politika

„Dolarová sterilizace“

MOSKVA, 17. září 2021, RUSSTRAT Institute.

Čína urychluje postup opuštění dolaru. A očividně za to budou muset zaplatit Britové.

Za hlučnými událostmi spojenými s ústupem USA z Afghánistánu a nastíněným dalším americkým ústupem ze Střední Asie, se téměř nepostřehnutelně odehrála věc, jejíž důležitost nelze podceňovat. 

Čína začala realizovat kroky, které jasně naznačují zrychlení strategie Pekingu ke stažení jeho ekonomiky ze zóny finanční dominance amerického dolaru. Dělá to a snaží se výsledek nepropagovat.

Jak zjistili finanční analytici The Dunday Telegraph, Čínská národní banka zintenzivnila proceduru nákupu akcií předních britských společností. 

Zaměřuje se na „pilíře ekonomiky Spojeného království“, které tvoří klíčový akciový index FTSE100.

Čínská centrální banka již vlastní 1,5% akcií BP a Royal Dutch Shell. V posledně jmenovaném se navíc Čína stala čtvrtým, z hlediska vlastnictví, držitelem akcií kategorie A. Peking má také po 1% v mobilním operátorovi Vodafone a těžebních společnostech BHP a Anglo American.

Čína se koncepčně zaměřila na energetický a těžební sektor britské ekonomiky, který tvoří 25% a 16% „čínského“ investičního portfolia v Británii.

Na první pohled není tato zpráva nijak zvlášť pozoruhodná. Čína aktivně investuje do zahraničních společností více než deset let. Další věcí je, že ještě na konci druhého čtvrtletí roku 2021 činila velikost takových investic pouze 2 miliardy dolarů a na konci první dekády září jejich úroveň již dosáhla 17,1 miliardy dolarů. Růst 8,55x za pouhé dva měsíce.

Můžeme zde mluvit o náhodě? Nepravděpodobné.

Nákup akcií zahraničních energetických a surovinových společností Čínskou národní bankou se aktivně provádí v Itálii, Malajsii a řadě dalších zemí. Jak ale uvedla agentura Bloomberg, v portfoliu čínského regulátora nejsou žádné americké akcie.

To naznačuje, že čínské vedení přistoupilo ke stahování čínské ekonomiky z finančního prostoru dominance amerického dolaru.  Tento závěr potvrzuje příkaz ČNB k posílení kurzu juanu, zvýšeného v pondělí 13. září 2021 o 69 bazických bodů na 6,4497 juanů za dolar. A jde o druhé zvýšení hodnoty čínské měny od 18. června 2021.

Jinými slovy, potichu, bez rozruchu, měnové orgány ČLR aktivují dva vzájemně související procesy

Na jedné straně uvolňují zdroje z aktiv nominovaných v dolarech, na druhé straně vynakládají veškeré úsilí, aby zabránily návratu amerických peněz do nitra čínské ekonomiky. Formující se peněžní masa je „sterilizována“ uvnitř „dolarové zóny“ prostřednictvím získávání aktiv, která mají maximální šanci odolat v případě kolapsu americké měny.

Bez ohledu na to, jaké peníze se objeví později, a bez ohledu na to, kolik by stály, poptávka lidí a trhů po energii a surovinách stále zůstane. 

To velmi posílí čínskou pozici během „globální bouře“ a bezprostředně po ní.

Kromě toho je třeba ocenit eleganci takového řešení. 

Pokud se „potom“ Západ pokusí znárodnit „čínská aktiva“, automaticky to rozváže ruce Pekingu pro podobný krok u sebe doma.  Pokud jsou ale například ztráty mezi „britskými“ aktivy telekomunikační operátoři nebo provozovatelé energetických sítí, pak v samotné Číně Američané mohou přijít, řekněme, o všechny továrny Apple Corporation, která je jedním z klíčových pilířů americké ekonomiky.

Geniální krok. 

Za americké papírky, zatímco Fed a Spojené státy se tvrdošíjně snaží udržet svou solventnost, nakoupit slibná aktiva. Navíc takovým způsobem, že kromě čistě finančního smyslu začaly plnit i funkci pojistky proti unáhleným hysterickým akcím „některých horkých hlav“. 

A za banket zaplatí, až „se všechno začne rozpadat“, ti samí Britové do jejichž rukou nyní proudí dolary.

Zrychlení tempa „dolarové sterilizace“ ale naznačuje, že do začátku bouře už mnoho času nezbývá.

https://bit.ly/39peDH7

sdíletj na