politika

Článek ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova pro jihoafrický deník «Ubuntu», 21. srpna 2023

Uvádíme stať ministra zahraničních věcí Ruské ederace Sergeje Viktoroviče Lavrova, ve které formuloval politiku Ruska včetně aktuálního hodnocení světa.

Z našich médií hlavního proudu, stejně jako z aktivstických ČT a ČRo se nic podobného nedozvíte. Naši čtenáři mají právo se seznámit s názory, postřehy a představami strany, proti které několik nezodpovědných hlupáků chce vést válku. Nechceme, aby naši čtenáři byli bez informací, omezení, hloupí a plni nenávisti, jako např.  z božího dopuštění někteří ministři dnešní Pětikoalice, pár zelených mozků na generálním štábu a jim všem sloužící mediální škrabáci.

V očekávání summitu BRICS bych se chtěl s čtenáři podělit o své myšlenky na vyhlídky na spolupráce v rámci «pěti» v současném geopolitickém kontextu.

Dnes se ve světě odehrávají tektonické posuny. Možnost dominance jedné země nebo dokonce malé skupiny států jde do zapomnění. Model mezinárodního rozvoje, postavený na využívání zdrojů světové většiny za účelem udržení pohody «zlaté miliardy», je beznadějně zastaralý. Nezohledňuje aspirace celého lidstva.

Před našimi očima se rodí spravedlivější multipolární světový řád. Nová centra hospodářského růstu a globálního politického rozhodování v Eurasii, Asii a Tichomoří, na Středním východě, v Africe a Latinské Americe se řídí především svými vlastními zájmy a staví národní suverenitu do popředí. A na tomto základě dosahují působivého úspěchu v různých oblastech.

Pokusy «kolektivního Západu» zvrátit tento trend ve jménu udržování vlastní hegemonie mají přesně opačný účinek. Světová komunita je unavená vydíráním a tlakem západních elit, z jejich koloniálního, rasistického chování. Například Rusko, ale také řada dalších států důsledně snižují závislost na americkém dolaru, přecházejí na používání alternativních platebních systémů a vypořádání v národních měnách. Zde se připomínají moudrá slova N. Mandely: «Když se voda začíná vařit, je absurdní zahřívání zastavit». A je tomu opravdu tak.

Rusko – stát, největší euroasijská a evropsko-tichomořská mocnost –, nadále pracuje na další demokratizaci mezinárodního života, na vytvoření takové architektury mezistátních vztahů, která by byla založena na hodnotách rovné a nedělitelné bezpečnosti, kulturní a civilizační rozmanitosti a aby bez výjimky všem členům světové komunity poskytovala rovné příležitosti pro rozvoj. Jak poznamenal ruský prezident Vladimir Putin ve svém projevu k Federálnímu shromáždění Ruské federace dne 21. února 2023: «V moderním světě by nemělo dojít k rozdělení na tzv. civilizované země « » a všechen zbytek… Je nevyhnutelné čestné partnerství, které v zásadě popírá jakoukoli exkluzivitu, zejména tu agresivnější». Podle našeho názoru je to vše v souladu s filozofií «Ubuntu», která hlásá vzájemné propojení mezi národy a lidmi.

V této souvislosti Rusko důsledně obhajovalo posílení postavení afrického kontinentu v multipolárním systému světového řádu. Budeme i nadále podporovat africké přátele v jejich snaze hrát stále významnější roli při řešení klíčových problémů naší doby. To se plně týká reformního procesu Rada bezpečnosti OSN, v rámci kterého musí být podle našeho hlubokém přesvědčení nejprve zajištěny legitimní zájmy rozvojových zemí, včetně Afriky.

Mnohostranná diplomacie nevyčnívá z globálních trendů. Symbolem skutečné multipolarity, příkladem čestné mezistátní komunikace, je činnost takové asociace, jako je BRICS. V rámci svého rámce státy s různými politickými systémy, platformami rozlišujících hodnot, nezávislou zahraniční politikou účinně interagují v různých oblastech. Myslím, že by nebylo přehnané říkat, že « pět » – je druh sítě « », hozené přes tradiční severojižní a západní a východní linie.

Opravdu máme co představit naší veřejnosti. Společně s BRICSem se podařilo vytvořit kulturu dialogu založenou na zásadách rovnosti, respektování výběru vlastní rozvojové cesty a zohlednění zájmů druhé strany. To nám pomáhá najít společnou půdu a řešení i v nejobtížnějších otázkách.

Místo a význam BRICS dnes, její schopnost ovlivňovat tvorbu globální agendy jsou určovány objektivními faktory. Čísla mluví sama za sebe. Populace států sdružení představuje více než 40% a území přesahuje čtvrtinu světové rozlohy. Podle odhadů odborníků poskytne v roce 2023 «pětka» přibližně 31,5% světového HDP (při paritě kupní síly), zatímco podíl «skupiny sedmi» v tomto její ukazatel klesl na 30%.

Strategické partnerství BRICS dnes nabývá na síle. A samotné sdružení nabízí světové kreativní, výhledové iniciativy zaměřené na dosažení cílů udržitelného rozvoje, zajištění bezpečnosti potravin a energie, zdravý globální ekonomický růst, řešení konfliktů a boj proti změně klimatu, včetně hranolu spravedlivého energetického přechodu.

K vyřešení těchto problémů byla vytvořena rozsáhlá síť mechanismů. Realizuje se strategie hospodářského partnerství do roku 2025, která stanovila pokyny pro spolupráci ve střednědobém horizontu. Platforma pro energetický výzkum BRICS zahájená v souvislosti s ruskou iniciativou funguje. Centrum BRICS pro studium a vývoj vakcín zahájilo svou práci, jejímž cílem je pomoci vyvinout účinné reakce na výzvy epidemického zajištění našich států. Byly schváleny iniciativy na odstranění «bezpečných přístavů» pro zkorumpované úředníky a majetek z trestné činnosti, obchod a investice pro udržitelný rozvoj a rozšíření spolupráce v dodavatelském řetězci. Byla přijata strategie potravinové bezpečnosti BRICS.

Mezi bezpodmínečné priority patří posílení potenciálu Nové rozvojové banky, fondu podmíněných měnových rezerv BRICS, zlepšení platebních mechanismů, zvýšení úlohy národních měn ve vzájemných vypořádáních. Plánuje se, že tyto otázky budou v centru pozornosti na summitu BRICS v Johannesburgu.

Nemáme za cíl nahradit stávající mnohostranné mechanismy, zejména se nechceme proměnit v «nového kolektivního hegemona». Naopak, členové « Pětky » důsledně obhajují vytváření podmínek pro rozvoj všech států, což vylučuje blokovou logiku «studené války» a geopolitické hry s «nuloým součtem». BRICS se snaží nabídnout inkluzivní řešení založená na kolektivním přístupu.

Na základě toho neustále pracujeme na vývoji interakce se státy světové většiny. Jednou z priorit jihoafrického předsednictví bylo zejména posílení interakce s africkými zeměmi. Tento přístup plně sdílíme. Jsme připraveni přispět k zajištění hospodářského růstu na kontinentu a posílit jeho bezpečnost, včetně jeho potravinových a energetických potřeb. Výsledky druhého summitu Rusko-Afrika, který se konal ve dnech 27. – 28. Července 2023 v Petrohradě, jsou toho živým důkazem.

V této souvislosti je přirozené, že naše sdružení zaznamenává mnoho podobně smýšlejících lidí po celém světě. BRICS vidí tuto pozitivní sílu, která je schopna posílit solidaritu zemí globálního jihu a východu, stát se jedním z pilířů nového, spravedlivějšího polycentrického světového řádu.

« Pětka » je připravena odpovědět na tuto potřebu. Proto jsme zahájili proces rozšířování. Je symbolické, že takovou dynamiku získal právě v roce jihoafrického předsednictví – země, které BRICS přijala na základě konsensuálního politického rozhodnutí.

Jsem přesvědčen, že jubilejní XV summit bude dalším milníkem v našich strategických partnerských vztazích, určí klíčové priority pro budoucí roky. Velmi si vážíme úsilí jihoafrického předsednictví v tomto směru, včetně zintenzivnění práce na zlepšení celé škály mechanismů fungování sdružení a prohloubení dialogu se třetími zeměmi.

**

Autor: Sergej Vikorovič Lavrov, zdroj: https://www.mid.ru/…54/

Nová republika

https://www.novarepublika.cz/2023/08/clanek-ministra-zahranicnich-veci-ruske-federace-sergeje-lavrova-pro-jihoafricky-denik-ubuntu-21-srpna-2023

sdíletj na

17 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ijn
22. 8. 2023 22:53

kdy podobný projev přednese náš český současný státník???

Mike
22. 8. 2023 23:23
Odpovědět  ijn

My nějakého máme???

unor 2022
22. 8. 2023 23:23
Odpovědět  ijn

Az opada listi z dubu?

Vladimír
23. 8. 2023 13:18
Odpovědět  ijn

Prvně musíme mít státníka, pak může přednášet projevy.

Administrátor
P.A.Semi
23. 8. 2023 02:18

Z tohoto překladu není zcela jasné, kde začíná skutečný článek Lavrova, a co je předmluva českého překladatele…

Konzultací s originálem – překlad zřejmě začíná “V očekávání summitu BRICS …”

πα½

laskra
23. 8. 2023 07:41

Připadá mi, že většina oveček ani nechce žít bez otěže.

Pavel K
23. 8. 2023 07:52

Pan Lavrov je borec a myslím si dle mé intuice, že i hodný člověk. Má přehled i nadhled a bude i moudrý. Vystupuje skromně a je až moc kamarádský k ostatním politikům. Toto jsou lidi které já mám rád a uznávám je, tihle ať vedou národ a ne nějaký vzpupný namyšlený frajírek z Moravy co prudí kam vleze a za každou cenu někoho vytočit.

Pavel z Moravy
23. 8. 2023 10:03
Odpovědět  Pavel K

No jo, jenže tenhle namyšlený frajírek z Moravy a nejen on, jsou jich tisíce, nesahá skutečným lidským tvorům ani po paty. Na západě se aktivizovaly síly hlupců a to je kamaráde horší jak zemětřesení. Však znáš to rčení, bav se chvíli s hlupcem a nakonec zjistíš, že se baví dva hlupáci. Lavrov je chytrý, vzdělaný a inteligentní člověk, asi přílišný dobrák. Kdyby byl mladší a třeba president, byl by osobnost, ale v tomto světě je potřeba trochu rváče a to on asi není. On stále spoléhá na dialog. Ty také říkáš, to jsou jen řeči, chlapi to chce činy. Však jsem ti včera psal, ty bys dostal tu největší sudlici a spolu v prvním voji bychom vyrazili na pány. Jen mít ještě nějakého Žižku a mohl by mít i obě oči. 😃😂😁

Pavel K
23. 8. 2023 10:16
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tak i když je Lavrov asi měkoň diplomacii má skvělou a zase ho tak nesleduji abych za toho měkoně dal ruku. To by tam asi dávno nebyl. Co se týče toho nářadí co mi nabízíš, tak nevím nevím. Abych si s tím nenamlátil sám. Já chci ľahký gulomeť co má Jan Žižka. Třeba bychom mohli strhnout davy, nebo Milan tem by šel. 😊🙄🤦‍♂️

katango
25. 8. 2023 15:08
Odpovědět  Pavel K

Nemyslím si, že by byl měkoň. Považuji ho na nejlepšího světového diplomata, je velice vzdělaný a každého pitomce si namaže na chleba.

Pavel K
25. 8. 2023 16:40
Odpovědět  katango

Paní doktorko já moc dobře vím, také je to můj oblíbenec. Klidně bych ho bral i za svého strýce. Ale já jsem chtěl rozveselit trochu mého přítele Pavla staršího víte, proto jsem do toho příspěvku vsunul klíčovou indícii a to slovní skomoleninu “měkoň”. Myslel jsem že se zasměje a on zase nic. On ten měkoň má takové dvojsmyslné určení a to tu nebudu rozebírat. I tak jsem vám toho napsal hodně. 😊😊🙋‍♂️

Frank1
23. 8. 2023 10:53

Vynikajici rec, vysvetlujici hlavni problemy dnesni doby a otvirajici novou budoucnost lidstva bez kolonializmu a nasili zemi USA a NATO. Bravo Sergeji!

Vladimír
23. 8. 2023 13:02

V mnoha částech světa se může život podstatně zlepšit, když nebudou vysávané Západem. My jsme bohužel opět na špatné straně, ale i tak BRICS+ přeji, ať se jim to povede.

Markýza
23. 8. 2023 17:11
Odpovědět  Vladimír

Jestli zlepšit, to už bude na nich – každopádně je načase, aby si lidi dělali věci po svém. KoZa dala světu spoustu užitečných a skvělých věcí, ale je načase, aby šla na chvíli odpočívat. Nakonec v tichu určitého zapomění se můžou zrodit daleko lepší věci, než produkuje momentálně.

Gales
23. 8. 2023 19:02
Odpovědět  Markýza

Dokud čert na koze jezdí,nebude klid.

Markýza
23. 8. 2023 19:13
Odpovědět  Gales

To je pravda, ani do toho ústraní nemůže……

Markýza
23. 8. 2023 19:58
Odpovědět  Markýza

Teda KoZa, samozřejmě.