Důchody

Každý důchodce je měsíčně odírán o 5 836 Kč vládou. Pak jej odírají ještě jiní, vyčíslení bude dále.