historiepolitika

Co je SYMBOL?

Symbol pochází ze starořeckého σύμβολον, symbolum (sym-ballein) a „znamená spojit, shrnovat, dávat dohromady, připojit”. Spojuje hmotný objekt a jemnohmotný svět, podstatu, entitu, například egregor. 

Je to jak ikona na obrazovce – spojuje uživatele s aplikací v síti. Klikneme na ikonu a program pracuje, a tak je to i se symbolem, na který je nasměrována pozornost žijících lidí, je možno ovládat jejich psychiku prostřed-
nictvím egregoru, ke kterému jsou připojeni.

Například prapor nad bránící se pevností, když je vidět, jsou bojovníci plni entuziasmu, bijí se jako lvi, a když
je vlajka stržena, tak u bojovníků morálka padá, strach se vplíží do srdcí. 

Proto se také říká, že symboly vládnou světu. 
Můžeme říci, že symboly jsou tlačítka, jejichž stisknutím ovládají egregory.

Nový název symbolu je značka, značka obvykle obsahuje logo, jméno a legendu. 
Říká se… „značka funguje“, „značka se prodává“, „silná značka“. Závisí to na energii načerpané symbolem, energii mu dávají lidé tím, že mu věnují pozornost.

Když milion lidí obrátí svou pozornost na symbol, pak tento milion malých proudů energie od nich posílí symbol a ten „září slávou“ a odpovídající matrice v egregoru se plní energií a začne „fungovat“, řídí své lidi. 

Značka se stává nezávislou mimozemskou entitou, kterou lze ovládat pomocí jejích symbolů. Značka se stává pohanským bohem, který posílá „zprávy“ svým stoupencům, tj. ovládá je, a oni mu přináší oběti.

Komoditní značky jsou bohové obchodní liberální společnosti, nákupní centra jsou nové chrámy. 

Pokuste se postavit kostel a přiběhne spousta obránců městské čtvrti, ale výstavba obchodního centra nikoho neobtěžuje, lidé jsou šťastní, budou mít kam věnovat svou pozornost, svou vitalitu, životní sílu.

Existují ideologické, politické symboly – značky, ty také shromažďují energii lidí a řídí masy, vedou je
k barikádám nebo ke tvoření. 

Například když všude na veřejnosti jsou plakáty, symboly, … na výlohách, na tričkách, atd. Takže matrice je vypuštěna, načerpána energií, její algoritmus je zapnutý a již začíná ovládat lidi.

To vše je čistá magie založená na spojení podobných entit – spojená principem rezonance. 
Princip rezonance je hlavní zákon ve vesmíru a hlavní zákon magie.

Například existuje magie Voodoo. Vyrobí se panenka, která je spojena se skutečnou osobou, například s její fotografií nebo kusem oblečení, a poté se manipulace s panenkou přenáší na člověka. 

Zde je panenka symbolem, který ovládá jednu osobu, a politický symbol již vládne masám lidí, tj. egregory,
ale princip fungování v prvním a druhém případě je jeden.

Egrego-matriční řízení je také magie, jednoduše není obvyklé a žádoucí ho tak nazývat, ale je to tak. 

Matrice je vypuštěna do egregoru a začíná pracovat, a je řízena pomocí systému symbolů.

Prostřednictvím trojjedinosti = Informace-Matérie-Míra.

Symbol je matérie, (hmota, věcná podstata)
matrice (myšlenka) je informace
a míra je spojení mezi nimi.

Zkráceno.
https://cont.ws/@tegezen/1483489

sdíletj na