politika

Intelektuální cesta Západu: od velikosti k úpadku. O kvalitě elit Západu

Sergej Filatov

Intelektuální kolaps Západu je již viditelný pouhým okem

Překvapivá věc: v USA jsou u moci velmi staří politici s obrovskými zkušenostmi, v EU naopak příliš mladí a nezkušení, ale výsledek jejich vedení vyvolává stejnou masovou kritiku nespokojených spoluobčanů …

Intelektuální cesta Západu: Od velikosti k degradaci. K otázce kvality elit Západu

Udivitelná záležitost

: v USA jsou u moci velmi staří politici s obrovskými zkušenostmi, zatímco v EU naopak příliš mladí a nezkušení, ale výsledek jejich vedení vyvolává masovou kritiku nespokojených spoluobčanů na obou stranách Atlantiku. V USA nadává republikánská opozice Bidenovi a jeho týmu, zatímco v evropských zemích se rovněž ozývá tvrdá kritika vedoucích představitelů vedoucích zemí – Německa, Británie, Francie, Itálie – za pravidelná špatná rozhodnutí, která mají dopad na nespokojené obyvatelstvo.

Ve Velké Británii bylo postupně vyměněno několik premiérů, protože nezvládli kormidlo řízení státu, Francie zažila explozi nepokojů, které hrozily přerůst v ozbrojené povstání, a v Německu krize způsobila prudký pokles popularity vlády, která projevuje aroganci spolu s nedostatkem kompetencí v nejrůznějších oblastech …

Ukazuje se, že elitáři Západu se cítili výborně v éře sytosti, kdy se jakýkoli problém řešil přilákáním dalších peněz do ekonomiky – buď prostřednictvím půjček, nebo v posledním desetiletí bezuzdnou emisí dolarů a eur. Ale nyní, kdy je třeba pochopit probíhající krizové jevy a vypracovat adekvátní a účinná opatření k jejich překonání, se ukazuje, že nikdo ze západního establishmentu si s těmito problémy neví rady.

A tato do očí bijící neschopnost se stává problémem pro existenci kolektivního Západu. Navíc neexistuje žádný “druhý ešelon” politiků, který by si s tím „poradil”. A příčina toho, jak se zdá, spočívá ve změně zásobování Západu zdroji ze zbytku světa. Jakmile se kohoutek otočil, vylezly na povrch všechny nedostatky například evropského ekonomického systému. Již jsem napsal: “Brát peníze sousedovi nebo okrádat vzdálené kolonie bylo po staletí oblíbenou zábavou Evropanů. Vzpomeňte si, jak angličtí královští piráti přepadali španělské karavany, které převážely zlato a další cennosti z Jižní Ameriky přes Atlantik. Zapomněli jste jména těchto kapitánů, Drake a Morgan? Mimochodem, na tomto přepadávání španělských karavel vyrostla první Bank of England, kde vládci Mlžného Albionu ukládali cennosti uloupené ve válkách proti Španělsku a při britských koloniálních výbojích v Indii a Africe. Zajděte si do Britského muzea a podívejte se, kolik z uloupené kořisti se tam blyští jako “exponáty”. Evropa, nejchudší z hlediska vlastních přírodních zdrojů – Mendělejevova tabulka není pro ně. Země tam nerodí – nic v ní není! Ale arogantní Evropané se považují téměř za “bohy” a vnucují světu své příkazy, takže svět poslouchá koloniální bič v různých podobách – od zbraní po finance, od obchodních sankcí po “fake news” z arzenálu

“Jen se na něj podívejte! (BŮH! – pozn.překl.)” Americký ministr zahraničí Blinken a německá ministryně zahraničí Berbock (vpravo). Není zbytečné připomínat, jak si Evropa už od dob Sovětského svazu zvykla vydatně žít z ruských (sovětských) levných zdrojů. SSSR dodával spokojeným Evropanům, dá se říci, ropu, plyn, kovy, dřevo a mnoho dalšího za „dumpingové ceny”. Nyní o to přišli a vyjí! Evropský průmysl však po desetiletí prosperoval z ruského plynu a ropy, země bohatly a kypěly z přejídání – obecně vzato, Evropané jedli bohatě a spali sladce hlavně díky cenovým slevám z Moskvy. Konkurenceschopnost zboží z EU porážela tu čínskou – cena plynu byla někdy 1:5 ve prospěch Evropy. Tehdy jsme si mysleli, že se tak EU připoutá k našim zdrojům a uhasí vrozený evropský instinkt zvaný „Drang nach Osten” – kdysi dávno evropský „nátlak na Východ”. Bylo to levnější než s nimi znovu válčit.

Dnes se však ukazuje, že politika appeasementu (usmiřování) se evropské genetice nevyplatila. Obyvatelé malého poloostrova bez surovinového zázemí se prostě neobejdou bez loupeže, ať už přímé, nebo nepřímé prostřednictvím neekvivalentní finanční směny, aby nasytili své každodenní potřeby. A nyní se tyto instinkty v Evropě opět probudily – a touha Ukrajinců být pravými “Evropany” se rychle proměnila v neodmyslitelnou touhu eurohujerů zmocnit se cizích území a vyhladit (tj. zničit) tamní obyvatelstvo. Bombardování Donbasu osm let po sobě a plány na “vyčištění Krymu od Rusů” v roce 2014 jsou projevem typických evropských zvyklostí loupit a zabírat. V tomto ohledu ukrajinští nacisté (nacismus je mimochodem typickým evropským vynálezem) rychle převzali nejodpornější zvyky svých “starších přátel” z poloostrova.

Vrátíme-li se tedy k Evropské unii – moc v ní již dlouho drží mezinárodní finanční kruhy sídlící v londýnské City a newyorské Wall Street. V důsledku toho nastal čas, kdy by se slovní spojení evropská politická elita mělo psát v uvozovkách: tak je to – “politická elita” starého světa. Jestliže ve dvacátém století skupina evropských – ne, vezměte to výš, světových! – vůdců patřili Churchill, De Gaulle, Brandt, Thatcherová (s tou absolutně nesouhlasím, bourala všechno a to ona začala ničit Anglii, v podstatě byla neoliberálkou – pozn.překl.), Mitterrand, Kohl, Chirac a jejich výčet by mohl pokračovat, dnes vidíme nudný řetězec evropských vůdců, jejichž jména upadnou v zapomnění, jakmile jsou při příštích volbách vyhozeni ze svých vládních křesel. Nebo se na některé bude vzpomínat, ale jen pro jejich hloupost a výstřednost.

Kdo to neví – tohle je švédský král.

Kdo to neví – tohle je švédský král.

Jak se v Evropě dožili takového života, když v drtivé většině zemí jsou u moci lidé, kteří nechápou samotný smysl a obsah této moci? Napoleon a Bismarck se obracejí v rakvích. Skutečným problémem dneška je, že nic z toho, co by mohlo mít zásadní vliv na Velkou politiku, nezávisí na osobnostech, které dnes obsazují mocenská křesla – na jejich názorech a rozhodnutích. Velká politika se formuje na jiných tichých místech a ministerské stolce obsazují pouhé loutky živené Velkými penězi. To je mimochodem to, co nyní začíná ničit i ty Velké peníze …

Kde jsi, vysoce intelektuální a vysoce kulturní Evropo, zrozená ve snech svých přívrženců? Poslechněme si, co slyšíme například z Německa. Tam, v Berlíně, bylo právě uzavřeno dětské hřiště kvůli krysímu moru (!) a v části parku Charlottenburg byl vydán zákaz chůze. A to je největší evropské hlavní město?! Ale jo … Alice Weidelová, předsedkyně opoziční strany Alternativa pro Německo, vystupuje v Bundestagu a vyjadřuje myšlenky milionů Němců, kteří zatím raději mlčí, ale hromadí protestní energii. Kancléři Scholzovi, který je přítomen v parlamentu, říká: “Pane Scholzi, můžete se na sebe ještě podívat do zrcadla, vzhledem k vaší do očí bijící nekompetentnosti, k této sérii selhání, za které je zodpovědná vláda, kterou vedete? Dovolíte si tolerovat takového diletantského ministra zahraničí, který na mezinárodní úrovni vyhlašuje válku Rusku? Je to trapné a děsivé pro zbytek světového společenství. Proč se musíme tolik vymlouvat na takového ministra zahraničí (Berbok – pozn. S.F.), který “cítí odpovědnost nejen za celý svět”, ale i kvůli zemím, které, cituji, “jsou od nás vzdáleny statisíce kilometrů”! Zřejmě jsou někde tam ve sluneční soustavě? To je prostě neuvěřitelné. Mezitím ministr hospodářství Hubback cestuje po světě a mluví o “ochraně klimatu”. Netají se tím, že sní o začlenění Německa do federálního státu EU pod vedením Bruselu. Takovou vládu nemůže nikdo brát vážně. Pod vaším vedením se Německo nakonec stane terčem posměchu celého světa a v očích neutrálních pozorovatelů bude stále více připomínat rozvojovou zemi. Vaše zahraničněpolitické úspěchy se nebudou moci rovnat ani úspěchům předchozích kancléřů, vzpomeneme-li si na Konrada Adenauera nebo Helmuta Schmidta.”

Do ohně přikládá i další německá opoziční politička Sarah Wagenknechtová, která má mimochodem doktorát z ekonomie, ale k politickým pákám moci ji nikdo nepustí. Nedávno popsala, co se děje, těmito slovy: “Mnoho lidí už dlouho věří, že Německo už není tou zemí, kterou bývalo. Dříve jsme byli považováni za vzor, pokud jde o přesnost, výzkum, inovace a vývoj. Dnes jsme zemí, v níž více než čtvrtina školáků nesplňuje minimální požadavky na čtení, psaní a počítání. A stále více mladých lidí vstupuje do dospělosti bez jakéhokoli vzdělání.”

V Británii je to stejné – právě teď napsal doktor Deepak Tripathi, člen Královské historické společnosti a člen Královské asijské společnosti Velké Británie: “Premiér Rishi Sunak plánuje omezit počet studentů, kteří mohou studovat na univerzitě – vysokoškolské vzdělání má podle něj nízkou hodnotu z hlediska výdělku. Sunak trvá na tom, že vysokoškolské vzdělání “není jedinou cestou k úspěchu v životě”. Zvažuje plány, aby se všichni žáci v Anglii učili matematiku až do 18 let, protože chce, aby se lidé “cítili jistě”, pokud jde o finance. Kritici tvrdí, že jeho plán by vyžadoval více učitelů matematiky a že ne každý žák je schopen se tento předmět naučit (sic!).” Ne každý v Británii zvládne matematiku! A z těchto nematematiků jednou vyroste nová generace ostrovních politiků, kteří budou typicky anglosaským způsobem učit svět, jak žít?

Remake záběru z filmu Psí srdce: profesor Preobraženský a šéf diplomacie EU, monsieur Borrel.Nyní to v Německu vypadá, že se někdo z podobné party už dostal na veřejnost. Sarah Wagenknechtová si dělá starosti: “V naší zemi vlaky téměř nikdy nepřijedou do cíle včas. Na mnoha místech v zemi není internet a běžní občané musí čekat měsíce na schůzku s lékařem. Je to země, ve které se musí zavírat stále více mostů, protože jsou v havarijním stavu, ve které chybí statisíce bytů v bytovém fondu … Index, podle kterého se měří průmyslová výroba v Německu, od roku 2018 klesá. Za pět let činí pokles 9 % a jen se zrychluje. Podle studie Spolkového svazu německého průmyslu již 16 procent malých a středních průmyslových podniků aktivně přesouvá část své výroby a pracovních míst do zahraničí a dalších 30 procent o tom uvažuje… Institut pro německou ekonomiku se proto obává dominového efektu, který by vedl k zániku některých základních průmyslových odvětví, a nakonec by se naše kompetence ještě více rozšířily nikoli doma, ale v místech, kde se budují nová chemická centra, jako je Saúdská Arábie, Čína nebo Spojené státy.” Zde je třeba dodat, že průměrná výše kapitálu, který se dnes pumpuje z Evropské unie do USA, se pohybuje mezi 25 a 30 miliardami dolarů měsíčně a Německo je v čele tohoto “útěku”, přesněji řečeno “odlivu” …

Německý politolog Alexander Rahr trpce konstatuje: “V Německu se děje něco zásadního. Doby, kdy kapitáni německého hospodářství svorně lobbovali v politice za zájmy, které potřebovali, jsou pryč. Generální ředitelé velkých korporací se hledají a nacházejí na základě zcela jiných charakteristik – při jmenování šéfů velkých kampaní se v první řadě nehledí ani tak na obchodní kvality kandidáta, jako na jeho “morálně správný” image (tolerance, snášenlivost vůči LGBT atd.). To vede ke zcela jinému společensky přizpůsobenému myšlení, méně profesionálnímu a sofistikovanému oportunismu. Od velkých podnikatelských sdružení nemůžeme očekávat bývalou nezávislost.”

A zde se již ozývá hlas samotných německých průmyslníků. “Nedostatek ruského plynu a Scholzovo-Merkelsko-Macronovské vedení obchodu v Německu a EU zničilo jeden z pilířů německého průmyslu – koncern “Eisenwerk Erla GmbH” ve městě Schwarzenberg, nejstarší podnik v Sasku, který nedávno zkrachoval,” – tak komentují tamní zprávy. A sám viceprezident koncernu téměř pláče: “Tahle lavina se nám valila z kovidu. Nejdřív se nařídilo, aby pivovary, pekárny, sýrárny, vinařství a autoservisy dlouho žily. Platit za energie je pro malé podniky neúnosné. Bušili jsme pěstmi, dokazovali jsme to. Jednou jsme jim na zasedání energetické komise EU přinesli kancelářské účty. Hluché, hloupé obličeje. S inteligencí rohožky. Dneska jdeme ke dnu. Mercedes, BMW, Opel, Audi atd. nás budou následovat. Uvidíte. Pláču pro svou rodnou zemi.”


To bylo vše o ekonomice, nyní pár slov o politice

EU definitivně ztratila politické a diplomatické zábrany a soustředila se na věčnou nenávist k Rusku. Tam například nepovažují útoky ukrajinských dronů na Moskvu za “důvod k eskalaci konfliktu”. Nabila Massraliová, zahraničněpolitická mluvčí EU známého rusofoba pana Borrella (zajímalo by mě, jaké má vzdělání a kde studovala?), prohlásila, že “Rusko by nemělo využívat útoky dronů v Moskvě k eskalaci nepřátelství na Ukrajině”. Uvedla, že EU nemá “žádné nezávislé informace o podrobnostech tohoto incidentu ani o původu dronů”. Fotografie a videa devastace z těchto náletů jí nic neříkají – i když, pokrytectví mají eurohujeři v černé krvi.

Dokonce i našemu ministerstvu zahraničí došla trpělivost s podobnými výpady europolitiků. Alexej Drobinin, ředitel odboru plánování zahraniční politiky ruského ministerstva zahraničí, v rozhovoru s Arménem Oganesjanem, šéfredaktorem časopisu Meždunarodnaja žizň, přímo prohlásil o procesu degradace politických elit v západních zemích: “Podle našeho názoru probíhá, a teď to řeknu nediplomaticky, proces degradace politických elit, které nyní vládnou bálu v klíčových zemích EU. Za zmínku stojí výroky některých ministrů zahraničí předních evropských zemí, kteří si pletou zeměpisná jména a historické reálie”.

V tomto příběhu je ještě jeden důležitý detail. Jacques Baude, bývalý plukovník švýcarského generálního štábu, člen švýcarské strategické zpravodajské služby, který působil i ve strukturách NATO, nám řekl: “Zdá se, že v celém západním světě jsou služby pod tlakem politiků (“dans tout le monde occidental, les services aient été débordés par les politiques”). Problém spočívá v tom, že politici rozhodují o všem a sebelepší zpravodajské informace na světě jsou k ničemu, pokud jim ten, kdo rozhoduje, nenaslouchá. Problém je v tom, že podle mých zkušeností jsou na tom v analytické rovině mimořádně špatně: jako doktrináři postrádají intelektuální a politickou nezávislost, která je nezbytná pro posouzení situace.”

velmi vážnou otázku: můžeme očekávat, že v kritické chvíli učiní degenerující evropské elity nějaké osudové rozhodnutí jen kvůli své neschopnosti a zaostalosti? Vše je tam natolik zpolitizované a regulované v rámci “pravidel atlantické solidarity”, že vzhledem k jejich vzrušeným reflexům a komplexům je možný jakýkoli nesmysl, jakákoliv hloupost …

A vyrůstá generace, o jejíchž kvalitách se můžeme jen dohadovat, pokud ji takoví “starší přátelé” učí. Evropa se řítí do záhuby. Ale musíme s nimi sousedit a žít – nelze je všechny poslat na měsíc …

P.S. Tohle už je za hranicí. Starostka Barcelony:

P.P.S. Ano, je to „ono“, to na asfaltu …

https://cont.ws/@serfilatov/2605853

Překlad Peter 008

sdílet na

36 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Helena
11. 8. 2023 10:40
Ohodnotit příspěvek :
     

“vláda” a média si z nás dělají leta letoucí pr.el, smějou se nám do ksichtů až se za břicho popadají. A vovce čumí a čumí. Poslední mediální štěk: INFLACE ZPOMALUJE, CENY VŠAK ROSTOU DÁL !!! TO PROSTĚ NEVYMYSLÍŠ !!!

krtek
11. 8. 2023 10:57
Odpovědět  Helena

Ceny nrostou, ZDRAŽUJE SE. Bohatnou bohatí.

Helena
11. 8. 2023 11:24
Odpovědět  krtek

Přemýšlejte o tom co mééédia vypustila: INFLACE ZPOMALUJE, CENY VŠAK ROSTOU DÁL !!! Zase mediální lži pro vovce: Jak může inflace zpomalovat, když ceny rostou dál ??
Chápete, dělají si z nás totální pr.el. Skopčáckým hitlermarketům musí nechat řádně vydělat na českých vovcích – tak zní rozkazy z Německa a západu vůbec.

Pavel K
11. 8. 2023 12:12
Odpovědět  Helena

Všichni tihle pisálkové na stavbu a do výkopů, pažit a za vydatného deště, aby to blátíčko trochu klouzalo. A nezajímá že mušeli. 🤣🤣🤣🤣

Pavel K
11. 8. 2023 12:09
Odpovědět  Helena

Fčera na čerpačce mi po mém brečení čerpadlářka řekla ať jezdím na kole nebo chodím pěšky. Kráva nebeská, já se k placení přibelhám jako Meresjev a vona mě posílá na tůru. Ještě byla ošklivá, hlavu jak pytel na zmije. A moje oblíbená věta a vovce čumí a čumí. Béééé. Zaplať otroku.

Frank1
13. 8. 2023 12:50
Odpovědět  Pavel K

Ta za to nemuze, bez si zalovat na lamparnu na Hlavnim nadrazi. Tam budes vyslechnut a obdarovan.

Mike
11. 8. 2023 13:14
Odpovědět  Helena

Prý kvalita západních elit – lepší oxymoron jsem už dlouho neslyšel…

Albi
12. 8. 2023 13:42
Odpovědět  Mike

No ale podívejte se, jak tu “západní kvalitu” rychle doháníme.
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-rusko-ma-novou-ucebnici-dejepisu-opevuje-valku-na-ukrajine-a-zminuje-i-nevdecne-cechy-40440036#
“Moskva představila novou učebnici dějepisu, ve které autoři zcela přepsali části od 70. let až po současnost. Zároveň přidali nové kapitoly věnující se speciální vojenské operaci na Ukrajině (SVO), což je název, který Rusko používá pro invazi do sousední země. Učebnice operaci opěvuje s tím, že spojila ruskou společnost, která je na své vojáky patřičně hrdá”.

Jakýsi redaktor Vojtěch Bauer jménem, zřejmě nedomyslel účinek své práce – jeho ukázky “dezinformací” spíš mohou vyvolat zájem – co dezinformace, to přesný opak toho, co se dočteme denně v mainstreamových žumpách.
Napadlo mě, není-li to česká švejkovina, jak do oficiálnch zpráv procpat skutečnost, ale nevím, protože svůj názor nevyjadřuje. Spokojí se jen slovy “uvádí se”, “podle autorů”, “uvádí se v textu” apod.

Přečtěte si a udělejte si názor sami. Zajímal by mě názor na článek a záměr autora.

Albi
12. 8. 2023 13:46
Odpovědět  Albi

Ještě maličkost – tohle by konkrétně nás mohlo zajímat ještě víc:

“Nová učebnice dějepisu zmiňuje i Českou republiku. „V Praze byl zničen památník maršálu Koněvovi, který postavili po válce vděční Češi. Právě Koněv dal rozkaz neostřelovat Prahu těžkým dělostřelectvem,“ napsali autoři učebnice s tím, že pražská vláda takto vyjádřila svoji vděčnost.
Památník v pražské Bubenči byl odhalen v roce 1980. Odstraněn byl v roce 2020.”

Konec ukázky. Stručně, bez jakéhokoliv komentáře – žádné vyjádření kladných, nebo přokázaných záporných emocí.

Jura S
11. 8. 2023 13:55
Odpovědět  Helena

Zdravím z Turecka, tady lidi ještě jsou normální a pracují, ale jako opravdu pracují. Ne jako opice z filozofie, fialová hnedka

rosta
11. 8. 2023 15:43
Odpovědět  Helena

není obrany

Pavel z Moravy
11. 8. 2023 11:21
Ohodnotit příspěvek :
     

Ale Borisi, větší hlupáky a zdegenerovance snad nelze ani najít. Tato situace zde na tomto kontinentu se nemusí ani zdlouhavě komentovat. Jaká banda řídí tyto evropské země, tak to podle toho vypadá. K činnosti těchto bezmozků se nedá nic více říci.

Pavel z Moravy
11. 8. 2023 11:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Nejsme jako oni, jsme tisíckrát stupidnější a odpornější než oni. To měli v 89 vyřvávat, třeba by to národ pochopil. Ale pozdě bycha honiti.

Pavel K
11. 8. 2023 12:18
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ale zase nám to otevřelo oči, sice zadraho ale taky k něčemu dobrý. Neumřeme zase až tak nevědomí. 😥

Evžen
12. 8. 2023 09:54
Odpovědět  Pavel z Moravy

Vždyť nám to v r.1989 “hloupý”Bilak vysvětloval…!

Pavel K
12. 8. 2023 10:17
Odpovědět  Evžen

😊 👍 👍 😊 😊

Putinovec
11. 8. 2023 11:58
Ohodnotit příspěvek :
     

Článek velmi věrně zhodnotil současnou situaci . Nedošlo k tomu “samo” a nestalo se to náhle . Je to jen probíhající plán , jak během několika generací zlikvidovat už nepotřebná centra Globálního řízení procesů , Anglistán a hnUSA a na jejich troskách potvrdit Globální centra nová , Čínu a Írán .
Jediný , kdo tomuto procesu překáží a konkuruje , je Ruská Globální Koncepce , která dává všem národům naději na likvidaci otrokářského davoelitárního zřízení .
Fakt , o které se autor nezmiňuje , že převážná většina jewropských politiků – zločinců , jsou potomci fašistů dvacátého století , kteří pokračují v nacistické cestě svých odporných předků .
Ani to nebude náhoda . O to bude jednodušší , pro toho kdo řídí ne na leta , ale na generace , tuto sebranku hromadně odstřelit , při přeformátovávání současné jewropy .

zuzana
11. 8. 2023 12:00
Ohodnotit příspěvek :
     

Odtajněné spisy odhalují pokrytectví Spojeného království v souvislosti s kazetovou municí

https://aktax.cz/odtajnene-spisy-odhaluji-pokrytectvi-spojeneho-kralovstvi-v-souvislosti-s-kazetovou-munici/

Vladimír
11. 8. 2023 12:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Jelita. Ta starostka Barcelony mi připomněla verš: “Jsem to ale pako, posral jsem si sako.” Kde jsem to tenkrát slyšel? :-)))

11. 8. 2023 16:56
Odpovědět  Vladimír

Starostka Barcelony: už není…

Jaris
11. 8. 2023 12:24
Ohodnotit příspěvek :
     

https://www.timesofisrael.com/barcelona-mayor-who-cut-ties-with-tel-aviv-loses-reelection-bid/

Jen tak mimochodem k te fotce Ada Colau. Ta uz starostkou Barcelony starostovat nebude. Mela tu drzost rozvazat pratelstvi dvou mest Barcelona – Tel Aviv. Napsala totiz zidum do Izraele, ze nesouhlasi s jejich nasilnou politikou a ze stoji na strane Palestincu. Take tim rozzurila jak spanelske zidy, tak zidy v Izraeli. No reakce nenechala na sebe dlouho cekat a habraka tabraka volby letos prohrala. Jaka to nahoda, ze?

Gales
11. 8. 2023 13:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Ta kráva na tý fotce je výplod genderismu.Vona si myslí že je fena která nestihla dojít k nějakému patníku.

zuza
11. 8. 2023 15:55
Odpovědět  Gales

protestujem, poznám 4 fenky – 3 z paneláku – cvičenú nemeckú ovčiarku, necvičenú dalmatínku, rozmaznanú čivavu a na dvore žijúcu pouličnú miešanku – ani jedna z nich by to nikdy neurobila. Každá z nich, keď vykonáva svoju potrebu, niekam odbehne nabok. Tá dalmatínka nemohla chodiť a mala strašné bolesti, kňučala ako malé decko a susedia ju znášali na nosítku na trávnik pred dom, aby sa vyčurala. Ano v tých bolestiach to neurobila doma, hoci pod ňu strkali plienky.

Gales
11. 8. 2023 16:13
Odpovědět  zuza

Tahle genderfena nemá přirozenej instinkt pouze pudovej instinkt.

Pavel z Moravy
11. 8. 2023 16:54
Odpovědět  zuza

Paní Zuzko, čekal jsem až zde dáte nějaký příspěvek, abych se vás mohl na něco zeptat. Pravděpodobně to bude dávno pasé, ale kdysi u vás vydávalo knížky nakladatelství pod názvem Hviezdoslavova knižnica. Vycházely tam nádherné knihy různých autorů jak domácích tak zahraničních prakticky z celého světa. Chci se tedy zeptat jestli to nakladatelství stále existuje, nebo jestli má nějaký jiný název a také jestli to víte, co vydávají. Nemusíte se po tom extra pídit, pouze jestli o tom něco víte. Díky. Mějte se.

zuza
11. 8. 2023 18:31
Odpovědět  Pavel z Moravy

To nebolo nakladateľstvo, ale edícia a vydávali ju Slov.nakladateľstve krásnej literatúry a nakoniec v Tatrane. Vydavateľstvo Tatran existuje
https://www.slovtatran.sk/novinky

Pavel z Moravy
11. 8. 2023 18:51
Odpovědět  zuza

Takže pěkně děkuji.

12. 8. 2023 04:14
Odpovědět  zuza

Mě na tom fascinuje ani ne tak její slaboduchost, jako daleko víc slaboduchost jejích píárových dem-entů. Nikde ani auta! ani živáčci! – v Barceloně! ve dne!
Takže napřed se musela zapojit policie, aby auta a živáčky vypudila z ulic i ze zahrádek, a pak museli uzavřít plac – a to všechno jen proto, aby undička mohla provést sebeprezentaci a vych-cat se na silnici, by pak živáčci na fotkách viděli, jakou mají originální starostku a svět nad tím áchal!
By mě zajímalo, na kolik to její vych-cání se přišlo městskou pokladnu.

Pavel z Moravy
12. 8. 2023 09:12

Samozřejmě, že to, že tam není žádný provoz muselo trknout okamžitě každého. Asi to byla PR akce na zviditelnění těch jejich pravých hodnot. V tomto duchu se vychovávají děcka. Nevím jak vy, ale toto je přátelé konec. Ammianus Marcellinus- Soumrak říše Římské. Kdo to četl, ví jaká je spodoba mezi tehdejším koncem říše Římské a naši současností. Z toho všeho co se nyní děje to úplně vyzařuje, ten rozvrat a morální kolaps společnosti, tak podobný té době konce říše Římské. Jakmile se ta zdegenerovanost tak hluboce zažere do lidských duší, není velká šance s tím něco dělat. Prožíváme prostě zánik této společnosti, už zde bude pouze chaos a barbarství. Rád bych se mýlil, ale vypadá to, že to tak skončí. Zkusit to vysvětlit našim dětem, ve většině případů to asi bude zbytečné, tam musí fungovat pud sebezáchovy a oni to musí cítit co se na ně hrne. Ale asi nejsou dostatečně zralí to chápat a postavit se proti tomu. Co má být, stane se.

Miro2
11. 8. 2023 16:38
Ohodnotit příspěvek :
     

…a všichni volají “sláva u kravína”. Tohle co je nic není a přijdou ještě horší časy. Až se Německo potopí potopí se s ním i Česko. Lidé budou závidět východu jejich nebývale vysokou životní úroveň a tady si budou závidět i sebemeší nákupy v marketech.

Pavel z Moravy
11. 8. 2023 16:58
Odpovědět  Miro2

Jo, jo Miro, tak závidět, to by našim lidem šlo, v tom jsme přeborníci. Nebýt této vlastnosti, tak jsme možná ještě dnes fungovali v socíku a tyhle starosti neměli. Ale zase, bychom byli ochuzeni o ty klasické západní hodnoty.

Gales
11. 8. 2023 18:39
Odpovědět  Miro2

Kdo ponese plnou síťovku bude za buržuje.

Aragonit
11. 8. 2023 22:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak to je naozaj šialené. Starostka Barcelony čúra v stoji uprostred ulice. To je teda reprezentácia. Niečo nepredstaviteľné kam sme to kultúrne dotiahli v tej EU.
https://aragonit11.blogspot.com/2023/08/zelenskemu-volali-z-domu-zo-slonoviny.html

PENNYS
13. 8. 2023 06:51
Ohodnotit příspěvek :
     

ZLO PŘICHÁZE ZE ZÁPADU -DOBRO VŽDY Z VÝCHODU. JAKO SLUNCE.
(Zlo k nám VŽDY přišlo ze západu! Vojenský analytik plk. Martin Koller )KONEČNĚ I plk. MARTIN KOLLER MI DAL ZA PRAVDU

Frank1
13. 8. 2023 12:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Biden predstavuje loutku Skrholy v ceskem pimprlovem divadylku. Namysleny zloduch a idiot, ktery je pouze loutkou. Co vede mocipany k tomu, aby lidem skodili, nechali je zabijet a jim skodit? Prece maji vsichni moznost rict – tomu se ja nepropujcim a odejit!