politika

Ameriko, … odcházíme

Americká tragédie. Teď pro policii.

Velitel policie ležel na zemi s rukama za zády. Fotografie z telegram.com:

Americká policie zažívá skutečnou tragédii. 

Poprvé v americké historii se veřejné postoje k policii staly takovými, že můžeme hovořit o likvidaci této instituce vymáhání práva. Samozřejmě se to všude ještě neděje, ale mnoho států již převzalo iniciativu.

Podle zpráv ze Spojených států své funkce opouští šerifové a vedoucí oddělení městské policie, a to ze své svobodné vůle nebo pod tlakem demonstrantů a liberálních politiků. Nastal koordinovaný mediální útok na příslušníky policejních složek. 

Kongres již připravil návrh zákona o „hluboké reformě“ policie, který, pokud bude přijat způsobí, že profese strážců zákona nebude chráněna a bude očividně ostudná.

Policie je nucena veřejně činit pokání za „zločiny proti černošským občanům“. 
Leží tváří dolů na asfaltu, umývají nohy černošských krajanů a již odmítají chránit obchody před lupiči.

Chicago. Vyrabovaný obchod  Walmart. Foto Businessinsider   

Není samozřejmě špatné, že má nyní policie zakázáno používat při zadržování dusivé látky, slzný plyn a střílet na jedoucí vozidla. Policie nyní musí „použít minimální sílu“. Horší je, že v některých regionech se policejní oddělení buď uzavírají, nebo snižují jejich financování.

Všechno to začalo s Minneapolisem a nyní dorazilo do měst s milionovou populací – starosta San Francisca, London Brides, oznámil reformu policie. 

Rada města New York podpořila snížení policejního rozpočtu, které se rovná jedné miliardě dolarů ročně.

Samozřejmě ze strany policie, v řadách personálu, narůstá nespokojenost.

A kdo ví, co by mohl způsobit odchodu policistů z ulic měst?

O tom  přímo hovořil vysoce postavený důstojník policie v Tulse, stát Oklahoma, Travis Yates. Není to prostý policajt, ​​je doktorandem ve strategickém vedení, absolventem Národní akademie FBI, autorem knihy: „Odvážný policejní lídr: průvodce boje proti chaosu a lži“. 

A tento zasloužilý policista nyní prohlašuje: 

„Sloužil jsem v orgánech vymáhání práva více než 27 let – a to mi stačí. Tyto protesty a nepokoje se staly poslední kapkou. Urážlivá slova, která neustále létala naším směrem,
se proměnila v kameny, láhve a výstřely. Je po všem Ameriko, odcházíme.“

Přiznání důstojníka: 
„Již několik let se ve federálních orgánech činných v trestním řízení chystáme kontrolovat rebélie a nepokoje, které způsobí nadcházející finanční krach“

K výroku Travise Yatese se ještě vrátíme, ale nyní si vzpomeneme na jeden významný případ, který před několika lety zpočátku způsobil v americké společnosti značný rozruch. Ale byl bezpečně zatlačen do pozadí, pryč z předních stránek, … “aby nedráždil.” 

A pokud by tehdy alespoň tisk věnoval této tragédii více pozornosti, možná by se dnes události mohly vyvíjet podle jiného scénáře. 

Připomeňme si, že začátkem května 2016 se celník, jehož jméno nebylo v informačních zprávách zveřejněno, střelil do hlavy. A nebyla to obyčejná sebevražda. 

U důstojníka byl nalezen dopis na rozloučenou, jehož obsah šokoval.

Zde je jeden z titulků té doby:

“Agent celní správy spáchal sebevraždu.” Zanechal zprávu odhalující plány na odzbrojení Američanů během kolapsu ekonomiky a bank.“

Jak tehdy bylo poznamenáno, zpráva byla napsána týden před sebevraždou, a mluví se v ní o tom, proč se důstojník zastřelil. Zde je  několik podrobností o tomto textu :

“Vyrostl jsem v Americe, které jsem si vážil, a která byla zabita mou federální vládou. Naše Ústava se stala nesmyslnou a naše zákony jsou natolik politizovány, že je již nelze vymáhat, jak by se měly, s výjimkou politických důvodů …

Ve federálních agenturách činných v trestním řízení se již několik let připravujeme na kontrolu nepokojů způsobených nastávajícím finančním kolapsem. Probíhaly výcviky. Tréninků se účastní subjekty, které slouží jako cíle pro trénink nebo trénink střelby, cíle amerických mužů, dokonce i žen a dětí, na které nás školili střílet, rozvíjeli „praxi“ a „zvyk“.

Bylo nám řečeno, že ekonomika země je nevyléčitelně nemocná a zhroutí se. Byli jsme také informováni, že banky jsou v úpadku, a FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation – S.F.) nemá dostatek finančních prostředků na pomoc vkladatelům. Říká se nám, že tyto události jsou nevyhnutelné, a je důležité, aby vláda přežila, když se lidé vzbouří kvůli zhroucení systému.

Když se USA rozpadnou , věznice vytvořené pod záštitou programu FEMA REX- 84 jako „tábory nelegálních přistěhovalců, které je třeba deportovat“, budou místo toho použity k umístění amerických občanů, o nichž vláda věří, že představují „hrozbu“ … 

Vláda ví, že armáda bude oponovat proti těmto metodám, takže většina z nich je rozmístěna mimo Spojené státy a vědomě snižují jejich počet v zemi.

Ze stejného důvodu byly z výzbroje Národních gard států odstraněny určité munice a zbraně. Jednotlivé státy jsou odzbrojeny – byla jim odebrána část vojenské palební síly, takže se nemohou chránit před činy federálů. (The states themselves have been disarmed of military-grade firepower so they cannot defend themselves from the federal activities).

Když dojde k nevyhnutelnému kolapsu, elektřina v celé zemi se vypne, stejně jako všechny formy komunikace, všechny banky budou okamžitě uzavřeny: nikdo nebude moci získat žádné peníze, protože všechny bankomaty budou vypnuty. Bankovní karty nebudou fungovat. Ti, kteří zůstanou bez hotovosti, nebudou mít šanci … Zatímco Američané budou trpělivě čekat na návrat do normálního života, vláda zahájí represe občanů, obviní je z terorismu a učiní z nich „militanty“ …

Už se toho nemohu účastnit!“

… Tato zpráva amerického bezpečnostního důstojníka z roku 2016 se nyní připomíná, na vrcholu „ohnivé revoluce“ ve Spojených státech. Nikdo její text neodmítl, americké informační stránky ji vytiskly. 
Ale snažili se o ní příliš nemluvit a postupně vše utišit. A teď se znovu připomněla.

Na ulicích Ameriky. Rok 2020. Fotografie z tellerreport.com 

Přiznání policisty: „Takovou práci bych nepřál ani největšímu nepříteli.“

A nyní, když jsme se seznámili s tímto zlověstným varováním zesnulého amerického celního důstojníka, vrátíme se k dopisu policejního důstojníka Travise Yatese, který jsme zmínili výše.

Varování celníka, že „státy budou odzbrojeny – že jim odeberou palebnou silou, takže se nemohou chránit před činy federálních orgánů“, se stává skutečností. 

Co vidíme? 

V některých státech vidíme téměř „odstavení“ policejní síly. A ukázalo se, že po tomto „ulice bude plná překvapení“. A tak v reakci na pronásledování policie Travis Yates veřejně prohlašuje, že shromáždil spoustu sympatizantů z řad policistů:

„Je konec, Ameriko! Nakonec si to udělala. Nemusíte rušit policii – už tam nebudeme! “

Důstojník Travis Yates. Foto: readfrontier   

Ve své zprávě píše:

“To je ta nejtěžší věc, jakou jsem kdy musel napsat. Vyrostl jsem v rodině policistů. Můj otec se vypracoval až k hodnosti kapitána policejního oddělení města Fort Smith v Arkansasu. 

Cítím úctu k těm superhrdinům, se kterými pracoval. Byli zábavní a stateční. 
Muži a ženy všech ras se stejnou misí, aby byla komunita bezpečnější.

Můj otec se hodně obětoval, stejně jako moje zesnulá matka. 

Ať už to bylo týdenní sledování podezřelých, odposlouchávání telefonních rozhovorů nebo pronásledování obchodníků s drogami po celé zemi – otec udělal pro naši rodinu vše a často pracoval přesčas. Tomu se říká tvrdá práce …

Čtyři roky jsem studoval na vysoké škole a můj otec chtěl, abych pracoval v organizaci, která respektuje toto vzdělávání. Proto, když mi bylo 21, jsem se přestěhoval do Tulsy (Oklahoma), a to byl začátek úspěšné kariéry …

Nikoho jsem neznal a vše, co jsem věděl, bylo to, co jsem viděl, to jak můj táta pracoval. I já tvrdě pracuji a jednám s lidmi s respektem. Viděl jsem také hodně dalších policajtů, kteří tvrdě pracují a dělají vše pro to, aby udrželi komunitu v bezpečí.

Ale pokud byste mi tehdy před 27 lety řekli, jaký bude stav vymáhání práva, nevěřil bych vám.

Nemyslím si, že síly zákona a pořádku se zhoršily, ale tady ve světě kolem – ano, to se zhoršilo:

– Dříve lidé s duševními poruchami dostávali lékařskou péči, nyní jim prostě posílají policisty.

– Dříve byly děti učeny úctě, ale nyní je skvělé být neuctivý.

– Dříve, když jste udělali správnou věc, vedení vás podpořilo, a teď jsou připraveni říci, že “jste se mýlil”, jen aby se nějaký blázen uklidnil.

– Dříve se rodiče na děti zlobili, když byly zatčené a dostaly se na policii, ale teď se zlobí na nás.

– Média dříve upozorňovala na pozitivní přínos naší profese společnosti, ale nyní ho buď ignorují, nebo zkreslují pravdu, aby vznikl skandál.

– Dříve jsme mezi zločinci měli určitý respekt. Ti, kteří na nás narazili, pochopili: toto je naše práce. Nyní nás obviňují, že kvůli nám jsou v poutech, ne kvůli jejich špatnému rozhodnutí.

– Dříve k tomu, kdo zaútočil na policii, se zaujal přiměřený postoj. V dnešní době jsou útočníci oslavováni jako mučedníci a policii žalují o miliony dolarů.

– Dříve jsme mohli bezpečně a směle svědčit u soudu a oni nám věřili. Nyní, bez videí zaznamenaných ze tří různých úhlů, naše slova nikoho nezajímají.

Při všem, co se říká o rasismu a rasistických policistech, jsem sám nikdy neviděl, že by s člověkem zacházeli jinak kvůli barvě kůže. A já (zároveň si uvědomuji, že zbabělci, kteří neví co obnáší moje práce, by mě za tato slova nazvali rasistou), přidám toto: 
Viděl jsem pouze trestné činy a policisty, kteří se je pokusili zastavit, a nestarali se o barvu pleti …

Viděl jsem, jak policajti pomáhají a zachraňují jakýkoli druh rasy, pohlaví nebo etnicity, na který si vzpomenete, a přestože to něco znamenalo, nikdo se už nestará.

Byl jsem nazýván každým jménem, na které si vzpomenete, a mnoho z nich s rasovými podtóny a nikdy nepocházely od policistů. Slyšel jsem slova, která jsem nikdy neslyšel, než jsem byl policajtem.

Uncle Tom, Cracker, Pig and the N Word, abychom jmenovali alespoň některé. Slyšel jsem je tisíckrát a nikdy jsem neviděl, že by na to policista reagoval. Prostě to tolerovali.

A navzdory tomu všemu jsem tuto práci považoval za nejlepší rozhodnutí, které jsem v životě učinil. 
Dříve bych všem doporučil, aby následovali můj příklad, a tajně jsem doufal, že jedno z mých dětí udělá totéž. 

Jednalo by se o policistu čtvrté generace.

Ale dnes to všechno skončilo. Nepřál bych takovou práci nejhoršímu nepříteli.

A nikdy bych neposlal milovaného člověka do pekla, kterým se naše práce stala.

Je to jediná práce, kde můžete dělat vše správně a zároveň všechno ztratit.

Je to jediná profese, kde stejní občané, kvůli kterým riskujete svůj život, vás nenávidí.

Tato práce je časovaná bomba a můžete být zrušeni nebo stíháni hned při příštím zásahu, i když uděláte všechno dobře. Žádná profese se s tím nemusí vypořádávat.

Lékaři zabíjejí 250 000 lidí ročně. Říkají jim „lékařské chyby“, a společnost chápe, že vykonávají velmi obtížnou práci pod vysokým stresem a musí se v tu chvíli rozhodnout co nejlépe.

Vynucování práva má stejný úkol a jsme velmi úspěšní. Přes nejnásilnější společnost, jakou jsme kdy viděli, je ročně zabito méně než 1 000 podezřelých. 96% na nás útočí zbraněmi a všichni kromě několika na nás útočí svými auty nebo pěstmi a stále více a více simulovanými zbraněmi.

Viděl jsem, jak policajti riskují své vlastní životy, i když by neměli …

Nikdy nedostanou zásluhy, které získají jiné profese.

Místo urážlivých slov přišly kameny, láhve a kulky …

Zbabělci jsou všude kolem nás. Od náčelníků po šerify a politiky … nikdo nám nekryje záda.

Nyní nám říkají, že nás připraví o financování, které máme, nebo dokonce zruší policii.

Pokud jste se probudili a oblékli si uniformu – to je vše, jste již „rasista“. 

Tento víkend mi hrozili vraždou prostě proto, že dělám svou práci. Před deseti lety by to způsobilo rozsáhlé rozhořčení a stalo by se předmětem celonárodních zpráv. Ale teď? – prostě obyčejné pondělí.

Je po Americe. Konečně jsi to Ameriko udělala. Nebudete muset zrušit policii, už tam nebudeme.

A i když vím, že většina Američanů nás stále oceňuje, to nestačí a riziko je příliš vysoké. Ale ti z vás, kteří mlčeli, zatímco kriminálníci a zbabělci otáčeli nožem v našich zádech, odpovědnost leží na vás.

Pokud si myslíte, že z Minneapolis se nikdy nestane Mogadišo (hlavní město Somálska) .. No, je to na cestě.

A když k tomu dojde, nezapomeňte, že jste se na tom podíleli.

Toto je Amerika, kterou jste vytvořili“.

Policie klečí před davem. Fotografie z news.com.au     

…Takové provolání je jednoduše výkřikem duše člověka, který zasvětil svůj život pro zachování zákona a pořádku.

Další policejní důstojník z New Yorku, Robert Cattani, se omluvil kolegům za to, že byl jedním ze čtyř důstojníků, kteří si 31. května na žádost davu klekli. Napsal dopis, ve kterém zmínil, že nemůže klidně spát, protože podlehl tlaku. 

“Vím, že jsem udělal špatné rozhodnutí. Nevěděli jsme, jak by protestující reagovali,
kdyby policie nepoklekla, a pokusili jsme se omezit další násilí,“ vysvětluje Cattani.

O sponzorech lupičů a jejich adeptů

Obyvatel bude pravděpodobně smutný – uvidí, jak odchod policie z ulic amerických měst ovlivní úroveň bezpečnosti.

Ale velké podnikání, podporuje plameny „ohnivé revoluce“, pravidelně začali převádět peníze za „právnickou pomoc“ pro zločince zadržené policií a platit za účty, aby opustili vězení. Stejně jako zvýšením financování těch nevládních organizací, které „bojují proti rasismu“.

Zde jsou ti, kteří podle webu Breitbart v USA, patří mezi největší sponzory nepokojů:

• Sony Music – 100  milionů dolarů

• Walmart – 100  milionů

• Warner Music – 100  milionů

• Nike – 40  milionů

• Alphabet/Google – 12  milionů

• Amazon – 10  milionů

• Facebook – 10  milionů

• Target – 10  milionů

• Verizon – 10  milionů

• United Health – 10  milionů

• Goldman Sachs – 10  milionů

• Microsoft – 1,25 milionu

• Intel – 1 milion

Proč to potřebují? Vyplatí se jim to?

S rozkoší rozbíjejí vše kolem aktivisté nového hnutí «looting», takže nyní nazývají obvyklé „rabování“ politicky korektně, rabování je rabování ačkoli politicky korektní autoři tvrdí, že „rabování je válečný zločin, když lidé ukradnou věci zabitých nebo zraněných“ a «looting» = krádež věcí po nepokojích, požárech a jiných katastrofách.“ 

Jako:
„Prošli jsme sem a všechno už bylo bez ochrany, nestřežené  a rozkradené. Takže jsme si něco taky vzali …A?“

Jejich hříčky se slovy jdou na novou úroveň – nahrazení pojmů – loupeže v určitých politicky korektních kruzích získávají odstín hrdinství, který v žádném případě není spojen s kriminální podstatou krádeže vloupáním.

Fото flipboard.com

Přečtěte si slova novinářky z Filadelfie, Vicki Osterwale, napsané v srpnu 2014 během černošských nepokojů ve Fergusonu:

„Po většinu americké historie byl «looting» jednou z nejúčinnějších metod boje proti bílé nadvládě … jednají v zájmu společného boje, a chci vzdát hold všem těmto odvážným a inspirativním činnostem, které podnikli v posledních týdnech. Jsem solidární s demonstranty, kteří se chystají krást … To je způsob, jak zintenzivnit diskusi mezi subjekty zapojenými do boje proti útlaku.“

A to píše přesto, že sám prezident Obama v té době ostře odsoudil rabovače, aniž by váhal nazývat vše vlastním jménem:

„Nesympatizuji s těmi, kdo považují to, co se stalo ve Fergusonu, za omluvu pro pogromy… Neexistuje omluva pro pogromy, žhářství a rabování. Ti, kdo páchají protiprávní činy, musí být za ně potrestáni.”

Nyní tedy vymysleli «looting», který by na úrovni tohoto termínu měl odůvodňovat porušení zákona.

Zároveň slova pogromistů zní velmi pěkně: „ Zboží lze nahradit. Život černých – ne.“ 

Ukradni, když je policie na kolenou!

Fото Tony Webster

… Z britské dálky se ozývá: „ Zákon v USA již nemá legitimitu .“

O čem to je?

Jde o to, že své  stanovisko vyjádřil autor webu BAZA.io z Britských území v Indickém oceánu, který spravuje organizace „Internet Computer Bureau“ z … Londýna. Orientační adresa mentorů

A odtamtud jeden z komentátorů píše:
„Současná situace v USA jasně říká, že ve společnosti a v ekonomice země dozrála vážná krize. Úřady nazývají to co se děje v zemi, „porušováním zákona“ a z pohledu lidí „zákon již nemá legitimitu“.

Pokud je to … „Anarchie je matkou řádu!“ Kropotkin (ruský revolucionář a jeden z předních ruských anarchistů) by byl spokojen.

Ale, pokud je to součást plánu, o kterém v roce 2016 psal celník, pak případ získává jiný rozměr, dochází k velmi vážnému obratu.

Obecně se zdá, že brzy „Bohu dojde trpělivost i argumenty“ …

https://bit.ly/3hReGyq

sdílet na