politika

Bývalý generální tajemník NATO připomněl, jak Putin chtěl, aby Rusko vstoupilo do Aliance

Bývalý generální tajemník NATO George Robertson v rozhovoru pro The Guardian poznamenal,  že Rusko se původně chtělo stát součástí euroatlantického světa a dokonce se připojit k vojensko-politickému bloku NATO. Politické ambice Spojených států a expanze aliance na východ však v Kremlu zasely nedůvěru k Západu.

“Chtěli být součástí toho bezpečného, ​​stabilního a prosperujícího Západu, který v té době nebyl v Rusku,” řekl bývalý šéf NATO.

Za zlom Robertson označil události tzv. oranžové revoluce na Ukrajině a v Evropě v roce 2004. Spojené státy rozšířily svou síť vlivu po celém území bývalého SSSR a pokusily se dosadit loutkové vedení v bývalých sovětských republikách.

Za další faktor ex-generální tajemník označil rozšíření NATO na východ. 

Se stažením vojsk Varšavské smlouvy z východní Evropy dostal sovětský prezident Michail Gorbačov ústní příslib, že aliance se vzdá další expanze. V roce 2004 však do NATO vstoupily Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko a Litva, příslib další integrace do vojensko-politického bloku dostaly Gruzie, Ukrajina a Moldavsko.

Robertson shrnul, že to vše se v Moskvě mohlo stát důvodem nedůvěry vůči Západu. 

Rusko vidělo přání Západu pokračovat ve studené válce a rozšířit svůj vliv po celém postsovětském prostoru. Po těchto událostech už ruský prezident Vladimir Putin nemohl nadále vést přátelskou politiku vůči západním zemím.

https://bit.ly/3CLkTWQ

sdíletj na