nezařazenépolitika

Co řekl Stanley Plotkin – kmotr vakcín, pod přísahou

Odhalení – očkovací látky, vakcíny. 
Co řekl Stanley Plotkin, kmotr vakcín, pod přísahou.

Nedávno se ve Spojených státech konal jeden z mnoha soudních procesů mezi rozvedenými rodiči o budoucím osudu dětí. Jednou z neshod byla otázka očkování, které matka odmítala. 

Vakcinační průmysl se rozhodl tento proces označit jako indikativní a zaplatil nešťastnému otci nejen velké množství právníků, ale také tam poslal, jako špičkového odborníka, jednu z nejvlivnějších postav
v této oblasti, autora vakcíny proti zarděnkám, Stanleyho Plotkina. 

Tento krok se však pro ně ukázal jako absolutní selhání PR.

Plotkin, který souhlasil s výpovědí jako znalec, byl 11.01.2018 nucen složit přísahu a pod přísahou osm hodin odpovídat na otázky právníka matky.

Během tohoto výslechu Plotkin ve skutečnosti potvrdil všechna obvinění a podezření týkající se očkování a očkovacích látek, které farmaceutický průmysl a tisk mají ve zvyku označovat stigmatem „konspirační teorie“.

Plotkina přijel vyslýchat odborník s čestným diplomem z UC Berkeley School of Law a zkušenostmi u Nejvyššího soudu Izraele, Aaron Siri.

Téměř okamžitě právník přinutil odborníka na vakcíny uznat otevřený střet zájmů.

Plotkin potvrdil, že skutečně přišel svědčit ve prospěch nucené vakcinace dítěte formou farmaceutických produktů vyráběných společnostmi Merck, GSK, Sanofi a Pfizer, … od každé z nich Plotkin v průběhu desetiletí pravidelně dostává miliony dolarů.

Siri dále pomocí dokumentace, kterou obdržel předem, přiměl Plotkina přiznat, že se „mýlil“ ohledně nedostatku financování farmaceutickým průmyslem své pseudo-veřejné organizace „Hlasy pro vakcíny“, a potvrdil, že i ostatní organizace v celém světě propagující vakcinaci existují z peněz farmaceutického průmyslu.

V dalším kole otázek Siri dokázal, že Plotkin osobně ztělesňuje všechny znaky „zkorumpované vědy“, jak ve velmi slavném článku na toto téma popsala Marcia Angell  (Šéfredaktor časopisu New England Journal of Medicine).

Jmenovitě:

– Plotkin zapomíná uvádět střet zájmů, ke kterým dochází v důsledku jeho práce konzultanta a poradce, v těch samých společnostech, jejichž výrobky hodnotí,

– kromě „poradenství“ také sedí v korporátních správních a poradních radách,

– má patentové a licenční smlouvy,

– souhlasil s podepsáním pseudovědeckých publikací, které napsal neznámo kdo v zájmu korporací,

– propaguje léčiva na sympoziích sponzorovaných farmaceutickým průmyslem,

– od farmaceutických korporací dostává drahé dary a luxusní cesty.

Siri metodicky prošel každý z těchto bodů, měl v ruce nevyvratitelné důkazy.

A na každý z nich byl Plotkin nucen odpovědět „Ano“.

V rámci výslechu, který byl věnován testování samotných vakcín, byl Plotkin pod tlakem důkazů poskytnutých Sirim nucen přiznat, že

– mnoho vakcín z aktuálního dětského očkovacího kalendáře bylo testováno na bezpečnost pouze několik dní, což je nedostatečné (a Plotkin to přímo potvrdil) pro detekci poškození imunitního systému,

– údaje o nežádoucích účincích jsou v uveřejněných studiích úmyslně skryty nebo podceňovány a současně je účinnost vakcín nadhodnocena,

– účinek očkování je slabý a trvá pouze několik let,

– v hlášení nežádoucích účinků během sledování po uvedení na trh se registruje pouze 1 ze 100 skutečných vedlejších účinků.

Plotkin dosvědčil, že je ateista, pohrdal vírou někoho jiného, ​​a popírá právo odmítnout očkování
z náboženských důvodů.

Poté se izraelský právník rozhodl demonstrovat úroveň humanismu samotného lékaře a pokračoval
v otázkách:

– Použili jste někdy sirotky k testování experimentálních vakcín?

– Ano.

Už jste někdy ve svém výzkumu použili mentálně retardované ke sledování účinku vakcíny?

– Nepamatuji si svou účast ve výzkumu zahrnující mentálně retardované. V 60. letech to bylo považováno za běžnou praxi. Možná jsem se takových studií zúčastnil.

– Pamatujete si tento článek o vakcíně proti zarděnkám?

– Ano.

– 13 mentálně retardovaných dětí bylo experimentálně naočkováno.

– Dobře. Ano. V tomto případě jsem to udělal.

– Tvrdil jste někdy, že je nejlepší experimentovat na těch, kteří mohou méně přispět společnosti, například na dětech se zdravotním postižením?

– Nepamatuji si přesně, ale je to docela možné.

Právník cituje článek Plotkina, který uvádí, že vakcíny by neměly být primárně testovány na zdravých dětech a dospělých, ale na dětech a dospělých, „co jsou lidé tvarem, ale ne z hlediska sociálního potenciálu“.

– Ano.

– To velmi připomíná nacistickou filozofii.

– Jo.

– Už jste někdy prováděli experimenty s použitím experimentální vakcíny na kojencích, jejichž matky byly ve vězení?”

– Ano.

– Už jste někdy použili lidi žijící v kolonizovaných zemích k experimentování s experimentálními vakcínami?

– Ano

– Prováděli jste tyto experimenty v belgickém Kongu?

– Ano.

– Do tohoto experimentu bylo zapojeno více než milion lidí?

– Ano.

Následující ráno po tomto výslechu pan Plotkin oficiálně odmítl pokračovat v účasti na tomto procesu.

S úplným záznamem výslechu osoby ze samého vrcholku světové očkovací pyramidy se můžete seznámit osobně.

Zde je tato epizoda zasedání (úplný záznam výslechu ze soudního zasedání 11/01/2018) play-list 9 hodinových videí, celkem 9 hodin na odkazu: 

https: //www.youtube.com/watch? …

https://bit.ly/3eSxX1g

sdíletj na