«Русские идут!»… «Rusové přicházejí!»… «The Russians are coming!»…

Výsadek v Bergamu.

Motorizovaný konvoj ruské armády se pohybuje po dálnici v oblasti Bergamu, zatímco italská armáda vede těžké obranné bitvy s koronavirem v Lombardii.

Wehrmacht opustil italské spojence a ustoupil za alpské průsmyky, kde drží obranu.

Odborník z Centra pro vojensko-politickou žurnalistiku Boris Rožin poskytl rozhovor o tom, jak ruská armáda zachrání Evropu před „morem 21. století“ – virem COVID-19. 

– Jak velká je ruská pomoc Itálii?

– Rusko poskytuje Itálii zvláštní technickou a odbornou pomoc a vysílá vojenské virology a specialisty do postižené země s odpovídající materiální a technickou podporou.
Kromě toho podle prohlášení ministerstva obrany Ruské federace nejsou přidělené prostředky na pomoc Itálii kritické pro celkový soubor zdrojů, který má ministerstvo obrany Ruské federace k dispozici.
Podle toho vidíme, že Itálii poskytujeme přiměřenou pomoc na žádost italské vlády. 

Je důležité pochopit, že tento krok má také politický rozměr, protože žádost o pomoc pochází od země NATO.

– Dokonce se pokusili zabránit Rusku v pomoci Itálii, ale bez úspěchu …

– Řada zemí NATO se skutečně pokusila zasáhnout do pomoci Itálii. 

Například ruské vojenské dopravní letadlo přepravující vojenské specialisty a vybavení do Itálie neletělo na Apeninský poloostrov přímo přes Polsko, ale pomocí objížďky přes Středozemní moře.

Samotná pomoc byla již odsouzena v globalizačních médiích, kde bylo Rusko obviněno z „využití situace“ a Itálie z „nerozvážnosti ve věci koho žádá o pomoc“.

Absence nebo zpoždění pomoci pro Itálii ze strany EU a zemí NATO je samozřejmě zřejmá. 
Ruská propagandistická linie samozřejmě získala silnou podporu ve formě italské operace ruského ministerstva obrany, která se těší obrovské popularitě jak v samotné Itálii (kde jsou dostatečně silné kruhy, které obhajují zrušení evropských sankcí proti Rusku), tak mezi občany EU, kteří se obávají nedostatečných opatření, která přijímá evropská vláda v boji proti koronavirusu.

– Co získá Rusko tím, že pomůže Itálii?

– V prvé řadě je třeba říci, že Rusko provádí humanitární operaci a pomáhá obyčejným lidem, kteří mají potíže. Projev solidarity srovnatelný s úsilím Číny a Kuby staví Rusko do výhodnější, vítězné morální pozice než ty země, které fungují na principu „zachraň se, kdo může“.

Na druhou stranu ruské ministerstvo obrany ani neskrývá, že poskytnutím pomoci armáda očekává, že získá zkušenosti s bojem proti viru na „evropském operačním sále“ a že získané zkušenosti využije ke zlepšení výcviku odborníků a uplatnění v Rusku, pokud se situace s koronavirem v zemi zkomplikuje.

Kromě toho, díky rostoucí prestiži Ruska v Itálii, Moskva očekává, že za určitých okolností tato pomoc ovlivní rozhodnutí italské vlády v otázce sankcí. V současné době již dochází k vážnému tlaku ze strany frakcí představujících průmyslový Sever, který má zájem na zrušení sankcí.

Rusko tak v italské operaci řeší různé úkoly – humanitární, vojenské, politické. Jak úspěšně budou řešeny, uvidíme podle výsledků.

– Ovlivní toto ušlechtilé gesto situaci uvnitř Ruska?

– Pokud se epidemická situace v zemi zhorší, zdroje Ministerstva obrany Ruské federace se začnou aktivněji podílet na zastavení následků epidemie v regionech, které budou ohroženy.

Současně vojenské laboratoře již aktivně pracují na testování na koronaviry a vývoji vakcíny. Podle potřeby mohou být zapojeny podstatnější zdroje.
Pokud se situace stane zcela kritickou a bude třeba použít všechny zdroje, není problém s odvoláním odborníků z Itálie do Ruska. Je to otázka několika dní a 10-15 přeletů vojenského dopravního letectví.

Samotné téma „oslabení potenciálu zdrojů Ruské federace“ tedy vypadá v tomto případě velmi zveličeně.

– Bude Itálie vděčná za poskytnutou pomoc?

– Poskytnutá pomoc nic nestojí. Zde je však nutné oddělit obyčejné Italy a italskou elitu. Mezi obyčejnými občany Itálie se zjevně zvýší popularita Ruské federace, ale po stabilizaci situace může italské vedení zaujmout pozici „Děkujeme vám za vaši pomoc, ale … evropská solidarita a tak dále“, a nadále pokračovat v protiruském směřování. Stalo se to již více než jednou. A tak to ještě bude .. a ne jenom jednou.

Na druhé straně to však není důvod, proč by se neměla projevovat solidarita, jak to dělá třeba i Čína, což dokazuje, že takový přístup je správnější než ultra-merkantilistický přístup obhajovaný neoliberály.

V každém případě víme, že jsme osobně udělali správnou věc a pomohli těm, které opustili ti, kteří se o ně měli postarat. Otázka vděčnosti, je sice záležitost nemalého významu, ale nemá význam zásadní.
Podle mého názoru dělají Čína, Rusko a Kuba správnou věc a pomáhají Italům, i když italská vláda na tuto pomoc raději zapomene.

https://bit.ly/2xpfw2Z

PS:
V originálu se tento článek takto samozřejmě nejmenuje, ale… nemohla jsem si pomoct.:)

«The Russians are coming. The Russians are coming. They’re right around. I’ve seen Russian soldiers!» —
«Русские идут. Русские идут. Они здесь. Я видел русских солдат!» —
«Rusové přicházejí. Rusové přicházejí. Jsou tady. Viděl jsem ruské vojáky!» — nezapomenutelný slogan z časů studené války… strašení zemí NATO vojenskou hrozbou ze strany Sovětského svazu.

A to strašení bylo tak účinné i na ty, kteří strašili, že James Forrestal bývalý americký ministr obrany, 22. května 1949 v psychiatrické léčebně spáchal sebevraždu skokem z okna…. a křičel….The Russians are coming.

sdíletj na