předpovědi počasí.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
VratislavII.
20. 9. 2022 22:00

Jak říkal velký Laďa Menšík
“””Smích, zpěv a ještě jedna věc jsou strašně zdravé🤣””””a podkud jsi byl u řeky,doplnil by “”””určitě “””mezi ně i tu čtvrtou…. procházku 😀

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 21:43
Odpovědět  Masunta

U jednoho opakování matkou moudrosti, u jiného opakování dcerou hlouposti:
Záhada, viď?

VratislavII.
20. 9. 2022 22:03

Hlouposti mohou být půvabné, hloupost nikdy….to platí zvlášť pro toho gramofona 👎

Albi
20. 9. 2022 12:05

To byl od SPD skvělý tah, tomu se musí zatleskat. Takhle elegantně “zhatit plány boubelatým vepřům”. 🙂

Janaz
20. 9. 2022 07:37

To je čo za nezmyselný preklad?????

primak
20. 9. 2022 17:36
Odpovědět  Janaz

Ale i čeští vlastenci z Palackého mladému Masarykovi…
Nevypadlo tam něco?

Další odstavec:
Volební právo pro ženy. V tom ho Masaryk (naštěstí) obešel a na podobě politického režimu se dohodl v Ženevě s Karlem Kramářem. Zde je třeba upozornit na jednu věc. 28. října 1918 v Praze a 30. října v Martině nikdo nemluvil o republice. Čeština a slovenština
politická reprezentace se dohodla na vytvoření společného česko-slovenského státu,

Nevypadlo tam něco?

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 19:53
Odpovědět  scipio

To sem tam nelíbení nechápu. Zřejmě zednické snížené IQ – kdo je bl-bej, půjde na zadníka. Co bránilo těm sem tam ajnštajnům kliknou si na překlad? Nic. Takže jen buzerace lepšolidských veleduchů.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
VratislavII.
20. 9. 2022 19:55

Bránilo jim právě jejich NEveliké IQ😂

Velitel
20. 9. 2022 07:39

Obávám se, že zblblý režimem je spíše Edík než královské rodina, Na rasizmu není nic zavrženíhodného, spíše naopak, Teorie o škodlivosti rasismu je stjně pavědecký blábol jako součané šílenství okolo 40 EU pohlaví. Jedni rozdíl mezi nimi je, že s jedou přišli o 70 let dříve,ale byli to ti stejní soudruzi, s jednou updek západní civilizace začal a tou druhou západní civilizace skončí.
Teorie o rovnosti ras je stejný nesmysl jako 40 pohlaví. , obě popírají realitu tohoto světa.

Velitel
20. 9. 2022 08:25
Odpovědět  Velitel

Co pak minusáci není vám divné proč mezi nositeli Nobelovy ceny za fyziku nebo Fieldsovy medaile za matematiku není jediný černoch?
Pokud chce vytánou svou ujetou rasstickou teorii tak kde je sou ty geniální fyzikální a matematické teorie, které ti černí fyzici a matematici vymysleli?

Milan
20. 9. 2022 08:46
Odpovědět  Velitel

Vymysleli jiné věci – například tavbu železa nezávisle na ostatním světě.
Z Beninu to totiž bylo ve druhém tisíciletí před Kristem do nečernoškého světa daleko.
Měl byste si změnit nick na Führer.
MILAN zzČ

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
zuza
20. 9. 2022 09:04
Odpovědět  Velitel

Z celkového počtu nositeľov Nobelovej ceny tvoria 22 % Židia, pritom však tvoria menej ako 1% svetovej populácie. Nositeľa NC arabského pôvodu nepoznám ani jedného. Pritom sú obaja Semiti a nepatria k bielej rase. Modifikácia pre tých, ktorí tvrdia, že Židia vymreli a sú už len chazari – tak tí sú zas turkického pôvodu, čiže tiež nie bieli árijci. Z ostatných turkických národov tiež nepoznám žiadne nositeľa NC. Tajomstvo nebude vo farbe pokožky, ale v tom, akú výživu dostávajú ľudia počas niekoľkých generácií (nedostatok kalórií a bielkovín IQ neprospieva), kde a akým spôsobom ľudia žijú, či musia pohnúť rozumom, aby zaistili živobytie a ochránili sa pred nepriaznivými prírodnými podmienkami) a hlavne akú výchovu deti dostávajú a akú úlohu rodičia pripisujú vzdelaniu.

orinoko
20. 9. 2022 10:38
Odpovědět  zuza

Dobrý, chválím. Bez ironie. Zidi a Palestinci mají údajně totožné DNA.

ModrýKlokan
20. 9. 2022 12:07
Odpovědět  zuza

Milá Zuzo… třeba máte částečně pravdu… Váš názor je ovšem jen hypotéza, dokázal to někdo? asi ne, že?… já mám jinou hypotézu… židi i ve vědě dělali to co jinde… staletí koncentrovali vliv, sociální kapitál, právní kličky autorských práv… a k jeho zhodnocení pouštěli jen vlastní studenty a universitní výzkumníky… blbí gojimové jim to žrali, jako dosud a makali na informacích a datech, která si nechali sebrat a stále nechávají sebrat od židů… blbí gojimové jsou nuceni podepisovat zákaz soukromé výzkumné praxe a vzdávat se autorských práv kvůli uměle vyrobené závislosti na vědeckých fondech a grantech… řízených institucemi ovládanými židy… nepřijde Vám to Zuzo daleko průkaznější? je to skoro dokazatelná teorie

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 19:00
Odpovědět  ModrýKlokan

Kouzlo starých peněz, jinak řečeno.

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 18:55
Odpovědět  zuza

Celý vtip dle mého není v rase, ale ve starých penězích. A nejstarší prachy mají Vatikán a pár židovských rodin. Židovských rodin na vrcholu potravního řetězce – ne paušálně Židé jako etnikum, ani jako už mnohoetničtí židé, původně turkičtí Chazaři! No a když se budu v penězích válet, není problém zatahat za špagátky a prosadit jako nositele NC kohokoli s aspoň standardním IQ. Viz Walensa, Obama, Arafat, či sadistka “matka” Tereza s inteligenčním potenciálem husopasky, jakož i další “mírotvůrci”.
Že Arafat Palestinec a Obama černoch? No a? Rodiny, stejně jako Vatikán, plánují v jiných časových horizontech a v jiných souvislostech, než je jedno volební období!
Souhlasím s vámi – i nesouhlasím. “Tajemství” co se NC týče vidím ve starých penězích. Co se týká rozdílného IQ dle ras. Osobně jsem přesvědčen, že nejde o rasy jednoho druhu “moderního člověka” ale o přímé potomky více druhů člověka – když antropolog v r. 100 000 vedle sebe postaví kostry Tasmánce, Křováka, Joruby, Číňana, Evropana, Masaje, Negrita – a dalo by se pokračovat – nevěřím, že by je zařadil k jedinému druhu “moderního člověka”, jak do nás ideologicky hustí současná pseudoantropologie. Jen názor.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Masunta
20. 9. 2022 19:54

Chasidy dvojí metr – tuhle jsi někomu vyčítal, že neuvedl zdroj. Tak laskavě ozdrojuj. Kuk.

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 22:06
Odpovědět  Masunta

Uvádím zdroj:
Kritické myšlení entity, vystupující se zde pod nickem Milan ze Zahrady Čech. Jinak řečeno, jsou to závěry mých úvah, ne ošlehnuté cizí myšlenky.
Spokojen?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Milan
20. 9. 2022 08:29
Odpovědět  Velitel

Jawol, Führer!

Milan zzČ

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
primak
20. 9. 2022 09:19

Ty milióny lidí, co neváhali stát hodiny frontu na procházku kolem rakve, by se měli zeptat sami sebe: Co se změnilo pro běžného občana (subjekta) za “vlády” nebožky? A co se bude teď měnit pro běžného občana (subjekta) za “vlády” jejího syna?

Zrovna tak mohl být králem jeho bratr Andrew (čo chýbalo?). (Chudák, ten nedostane nic z miliard své matky – proč ho nepolitovat – jako potrestání za své eskapády s nezletiletými dívtkami dodávané nebohým Jeffrey Epsteinem?)

A co znamenala pro občany (subjekty) “vláda” otce královny George VI na místo jeho staršího bratra Edwarda VIII, Hitlerova obdivovatele, jenž se vzdal trůnu, aby si mohl vzít Mrs. Simpson?

Anebo ta chuť na frontu byla dána pocitem své důležitosti: “já jsem viděl královnu v rakvi, kdo je víc?”.

All
20. 9. 2022 09:23

Už několik hodin se nemohu dostat ke svému ůčtu české spořitelny přes internet ( George).Jsem naštvaný,jedu k bankomatu a vybírám všechno.

Pozor
20. 9. 2022 09:26

Tiež si myslím, že doba kráľov a ich poddaných je dávno za nami. Ak chce byť niekto poddaný jeho vec, ale verím že väčšina Slovákov a Čechov nie.

Pavel z Moravy
20. 9. 2022 09:38

Překlad je horší, nu ale hlavní je obsah a ten souzní s mými názory. U nás jsou ale také ještě i dnes příznivci monarchie, možná, že by potřebovali mít nad sebou tu pevnou ruku šlechtického pána, aby se probrali. Vzhůru k lepším zítřkům přátelé Habsburské monarchie, kupte si někde ostrov a běžte si tam kralovat. Habsburg má určitě nasysleno dost, takže nedostatek prostředků vám nehrozí. A když tak vám půjčí Péťa.

All
20. 9. 2022 09:40

Královské rody v Evropě, tihle kolaboranti,co si hrají na smetánku a kolaborují s nacisty a se šlechtou z Vatikánu,jen hadi a pijavice.

Gales
20. 9. 2022 10:04

Po vy*ání život běží dále,howno smrdí stejně jak nuzáka tak krále.A vo tom to je.

orinoko
20. 9. 2022 10:42
Odpovědět  Gales

Ať ho vysr@l v háji cikán nebo slavný generál, houno podrží svou formu… no a smrdět, smrdět bude dál…
Básník J. Vrchlický.

VratislavII.
20. 9. 2022 19:56
Odpovědět  orinoko

To nemá chybu😂

Ondra Svec
20. 9. 2022 11:22
Administrátor
P.A.Semi
20. 9. 2022 16:13
Odpovědět  Ondra Svec

Mají hrůzu z Ukrajinských Fašistů…

Tady v TV drze a hnusně lžou, že prý Ukrajinci “osvobozují” území od “okupantů”, ale ve skutečnosti v Charkovské oblasti ukrajinští fašističtí okupanti znovu dobyli území, které rusové dříve osvobodili, ale stáhli se pak odtud… A je vidět, kolik místních prchalo před Kyjevskými fašistickými okupanty…

A opolčenci na východě (zejména na severu Luhanské oblasti) mají strach, aby se rusové nestáhli i od nich a nenechali je napospas fašistickým okupantům a vrahům z Kyjevského režimu…
Když budou součástí Ruska, budou je muset rusové bránit a nenechají je napospas fašistům…

πα½

Vladimír
20. 9. 2022 11:31

To se to žilo za krále a kolonií (některým…). Potraviny, suroviny, služebnictvo… Se jim nedivím, že tak brečí.

VratislavII.
20. 9. 2022 15:30

Dobře pan Chmelár👍👍👍👍

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
20. 9. 2022 16:36

Článek je lingvisticky hrozný… (asi to je strojový překlad ze slovenštiny?)

Ano, Monarchie je obludný přežitek, a zejména ta Britská…

Ale ovšem Rasismus, který jim vyčítáte, není nic špatného, naopak je špatné, jak obludně ho Británie a Západ zavrhli a nahradili marxistickou Lží o údajné Rovnosti…

Když píše “Britská královská rodina nijak nepřispěla k povznesení lidstva”, tak jen ukazuje svou omezenost. King James Version je nejlepší anglický překlad Bible, pomohl to rozšířit do Západního světa a definovali tím Západní spiritualitu na několik století… Aspoň něco…

πα½

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 19:19
Odpovědět  P.A.Semi

Rasizmus, jako objektivní, neideologická věda, dle mého již neexistuje, a tak, jak je účelově prezentován, je cílené svinstvo. Ne cílené vámi, ale zájmovými skupinami “těch vzadu”.
A jinak – nejde o nějakou údajnou rovnost, ale o solidaritu a respekt!
Máme, díky výdajům na zbrojení, k obývání pouze tuto planetu. Buď se naučíme spolu žít a navzájem se respektovat, včetně kulturních a antropologických rozdílů – “já pán – ty pán” -, nebo se vyvraždíme. Není názor, ale přesvědčení.

VratislavII.
20. 9. 2022 20:04

Co je dneska rasizmus?Já bych řekl, že BLM a Green Deal jsou rasismem v přímém přenosu 👎

Administrátor
P.A.Semi
21. 9. 2022 16:16

Rasismus je základní podmínka přežití národa, a kdo si jej nechá zavrhnout, toho potomci budou zničeni a asimilováni černochy !

Tady jsme My, a jsme jiní, než Černoši, Arabové, Asiati, a prostě všichni ti, co jsou jiní než my. My je samozřejmě můžeme respektovat, ale musíme si uvědomovat, že jsou jiní, a především to musíme učit naši mládež, že to naprosto není jedno, s kým se chystají množit.

A že to není jedno, kdo tady u nás chce bydlet. Tady je to naše, slovanské. Sem nepatří černoši ani arabové, ti tu mohou být hosté, na nějakou dobu… A vždycky tu budou cizí…

A jeden z nejhorších dědičných hříchů je Miscegenace, když má žena dítě s černochem. Tím vyhlazuje geny našich mužů z našich potomků, a její potomci tu budou navždy cizinci, proto je to dědičný hřích…

πα½

Milan ze Zahrady Čech
21. 9. 2022 17:15
Odpovědět  P.A.Semi

Já názor – vy názor.

jiří
20. 9. 2022 18:07

Česká republika zabavuje první ruské firmy. “Škoda JS”, výrobce zařízení pro jadernou energetiku, který patří ruské strojírenské skupině OMZ, spadl do sankcí, které by znamenaly, že ČEZ bude mít nedostatek zařízení pro provoz svých jaderných elektráren, které od této firmy nakupoval.

Proto bylo rozhodnuto antimonopolním úřadem, že se firma Rusům zabaví (=ukradne) a nově přejde pod správu samotného ČEZu.

https://www.islamizace.cz/Articles/526-ekonomika-evropy-upada-a-zapad-krade-ruske-firmy-.aspx

VratislavII.
20. 9. 2022 19:29
Odpovědět  jiří

A na Praze 8 staví ruská firma byty dole v Holešovicích 🤔😁

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 19:45
Odpovědět  jiří

To už snad vážně chce jednu termobarku na sídlo vlády…

VratislavII.
20. 9. 2022 19:57

Včera bylo pozdě👎

jiří
20. 9. 2022 19:15

comment image

VratislavII.
20. 9. 2022 19:29
Odpovědět  jiří

Nooopo tomto nemá chybu 😂😂😂😂😂😂😂😂

Pavel K
20. 9. 2022 20:15
Odpovědět  jiří

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🙋‍♂️

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 22:12
Odpovědět  jiří

Bravo!

David
20. 9. 2022 20:39

Republika je zednářský konstrukt. Oni potřebovali rozbít společnost a všechny tradice, proto razili republiku, nejlépe skrze revoluce.

Autor
20. 9. 2022 21:31
Odpovědět  David

Je rozdíl republika a stát a stát a republika. V roce 1917 vyvrcholily události, které měly de facto zajistit to, co “až dnes” se snaží uskutečnit.

  1. Zničit a rozkrást Rusko
  2. Dostat lidi pod větší kontrolu (postupně) a zajsitit “elitám” nekonečné bohatnutí a libovůli si dělat com chtějí

Přišel Lenin a poněkud jim narušil stavbu, no ale nebylo ještě zle, pak přišel Stalin a to už jim šlápl na kuří oko. Všechno se dá využít tak nebo onak. “zednářský projekt byl využit sám proti sobě … Mimchodem třeba Pilsudský pro svou snahu obnovení Polska nejen přijal peníze od např. Japonců, ale i od Němců, prý i Angličanů atd.
Vždyť těm “lóžím” toho zase tak moc nevyšlo, aspoň oficiálně …
Konečně si to uvědmme, kdybychom se mi, obyčejní lidé, veřejně dokázali spojit, pak ti nevěřejní si můžou akorát tak utřít … suchou hubu. Ve skutečnosti je jich docela málo a jsou také neskutečně slabí. Kdyby např. policisté uvažovali v rámci své profese, pak právě zednáře a další paskvily by museli zavřít až by se “rozplynuli jako mlha”.

David
20. 9. 2022 22:15
Odpovědět  Peter

Kdepak, Lenin, tento německý agent, pracoval přesně podle not…

[Trol-1] JanT32blaf
20. 9. 2022 21:19

Co že dneska jen dva články admine? Notičky ještě nedorazily? Na Ria novosti je toho dost, stížností, že Rusko nepozval nikdo na pohřeb do Londýna, nadávání na plánovaná turbojakoreferenda, očekávaný projev Putlera z Kremlu…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
VratislavII.
20. 9. 2022 21:48
Odpovědět  [Trol-1] JanT32blaf

Opilý se z toho vyspí, ty nikdy 👎

Milan ze Zahrady Čech
20. 9. 2022 22:15
Odpovědět  [Trol-1] JanT32blaf

Samosebou si stěžují ruští vlastenci, ne ruští prozáchodní prd-elolezci, že?

VratislavII.
20. 9. 2022 22:35

Zřejmě ho špatně pochopili,mluvit podle všeho měl až zítra.A to taky udělá.