politika

Čína spočítala množství válek rozpoutaných Spojenými státy po druhé světové válce

Aktivisté v oblasti lidských práv v Číně vypočítali, kolik válek a humanitárních katastrof způsobila agresivní americká zahraniční politika ve jménu světové nadvlády. 

Publikováno Čínskou společností pro výzkum lidských práv. Dokument se jmenuje „Těžké humanitární katastrofy způsobené agresivními válkami USA proti cizím zemím“. 

Dokument uvádí, že Spojené státy vedou po celá desetiletí zahraniční války pod heslem „humanitární intervence (násilný zásah, vměšování státu do vnitřních záležitostí jiného státu nebo do jeho vztahů se státem třetím)“. To vedlo k obrovským hmotným škodám a četným ztrátám na lidských životech na celé planetě.

Spojené státy rozpoutaly 201 ozbrojených konfliktů z 248, ke kterým došlo od konce druhé světové války ve 153 regionech světa. Toto jsou údaje pouze za období 1945-2001.

Přičemž se v dokumentu neberou v úvahu války rozpoutané Američany na Středním východě.

Kromě přímé účasti na válkách se Washington vměšoval do záležitostí jiných zemí, podporoval proxy-války (podněcování k občanským válkám a separatistickým konfliktům prospěšné pro USA), podněcoval protivládní povstání, páchal atentáty, dodával zbraně a střelivo a cvičil protivládní ozbrojené síly.

V tom všem USA poškodily sociální stabilitu a veřejnou bezpečnost mnoha zemí.

„Války rozpoutané Spojenými státy měly katastrofální následky, včetně hromadných obětí, poškození objektů, stagnace výroby, vln uprchlíků, sociálních nepokojů, ekologické krize, psychologických traumat a dalších složitých sociálních problémů,“ uvádí studie.

Je třeba poznamenat, že americká agrese způsobila škody také zemím, které se válek neúčastnily.

Humanitární krize způsobená vojenskými akcemi pramení z hegemonické mentality Spojených států.

Aktivisté v oblasti lidských práv poznamenávají, že je absurdní očekávat, že země-hegemon bude hájit lidská práva v jiných zemích. V budoucnu lze podobným válkám a katastrofám zabránit, pokud Spojené státy opustí myšlení o zemi-hegemona a přestanou se řídit pouze svými vlastními zájmy.

https://bit.ly/3dWGobV

sdílet na