politika

Bill Gates chce pro vakcíny proti koronaviru soudní imunitu od vlád! Proč asi?

Snad už nikoho nepřekvapí, že jedním z nejvýznamnějších sponzorů Londýnského imperiálního kolegia, které vypracovalo model odhadů úmrtnosti a nakažlivosti koronavirem, který vedl k uzavření ekonomik Británie, USA a dalších západních zemí, je Gatesova nadace. 

Tento model byl již vícekrát upravován samotným autorem a jeho odhady byly podstatně sníženy, přesto země zůstávají uzamčené, normální život ochromen, ekonomika se řítí z kopce do krize. Přitom úmrtnost, ačkoli nafouknutá – jak vysvětluji v předchozím blogu, se však k těmto odhadům ani zdaleka neblíží. 

No Gates se blíží k svému cíli, má zdroje a vliv, aby právě on byl první, kdo vydělá na vakcíně proti koronaviru. Spolu se svými spolupracovníky přesvědčuje o potřebě celostátních karantén, dokud nebude vakcína …

Kontrola populace

Ať mi nikdo nedává Gatese za příklad kapitalisty, neboť jeho zbohatnutí začalo využíváním privilegií státu (to tedy není kapitalismus) – konkrétně ochrany duševního vlastnictví. 

Je známo, že přiznal ukradení know-how , ze kterého vzešel úspěch Microsoftu. Dlouho byl nejbohatším člověkem na planetě a s tím přišlo i jeho mesianistické cítění. Co už jiné se mu mohlo stát koníčkem než humanistické řešení problémů nejchudších? Jako jediný jejich problém si definoval jejich přemnožování, jinak řečeno růst populace světa a hlavně chudých. Bible říká, děti jsou bohatstvím chudých … Gatesovy postoje však neformuje Bible, ale právě naopak.

Otec Billa Gatese šéfoval potratové klinice v New Yorku. Jak přiznává v TV rozhovoru, ještě jako chlapec získal přesvědčení od svých rodičů – zjevně, že je lepší, aby se děti nenarodili do chudších podmínek, ale abychom je před chudobou chránili porážkou – umělým potratem. Založil s manželkou nadaci, která dlouhodobě otevřeně podporovala zlegalizování potratů v rozvojových zemích – dosud má totiž většina států světa stále umělé potraty zakázané. Už dlouhou dobu se však Nadace Melindy a Billa zaměřuje na propagování antikoncepce a vakcín.

Když Gatese nyní slyšíme, jak tlačí na celostátní karantény kvůli koronaviru, žádá vakcinační certifikáty, ohlásil testování digitálního identifikačního průkazu, uveďme si i přehled jeho aktivit v této oblasti. 

Jen před Velikonocemi zveřejnil tento text jeho nejznámější oponent Robert F Kennedy, synovec JFK a uznávaný právník, který dlouhá léta bojoval proti korporacím znečišťujícím životní prostředí až se nedávno pustil do boje za bezpečnost vakcín a zdraví dětí: 

“Vakcíny jsou pro Billa Gatese strategickou filantropií , která krmí mnoho jeho byznysů spojených s vakcínami (včetně ambice Microsoftu kontrolovat globální vakcinační identifikační průkazy / pasy) a dává mu diktátorskou kontrolu nad globální politikou zdraví – což představuje vrchol korporativního neoimperializmu.

Očkovací programy

Slibujíc, že zbaví Indii dětské obrny prostřednictvím svého příspěvku 450 mil USD, převzal kontrolu nad Národní poradní skupinou pro imunizaci, která nařídila 50 dávek vakcíny proti obrně (počínaje min. pěti) pro každé dítě před dosažením 5 let. Indičtí lékaři viní Gatesovu kampaň za devastující epidemii paralýzy 496 tisíc dětí v letech 2000 až 2007.

V roce 2017 indická vláda zrušila Gatesův vakcinační režim. Míra paralýzy obrnou výrazně poklesla. V roce 2017 Světová zdravotnická organizace (WHO) neochotně přiznala, že globální exploze dětské obrny převážně pochází z vakcíny. Strašidelné epidemie v Kongu, Afghánistánu a na Filipínách jsou spojeny s vakcínami. 
Do roku 2018, 70% světových případů dětské obrny bylo z vakcín.

V roce 2014 nadace Gatesových financovala testy expertimentálních vakcín proti rakovině děložního čípku, které vyvinula GlaxoSmithKline a Merck, na 23 000 mladých dívkách v odlehlých indických provinciích. 

Zhruba 1200 utrpělo vážné nežádoucí účinky, včetně autoimunitních poruch a neplodnosti. Sedm zemřelo. Šetření indické vlády došlo k závěru, že Gates financoval výzkumníky, kteří hrubě porušili etické normy: nátlakem na zranitelné vesnické dívky, zastrašováním rodičů, paděláním souhlasu a odmítnutím poskytnout zdravotní pomoc poškozeným dívkám. Případ je nyní u Nejvyššího soudu Indie.

V roce 2010 nadace Gatesových sponzorovala 3. fázi klinického testu experimentální vakcíny GSK proti malárii, která zabila 151 afrických dětí a způsobila vážné nežádoucí účinky včetně paralýzy, záchvatů a febrilních křečí u 1 048 dětí z 5 049.

Během Gatesovy kampaně MenAfriVac v roce 2002 v subsaharské Africe, jeho lidé násilně očkovali tisíce afrických dětí proti meningitidě. 

Zhruba 50 z 500 očkovaných dětí zůstalo postižených. Jihoafrické noviny se stěžovaly:
“Jsme pokusnými králíky pro výrobce vakcín”. 

Bývalý hlavní ekonom prezidenta Nelsona Mandely prof. Patrick Bond popisuje Gatesovy filantropické praktiky jako “bezcitné a nemorální”.

2. největší podporovatel WHO hned po americké vládě

V roce 2010, kdy Gates přislíbil 10 mld USD pro WHO, řekl:

“Musíme udělat toto desetiletí dekádou vakcín”. 

O měsíc později řekl ve své TED přednášce, že nové vakcíny “mohou snížit populaci”. 

V roce 2014 Keňská asociace katolických lékařů obvinila WHO z chemické sterilizace milionů neochotných keňských žen pod rouškou očkování proti tetanu. Nezávislé laboratoře potvrdily přítomnost příměsi způsobující sterilitu v každé vakcíně, kterou testovaly. 

Po popírání těchto obvinění, WHO nakonec přiznala, že přes desetiletí vyvíjela vakcíny na neplodnost. 

Podobná obvinění byla vznesena Tanzánií, Nikaraguou, Mexikem a Filipínami.

Studie Morgensen et. Al 2017 ukázala, že populární vakcína WHO proti tetanu, záškrtu a černému kašli zabíjí více Afričanů jako nemoc, před kterou je má ochránit. Očkované dívky zaznamenali 10krát vyšší úmrtnost než neočkované děti. 

WHO odmítlo stáhnout smrtonosnou vakcínu, která je tlačena milionům Afričanům. Advokáti veřejného zdraví po celém světě obvinili Gatese z toho, že přeorientoval agendu WHO z projektů, které se osvědčily v boji proti infekčním chorobám: čistá voda, hygiena, strava a hospodářský rozvoj. Na tyto Gatesova nadace míjí jen 650 mil USD ze svého celkového rozpočtu 5 mld USD. 

Upozorňují, že Gates přeorientoval zdroje WHO podle své osobní filozofie – že zdraví přichází jen přes jehlu.

Kromě využívání své filantropie na kontrolu OSN, UNICEF, GAVI (aliance výrobců vakcín) a PATH, Gates financuje soukromoprávní farmaceutickou firmu, která vyrábí vakcíny a daroval 50 mil USD 12 farma-
ceutickým firmám na urychlený vývoj vakcíny proti koronaviru. 

Ve svém nedávném mediálním vystoupení, Gates prezentoval optimisticky, že krize kolem COVID-19 mu dá příležitost prosadit diktátorské očkovací programy na všechny americké děti i dospělé . ” 

Kennedy pokračuje jinde takto:

Koronavirus jako státem garantovaná byznys příležitost

Světoví propagátoři vakcín Paul Offit, Peter Hotez a dokonce Anthony Fauci (v nekontrolovaném momentě – viz video v linku) varují, že jakákoliv vakcína proti koronaviru může způsobit závažné imunitní reakce, kdy se očkování setká s divokým virem jak se to stalo při testech na vakcínu proti SARS. 

Namísto opatrného postupu, Dr. Fauci (hlavní epidemiolog v USA) podporuje rychlou výrobu vakcín (ještě před ukončením klinických testů), částečně financovanou Gatesem, aniž se nejprve testovaly na zvířatech než se otestují na lidech. 

Gates se tak obává nebezpečí nežádoucích účinků, že trvá na tom, aby vakcíny nebyly distribuovány dříve, než vlády schválí imunitu pro jejich výrobce. 4. února 2020, kdy v USA bylo jen 11 aktivních případů koronaviru, USA potichu schválily federální regulaci, která zaručuje i výrobcům vakcíny proti koronaviru imunitu, že se nikdo nemůže s nimi soudit.”

Obdobnou imunitu Gates chce i od dalších států. 

Imunitu v USA garantoval výrobcům státem doporučených vakcín již rozsudek Nejvyššího soudu Bruesewitz v s. Wyeth z roku 2011, kdy je paradoxně prohlásil za “nevyhnutelně nebezpečné”. 

Jde o jediný produkt, proti kterému v USA nelze žádat za poškození odškodné u soudu, i když je prokazatelné, že došlo k zanedbání výrobce. 

Pokud toto není ohromná korupce, která garantuje zisky výrobcům vakcín, chrání je před ztrátami a navíc umožňuje, aby se o bezpečnost vakcín ani nemuseli snažit, co je potom korupcí? Toto má velmi daleko od kapitalismu, jde však přesně o formu spolupráce státu a korporací, které se říká fašismus. 

Významným kolečkem v tomto systému se stal dnes 64-letý Bill Gates, jehož plánu propadl západní svět.

Najednou naše civilizace, která se bila o lidská práva a svobody, je nemá problém obětovat s rizikem úplného propadu do krize, jakou si neumíme ani představit, ze které nás potom znovu přijde zachránit jen silný globální vůdce. 

Kennedy ho včera vyzval k uzemnění s tím, že ani svůj Microsoft nebyl schopen ochránit proti viry. 

Nedá mi nepřipojit tento provokativní text z FB: 

” Vytvořit PC virus – vytvořit antivirový software. Vydělat. Zopakovat to na lidech”

Překvapivě 200-letý deník New York Post dal prostor známému americkému politickému konzultantovi Roger Stone, který prohlásil, že koronavirus vyrobil Gates, aby povinně očkoval a čipoval lidstvo …

Další americké i britské deníky však zveřejnily dohady, jak koronavirus mohl být vyroben v čínské laboratoři, kterou financovaly USA, ačkoli ty prý měly problém s bezpečností laboratoře už před 2 lety. 

Podepsat petici pro Bílý dům, která žádá prověřit Gatesovu nadaci ze zločinů proti lidskosti, můžete zde .

Hlavnésprávy.sk
https://bit.ly/3eBkeLW

sdílet na