Česko představilo svého kandidáta na funkci generálního tajemníka OECD Vladimíra Dlouhého

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček představil ve čtvrtek 3. září 2020 v Černínském paláci kandidáta České republiky na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Vladimíra Dlouhého. Kandidát zástupcům členských států představil svou vizi a priority fungování Organizace. Nový generální tajemník převezme řízení organizace v červnu 2021.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček ve svém projevu ocenil význam Organizace a vyzdvihl přednosti českého kandidáta. „OECD vznikla na základech Marshallova plánu, jenž se významnou mírou podílel na hospodářské obnově z destrukce druhé světové války. Podobně i dnes stojíme před výzvou zásadní hospodářské obnovy z následků pandemie a zkušenosti OECD jsou proto potřeba více než kdy dříve. Pevně věřím, že Vladimír Dlouhý je se svými znalostmi a jedinečnou zkušeností z transformace české ekonomiky tím pravým lídrem, kterého OECD potřebuje v nadcházejícím nelehkém období,“ uvedl ministr Petříček.

Vladimír Dlouhý následně představil své priority pro funkci generálního tajemníka OECD a v diskuzi s velvyslanci členských států vysvětloval, čím by chtěl přispět k lepšímu fungování Organizace.

Vladimír Dlouhý v současné době působí jako prezident Hospodářské komory České republiky a jako viceprezident Evropské asociace obchodních a průmyslových komor. V minulosti zastával pozici místopředsedy a ministra hospodářství Federální vlády ČSFR a ministra průmyslu a obchodu vlády České republiky.

OECD je mezinárodní organizace sdružující 37 rozvinutých ekonomik světa a slouží jako fórum, kde jednotlivé vlády mohou sdílet zkušenosti z realizace vládních politik, hledat řešení společných problémů a koordinovat domácí i zahraniční politiku. Podílí se na vytváření mezinárodních standardů v oblasti ekonomiky, sociální politiky a životního prostředí. ČR vstoupila do OECD 21. prosince 1995 jako první ze zemí z regionu střední a východní Evropy. Mezi úspěchy členství České republiky v OECD patří například místopředsednictví ministerského zasedání Rady OECD v letech 2005 a 2015 nebo předsednictví České republiky v Rozpočtovém výboru OECD mezi lety 2017 až 2020.

Oficiální proces výběru nového generálního tajemníka OECD byl zahájen 1. září 2020 a bude ukončen na jaře 2021.
https://bit.ly/3h23TQy

sdíletj na