politika

Alijev podepsal dekret o dočasné zvláštní správě v Náhorním Karabachu

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev podepsal dekret o organizaci dočasné zvláštní správy na územích v Karabachu, která byla vzata pod kontrolu ázerbájdžánské armády.

Od začátku bojů v zóně konfliktu v Náhorním Karabachu 27. září převzaly ázerbájdžánské ozbrojené síly kontrolu nad 186 osadami, včetně čtyř měst: Jebrail, Fizuli, Zangelan a Gubadli.

Podle vyhlášky budou na kontrolovaných územích vytvořeny kanceláře dočasného velitele, které budou řídit každý region v souladu s administrativně-územním rozdělením Ázerbájdžánu. 

„Jmenováním dočasných velitelů a určováním jejich činnosti bylo pověřeno ministerstvo vnitra Ázerbájdžánu,“
cituje RIA Novosti text vyhlášky .

Úřady dočasného velitele zároveň koordinují své činnosti s ministerstvem obrany a státní hraniční službou Ázerbájdžánu. Kromě toho se pod dočasným velitelským úřadem vytváří operační velitelství, které bude zahrnovat zástupce Státní bezpečnostní služby, ministerstva pro mimořádné události, ministerstva hospodářství, ministerstva zemědělství, ministerstva ekologie a ministerstva financí.

Mezi úkoly dočasných velitelů podle vyhlášky patří ochrana důležitých zařízení, včetně objektů dopravní a telekomunikační infrastruktury, systémů zásobování energií a vodou, nádrží, zvláštních zařízení, která jsou zdrojem zvýšeného nebezpečí pro lidi a životní prostředí; ochrana veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. 

Úřady dočasného velitele zároveň území odminují; jejich úkolem je předcházet terorismu, špionáži, sabotáži a dalším protiprávním činům a provádět předběžné hodnocení stavu energetických zařízení.

Ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra jsou podle vyhlášky pověřeny zajistit zvláštní režim vstupu a výstupu na osvobozená území.

https://bit.ly/3eamEl0

sdílet na