politika

Běloruská opozice otevřela „národní velvyslanectví“ ve 20 zemích

Běloruská opozice oznámila otevření „národních ambasád“ ve 20 zemích. 

Jak řekla vůdkyně opozice Juanita Tichanovská, „národní velvyslanectví“ byla vytvořena jako alternativa k oficiálním diplomatickým misím Běloruska.

Slavnostní zahajovací ceremoniál „národních ambasád“ se konal 10. prosince online. Kromě zástupců běloruské opozice se ho zúčastnili i někteří europoslanci. Projekt zahájila komunita běloruských diaspor v zahraničí s podporou „Národního protikrizového managementu“ vytvořeného opozicí. Hlavním úkolem těchto „velvyslanectví“ je ochrana práv a podpora Bělorusů žijících v zahraničí.

Deklarace o vytvoření „národních velvyslanectví“ říká, že Bělorusové v zahraničí neuznávají Lukašenka jako legitimního prezidenta a oficiální ministerstvo zahraničí a velvyslanectví „nemají demokratickou legitimitu“ k zastupování zájmů Běloruska a jeho diaspory.

Musíme zaměřit všechny naše síly, veškerou naši energii, veškerou naši pozornost na společnou věc. Dnes je pro nás více než kdy jindy důležité být spolu. Řekněte všem o příkladech naší solidarity a vzájemné pomoci. 
O naší neutuchající touze po svobodě. O jedinečné běloruské důstojnosti – řekla Tichanovská.

Podle běloruského tisku vešlo ve známost otevření „národních ambasád“ založených na bázi diaspor ve 14 zemích: Brazílii, Velké Británii, Německu, Irsku, Španělsku, Litvě, Portugalsku, Slovinsku, Ukrajině, Finsku, Francii, České republice, Švédsku a Jižní Koreji. „Národní konzuláty“ se objevily ve Skotsku a Katalánsku.

https://bit.ly/2W69bCt

sdíletj na