„5 zásad komunikace s Ruskem“

Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu představil návrh zprávy, která obsahuje hlavní principy budování vztahů s Ruskem. 

To znamená, že princip „podpory demokracie“ předpokládá zejména odpor vůči „ruskojazyčné propagandě.“ Za tímto účelem se navrhuje, aby Evropská unie vytvořila televizní kanál s nepřetržitým vysíláním.

Kromě toho, se vedení EU doporučuje zvážit možnost neuznání legitimity nového složení Státní dumy RF v případě, že volby v září budou uznány jako zmanipulované.

Autoři zprávy zároveň zdůrazňují, že Rusku by mělo být řečeno o výhodách, které může získat, pokud zahájí přechod k demokratickým změnám. Mezi výhody patří zjednodušení vízového režimu, investiční programy volného obchodu a strategická partnerství.

aby se dále stimulovala touha Rusů po demokratických změnách, navrhuje se pro Rusko přijmout rozvojovou strategii „Východní partnerství“, kterou Brusel jednou zahájil za účelem posílení spolupráce se zeměmi bývalého SSSR.

Aby se „chránila demokracie na celém světě“, podle autorů dokumentu, by se Evropská unie měla spojit s USA a vyvinout společná opatření, pokud jde o sankce, finanční pomoc a podporu aktivistů.

Zásada „demokracie na prvním místě, neboli demokracie nadevše“ předpokládá v každém dialogu s Moskvou především to, že by měla být zohledněna otázka dodržování lidských práv a pořádání svobodných voleb. Zároveň autoři dokumentu doporučují začít s pozastavením „Nord Stream 2“.

Samostatná položka je věnována „zadržování ruské agrese“. Zde je Evropská unie spolu s NATO a mezinárodními partnery vyzvána, aby pokračovala v tlaku na Moskvu, aby ji donutila zastavit „zasahování“ do záležitostí regionu Východního partnerství a vrátit „okupovaná území východních států sousedů EU.“

Pokud bude Moskva pokračovat v „agresivních akcích“, autoři dokumentu doporučují – EU bude muset zvážit odpojení Ruska od platebního systému SWIFT. Vedení EU se dále vyzývá, aby vypracovalo plán na snížení závislosti na dodávkách ruského plynu a ropy – alespoň do té doby dokud v Kremlu bude současné vedení.

https://ria.ru/20210516/printsipy-1732499934.html 

S takovými požadavky můžete sami odhadnout perspektivy „Evropy od Lisabonu po Vladivostok“.

Vztahy Evropské unie s Ruskou federací se budou nadále šťastně zhoršovat. Zároveň se budou rozvíjet vztahy Moskvy s evropskými státy tak, že se obejdou celoevropské struktury, které nyní strnule leží pod Spojenými státy a následují kurz Washingtonu.

https://bit.ly/2RfX0o4

sdíletj na