Brusel má od března 2018 připravený dokument o tom, že Evropská komise odsouhlasí OSN Globání kompakt pro migraci sama za všechny členské státy

Evropská unie:Brusel měl již 21. března 2018 připravený dokument, na základě kterého by Evropská komise schválila OSN Globální kompakt promigraci sama za všechny členské státy EU.V tu dobu nebylo ani odsouhlaseno přesné znění kompaktu.

Jde o návrh rozhodnutí Rady EU viz dokument 1:

ROZHODNUTÍ RADY,
kterým se Komise v oblasti rozvojové spolupráce zmocňuje ke schválení jménem Unie
globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci …

Rada Evropské unie…

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Jediný článek

Komise je v oblasti rozvojové spolupráce zmocněna jménem Unie schválit globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci, „předběžný návrh plus“ připojený k tomuto rozhodnutí, na mezivládní konferenci v Maroku ve dnech 10. a 11. prosince 2018.
Kdyby se globální pakt o migraci předložený mezivládní konferenci v Maroku ve dnech 10. a 11. prosince 2018 podstatně lišil od znění připojeného k tomuto rozhodnutí, Evropská komise se opět obrátí na Radu.
Komise a delegace EU budou pravidelně informovat členské státy a zajistí náležitou úzkou spolupráci.

V Bruselu dne …

_____
Pokud nikdo z představitelů ČR nepojede do Marakéše, tak jsme tomu unikli – o fous.

Pokud tam někdo pojede, je možné, že pakt schválí svou pouhou přítomností na prezenční listině.

DOKUMENTY :

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELE…

Ohodnotit příspěvek (5 / 1)
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
Ohodnotit příspěvek :
     

Ten závěr je přesný. „Globální smlouva o bezpečné, řádné a pravidelné migraci……My, představitelé států a vlád a vysocí představitelé, kteří se setkávají v Maroku 10. a 11. prosince 2018, znovu potvrzujeme Newyorskou deklaraci pro uprchlíky a migranty a rozhodli jsme se významně přispět k posílení spolupráce v oblasti mezinárodní migrace ve všech jejích rozměrech, jsme PŘIJALI tento Globální zákon o bezpečné, řádné a pravidelné migraci“ Z toho je jasné, že jen účast na konferenci znamená přijetí paktu. Moc dobrý rozhovor, stojí za poslech. Už jsme to tady sice probírali, a když jsem to poslouchala, tak mi to přišlo, že se… Číst vice »