Dvousmyčkový finanční systém. Zavede Rusko geniální vynález ekonomů Stalina?

V Radě bezpečnosti Ruské federace se připravuje projekt na vytvoření dvousmyčkového (dvouokruhového) finančního systému. Hlavním cílem je zajistit aktivní růst investic v reálném sektoru ekonomiky. Realizace je podporována prezidentem Vladimirem Putinem.

Ve skutečnosti mluvíme o úplném přeformátování finančního sektoru ruské ekonomiky. 

Po spuštění dvouokruhového systému bude definitivně ukončen liberální monetarismus, který v Rusku panoval 30 let.

Jedním z hlavních principů liberálního ekonomického myšlení je bezpodmínečná dominance finančního sektoru. Práce centrální banky a v menší míře i vlády by podle monetaristů měla směřovat k rozvoji finančního sektoru. Proto monetaristická teorie nutně implikuje existenci centrální banky „nezávislé“ na jiných mocenských institucích.

Vzhledem k tomu, že peněžní oběh je oběhovým systémem každé ekonomiky a pouze regulátor má právo vydávat národní měnu, ukázalo se, že skutečná moc byla soustředěna v rukou centrálních bank.  Vlády mají naopak možnost řídit ekonomické procesy pouze prostřednictvím legislativy a prostřednictvím mizivých prostředků státního rozpočtu.

Pokud však v pokladně nejsou peníze na ekonomický rozvoj, pak jejich absenci nemůže vykompenzovat žádná legislativa.

Charta centrálních bank většiny států přitom neobsahuje ustanovení o odpovědnosti za hospodářský růst a zlepšování blahobytu obyvatelstva. Mimochodem, charta FEDu stanoví povinnost podporovat trh práce a bojovat s nezaměstnaností.

Na příkladu Ruska vidíme, že centrální banka se stáhla z řešení ekonomických otázek a zabývá se výhradně rozvojem finančního sektoru. Ale v brettonwoodském systému rozvoj finančního sektoru v podřízených státech není zárukou rozvoje reálného sektoru ekonomiky. Vytvořené zdroje, i když jsou významné, se nepřeměňují v investice. V globalistickém systému světového řádu budou poslány do zahraničí a položky „odliv kapitálu“ porostou.

Dvouokruhový systém ukončí liberální principy. Co to vlastně znamená. Jde o otázku peněz na konkrétní investiční účely a projekty. Tyto peníze nepřesahují investiční obrys. V důsledku toho je jejich tok na spotřebitelský a finanční trh nemožný, což i teoreticky vylučuje inflaci.

Pokud tedy Ruská banka zahájí emisi projektu v rámci systému dvou smyček, automaticky to znamená, že regulátor přebírá odpovědnost za vývoj reálného sektoru ekonomiky. A jeho úsilí bude soustředěno především na dosažení právě těchto cílů. https://bit.ly/3WGWgoC

Co je to za “ekonomiku se dvěma smyčkami”, jejímž zavedením může Rusko zbohatnout do 5 let?

Za poslední rok stále více lidí mluví o zavedení dvousmyčkového finančního systému v Rusku. 

A v posledních dnech se obecně začaly šířit zvěsti, že tento systém je aktivně rozvíjen v nejvyšších patrech moci.

Nevím přesně, jak bude tento systém implementován v současném Rusku, ale mohu jednoduše vysvětlit, jak byl organizován v SSSR za Stalina.

Byl to dvouokruhový systém, který umožnil Sovětskému svazu industrializovat se šíleným tempem, aniž by měl nějaké velké investice a půjčky zvenčí. Vše na vlastní pěst.

Pokud se nepletu, ekonomika se za ty roky za 10 let zčtyřnásobila. To je skutečný ekonomický zázrak!

Podívejme se na paradox kapitalistické ekonomiky: v zemi X jsou cihly, beton, půda, pracující ruce, chytré hlavy, jedním slovem existuje vše pro vybudování mnoha a mnoha obytných budov, ve kterých by mohlo bydlet obyvatelstvo v nouzi. Přitom se téměř žádné domy nestaví. Ptáte se proč? Není žádný investor! – odpoví.

Na stavbu domu nepotřebujete peníze, ale cihly. Vzhledem k tomu, že máte cihly, ale domy, které potřebujete, se nestaví, znamená to, že „je něco špatně“.

Ale co tržní investice? 

Za Stalinových časů probíhala industrializace téměř bez tržních investic. Domácích příležitostí tržního financování bylo velmi poskrovnu a cizí země s pomocí nespěchaly. Jak napsal A. Zverev v knize „Poznámky ministra“ (Finance):

„Komunistická strana odmítla možnost získat zahraniční půjčky za vyděračských podmínek a za „lidských“ podmínek nám je kapitalisté nechtěli dát”.

Podle některých odhadů tvořily západní půjčky během prvního pětiletého plánu asi 3-4 % kapitálových investic (a později to již nebylo nutné), takže nehrály zvláštní roli.

Industrializace přitom probíhala fantastickým tempem.

Tržní investice (obdržené státem na úkor obilního monopolu) během industrializace: první pětiletý plán – první rok = 38 %, druhý rok = 18 %, třetí rok a dále = 0 %! 

Průmyslový růst: první pětiletý plán = +1500 nových továren a podniků, druhý pětiletý plán = +4000 nových továren a podniků. 

To je jakási noční můra pro liberálního tržního ekonoma: investice se snižují na nulu, zatímco ekonomika roste a roste.

Jak fungoval finanční systém, jak se finančníkům podařilo vybudovat systém bez „všemocného investora“.

Během úvěrové reformy v letech 1929-30 byl v SSSR vybudován dvousmyčkový finanční systém.

Hotovostní a bezhotovostní peníze byly vzájemně nesměnitelné. Bezhotovostní peníze zajišťovaly fungování stavebnictví, průmyslu a zemědělství bez ohledu na tržní nabídku a poptávku. Hotovostní peníze zabezpečovaly tržní transakce.

Ve skutečnosti to byla ekonomika se dvěma různými druhy peněz, jejichž funkce byly různé. 

Hotovost mohla plnit všechny obecně deklarované funkce peněz, ale použitelnost těchto peněz byla ve skutečnosti omezena na maloobchod. 

Funkce bezhotovostních peněz byly ořezány – byly vyjmuty z funkce akumulace a funkce vytváření jmění. V podmínkách socialistického hospodářství se tyto funkce ukázaly jako prostě škodlivé. Bez těchto funkcí mohly tyto bezhotovostní peníze fungovat pouze v rámci socialistického segmentu ekonomiky. Mimo tento segment tyto bezhotovostní peníze prostě neexistovaly. Bylo zbytečné je krást, protože se nedaly utratit na trhu. Ze stejného důvodu těmito penězi nelze nikoho uplatit.

Vzhledem k tomu, že průmyslový (bezhotovostní) a tržní (hotovostní) peněžní okruh byly od sebe izolovány, mohla země investovat do vlastního rozvoje tolik bezhotovostních peněz, kolik potřebovala a dovolovaly fyzické možnosti. Bezhotovostní peníze byly jednoduše nality do ekonomiky, když byly potřeba a staženy z ekonomiky, když už nebyly potřeba. Přitom k inflaci, k růstu cen v zásadě nemohlo dojít, protože bezhotovostní peníze nemohly proudit do tržního okruhu, kde se používala hotovost.

Co je to za systém

Nemůžete jen tak tisknout peníze! Okamžitě je sežere inflace – nejjednodušší ekonomický zákon, který znají i školáci.

Kdyby se peníze daly tisknout jen tak, tiskly by je všechny země. Současný měnový a finanční systém světa je ale navržen tak, že pouze Spojené státy (dolar) a s jistými výhradami Evropská unie (euro) mohou tisknout peníze pro vlastní potřebu.

Obecně platí, že tuto příležitost nedávno ztratily, protože inflace dosáhla i jejich ekonomik.

Celkově vzato je tento problém:

Rusko může realizovat jakýkoli rozsáhlý projekt – má zdroje. Ale nejsou peníze. A nemůže tisknout peníze – inflace.

V SSSR, ještě před Velkou vlasteneckou válkou, byl vynalezen dvouokruhový měnový systém. Spočíval v tom, že v zemi ve skutečnosti existovaly dvě měny najednou:

  • Hotovostní rubl
  • Bezhotovostní rubl

Obyvatelstvo používalo hotovostní rubly – nakupovalo za ně, dostávalo v nich plat, půjčovalo si, šetřilo, atd.

Mezi podniky kolovaly bezhotovostní rubly. Platily si jimi navzájem závody a továrny (například).

Stručně řečeno, šlo vlastně o dva proudy peněz najednou. Navíc se tyto proudy nijak (no, nebo skoro nijak) nekřížily. Existovaly izolovaně jeden od druhého.

Díky této izolaci některých peněžních toků od ostatních stát mohl vydávat bezhotovostní rubly a to nezrychlilo inflaci v hotovostních rublech. To znamená, že stát mohl vytvářet a rozdělovat peníze podnikům v požadovaném množství, ale spotřebitelské ceny to neovlivnilo. Alespoň je to nezasáhlo tak vážně, jak by je to ovlivnilo v naší realitě.

Kromě toho se díky takové izolaci dvou peněžních toků výrazně snížila korupce “na vrcholu”.

To znamená, že po obdržení bezhotovostních peněz od státu pro ředitele podniku je nemělo smysl krást, protože ukradené bezhotovostní rubly nebylo kde utratit, nedalo se s nimi jít do obchodu ani je jinak utratit. Dostaly se do oběhu pouze v bezhotovostním okruhu, který dokonale hlídal stát.

Pokud tedy SSSR plánoval nějaký rozsáhlý projekt, nepotřeboval půjčku od Západu. Jednoduše mohl sám vydat potřebné množství bezhotovostních peněz na tento projekt a zároveň nenastala hyperinflace ve spotřebitelském sektoru.

Problém s tímto schématem

Ve skutečnosti to, co jsem popsal výše, může fungovat pouze v plánovaném hospodářství, jako v SSSR.

Proto toto schéma nelze v dnešním Rusku (máme tržní ekonomiku) konkrétně v této podobě opakovat.

Samotný nápad však lze realizovat i jiným způsobem. Třeba přes digitální rubl (neplést s bezhotovostními penězi).

!!! Upozorňuji na to, že „dvousmyčkový“ systém vůbec neznamená, že obyvatelstvo bude nuceno přejít výhradně na hotovost. O tom to není.

Hlavní myšlenkou je, že stát by měl vytvořit systém, ve kterém by mohl vydávat správné množství peněz na správné projekty a přitom nedosahovat přemrštěné inflace (nějaká inflace stále bude, stejně jako za Stalina).

Jak přesně bude takový mechanismus vypadat – o tom se dozvíme v blízké budoucnosti (doufám). 

Pokud je takový systém vytvořen, bude to znamenat:

A) Plná finanční suverenita Ruska. Totéž, co měly Spojené státy, když tiskly peníze ve správném množství pro jakýkoli účel.

B) Zároveň, pokud bude mechanismus správně používán, pak z dlouhodobého hlediska nebude hrozit hyperinflace (jako nyní Spojeným státům)

A co je nejdůležitější, stáváme se skutečnými pány svých přírodních zdrojů. Je potřeba postavit nové silnice? Není třeba hledat investora. Stát na tento projekt uvolní potřebné množství rublů a je to. Stavba může začít – fyzických zdrojů je dostatek. Navíc tyto rubly bude zbytečné krást – nebudou se protínat se spotřebitelským sektorem.

Zdá se, že v mnoha ohledech bude tento systém implementován právě prostřednictvím digitálního rublu, o jehož vývoji se také diskutuje více než rok.

Pokud stát dostane možnost „tisknout“ rubly pro své potřeby (jako kdysi Spojené státy), pak to bude znamenat ekonomický růst o 10-15 % ročně. Obrovské tempo, vzhledem k tomu, že mnoho zemí je rádo i za 4 % a Rusko v posledním desetiletí nemůže ani překročit 3 % (jen v roce 2021 došlo k nárůstu o 4,7 % a to bylo oživení po pandemii).

Pro Pokec24 přeložila Janinna

https://bit.ly/3hqgMK6
https://bit.ly/3UmJn1q

sdíletj na

3.9 16 hlasy
Ohodnotit příspěvek
45 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
RASputin
10. 11. 2022 08:33

nikdo by neměl potřebovat IMF, MMF, WHO, OSN
jsou to jen obřezaní lichváři

Jan
10. 11. 2022 08:42

Mezivalecny rust ekonomiky SSSR byl zazrak. Vedel jsem o nem v mladi, ale myslel jsem si, ze je to ruda propaganda. Tady je potvrzeni, ze byl ten rust realny a velice dynamicky. Byl zasluhou i Stalina, ktery ho umoznil.
Proto neni divu, ze Rusove ten system znovu zavedou. Sankce si toho vyzaduji kvuli nedostatku kapitalu, protoze ten zapadni kvuli sankcim neni a byl by opet zotrocujici jako vsechny kredity. Nechapu proc nezrusi i lichvu, ta vede ke kumulaci bohatstvi v rukou bank a nekolika bohacu, ktere je vlastni. Rovnez jmeni jednotlice, firem, ktere vlastni musi byt zastropovano, aby neumoznilo uplaceni, smelinu, podvody.
System dvou smycek uz nepotrebuje burzu, kde si kapitaliste opatruji penize na investice. Odpadne tim i prizivnictvi makleru vydelavajicich na vyvoji kursu cennych papiru a zbidaceni lidi, kteri tento kseft taky provozuji vypujcenymi penezi. Pri padu akcii nejsou schopni uroky urocit, natoz splatit. Jejich sen o zabezpeceni stari vlastnictvim akcii banky (zejmena v USA) periodicky zamerne promenuji vnivec, ale tupci to delaji stale nanovo. Staci, aby banky omezily dostupne kredity a akcie spadnou ci stanou se bezcennymi. Kde kapitalismus skonci brzy uvidite.

sergej
10. 11. 2022 23:30
Odpovědět  Jan

Museli by ušáci vykrást jak to dělali doma a v koloniích šikmovoký kam přesunuli výrobu svých potřeb ale třeba si přešijí zlodějské držky.

josef
10. 11. 2022 08:56

V rámci velikého uzavřeného systému je to téměř dokonalé. Ovšem co když tento systém potřebuje něco, co sám není schopen vyprodukovat. Před WW II to byly přesné obráběcí stroje. Pak musel přijít “vyvrhel” v tomto případě Německo a nedostupný produkt dodat. A v systému je dirka. Lecos o tom píše třeba Orwell 1984. A taky to známe ze socíku.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Helena
10. 11. 2022 09:09
Odpovědět  josef

Tento systém je opravdu dokonalý. Tento systém-pokud bude potřebovat nějakou techniku, kterou sám nemá – si tu techniku nechá vyrobit v Číně – západní svět se navrátí do jeskyní a na stromy-tam už žádnou techniku nikdo vyrábět nebude, západ už půjde jen od elektroniky k mechanice. A dírka se najde v každém systému, takovou dírku lze ale zalepit. Je to takový vymakanější Velký Reset s lidskou tváří.

František
10. 11. 2022 12:50
Odpovědět  josef

Je to trochu jinak. Ruské mozky jsou na vysoké úrovni. Za Stalina vědci dostali možnost se uplatnit doma, což vedlo k té prudké industrializaci. Za zrádců Chruščova a těch dalších nastalo potlačování ruského umu a mnoho špičkových vědců odešlo na západ, kde byli vítáni. Mnoho vědců na západě má ruský původ. Pokud Putin zavede obdobný systém jako Stalin, vše se obrátí. Mnoho vědců se vrátí, noví nebudou odcházet. Rusové milují svou Rossíu, všichni, bohatí i chudí (proti Napoleonovi bojovala Ruská šlechta společně s mužiky), a rádi pracují pro vlast. Až na pár vlastizrádců. Budoucnost světa je v Rusku. Ne na západě.

Helena
10. 11. 2022 13:23
Odpovědět  František

Souhlas.

Autor
10. 11. 2022 21:53
Odpovědět  josef

To je jednoduché. Na úrovni podniku, či státu, to podle vlastnictví a pravomocí lze celkem snadno zajistit i to co nelze momentálně vyrobit. Ovšem jednak je lépe to umět udělat a jednak je lépe umět sám využít suroviny.S tím vyvrhelem trochu pletete. Ano, bylo to, ale ve většině případů jen jako nákup vzorků. Stroje a vybavení do Sovětského svazu tehdy dodávaly snad všechny “západní” ekonomiky. Byla přece Velká deprese. Také lze najít i paměti amerických inženýrů, odborníků, kteří pracovali buď při zavádění výroby a nebo prostě na kontrakt pro zlepšení stávající výroby. Mnozí z nich popisovali třeba i to, jak probíhal na podnicích, šachtách atd. “odboj” trockistů a podobných skupin, jak sabotovali výrobu.
Dalším omylem je to, že vše se vyrábělo na zakoupených strojích, ne, šlo především o osvojení si výroby vlastních strojů a nejen obráběcích. Například se zakoupila některá letadla, ta se prozkoumala a pak se z toho vyvinula vlastní výroba, jejíž kořeny dnes zatím končí špičkovými ruskými vojenskými letadly. Rusové rovněž pracovali na vývoji části Boeingu.

Editor
10. 11. 2022 22:48
Odpovědět  Peter

To je obor, který dovedli Rusové a dnes i Číňané na vysokou úroveň. Reversní inženýrství.

Martin
11. 11. 2022 18:31
Odpovědět  josef

Toho vyvrhela nepotrebujú ! Velmi rychlo ho nahradí voľný trh! Ale nie s plánovanou ekonomikou! Pozri môj prispevok predtým ! Aj USA tým prešli ale s vysokprogresívnou daňou zo zisku!! ………

Lenka
10. 11. 2022 09:18

Vyhledejte si na YOUTUB videa pana Luptáka – monetární systém. Jsou to asi 4 díly. Dokonale vysvětlený systém jak s námi banky “točí”. To co tu je popisováno bylo i v Československu. Proto tak obrovský pokrok mezi lety 1955 – 1985. Pro toho, kdo to pamatuje – pokud nebyl dostatek ” západního ” zboží, tak to bylo proto, že proti Východnímu bloku bylo soustavné embargo. Toho využívalo neutrální Rakousko a občas Československu “něco” přeprodalo. Pravděpodobně technologické zařízení. A mě bylo vždy “divné” proč rakušáci jsou na tom lépe jak my, když toho ani tolik nevyrábí. Přes nás si zlepšovali rozpočet.

Pedro
10. 11. 2022 09:45
Odpovědět  Lenka

Lenko, palec nahoru 100x

Pavel K
10. 11. 2022 11:49
Odpovědět  Lenka

Pro Lenku 👍👍👍🌹🙋‍♂️
A já se pochválím sám, protože toto jsem na PP už zminoval, že Východ byl embargovaný jak swyňa, ale to nám měli komouši pořádně vysvětlit a žádný hadrák by nebyl. Stačilo trochu povolit uzdu a občas něco dovést a ne jen banány.

Bety
11. 11. 2022 23:35
Odpovědět  Lenka

Právě kvůli tomu embargu se toho u nás vyrábělo tolik. Ale banány a mandarinky vypěstovat,
tedy vyrobit, v našem pásmu bohužel nejde. A ty pitomé mandarinky měl po osmdesátém devátém
mezi argumenty každý. Také západní měny měly své embargo, proto se na cestování tak šetřilo.

Gales
10. 11. 2022 09:30

U nás funguje jenom jedna smyčka.A ta je určena k likvidaci obyčejného lidu.A vláda ji furt a čím dál tím víc utahuje.

Pavel K
10. 11. 2022 11:51
Odpovědět  Gales

Já jsem myslel že ta v pravém úhlu.🙏🤦‍♂️💀💀

Jan
10. 11. 2022 09:37

Vysilani z Nemecka prineslo zpravy o COVIDu a ockovani, ceske titulky:
https://tadesco.org/televizni-vysilani-deniku-bild-v-nemecku-ockovani-proti-korone-je-zbytecne-a-nebezpecne/

Pavel z Moravy
10. 11. 2022 10:18

Dnešní Rusko má v řízení své země nyní inteligentní lidi, takže bratři Rusové, přeji vše nejlepší. U nás je jediný problém, došlo k přeformátovaní vědomí u podstatné části občanstva. Příčin je ale mnoho a s neoliberálními lidmi, kteří řídí celý tento západní svět se řítíme do absolutní totality a otroctví jednotlivce i celku. Celý tento reset Schvaba a Sorose je o ovládnutí celku pár jedinci, kteří si přisvojili moc a chtějí řídit životy druhých, vše dle jejich zvrácených představ. Ten podivný tlak na vakcinace tím sajrajtem, který tu minulý rok probíhal je jedna z té kapitoly přípravy na totální přeformátovaní vědomí člověka. Vypisovat, co vše chtějí s lidskou bytostí činit je myslím zbytečné, rozumní lidé, kteří ještě používají svůj mozek to velmi dobře ví. Sledujte stále svého nepřítele a hlídejte si ho, neboť ten může zaútočit v každém okamžiku, řekl svého času CHE, naši dnešní globalističtí nepřátelé také stále útočí na zdravé lidské hodnoty a práva. Většina přeformátovaných ale již ztratila pud sebezáchovy a šestý smysl. Nevím, jestli tuto západní společnost lze ještě zachránit.

sergej
10. 11. 2022 23:35
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nejde to a ani generace biorobotů mentálních invalidů s vypálenými mozky tržní inkluzní školastikou přerozdělování, všech ke kmotrům. S tím invalidním “materiálem je tu vrtule jistá ale zase poslouchat umí to jo, takže záleží na zápřahu a ten tu je žel výběrovými řekněme MKultra.

miro
10. 11. 2022 10:24

U nás se téměř všechno rozkradlo,rozprodalo a proto se nedivím když dneska ráno jsem kupoval pečivo a mimo jiné jeden chlebíček se šunkou stal 27 Kč.Pokud se Putinovi povede tenhle tah tak to bude konec USA+EU.

Pedro
10. 11. 2022 13:36
Odpovědět  miro

Za socíku 3x takový s poctivou oblohou 1.50kčs! U nás v Praze na ně stáli turisti frontu(Můstek a Dům potravin). U Rozvařilů se cizinci přežírali těch poctivých gulášů za 6 kčs a svíčkové za 11.50 kčs.

Pedro
10. 11. 2022 13:41
Odpovědět  Pedro

Dnes si dá chlebíček jen masochista, anebo pracháč. Levný odpad je ve všem, aby nenažraný kapitalista vydělal milion, nejpozději do večera.

Pedro
10. 11. 2022 14:17
Odpovědět  Pedro

Jak můžeš mínusovat pravdu? Fašisti špinavci.

Jiří
10. 11. 2022 10:26

Putin opráší myšlenky po roce 1917 ,nic jiného mu nezbývá ,protože Čína ukazuje cestu.

Helena
10. 11. 2022 11:06
Odpovědět  Jiří

Je to přesně naopak. Symbióza Rusko-Čína je ideální spojení. Rusko kvanta nerostných surovin, Čína elektronický průmysl-pracovití číňánci, který ty nerostné suroviny potřebuje kupovat, aby elektroniku mohlo vyrábět a Rusku prodávat. Zemědělství a jinou výrobu si Rusové dokážou vyrobit sami. Tohle společenství ten slavnej západ nepotřebuje k ničemu. Ještě rádi se k nim přidají Indie, Afrika, Jižní Amerika a nejspíš se k nim přidá i Jižní Evropa a taky Blízký východ, ti všichni už s amíky a západem udělali špatné zkušenosti.

Jan
10. 11. 2022 13:53
Odpovědět  Helena

Rusove jsou chytrejsi, jak si hlupak Jirka mysli. Zapad jejich vyvoj brzdi sec jen muze uz po staleti. Stale proti Rusko organizuje neuspesne valky a sankce. Jeho poskodi sankce vic. Rusko nepotrebuje Nemecko ani Evropu, ma za partnera Cinu. Evropa bez surovin, zadluzena se riti do chudoby za praskani US bice. Kupuje 4 x drazsi plyn jak rusky z USA. Kreteni se boji i rict kdo rozerval NS1 a 2.

Francin
10. 11. 2022 11:50

tato myšlenka dvouokruhového finančního systému se jeví jako výborný nápad, zejména rozdělením investičních zdrojů v bezhotovostní podobě od spotřebitelského okruhu použitého v sektoru tzv. maloobchodu. Příkladem našich finančních problémů je divný statut ČNB, která se topí v miliardách zejména ještě z doby guvernéra Singera ( pamatujeme ten nesmyslně podhodnocený kurz Kč/Euro) v pokračování pana Rusnok v menší míře. Tyto miliardy se však nemohou zapojit do sféry hospodářství státu, protože ČNB údajně hlídá inflační rámec okolo 2%. To vidíme teď co tam těch 800 lidí za krásné mzdy uhlídali. Velký kulový, protože nemají na tyto věci téměř žádný vliv. Také okruh bezhotovostních státních financí na investiční rozvoj státu by zamezil korupci, nesmí být možnost tyto dva okruhy propojit. To by se to investovalo. Chce tuto myšlenku dopracovat pro tržní ekonomiku, protože investice soukromých firem by se pletli s okruhem maloobchodu. To by nemusel být neřešitelný problém, šikovných ekonomů vlastenců stále ještě máme dost. Za mně super nápad a velká pobídka k realizaci, musíme však očekávat všeobecný odpor politických stran, protože jim zmizí korupční zdroje na jejich financování.

siar
10. 11. 2022 13:56
Odpovědět  Francin

Popis, vysvětlující jak fungovala dvouokruhová ekonomika, je uveden v překladu připravované knihy V. Katasonova – Stalinova ekonomika.

Paulen
10. 11. 2022 13:48

Svoboda slova je top prioritou na našem portálu https://cekni.to – naším cílem je vytvořit co nejrozmanitější zájmové komunity a umožnit v rámci nich i mezi nimi svobodnou diskusi bez cenzury, jako alternativu k Facebooku na Slovensku a v Čechách.

Navíc jsme bez reklamy, podporujeme anonymitu (registrace je možná bez emailu) a běžíme na open source.

Veny232
10. 11. 2022 14:39

Podle mne by každý stát měl mít jen jednu svou centrální banku,státní, poskytující své služby svým občanům neziskově, čistě za cenu režie. Zisk vracet do rozpočtu. Ostatně tak by to mělo být i s vodou, telekomunikacemi, pojištovnami,energetikou… Nikdo, žádnej Nosatej šmejd, by nemohl takové bezziskové bance konkurovat. Protože Stát jsme my, my lidi, veškerá moc pochází z lidu, a my lidi jako Stát jsme schopní si tyhle základní služby prostřednictvím volených zástupců zajisti sami pro sebe za cenu režije! Že toho schopní nejsme je jen lež Kapitalistických zločinců. Líných Papalášů, kteří raději krmí kamarádíčky.
K tomu veškeré přeshraniční platební transakce by se prováděli pouze prostřednictvím Státu! Stát, tedy my všichni, by byl ten kdo by prodával obilí, atd. Samozřejmě vlastní obchod by si normálně sjednal podnikatel. Ale platby za ten obchod by šli z podstaty všechny prostřednictvím Státu. Stát tedy my všichni, bychom mohli řici ne. Sjednali jste takové ceny, dobrá ty dostanete vyplacené a obilí zůstane Státu, Stát ho potom prodá za lepší cenu ve větším množství třeba v mezinárodní aukci.Takto to má fungovat! Ty Nosaté šmejdy ze Systému uplně vyhodit. Ani jedna soukromá banka na světě! Všechny státní a ručí za ně všichni obyvatelé státu, jejich služby bezziskové. Tak se nemůže stát,že do systému bude někdo přilévat peníze a snižovat tak jejich hodnotu.

Janka
10. 11. 2022 14:46

otazka je ako budu peniaze kolovat medzi sukromnym a statnym sektorom a aka bude poistka, aby sa nepodporovali statnymi peniazmi sukromne plany, ktore ale skrachuju….peniaze sa minu, inflacny prenos tam bude (ludia realne dostanu zaplatene, aj firmy pri vystavbe ci planovani), ale vynos z toho nebude. Nieco sa mozno da digitalnou menou vyriesit, ale obavam sa, ze prave tieto veci su fundamentalne a ich vnutorna logika bude urcovat buducnost. Pretoze to, ze vychodny blok skoncil tak ako skoncil bol aj dosledkom obehu penazi…..vsetci snivali o Tuzexe a kupovali bony, aby si mohli kupit rifle…….nasa produkcia rifli nikdy “nebola dost dobra”…..a dosledkom bol 89.

Pavel z Moravy
10. 11. 2022 15:54
Odpovědět  Janka

Ale Janka, lidé si téměř nikdy neváží toho co je zadarmo anebo téměř zadarmo. Socialismus se opravdu o lidi staral. Bydlení za hubičku, školství a zdravotnictví bezplatné, potraviny kvalitní, naše a levné. Zemědělská družstva k nám přijížděli ze západu okukovat. Kultura byla na úrovni, nebyl to ten podbízivý brak jako dnes v tomto konzumu i když i tehdy se samozřejmě našla v té kultuře nějaká pitomina. Průmysl byl náš a vše si spravoval náš národ. Co jsme nyní, ubohá zaprodaná kolonie, kde nic není naše a ovládají nás cizí země, které s námi zachází jako s kusem hadru. Nic nemáme, nic nevlastníme, vlastně ano, obrovské dluhy, které současní škůdci stále navyšují, takže nás mají všechny ty bankéřské domy v hrsti. Národ přišel o hrdost ke svému jazyku, kultuře, historii a vy tady vzpomínáte nějaké blbé Tuzexy, bony a rifle. Víte, když jsem se v šedesátých letech v Ostravě učil, tak jsem vždy ráno chodil do mléčného baru na snídani, hrnek nefalšovaného kakaa a 3 koláčky nebo šátečky byly dohromady za 2.20 h. A vězte, že jsem měl 40 korunovou měsíční jízdenku na všechny prostředky hromadné dopravy po celé Ostravě a mohl jsem si jezdit jak a kolikrát chtěl. Kino 3- 5 Kč. Stačí Janka.

Pedro
10. 11. 2022 16:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Za co nás mají, stačilo vidět toho belgického buzeranta jak seřval tu ukrajinskou loutku co furt signalizuje. Pohrdají námi, taky aby ne, když nám vládnou polochlapi co jim snad ještě dnes maminka drží pindoura při chcaaníí.

Jana
10. 11. 2022 18:41
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ale veď ja súhlasím, ide o to domyslieť aj dôsledky, aby sa neopakovali staré chyby. Inak to dopadne tak, že da zasa bude budovať 50 rokov a 3.generácia ma všetko zabudne a zasa to predá za koralky

Pavel z Moravy
11. 11. 2022 10:23
Odpovědět  Jana

Ano, v tom s vámi plně souhlasím. Musí se vždy pojmenovat všechny nešvary a proti určitým lidem, kteří chtějí pouze výhody zneužívat zakročit. Těch pokusů o vytvoření spravedlivé společnosti tu již bylo mnoho, vždy to skončí na chamtivosti a nenažranosti jedněch a vychcanosti druhých. V těchto končinách se už ale něco jako socialismus budovat nebude. Současné generace jsou úplně jinak zpracované, jsou zpracované dle schématu západního sobectví, tedy předně já, já. U nás to byl tehdy kolektivismus, který hrál podstatnou roli.

Martin
11. 11. 2022 18:26

To bude koniec Ruska ! Tento systém uzavrie Rusko dovnútra . Vydrží tak 10-15 rokov a potom sa Rusko zrúti !
Problémom Ruska je obrovská socialna a regionálna nerovnosť ! Ta bráni Rusku tlačiť vlastné peniaze, pretože sa ruble po vytlačení dostanu ihneď k zbohatlikom a tí ich menia za luxus zo západu ! Výsledkom je prepad obchodnej bilancie a okamžité stiahnutie menovej emisie z obavy pred infláciou !!!
Vychofisko? Vysokoprogresivna daň zo zisku, väčšinový volebný systém , decentralizácia politiky!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Spam Vlado
15. 11. 2022 22:01
Odpovědět  Martin

Prečo by mal byť tento systém pre Rusko vnútorne uzavretý? To si vydedukoval z článku? Vzájomná menová konvertibilita predsa zrušená nebude a globálne výmenné vzťahy budú fungovať ďalej. Rusko má na predaj energiu a suroviny, ale aj svoje civilné lietadlá a vesmírne raketové nosiče. Otázka už len je, čo bude ten globálny zameniteľný štandard.

Norbert
18. 11. 2022 13:58

Je to zajímavé, snad se to povede realizovat. Jen nechápu jak za Stalinovy vlády podniky vyplácely zaměstnancům mzdy, kde bral podnik, který veškerou produkci prodával jiným podnikům za bezhotovostní rubly, peníze na mzdy, které musely být v hotovostních rublech?