nezařazenépolitika

Deset triků, pomocí kterých kontrolují a ovládají masy

Noam Chomsky je profesorem lingvistiky na Massachusetts Institute of Technology, lingvista, filozof, sociální aktivista, autor a politický analytik, považovaný za jednoho z nejvýznamnějších myslitelů naší doby, říká El Club de los Libros Perdidos.

Jeho knihy se rozšířily po celém světě. Obzvláště oblíbený je seznam o způsobech manipulace s lidským vědomím, který sestavil,  a které používají média a vlády.

Přečtěte si to a hodně věcí bude jasnější.

1. Rozptýlení

Hlavním prvkem sociálního řízení je odvrátit pozornost lidí od důležitých problémů a rozhodnutí politických a ekonomických řídících kruhů tím, že neustále saturuje informační prostor nevýznamnými zprávami.

Taktika rozptýlení je velmi důležitá, aby občané nemohli získat důležité znalosti v oblasti moderních filozofických trendů, pokročilých věd, ekonomie, psychologie, neurobiologie a kybernetiky.

Místo toho je informační prostor plný zpráv o sportu, showbyznysu , mysticismu a dalších informačních složkách založených na reliktních lidských instinktech – od erotiky až po tvrdou pornografii a od každodenních mýdlových scén až po pochybné způsoby snadného a rychlého zisku.

2. Problém – reakce – řešení

Vytvoří se problém – jakýsi “stav”, který má vyvolat určitou reakci mezi obyvatelstvem, aby samo o sobě vyžadovalo opatření nezbytná pro vládnoucí kruhy.

Například, dopustit, aby se mohla rozvíjet spirála násilí ve městech, nebo organizovat krvavé teroristické činy, aby občané požadovali přijetí zákonů na posílení bezpečnostních opatření a provádění takové politiky, která porušuje občanské svobody.

Nebo způsobit nějakou ekonomickou, teroristickou nebo technologickou krizi, která nutí lidi v jejich myslích, aby přijali opatření k odstranění jejích následků, a to i v případě, že by tato opatření porušovala jejich sociální práva, jako “nezbytné zlo”. 

Je třeba ale pochopit, že krize se samy nerodí.

3. Postupnost

Aby bylo dosaženo přijetí nějakého nepopulárního opatření, stačí ho postupně zavádět den za dnem, rok za rokem. Přesně tímto způsobem byly v osmdesátých a devadesátých letech globálně zavedeny zásadně nové společensko-ekonomické podmínky (neoliberalismus).

Privatizace, nejistota, nestabilita, masová nezaměstnanost, mzdy, které již nezabezpečují slušný život. 
Kdyby se to všechno stalo současně, pak by to určitě vedlo k revoluci.

4. Zpoždění spuštění

Dalším způsobem, jak prosadit nepopulární rozhodnutí, je představit ho jako “bolestivé a nezbytné” a dosáhnout v daný moment souhlasu občanů s jeho realizací v budoucnu. 
Je prostě mnohem snazší přijmout jakékoliv oběti v budoucnu než v současnosti.

  • Za prvé, protože se to nestane okamžitě.
  • Zadruhé, protože většina lidí se vždy ochotně kloní k naivní naději, že “zítra se všechno změní k lepšímu” a že obětem, které jsou po nich požadovány, se vyhnou.

To dává občanům více času, aby si zvykli na myšlenku změny a pokorně je přijali, …. až přijde čas.

5. Infantilizace lidí

Většina propagandistických projevů určených pro širokou veřejnost využívá takové argumenty, znaky, slova a intonaci, jako kdyby mluvili v dětských školách, nebo s osobami s mentálním postižením.

Čím silněji se někdo pokouší argumentovat, tím více se snaží použít dětské řečové obraty. …. Proč?

Pokud někdo osloví člověka, jako by byl starý 12 let, pak kvůli sugescibilitě v odpovědi nebo reakci toho člověka bude chybět kritické hodnocení, což je typické pro děti.

6. Důraz na emoce

Dopad na emoce je klasická metoda neurolingvistického programování zaměřená na zablokování schopnosti lidí racionální analýzy a jako výsledek obecně – na zablokování schopnosti kritického myšlení o tom, co se děje.

Na druhé straně použití emocionálního faktoru vám umožňuje otevřít dveře podvědomí, aby tam vznikly myšlenky, touhy, strachy, obavy, donucovací nebo stabilizační modely chování. 
Řeči o tom….. jak krutý je terorismus, jaká vládne nespravedlnost, jak hladový a ponížený trpí, jak děti strádají,…. nechávají v zákulisí pravé příčiny toho, co se děje. 
Emoce jsou nepřítelem logiky.

7. Debilizace obyvatelstva

Důležitou strategií je zajistit, aby lidé nebyli schopni porozumět technikám a metodám používaným k jejich kontrole a také podřízenosti lidí jejich vůli.

Kvalita vzdělání poskytovaná nižším společenským třídám by měla být co nejvíce pouze průměrná, aby propast, která odděluje nižší společenské třídy od vyšších tříd, zůstala na úrovni, kterou nižší třídy nemohou nikdy překonat.

8. Propagace módy průměrnosti

Vlády usilují o zavedení představy, že je módní být hloupý, vulgární a špatný. 
Tato metoda je neoddělitelná od předchozí, jelikož všechno průměrné v dnešním světě se objevuje v obrovské míře v jakékoliv sociální sféře – od náboženství a vědy až po umění a politiku.
Skandály, bulvární noviny, čarodějnictví a magie, pochybný humor a populistické akce – to všechno je užitečné pro dosažení jednoho cíle:
zabránit tomu, aby lidé mohli rozšiřovat své vědomí do obrovských rozloh skutečného světa.

9. Kultivace pocitu viny

A ještě jeden úkol – přimět člověka, aby věřil, že pouze on je vinen z vlastních neštěstí, které ho postihují kvůli nedostatku jeho duševních schopností, způsobnosti nebo úsilí.

Následkem toho – místo, aby se vzbouřil proti ekonomickému systému se člověk začne sebepoškozovat a obviňovat sám sebe za všechno, což způsobuje depresivní stav, mimo jiné vedoucí k nečinnosti.

10. Vynikající znalost lidské přirozenosti

Za posledních padesát let vedl pokrok ve vývoji vědy ke vzniku rostoucí propasti mezi znalostmi obyčejných lidí a poznáním, které mají a používají vládnoucí třídy.

Díky biologii, neurobiologii a aplikované psychologii má systém k dispozici pokročilé znalosti o člověku v oblasti jak fyziologie, tak i psychiky. 
Systém se dokázal dozvědět více o běžném člověku, jak on sám o sobě ví.

To znamená, že ve většině případů má systém větší sílu a větší kontrolu nad lidmi, než oni sami.

Pozorovali jste tyto metody v akci?

https://politikus.ru/articles/115241-10-strashnyh-tryukov-s-pomoschyu-kotoryh-kontroliruyut-massy.html

sdílet na