nezařazené

Zpráva Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace “Situace v oblasti lidských práv v některých zemích”

Země jsou uvedeny podle abecedy ruského jazyka. https://mid.ru/en/foreign_policy/humanitarian_cooperation/1884435/#_Toc140072311
Stáhnout zprávu (PDF 8Mb)

Níže pod úvodem je shrnutí o České republice

Úvod (stroj. překlad)

Tato zpráva je další snahou ruského ministerstva zahraničních věcí upozornit veřejnost na problémy v oblasti lidských práv, kterým čelí současné mezinárodní společenství.

Jsme přesvědčeni, že uplatňování tzv. dvojích standardů při posuzování některých situací a jevů zůstává v této oblasti velkou výzvou. Je zřejmé, že rok od roku se “kolektivní Západ” stále častěji uchyluje k tomuto přístupu s cílem podnítit konfrontaci. Tyto státy zcela zdiskreditovaly vše, co tvrdily o univerzální povaze lidských práv. Ve skutečnosti někteří členové mezinárodního společenství bezostyšně instrumentalizovali agendu lidských práv, aby sloužila politickým zájmům určitých států, zasahovala do vnitřních záležitostí a narušovala suverenitu nezávislých států.

Opakovaně jsme poukazovali na to, že navzdory zavedeným a v současnosti fungujícím právním mechanismům v rámci OSN, OBSE a Rady Evropy, jejichž cílem je odmítnout, odsoudit a zabránit glorifikaci nacismu, rasismu, xenofobie a související nesnášenlivosti, řada zemí otevřeně šíří rasistickou ideologii a hodnoty a provokuje vzestup radikálního nacionalismu. V některých státech pronikly projevy rasismu a nesnášenlivosti do struktur ve všech sférách veřejného života. Množí se pokusy o rozdělení společnosti na základě etnického původu a jazyka. V některých z těchto zemí dochází k neustálému nárůstu xenofobních a rasistických incidentů, k prudkému nárůstu agresivního nacionalismu, šovinismu a dalších forem rasové a náboženské nesnášenlivosti. Úřady v těchto zemích se snaží ospravedlnit svou nečinnost vůči nejrůznějším projevům nesnášenlivosti pokryteckým tvrzením o absolutní povaze svobody projevu.

Dnes jsou všechny tyto projevy do očí bijící. Události v roce 2022 názorně ukázaly, že Západ uplatňoval své obojetné přístupy jen proto, aby co nejvíce poškodil Rusko a “ruský svět” a usiloval o “strategickou porážku Ruska” – což nyní otevřeně přiznává. Jsou připraveni ospravedlnit a použít jakékoli způsoby a prostředky, aby toho dosáhli. Historie 20. století nabízí v tomto ohledu poučné příklady.

Je také výmluvné, že rasistické a neokoloniální názory jsou typické pro západní “modelové demokracie”. Nedávná notoricky známá metafora o světě rozděleném na “pěknou malou zahrádku” a “džungli”, kterou použil vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell, je výstižnou ilustrací tohoto neokoloniálního vnímání. Skutečnost, že se západní země snaží propagovat svůj “řád založený na pravidlech” v protikladu k mezinárodnímu právu, je v souladu s těmito názory. Tento přístup staví na ve své podstatě rasistickém rozdělení států na ty, které “mají právo” taková pravidla stanovit, a na ty, které se musí striktně řídit západními pokyny.

Za zvláštní zmínku stojí snahy západních zemí a jejich spojenců přepsat dějiny a revidovat výsledky druhé světové války, jejich cynické pokusy o obílení válečných zločinců a jejich kompliců – těch, kteří vymysleli a uvedli do praxe teorii rasové nadřazenosti, – stejně jako oslavování nacistických kolaborantů jako členů národně osvobozeneckých hnutí a zavádění souvisejících témat jako předmětů do všeobecných osnov povinného vzdělávání. Pro tento účel se hodí cokoli: překrucování historických faktů, potírání kultury a tradičních hodnot, “válka” proti pomníkům a památníkům, potírání náboženských organizací.

Tato zpráva se zabývá situací v oblasti lidských práv v některých zemích, včetně těch, které se považují za vyspělé demokracie, jež si nárokují stanovovat standardy v oblasti ochrany lidských práv, i těch, které se k nim snaží připojit. Na základě údajů z mezinárodních a národních zdrojů a zpráv nevládních organizací zabývajících se lidskými právy shrnuje důkazy o porušování lidských práv v uvedené skupině zemí. Zohledňuje také doporučení, která těmto zemím vydaly mezinárodní univerzální a regionální mechanismy pro lidská práva, včetně smluvních orgánů (výborů) a regionálních (zejména evropských) institucí pro lidská práva.

Doporučujeme, aby čtenář při procházení částí této zprávy o současné situaci v oblasti lidských práv v uvedených zemích měl na paměti, že právě tyto státy aktivně pracují na “vývozu” svých demokratických a lidskoprávních standardů prezentovaných jako univerzální, zasahují do vnitřních záležitostí a jsou velmi kritické k situaci v oblasti lidských práv v nežádoucích zemích, které prosazují nezávislý zahraničněpolitický program a hájí své vlastní historické, kulturní a náboženské hodnoty a normy.

Věříme, že nový svět a spravedlivější systém mezinárodních vztahů umožní plně uplatnit zásadu skutečného respektování suverenity, historických, kulturních, náboženských a národnostních zvláštností států na celém světě. Takový systém bude prostý kolonialismu, neokolonialismu, rasismu, rasové diskriminace a související nesnášenlivosti. Stejně tak nebude tolerovat pokusy některých zemí “přivést na buben” mezinárodní právní systém a využívat jeho univerzální mechanismy v oblasti lidských práv k uspokojování svých vlastních zájmů. Tato zpráva obsahuje negativní příklady ze současnosti i nedávné minulosti, které většinou všichni dobře známe, aby ilustrovala chování, jemuž se musí postavit celé konstruktivně smýšlející mezinárodní společenství.

Česká republika

Czechia

Česko má chronické problémy, které úřady země nehodlají řešit, místo toho se zapojují do destruktivních zahraničněpolitických akcí, včetně interakce s Ruskem. Poslední roky znamenají pokračující „skluz“ Prahy, která nastínila otázky lidských práv jako jednu ze svých domácích a zahraničně politických priorit, k rusofobnímu kurzu, který často nabývá agresivních forem „války“ s pomníky sovětských vojáků a také k otevřenému vybílení nacistických spolupachatelů. Tyto akce se odehrávají na pozadí častějších snah prosadit v české společnosti koncept rovné odpovědnosti totalitních režimů za vypuknutí 2. světové války. Cílem kampaně je přirovnat symboly SSSR a Rudé armády k nacistickému hákovému kříži a následně je zakázat, bagatelizovat osvobozující roli Rudé armády (mj. prosazováním mýtu o sebeosvobození Prahy s pomocí vlasovců) a pošpinit sovětské vojáky a velitele. Poté, co Ruská federace zahájila svou speciální vojenskou operaci na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny a ochranu civilistů na Donbasu, Praha se otevřeně stala aktivním obhájcem neonacistického kyjevského režimu (a jeho nacistických praporů) a zásobovala ji různými druhy zbraní.

Na pozadí celkově ohleduplného a respektujícího přístupu českého obyvatelstva k pomníkům sovětským vojákům a obětem nacismu v posledních letech přibývá případů, kdy české úřady „bojují“ proti sovětským pomníkům. Nejohavnějšími incidenty byla demontáž pamětní desky věnované osvobození města vojsky 1. ukrajinského frontu pražským magistrátem z budovy radnice na hlavním náměstí [1692] ., demontáž pomníku sovětských tankistů (tank IS2, který byl sejmut z podstavce a přelakován na růžovo), osazení městské části Praha 6 v roce 2018 „vysvětlující desky“ na pomník maršála Koněva na náměstí Interbrigády, pod jehož velením bojovala Rudá armáda za osvobození města, i opakované vandalské činy proti pomníku a památníku rudoarmějců u Pražského hradu.

Apoteózou této cynické kampaně se stala demontáž pomníku Ivana Koněva počátkem dubna 2020 správou městské části Praha 6 v rozporu s rusko-českou smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Pomník byl rovněž vyřazen z centrální databáze vojenských památníků Ministerstva obrany ČR. V současné době je socha Ivana Koněva v depozitáři, její podstavec na náměstí Interbrigády je zničen. Při tomto rouhačském činu byly ignorovány jak výzvy veřejnosti k zachování historicky významné památky, tak odsouzení prezidenta republiky Miloše Zemana. Nouzový stav vyhlášený z důvodu šíření nové koronavirové infekce a omezení volného pohybu po městě,

Čeští rusofobové však nezůstali jen u toho. Maršál Koněv byl 26. května 2022 rozhodnutím vedení hlavního města Prahy zbaven titulu čestného občana Prahy. A 21. června 2022 zastupitelstvo městské části Praha-3 odhlasovalo přejmenování ulice Koněv, která se nachází v této čtvrti.

V rámci své politiky zaměřené na falšování dějin 2. světové války a démonizaci SSSR a Ruska vynakládá Česko veškeré úsilí na rehabilitaci Ruské osvobozenecké armády (ROA) Andreje Vlasova, která kolaborovala s nacisty, s cílem připsat této organizaci „rozhodující roli“ při osvobození Prahy od nacismu v květnu 1945. V posledních letech v zemi přibývá veřejných pokusů tohoto druhu. Dne 30. dubna 2020 byl v pražské čtvrti Řeporyje z iniciativy jejího nechvalně známého vůdce Pavla Novotného postaven pomník vlasovým příznivcům. Dne 7. května 2022 se u tohoto pomníku konal vzpomínkový akt, před kterým byly položeny květiny. Na Olšanských hřbitovech v Praze je památník ROA, na kterém se memoriály pravidelně konají.

Existují příklady tolerantního postoje k projevům nacismu a nacistické tematiky, zabílení vojáků Třetí říše. Památník Železného kříže českým dobrovolníkům v řadách Wehrmachtu a Waffen‑SS, obnovený v roce 2011 v obci Kořenov (Liberecký kraj), je dodnes lákadlem pro české neonacisty. Zejména je známo, že členové české organizace Mladí nacionalisté tam dne 6. února 2021 uspořádali shromáždění, na kterém oznámili svůj záměr svá setkání zopakovat.

Existují i ​​případy nerušené distribuce výrobků s nacistickými symboly. Mezinárodní pozornost upoutal v květnu 2020 kalendář českého nakladatelství Naše vojsko s fotografiemi nacistických pohlavárů, české okupační správy a dalších nacistických zločinců. Rezonanci vyvolalo i vydání knihy popírající holocaust nakladatelstvím Guidemedia. Tento vydavatel již dříve publikoval kompilace Hitlerových projevů a antisemitských materiálů.

Poté, co Rusko v únoru 2022 zahájilo speciální vojenskou operaci na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny a ochranu DLR a LLR, diskriminace ruských občanů a krajanů v Česku prudce vzrostla, zejména v každodenním životě.

První emotivní reakce na události na Ukrajině vyústila ve vlnu „individuálních sankcí“ proti Rusům v různých sférách veřejného života. V řadě pražských kaváren byly vidět nápisy, že Rusové nebudou obslouženi nebo budou obslouženi pouze tehdy, pokud vyjádří své odsouzení ruské zahraniční politiky a vedení (i písemně) a omluví se za to, co se děje na Ukrajině. Objevily se zprávy o tom, že Rusům byla odepřena lékařská pomoc. Někteří profesoři navíc odmítli učit studenty z Ruska, pořádat pro ně zkoušky a testy a spolupracovat s ruskými vědci. Navíc vyšlo najevo, že české univerzity porušily smlouvy o spolupráci s ruskými vzdělávacími institucemi. Několik bank odmítlo otevřít a vést účty pro ruské klienty.

Legislativní kroky podnikají i české úřady. Ještě v únoru 2022 byla veřejná podpora ruského vedení a ruských akcí na Ukrajině kriminalizována, nyní se trestá odnětím svobody na jeden až tři roky. Česká vláda tak v podstatě kriminalizovala právo na svobodu názoru a projevu jako takové podle článků 365 „schvalování trestného činu“ a 405 „popírání, schvalování a ospravedlňování genocidy“ českého trestního zákoníku.

V souladu s politikou Evropské unie přestala česká vláda svým nařízením č. 130 ze dne 25. února 2022 udělovat víza a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu ruským občanům, a to i na žádosti podané před vyhláškou vstoupila v platnost. Výjimky lze udělit pouze v případě zahraničněpolitického zájmu České republiky. Zároveň bylo konstatováno, že budou vydána humanitární víza. Ministr vnitra ČR Vít Rakušan v komentáři k postoji úřadů vysvětlil, že humanitární případy zahrnují slučování rodin a hrozbu perzekuce v Rusku. Ministerstvo zahraničí ČR rozšířilo seznam: „Humanitární vízum se uděluje osobě, která je v ohrožení života z důvodu represí, odporu nebo kritiky režimu,

Kromě diskriminačních postojů vůči Rusům vystavilo Česko represi i rozumné občany, kteří mají odvahu veřejně vyjádřit svůj názor. Zejména učitelce češtiny v pražské škole bylo pozastaveno vyučování za to, že ve třídě nestranně zhodnotila události na Ukrajině a jejich skutečné příčiny, hrozí jí propuštění za uplatnění svého práva na svobodu projevu. Informovali ji její studenti, kteří si slova učitele tajně nahrávali na mobilní telefon. Český ministr školství Petr Gazdík, známý svými rusofobními názory, veřejně vyjádřil podporu tak tvrdému trestu. Běloruské a ruské studenty studující na českých univerzitách už dříve označil za „hrozbu pro národní bezpečnost země“.

Česko však nezůstává jen u snahy o glorifikaci nacistických spolupachatelů a vštěpování rusofobie. Země má řadu problémů v různých oblastech prosazování a ochrany lidských práv, které pravidelně vzbuzují kritiku a znepokojení jak evropských monitorovacích institucí, tak nevládního sektoru.

V roce 2021 zasáhla a omezila opatření českých úřadů v boji proti nákaze koronavirem řadu základních práv a svobod občanů. Omezeno bylo zejména právo na svobodu pohybu a právo na svobodu shromažďování, počet účastníků veřejných demonstrací byl snížen na 500 osob. Upozornila na to zejména Rada vlády ČR pro lidská práva ve své pravidelné zprávě o stavu lidských práv v ČR. Podle Agentury EU pro základní práva měly do června 2021 v zemi nárok na očkování pouze osoby registrované v českém systému veřejného zdravotního pojištění; samotné občanství členských států EU nestačilo. [1693]

Restriktivní opatření proti koronaviru vyvolala protesty českých občanů. Demonstrace před Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, která projednávala návrh na prodloužení platnosti pandemického zákona, vedla 1. února 2022 ke střetům demonstrantů s policií. [1694]

Způsob fungování masmédií v zemi vyvolává kritiku. Podle Výboru pro lidská práva se v poslední době zvýšila koncentrace soukromých médií v rukou několika hráčů, což vede k silnějšímu politickému vlivu na média a ovlivňuje zpravodajství o jednání všech politických aktérů. [1695]

Reportéři bez hranic ve své nejnovější recenzi upozornili, že svoboda tisku v Česku je ohrožena vysokou koncentrací soukromých médií a tlakem na veřejnoprávní vysílání. [1696] Stav svobody slova v České republice vyvolal také obavy Evropské vysílací unie, která vyjádřila znepokojení nad narůstající politizací řídící rady České televize. [1697]

Mezinárodní lidskoprávní monitorovací orgány zaznamenaly v ČR výskyt rasistických myšlenek a předsudků, rasově motivovaných trestných činů, zejména útoků na majetek, vyhrožování Romům, Židům, migrantům a aktivistům národnostních menšin a také útoky na ně. Mimo jiné byl zaznamenán strach většiny obětí oznámit trestné činy spáchané na nich, což vede k podcenění relevantních ukazatelů ve výkaznictví orgánů činných v trestním řízení.

Tedy Výbory proti mučení (květen 2018) [1698] , o odstranění rasové diskriminace (srpen 2019) [1699] a Výbor pro lidská práva (říjen 2019) [1700]vyjádřil znepokojení nad mírou šíření rasistických a nenávistných myšlenek, předsudků a stereotypů, nenávistných projevů mezi širokou veřejností, zejména prostřednictvím internetu a sociálních sítí. CERD uvedl, že takovou rétoriku používali čeští politici a veřejné osobnosti včetně poslanců, starostů měst a členů vlády. Média hrají důležitou roli v šíření rasistických stereotypů a předsudků vůči menšinovým skupinám. Často dochází k tomu, že novináři, kteří se snaží nezávisle a nestranně informovat o otázkách migrace, čelí hrozbám a tlaku radikálů. HRCttee poznamenal, že média se používají k posílení stereotypních předsudků založených na etnické příslušnosti nebo náboženství.

Podobné obavy vyjádřila Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) v říjnu 2020. ECRI zejména poznamenává, že v zemi je rozšířený nenávistný postoj k muslimům, migrantům a Židům a během posledních pěti let se objevila islamofobie a anti- nálady přistěhovalců se staly charakteristickým znakem politické diskuse. Přestože Česká republika nebyla svědkem teroristických útoků islamistických teroristických organizací ani důsledků migrační krize z roku 2015, zaznamenala země nízkou míru tolerance k těmto dvěma skupinám obyvatel. [1701]

Agentura EU pro základní práva poznamenala, že v roce 2017 byly v České republice hlášeny „pobuřující incidenty“ na základě rasové nenávisti a xenofobie, zejména vůči migrantům a etnickým menšinám. Rozsáhlé kampaně „proti dominanci Romů a migranti“ v Brně, Ostravě a dalších velkých českých městech, které, jak bylo uvedeno, často končily nepokoji, střety s policií a následným četným zatýkáním demonstrantů.

Poradní výbor k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin (ACFC) zdůraznil, že nenávist se v Česku projevuje především vůči muslimům, migrantům a Romům. Zejména poznamenala, že těžiště těchto projevů se přesunulo od nenávisti vůči Romům k protimuslimské a protiimigrantské rétorice. Výbor také poukázal na negativní postoje převládající v části české společnosti vůči některým etnickým skupinám, které podporují i ​​výroky mainstreamových politiků. To zase přispívá k odstrašující atmosféře, v níž se skupiny obyvatel patřící k národnostním menšinám bojí dovolávat svých práv a nehlásí se k etnické příslušnosti při sčítáních lidu. [1702]Výbor efektivně popisuje situaci nepřímé diskriminace národnostních menšin. Jak uvádí ACFC s odkazem na názory zástupců řady národnostních menšin v ČR, úřady v některých případech kritizovaly představitele menšin za to, že se dovolávají některých menšinových práv z důvodu, že by většinová populace v dotčené oblasti reagovala negativně. Poradní výbor rovněž poukázal na to, že některé národnostní menšiny jsou tolerovány, pokud nejsou ve společnosti viditelné, ale hrozí jim znevýhodnění, jakmile se dovolají svých práv.

Jako příklad negativního vnímání národnostních menšin v ČR uvedl AKFC také fakt, že ve formuláři sčítání lidu 2021 byla otázka etnické příslušnosti nepovinná. ACFC s odvoláním na slova zástupců německé, polské, romské a ukrajinské menšiny informovalo, že fakultativní povaha otázky v roce 2011 výrazně snížila počet osob, které na ni odpovídaly. Z obavy z negativních postojů většinové populace zástupci národnostních menšin argumentovali tím, že počet Němců, Poláků a Romů, kteří se v tomto sčítání přihlásili k etnické příslušnosti, byl podstatně nižší, než odhadovali zástupci těchto menšin.

AČF navíc zmínila přetrvávající protiněmecké postoje v Česku a tendenci spojovat přítomnost této menšiny a opatření na její ochranu s obdobím národního socialismu.

Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva v roce 2022 vyjádřil znepokojení nad přetrvávající diskriminací, nenávistnými projevy, předsudky a stereotypy namířenými vůči některým jednotlivcům a marginalizovaným a znevýhodněným skupinám, mezi nimiž zmínil Romy, osoby se zdravotním postižením, migranty, uprchlíky a žadatele o azyl. Výbor navíc poznamenal, že vzdělávání v menšinových jazycích nezahrnuje všechny národnostní menšiny a nepokrývá celou zemi. [1703]

Antisemitské projevy jsou na vzestupu i v Česku. FRA zejména potvrzuje výrazný nárůst antisemitských incidentů v roce 2021 s odvoláním na údaje Federace židovských obcí ČR – až 1 128 (pro srovnání, v roce 2019 bylo zaznamenáno 694 takových incidentů a v roce 2020 874), přičemž tento „pozitivní“ „Trend trvá nejméně posledních 10 let. Většina případů (1119) se týká antisemitských projevů na internetu a v médiích. Oficiální údaje úřadů o registrovaných antisemitských trestných činech také vykazují vzestupnou tendenci: v roce 2021 bylo registrováno 37 antisemitských trestných činů, 27 v roce 2020 a 23 v roce 2019. [1704]

Z hlediska diskriminace stále vyčnívá kontroverzní případ z roku 2014, kdy majitel (původem z Ukrajiny) ostravského hotelu Brioni odmítl poskytnout ubytování ruským občanům pod záminkou sjednocení Krymu s Ruskem. Později vedení hotelu požadovalo, aby ruské klienty podepsaly prohlášení odsuzující „anexii“ poloostrova, aby mohli zůstat v hotelu. Případ se dostal k českým soudům a Ústavní soud se nakonec postavil na stranu majitele hotelu a zrušil rozhodnutí nižších soudů a Nejvyššího správního soudu s tím, že podnikatelé nemusí být politicky neutrální. Tento verdikt nesplňuje mezinárodní právní závazky České republiky, včetně mezinárodních paktů o hospodářském, Sociální a kulturní práva a občanská a politická práva z roku 1966. Čeští odborníci toto rozhodnutí kritizovali a zdůrazňovali, že je právně nesprávné. Je pozoruhodné, že předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský vyjádřil s konečným rozhodnutím konkludentní nesouhlas a doporučil postoupit věc Evropskému soudu v Lucemburku.[1705] , která si podle jeho názoru „s tímto fenoménem poradila“.

Tomuto případu věnovala pozornost i Rada vlády pro lidská práva, která jej zařadila do přezkumu v části o diskriminaci na základě rasy a etnického původu. Konečné rozhodnutí Ústavního soudu, který podnikatelovu snahu vyjádřit své politické názory a podle toho udělat dělicí čáru mezi klienty odůvodnil svobodou podnikání, se Rada pokusila vysvětlit tím, že český právní rámec nezahrnuje občanství jako občanství. základ pro diskriminaci. Rada zároveň upřesnila, že seznam těchto základen je uveden, nikoli však omezen, a „zůstává nejasné, jak by tento případ skončil“, kdyby místo „občanství“ byla jako důvod uvedena státní příslušnost, neboť pojmy spolu souvisí.

Jedním z nedávných příkladů rasově motivované nenávisti byl incident z března 2021, kdy fotbalista Slavie Praha Ondřej Kúdela urazil černého hráče Glasgow Rangers Glena Kamaru. Rozhodnutím Disciplinárního orgánu Unie evropských fotbalových asociací byl český sportovec zakázán na 10 zápasů UEFA za rasistické výroky. Incident měl v českém informačním prostoru široký ohlas a většina politického establishmentu (i místní pravicoví liberálové, tradičně specializující se na lidskoprávní problematiku, tvrdili, že humbuk kolem této kauzy jen posílí rasistické trendy v ČR) se postavil na stranu Ondřeje Kúdely, přičemž rozhodnutí považoval za zpolitizované. Tak ve svém otevřeném dopise členům disciplinárního orgánu UEFA,

I přes četné iniciativy českých úřadů zůstává romská otázka nevyřešena. Tato národnostní menšina je považována za nejpočetnější v Česku (podle údajů shromážděných vládou ČR za rok 2020 žije v zemi přibližně 150 až 300 tisíc Romů, což představuje 1,4 až 2,8 % populace). Situace drtivé většiny Romů je poměrně složitá: asi polovina je integrována do české společnosti, zbytek spadá do kategorie „sociálně vyloučených“ osob, to znamená, že nemají stálé zaměstnání, žijí převážně ze sociálních dávek a v v mnoha regionech republiky, v „uzavřených“ čtvrtích (takových „ghett je asi 600“, nacházejících se především v Ústeckém kraji), vyznačujících se chudobou a vysokou kriminalitou. Podle Kanceláře ombudsmana pro lidská práva v ČR se počet takto sociálně znevýhodněných oblastí v poslední době téměř ztrojnásobil. Je třeba poznamenat, že negativní vztah k Romům je pevně zakořeněn v myslích značné části Čechů.

V červenci 2021 schválil český Senát zákon o odškodnění (s účinností od ledna 2022) pro romské ženy, které byly násilně sterilizovány v letech 1966 až 2012. Pozoruhodné je, že tato krutá praxe pokračovala celých osm let poté, co byla Česká republika přijata do Evropské unie. v roce 2004. Každá z přeživších obětí – podle některých odhadů jich může být až několik tisíc – může očekávat, že dostane 300 000 korun. Pokud samozřejmě stihnou podat příslušnou žádost a vyzvednou si potřebné doklady v zákonem stanovené lhůtě. V tomto ohledu CESCR poukázal na to, že lhůta tří let pro podání žádosti o odškodnění může být příliš krátká na to, aby tyto ženy byly řádně informovány a podaly své nároky. [1706]

Jsou známy i případy útoků proti Romům. V červnu 2021 zabili policisté v Teplicích Roma Stanislava Tomáše. Vyšetřování, v jehož rámci tehdejší ministr vnitra uvedl, že krev oběti obsahuje omamné látky, které mohly způsobit jeho smrt, trvalo šest měsíců. Zástupce ombudsmana ČR zároveň zveřejnil důkazy o tom, že policisté se při zadržení oběti dopustili řady závažných chyb, které vedly k její smrti. [1707] Agentura EU pro základní práva také poukázala na chyby policie při zatýkání. [1708]

Romské děti čelí diskriminaci ve vzdělávání: segregované školy jsou rozšířené. Podle Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti navštěvuje kolem 20 % romských žáků základní školy, kde Romové tvoří více než 50 % studentů. Ve 13 takových školách je podíl romských žáků nad 90 %. Kromě toho Komise upozornila na vysoce sledovaný soudní spor proti základní škole v Ostravě, která přidělila jednu budovu romským dětem a jednu neromským dětem. [1709]

Rozsáhlou diskriminaci Romů v České republice a segregaci romských dětí ve školách se znepokojením zaznamenal Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva v květnu 2014 [1710] a v březnu 2022 [1711] Výbor proti mučení v květnu 2018 , [1712] Výbor pro odstranění rasové diskriminace v srpnu 2019, [1713] Výbor pro lidská práva v říjnu 2019, [1714] Evropská komise proti rasismu a netoleranci v prosinci 2020 [1715] , Agentura Evropské unie pro základní práva ve své zprávě za rok 2020 [1716]a Poradní výbor pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin v roce 2021. ACFC zejména poznamenal, že Romové jsou spolu s muslimy nejčastějším terčem nenávistných projevů, přičemž v posledních letech došlo k posunu důrazu od nenávisti vůči Romové k protimuslimské a protimigrační rétorice. Celkově lze konstatovat, že veřejné projevy protiromských nálad jsou stále časté, přičemž znatelný nárůst je na sociálních sítích. Tento negativní postoj podporují vyjádření řady českých politiků, a to i na nejvyšší úrovni. ACFC v tomto ohledu uvedl, že takové postoje jsou pro národnostní menšiny velkým znepokojením a zklamáním. Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva uvedl, že Romové jsou nejméně vzdělaní. Kromě toho podle výboru[1717]

Bylo také konstatováno, že navzdory opatřením přijatým českými úřady v oblasti vzdělávání, kultury, médií a policejního výcviku země stále zažívá nárůst negativních postojů vůči skupinám obyvatelstva z důvodu jejich etnické příslušnosti nebo náboženského vyznání. V této souvislosti Agentura pro sociální začleňování, která podporuje integraci Romů, realizuje „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“. Kromě toho bylo konstatováno, že úřady nevedou samostatné statistiky o nenávistných projevech vůči osobám patřícím k národnostním menšinám. Bylo také poznamenáno, že úřady neshromažďují statistiky konkrétně o projevech nenávisti vůči osobám patřícím k národnostním menšinám. ACFC s odvoláním na údaje českých úřadů poukazuje na to, že v roce 2019 bylo 38 trestných činů týkajících se „hanobení národa,[1718]

ECRI zmínila dlouhodobý problém „začarovaného kruhu“, ve kterém žije velká část české romské populace: nedostatek vzdělání vede k nedostatečné poptávce na trhu práce, život ve znevýhodněných oblastech, což negativně ovlivňuje přístup k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péče.

Dne 23. listopadu 2020 navíc Evropský výbor pro sociální práva (ECSR) rozhodl o stížnosti, kterou tomuto orgánu v roce 2017 podaly Evropské centrum pro práva Romů a Centrum pro obhajobu mentálních postižení. Stěžovatelé upozornili Výbor na českou praxi „institucionalizace dětí“ do tří let věku (především Romů a zdravotně postižených osob) formou jejich umísťování do ústavů sociální péče namísto poskytování rodinné péče. S přihlédnutím k postoji zvláštního zpravodaje Rady OSN pro lidská práva k právu na zdraví Dainius Puras ECSR konstatovala, že Praha porušila ustanovení článku 17 Evropské sociální charty z roku 1961, která stanoví právo matek a dětí na sociální a ekonomická ochrana. V tomto kontextu, České NNO Fórum pro lidská práva upozorňuje na nutnost „systémových změn“ v této oblasti. Na tytéž problémy poukázal v roce 2022 Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva.

Pozornost smluvních orgánů byla rovněž upozorněna na problémy spojené se zadržováním uprchlíků a žadatelů o azyl přijíždějících do Česka ve speciálních táborech. Podmínky i dlouhá doba pobytu migrantů v těchto specializovaných centrech vyvolaly kritiku. Na tento problém upozornily zejména Výbor pro odstranění rasové diskriminace, Výbor proti mučení a Výbor pro lidská práva. HRCttee se znepokojením konstatovalo, že vysocí čeští představitelé podporují vnímání migrace veřejností jako hrozbu pro veřejnou bezpečnost a že média jsou využívána k vyvolávání strachu z migrantů a žadatelů o azyl. Výbor také zmínil nízký počet kladně posouzených žádostí o azyl,[1719] Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva vyjádřil podobné obavy. Mimo jiné upozornila na to, že migranti včetně dětí jsou většinou zadržováni při všech azylových řízeních. Tyto osoby se navíc potýkají s obtížemi při získávání trvalého pobytu. [1720]

Kritiku mezinárodních lidskoprávních mechanismů vzbuzuje i situace v justici. Výbor pro lidská práva tak v roce 2019 konstatoval, že české soudnictví je náchylné k politickým zásahům, zejména ve vysoce sledovaných případech, a že nezávislost soudců a státních zástupců na výkonné a zákonodárné moci není dostatečně zajištěna zákonem, a to z důvodu stávající postupy pro výběr, jmenování, povýšení a přeložení soudců; postavení Nejvyššího státního zastupitelství, formálně součásti výkonné moci; a postup při výběru, jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce a dalších státních zástupců. V tomto kontextu,[1721]

V oblasti zajišťování rovných práv a příležitostí žen v ČR byla zaznamenána řada nedostatků. Evropský výbor pro sociální práva tak na konci roku 2019 shledal kolektivní stížnost Univerzity žen v Evropě proti Česku oprávněnou, která odhalila porušení práv na stejnou odměnu, rovné příležitosti a rovné zacházení na trhu práce bez diskriminace. na základě pohlaví. Výbor konstatoval, že česká legislativa obsahuje normy pro odměňování, ale chybí transparentnost plateb a páky kontroly v soukromém sektoru. Zmíněno bylo také nedostatečně znatelné pokroky v potírání genderové diskriminace z hlediska mezd a počtu žen ve vedení firem.

Problémy má Česko také v oblasti ochrany práv dětí. Výbor pro práva dítěte vyjádřil extrémní znepokojení nad rozšířeným sexuálním vykořisťováním a zneužíváním dětí v zemi, velkým počtem dětí zbavených rodinné péče, nízkou životní úrovní dětí se zdravotním postižením a diskriminací romských dětí. [1722] (k této problematice viz také část výše o romské populaci obecně).

Výbor vyzval české úřady, aby upravily legislativu tak, aby bylo lépe zajištěno dodržování práv dítěte, přičemž zdůraznil zejména nutnost přijmout definici dítěte a odpovídajícím způsobem upravit národní právní rámec – především odstranit všechny výjimky, které povolit manželství osobám mladším 18 let a zakázat sňatky dětí. Výbor poukázal na nutnost obnovit Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu vykořisťování dětí [1723] a revidovat český trestní zákoník tak, aby byly všechny osoby mladší 18 let chráněny před sexuálním vykořisťováním.

CRC také vyjádřilo znepokojení nad problémem odpovědnosti dětí za dluhy rodičů a vyzvalo k přijetí opatření k jeho řešení. Podle Výboru má velký počet rodin s dětmi problémy s bydlením, protože politika bezvýhodných zón vedla ke zvýšené zranitelnosti nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, včetně romských rodin s dětmi, a návrh zákona o sociálním bydlení byl zamítnut v r. 2015. V důsledku toho je v zemi akutní potřeba dostupného bydlení.

Stejným problémem se zabýval Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva, který v březnu 2022 [1724]vyjádřili znepokojení nad situací v této oblasti s poukazem na nedostatek vhodných bytů a vysoké náklady na bydlení a ceny nájmů, které potvrzuje velký počet bezdomovců. Rovněž poznamenala, že české úřady nevyčleňují dostatečné finanční prostředky na příspěvek na bydlení. Romská komunita v České republice je tímto problémem postižena nejvíce. Aby toho nebylo málo, podle CESCR ustanovení umožňující vznik bezvýhodných zón v bydlení v roce 2021 zrušil český Ústavní soud. Tyto negativní trendy jsou doprovázeny nepříznivou ekonomickou situací. CESCR tak zdůraznil, že minimální mzda v ČR zůstává jednou z nejnižších v kraji. Navíc, současné životní minimum v ČR nezahrnuje náklady na bydlení a neodráží adekvátně skutečné životní náklady. Situaci zhoršuje fakt, že reálné životní minimum se vlivem inflace neustále snižuje.

Začátkem roku 2021 se Česká republika dostala pod kritiku Evropského výboru pro sociální práva Rady Evropy za to, že nezajišťuje dětem adekvátní podmínky během soudního řízení. Podle závěru mezinárodních expertů se nezletilým do 15 let v přípravné fázi řízení nedostává žádné právní pomoci a možnost mimosoudního řešení takových případů není využívána. Již v roce 2017 byla na toto téma podána stížnost organizací pro lidská práva International Commission of Jurists s odůvodněním, že Česká republika tak porušila ustanovení jí podepsané Evropské sociální charty (tento dokument předpokládá, že právník dříve spolupracuje s dětmi, které je musí informovat o stávajících právech a budoucím postupu).

V roce 2020 se v souvislosti s pandemií koronaviru a karanténou dostal do popředí i problém domácího násilí, i když podle oficiálních údajů Ministerstva vnitra ČR počet těchto stížností formálně poklesl (v prvním bylo 249 stížností). polovině roku 2020 a 327 ve stejné části roku 2019). Optimismus ohledně statistik nesdílejí české nevládní organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí, kterých se o pomoc obrátilo téměř o 40 % více [1725]žadatelů než před koronavirovou krizí. Výzkumníci vysvětlují, že rozdíl v ukazatelích je způsoben tím, že orgány činné v trestním řízení sestavují svá data podle počtu incidentů, které měly následky (například dočasné vystěhování agresora z domova nebo předložení případu soudu). V souvislosti se zvýšenou pozorností věnovanou tomuto problému se ukázaly nedostatky systému pomoci obětem – především absence jednotné linky pro konzultace a malý počet sociálních azylových domů pro oběti násilí. Problém podle odborníků komplikuje i to, že pojem domácí násilí není v české legislativě jasně definován, lidé proto hledají pomoc především v krajních případech.

Dne 8. března 2021 představila vláda ČR Národní vládní strategii pro rovnost žen a mužů na léta 2021-2030. Tento dokument stanoví řadu strategických cílů pro zlepšení genderové vyváženosti.

Mezitím mezinárodní monitorovací orgány identifikovaly v této oblasti řadu problémů. Například Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva vyjádřil v roce 2022 obavy, že rozdíly v odměňování žen a mužů přetrvávají, mimo jiné v důsledku vertikální a horizontální segregace žen na trhu práce a nadměrného zastoupení žen v zaměstnání na částečný úvazek. Konstatovala také mnohem nižší míru účasti žen na trhu práce, koncentraci žen v profesích, v nichž tradičně převažují ženy, a pokračující nedostatečné zastoupení žen v manažerských pozicích ve veřejném a soukromém sektoru. Konstatovala také, že nedostatek zařízení péče o děti v zemi znamená, že ženy častěji přebírají roli pečovatelek o domácnost, a čelí tak problému sladění svého profesního a osobního života,[1726]

V oblasti výkonu trestu kritizoval Výbor proti mučení české úřady za pokračující praxi chirurgické kastrace sexuálních delikventů. V tomto ohledu CPT zdůraznil, že chirurgickou kastraci lze provádět pouze na dobrovolném základě. [1727]Výbor pro lidská práva k tomuto problému konstatoval, že taková praxe, i když je založena na nominálním souhlasu, vyvolává otázku slučitelnosti českého vnitrostátního práva s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. [1728]

sdílet na

109 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
30. 7. 2023 14:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Varování pro případ, že by sem nácek naboody přišel opruzovat:

Nakonec se mi to povedlo. Třeboval jsem, aby se vymatlano odkopalo, že je trolící nácek, byste věděli, s kým máte tu nečest. Proto do něj ryl.
Furt zmetek odolával a lavíroval, až dnes ráno, když si myslel, že si už může lajznout odkopat se, že se na konec nabídky nikdo vracet nebude, vyb-lil tohle:

Noobody
 30. 7. 2023 08:53
 Odpovědět  Milan ze Zahrady Čech

Také jsem nehovořil o Vašem hodnocení Stalina, ale o Vašem hodnocení osoby AH. Oni byli oba velmi srovnatelní. Oba mimořádně pracovití, neúnavní a cílevědomí. Jen ten s.Stalin se nebál prolévat krev milionů vlastních spoluobčanů. Tak daleko AH nikdy nezašel. To je ten zásadní rozdíl a to, co židobolševikům neodpustím!!

Pokud máte zájem, pokračování černohnědého bli-tí zde:
https://1url.cz/euQlf

Můj názor na Stalina znáte, řekl bych. O ten v naší výměně ale nešlo. Zkrátím to. Takže “českému” fašounovi na Stalinovi “vadí”, že konal jak konal – aniž by ho zároveň jakkoli rušily koncentráky a cílená genocida cca 27 000 000 Slovanů… Vadí mu “židolševici” – ale nevadí mu “židokapilisti”, kteří jak Hitlera, tak NSDAP a 2 světovou zafinancovali…

30. 7. 2023 14:47

Pjakin z 24. 7. zde: https://1url.cz/0uQFN

Standa
30. 7. 2023 16:23

Proč tomu trolovi odpovídáte?

30. 7. 2023 16:53
Odpovědět  Standa

Krom problémů s rozpoznáváním sarkazmu máte problémy i s chápáním textů? Protože, krom jiného, neodpovídám, ale varuji!
A za druhé – pokud třeba i odpovím, tak moje věc a vaše zbytečná starost.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
30. 7. 2023 17:44

Musím si přihřát polívčičku dokud je čerstvá. Já vás varoval už v pátek, bo ho znám. A dám za to hlavu že je to jedno hnízdo více nicků, nebudu konspirovat a napovídat, máš to jako hádanku do Vánoc. 😊🤣🙋‍♂️

Standa
31. 7. 2023 08:11
Odpovědět  Pavel K

To myslíte na mě Pavle?
Co se týče s rozpoznáváním sarkazmů problém nemám. Problém má Milan s rozpoznáváním faktů.Nějaká mozková nedostatečnost.To , co Milan preferoval , jako Števcův ,, sarkazmus”,co se týče ukrajinského tvrzení o nedostatku raket v Rusku, doložil i americký Ústav pro výzkum války přesnými fakty..Jeho zprávu jsem doložil.Moje chápání faktů a Vaše chápání,, sarkazmů”, které jste si sám vyfabrikoval , aby jste zde napadal,je zase moje věc. a Vaše zbytečná starost.Pokud nechápete fakta , tak je mi Vás líto!
Před Noobody jsem varoval první, ale to se nepočítá.

Standa
31. 7. 2023 08:29
Odpovědět  Standa

Když Štefec napsal , že ,, pravdivost je( pouze ) garantována ukrajinským …ble- ble( , co se týče nedostatku raket v Rusku)nebyl to ,, sarkazus , ale zřejmý nedostatek informací a žádný ,, sarkazmus ” ke kterému se upínáte při urážkách ostatních.

Jde o nedostatek,,docházejících” raket s plochou dráhou letu na straně RF.

Americký ústav profo výzkum války uvádí cit: Rusko vypálilo do půlky září( už loni) na Ukrajinu už 3 800 raket, což by odpovídalo 55 až 60 procentům předválečných zásob raket krátkého a středního doletu. Hlavní problém má ale ruský režim s „chytrými“ raketami, jako jsou Iskander nebo Kalibr. Těch se totiž vyrábějí jen stovky měsíčně a je otázka, zda výrobci dokážou dostatečně navýšit kapacity.
„Rusku se pravděpodobně postupně ztenčují zásoby raket krátkého a středního doletu, především pak těch sofistikovanějších systémů s přesným naváděním. Ruská armáda je tak nucena se stále více spoléhat i na systémy, jejichž používání za tímto účelem je z řady důvodů suboptimální – jako jsou právě systémy protivzdušné obrany S-300″!
Klidně ti to pošlu v anglině, ale tu ty asi neumíš a tak tu brousíš s urážkami.

Pavel K
31. 7. 2023 09:51
Odpovědět  Standa

My dva se Stando známe? Až snad tady z pokecu ne?
Já co píšu Milanovi tak tím myslím Noobodyho a toho znám 5-6 let, znám jeho názory. Byl možná i členem W3V. 🤣🤣
Co se týče sarkasmu či ironie s tím je leckde problém, já osobně jsem nebyl pochopen mockrát, ale vyřešil jsem to, dávám tam pajduláky, ale i tak se najdou tací, že se chtějí pak prát a zvou mě na osobní setkání. 🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🙏🙏

Pavel K
31. 7. 2023 10:02
Odpovědět  Pavel K

Jé tak to mě uniklo, že jste byl první, tak to sorry. Trochu mě tím vaším stylem připomínáte Dušana z PP. Ještě dopíši abych předešel k nedorozumění, doopravdy jsem nemyslel vás Stando. Hezký den. 😊🙋‍♂️

31. 7. 2023 16:10
Odpovědět  Pavel K

Vždyť říkám – problém i s chápáním textu. Zvláštní je, že já jsem se svou “mozkovou nedostatečností” pochopil na koho to směruješ. Navíc je komické odvolávání se na americký ústav pro výzkum váky, což je babinec placený US zbrojaři.

Pavel K
1. 8. 2023 07:50

😊 🙋‍♂️ 🤣 🤣

Noobody
31. 7. 2023 12:47
Odpovědět  Pavel K

Jo, Noobody křížil názorové zbraně s rozvědčíkem Langrem, Holínkem a Skeptikem, Langer ho posílal ať se jde poklonit na hrob Klémovi a dle Vás byl současně členem party WXV. Vy to máte skutečně pomotané.

Kdybych uměl vložit smajlíky, co se plácaj do hlavy, tak bych jimi fakt nešetřil.

Pavel K
31. 7. 2023 12:57
Odpovědět  Noobody

Co to osobo melou, vámi jmenované byli tvrdé pravicové jádro!!! Já napsal že vy možná, příště čtěte pozorně, vy jste jako jeden tuna co mě to obrátí vždycinky vzůru nohama, zádama a pak mi odpoví podle sebe jak se mu to hodí. Tumáš zákusek názorový oponente.
🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
🤣 🤣 🤣 🤣 🙋‍♂️

Noobody
31. 7. 2023 15:53
Odpovědět  Pavel K

Já bych se nesázel. Tady je jistota, že byste o tu kedlubnu přišel.

Pavel K
31. 7. 2023 15:57
Odpovědět  Noobody

Jó to už mi taky jednou jeden říkal a pak měl na prsou vystřílený můj monogram. 🤣🤣🤣🙋‍♂️

Noobody
31. 7. 2023 20:02
Odpovědět  Pavel K

Jó, kdo umí. ten holt umí.
Ale už je den, tak konec snění, vytáhnout ruku z nočníku a jít něco dělat.

Pavel K
1. 8. 2023 07:54
Odpovědět  Noobody

Máte smůlu protože hodně špatně spím, takže ruka v nočníku se vylučuje. Jó kdyby jste se náhodou spletl a myslel v popelníku, to by i “někdy” mohlo být.

Noobody
1. 8. 2023 11:28
Odpovědět  Pavel K

Jestli je chlupatý, tak z toho může být i slušná zábava pro dva.

30. 7. 2023 14:50

Jžíšmarjááá! Opr. – židobolševici a židokapitalisti!

ModrýKlokan
30. 7. 2023 16:21

Náhodou “židolševik” a “židokapilista” jsou docela kvalitní termiti. Ještě by je chtělo doladit :-D)))))

30. 7. 2023 17:11
Odpovědět  ModrýKlokan

Termity židolševika a židokapilistu neberu, ale jinak se musím pochválit.

“Židobolševiky” vykoumali ruku v ruce čačtí židobijci, komárobijci a náckové, ale termita “židokapitalistu” jsem vymyslel úplně sám svou řepáckou palicí, heč! Když mně to totiž blesklo hlavou, protože už začínám být na pojem “židobolševik” alergický, tak jsem napřed mocným hlasem zvolal: Heuréka! ale pak jsem si pro sichr ověřil, zda mohu beze studu stanout po boku Archiméda ze Syrakús. A mohu. Jo, ta pochvala, protože kdo jinej, když ne já, žejo: Milane, jsi pašák!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ModrýKlokan
30. 7. 2023 14:56

@ Milan

Přesně. Noobodyho bláboly: prej Adolf tak daleko nezašel. Jen těch 9 milionů mrtvých německých vojáků v II.válce, je asi pod Noobodyho rozlišovací a početní schopnosti. Desítky milionů mrtvých evropanů, Slovanů, Číňanů, Filipínců atd. vinou západních bankéřů a Hitlera, pro Noobodyho nic neznamenají.

Hnusnej fašista, kroutí se jak had, je k zblití.

Administrátor
P.A.Semi
30. 7. 2023 16:46
Odpovědět  ModrýKlokan

Tož ty miliony německých vojáků ve válce nezabil Hitler, ale Ž západu a Ž-bolševici východu…
A k tomu asi 10 milionů německých civilistů PO válce, především v té Západní zóně, v rámci Morgentau plan, který oficiálně stornovali, ale v tichosti provedli…

Narozdíl od Sovětů, kteří zabíjeli miliony vlastních – je v tom poněkud rozdíl…

Ale Noobody a leckdo další nepochopili, že Stalin to spíš zabrzdil, jak to šlo – a ono to nešlo hned, když vyhnal Trockisty, a když těsně před válkou v Great Purge vyčistil skoro milion zrádců, převážně Ž, díky čemuž pak neprohráli válku… A když po válce spolu s Žukovem vyčistili Lubljanku… Což jim západní Ž nemohou odpustit a proto tu na Stalina dští tolik nenávisti…

Kdyby ty počty obětí, co uvádí Solzhenicyn (60 milionů), nebyly přehnané, tak by Ž-bolševici zavraždili víc Slovanů a Křesťanů, než Hitler, ale při skutečných počtech je to zhruba srovnatelné… Jenže vítěze obvykle nikdo nesoudí…

πα½

ModrýKlokan
30. 7. 2023 16:52
Odpovědět  P.A.Semi

@ Semi

OK. Nejsme vepři. Ovšem jedna věc jsou osobní úhly pohledu, těch je milion, a druhá věc je změť manipulací jako u Noobodyho.

sergej
31. 7. 2023 14:20
Odpovědět  ModrýKlokan

Na pohledy a ohledy neberou v chunťě.
comment image

Pavel z Moravy
31. 7. 2023 08:58
Odpovědět  P.A.Semi

Semi, my moc dobře víme co dělala ŘKC a jezuité po celá staletí svého neblahé působení a s kým vždy spolupracovala. Byl jsem katolík a snažil jsem se řídit desaterem až do té doby, kdy jsem pochopil, jakých podvodů na lidstvu se tato organizace dopouštěla. V dětství jsem to nedokázal chápat, to je jasné, ale s přibývajícími roky se vše vyjasnilo. Já nikoho za příklon k jakémukoliv náboženství neodsuzuji, to je každého věc. Ale nevím jestli se mi to zdá nebo ne, ale začíná se zde dokonce určitými lidmi ospravedlňovat fašismus a odporný Áda. To, že je to dnes v této společnosti běžné je důsledek dlouhotrvající propagandy, která má zakrýt zločiny fašismu a srovnávat ho s komunismem. Vy ale moc dobře víte, že zde žádný komunismus nebyl. Nálepkujete člověka jen tak, jak se vám to líbí, obhajuje li práva běžného lidu, je pro vás hned komunista, alespoň tedy mentálně. A i kdyby byl, je vám po tom totální. Nám je také jedno, že jste zarytý křesťan jak tvrdíte, ale hříchy římskokatolické církve nejste schopen vidět. Takže hlavně se řiďte desaterem a víte jak to je s tím pořekadlem Ten kdož jsi bez viny hoď po něm kamenem.

Pavel K
31. 7. 2023 10:15
Odpovědět  Pavel z Moravy

Samozřejmě že tu komunisnus nebyl. Nikdo tady minulý režim nějak EX neobhajuje, ale že bylo postaráno sociálně o lidi, že si postavili vlastní domy, že se postavilo spousta objektů v akci Z (nebudu stíhaný za to písmeno?), tak to je něco špatného když to chválíme, to jsme bolševici. Že se tenkrát nesmělo na západ, no a co, tak se jezdilo jinam. Že se dnes lítá všude, ale za jakou cenu?!! Rozkradená země a několika bilionový dluh. Tenkrát žádný nebyl a až tento dluh budou chtít vrátit, tak jste všichni žebráci. Už teď jsme skoro cizinci ve vlastní zemi. Musíte ještě chvíli počkat než vychcípeme, těm mladejm je to jedno.

Pavel z Moravy
31. 7. 2023 11:31
Odpovědět  Pavel K

To je prdel co kamaráde? Tyto řeči nás prý řadí do tábora komunistů. To mohou ze svých úst opravdu vypouštět pouze absolutní neználkové, i když oni to dělají úmyslně. Ale se.ru na ně.

Pavel K
31. 7. 2023 12:41
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle to jsou zoufalci, protože ví že máme pravdu a nemohou se s tím vypasovat. Nemají tu nálepku kterou nás častují argumentačně podložit, bo je to pravda.

31. 7. 2023 12:19
Odpovědět  Pavel K

Že se tenkrát nesmělo na západ? Bylo mnoho těch, co jezdili. Svět nebyl tak docela černobílý, U Nás kór ne…

Pavel K
31. 7. 2023 12:47
Odpovědět  primak

primak, to já vím, to bylo lidí co tam jezdilo, jenom těch kluků montážníků co tam jezdilo. A pak že nebyl zájem o naše výrobky leda tak veliký 💩💩. Zrovna včera na pouti jsem potkal staršího kluka cca 75 let, tak mi vyprávěl kde fšude byl od fabruky po montážích. Jenom jsem čuměl. Povídá mi jak se nemohl odtrhnou od západu slunce někde na Hawai, nebo tam někde. Hezky jsme pokecali. Za to já měl vítr v peněžence s vnoučaty. To by bylo kil vepřového bůčku, takhle jsem to nacpal tradiášům.

Noobody
31. 7. 2023 16:20
Odpovědět  Pavel K

Vy mi připadáte, jako člověk, co si vidí jen na špičku svého nosu. Opravdu s vážnou tváří tvrdíte, že ve válkou rozmydlené Západní Evropě do dnes žijou lidé bez vody, v rozbombardovaných barácích, bez nové výstavby, sociální vybavenosti a funkční dopravy?? Že se u nich nic nevybudovalo, protože tam přeci neměli to dobrodiní socíku a akcí Z?!!

A jestli uznáte, že i v kapitalistických zemích budovali a přitakáte tomu, že tam mají vyšší životní úroveň s vyššími platy, tak se zamyslete nad tím proč?? Zvláště když si srovnáte válkou nezničenou ČSR vs totálně zdevastované Německo, a značně poškozenou Fr, Be, NL? V čem to asi tak bude?? Máme lidi méně pracovité, méně schopné, hloupější, lehkovážnější, nebo v čem to sakra spočívá, že jsme se ze 7. místa v HDP na hlavu propadli až na nějaké 48. v r. 1989. Že ze země, která byla nejprůmyslovější v E a jinak celkem soběstačná jsme “už” v 84. r. dosáhli potravinové soběstačnosti. Že před válkou jsme stavěli českou Maginotovu linii a nyní nejsme šton vybudovat dálnici do Rakous.

Kurňa , v čem je ten pes zakopán??? Jak je to možné? My měli progresivní socík, oni zahnívající kapitalismus, start. pozice byla super, ale v cíli jsme za nimi.

ModrýKlokan
31. 7. 2023 16:56
Odpovědět  Noobody

@ noubády

Ty sis asi ty jelito nevšim, že už tady 33 let žádnej socialismus (tj. státní kapitalismus jako dnes v Číně) nemáme! Natož komunismus, kterej nebyl ani tady, ani nikde jinde.

Co jsi tady teda dělal a budoval spolu s ostatními kapitalisty. 33 let! Ty ubohá prolhaná hnido.

Noobody
31. 7. 2023 20:12
Odpovědět  ModrýKlokan

Moudrý Klokane,
nepruď a nedělej ze sebe ještě většího hňupa, než jsi. Nemáš to zapotřebí, už takhle o pořádný kus vedeš.

Než začneš perlit a kohokoli mistrovat, tak si nejdřív přečti příspěvek, na který je reagováno. Ovšem obávám se, že Tobě už není pomoci, Ty se zřejmě utlučeš sám.

Luboš
31. 7. 2023 01:40
Odpovědět  ModrýKlokan

Tady zase nesedí počty. Devět milionů i s Italskejma fašistama atd.

Noobody
31. 7. 2023 14:12
Odpovědět  Luboš

Německý historik Quido Knapp ve své knize “Zajatci – Život za ostnatým dráty” uvádí číslo 11M.

ModrýKlokan
31. 7. 2023 17:07
Odpovědět  Noobody

Ty nerozumíš tomu, že jsi právě sám potvrdil můj názor na tvoje nesmyslný bláboly? Seš nějakej UI robot? Nebo pacient s mentálním postižením?

Nebo jen fízl za tohle placenej? Asi jsem se trefil, viď? Tak pozdravuj na fízlárně Rudýho Igora. Ste se sešli jelita.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
31. 7. 2023 20:16
Odpovědět  ModrýKlokan

Moudrý Klokane,
nevtírej se, nejsi Pitralon.

Jestli jsem Ti něco potvrdil, tak se před zrcadlem poplácej po rameni a po vzoru Milánka od Terezína se pochval a hodně nahlas otytuluj Pašakem roku. Pardon, Klokanem roku.

ModrýKlokan
31. 7. 2023 17:04
Odpovědět  Luboš

Jo aha. Takže oprava pro Luboška, aby neměl kognitivní trauma: 9.895.327 kousků, a jedna přebývající ruka, u té se neví, jestli patřila mrtvole, nebo majitel přežil.

Ještě něco ti nesedí? Tak se zeptej paní učitelky po prázdninách, nebo sestřičky na oddělení, když ti bude vynášet bažanta. Tyvoe nesvéprávní cvoci mají přístup k internetu, se asi pose…

Noobody
30. 7. 2023 16:19

Zdravím Milane.
Doufal jsem v to, že jsem se zapojil do diskuse s lidmi nejen vzdělanými a chytrými, ale i slušně vychovanými. Bohužel ve Vašem konkrétních případě svou naivní představu musím zásadně upravit. Je takovým (někde i psaným) pravidlem nevést diskusi “at hominem”, což se Vám Milane povedlo EXEMPLÁRNĚ porušit a ve své naivitě se výše, svou morální nedostatečností, dokonce vytahujete. Je zde i pár jedinců duševně nevyrovnaných, kteří místo argumentů v diskusi používají zesměšnění, pejorativa a vulgarismy, Ty však neřeším. Použitý slovník vypovídá o jejich duševním stavu, diskusních schopnostech a úrovni kinderstube mnohem víc, než bych já kdy o nich dokázal napsat. Vás i je snad po(od)soudí čtenáři. Nebo také ne, ale obrázek si každý může udělat sám, když o to bude stát.

Nejsem před soudem, abych se obhajoval. Kdo má zájem vědět o čem a jak jsem na Pokecu psal, tak si přečte celou diskusi zde: https://www.pokec24.cz/politika/poptavka-vytvari-nabidku/
Váš koment jsem si našel, neb Vám chci poděkovat za nasměrování na voltairenet.org, který je hodnotným zdrojem informací. Reaguji však pro to, jak jste mne zaškatulkoval. Ve vlastní hlavě – to je Vaše věc, =pokračování=

ModrýKlokan
30. 7. 2023 16:59
Odpovědět  Noobody

@ Noobody

Vidíš, jak ti to myslí, když se snažíš! Ovšem žádnej lékař na naší klinice, ani obhájce, ti nepomůže!

Takže si na mě dej bacha, jak mě fakt naštveš, tak z tebe na 48 hodin udělám králíka. Dexempo Multo ….

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
30. 7. 2023 17:14
Odpovědět  Noobody

(_!_)

Administrátor
P.A.Semi
30. 7. 2023 17:39
Odpovědět  Noobody

píše se “ad hominem“, je to z latiny… a je vskutku dobré se toho v diskuzích vyvarovat, to jen vyjadřuje argumentační nedostatečnost a nahrazuje ji za urážky oponentů…

voltairenet.org je dobrá stránka… a ještě doporučuji unz.com pokud to ještě neznáte…
A zejména jejich články ze série “American Pravda”, i když bývají poněkud dlouhé, ale zato obvykle velmi kvalitní…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
31. 7. 2023 09:16
Odpovědět  P.A.Semi

Za typ děkuji až nyní. Bezprostředně jsem nemohl, když jste mně zabanovali.

katango
31. 7. 2023 10:05
Odpovědět  Noobody

Tip, pane.

Noobody
31. 7. 2023 16:27
Odpovědět  katango

I Vám paní doktorko děkuji.

katango
31. 7. 2023 18:01
Odpovědět  Noobody

Rádo se stalo.

31. 7. 2023 16:16
Odpovědět  Noobody

To nebylo zabanování, ale nějaká technikálie. Reagovat po několik hodin nemohl nikdo.

Administrátor
P.A.Semi
30. 7. 2023 16:29

To chápu, že Noobody s často pravdivými postřehy – i když občas se také mýlí, tu zdejším Komoušům nevoní… A svojí nenávistí a pomluvami se jen prozrazujete…

πα½

Skeletor
30. 7. 2023 16:41
Odpovědět  P.A.Semi

Jak říkával Pan Werich, když se normální člověk baví s blbcem dvě minuty, tak už se baví dva blbci. Proto kdo je normální tak se s takovými idioty raději nebaví, čili nereaguje na jejich blivajz.

30. 7. 2023 17:17
Odpovědět  P.A.Semi

Semi, nese-te! Dobře víte, že jsem nikdy v žádné straně nebyl, natož u komárů, kteří mě dvě dekády šlapali na přezky jak se dalo. Napadlo vás vůbec někdy, co na sebe prozrazuje vy?

Administrátor
P.A.Semi
30. 7. 2023 17:20

Inu, na to nemusíte být ve straně oficiálně, vy (kolektivně) tam jste jen mentálně…

πα½

Pavel z Moravy
31. 7. 2023 09:09
Odpovědět  P.A.Semi

Jak se chováte vy, ctěný pane. Dodržujete desatero a než něco pronesete, zamyslíte se. Pro vás je asi každý kdo obhajuje běžného člověka komunista. Takže zde můžeme názorně vidět, že ŘKC obhájcem lidu není. Ona samozřejmě nikdy nebyla, ona měla během celých staletí jiné úkoly, v součinnosti s vládnoucí mocí jak feudálů tak kapitálu tu obyčejnou plebejskou obec pouze vykořisťovat. Nu a kdokoli, kdo se proti tomu ozve je komunista. Chápu vaše myšlení, je velmi čitelné.

Pavel K
31. 7. 2023 10:25
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle rozumíš tomu, já to teď nepobírám. Nikdy jsem nečetl, že by se Semi takhle někdy vyjadřoval. Hezky se odkopal. OK je to jeho názor, ale ať mi tedy pak vysvětlí co je na tom komoušského co my tuna píšeme. Že chceme spokojeně žít v bezpečí a míru. A že já napíšu že bych obnovil pracovní tábory pro ty lumpy co ničí tuto zemi, tak jak by je chtěl pak potrestat ON?!! Dát jim Zlatý padáky, jó leda ty co rozdával ten filipínský president.

Pavel z Moravy
31. 7. 2023 11:36
Odpovědět  Pavel K

Já si myslím, že stále více poznáváme kdo je kdo. A to je asi to nejdůležitější.

31. 7. 2023 16:23
Odpovědět  Pavel K

Semi se odkopal co fanatický komunistobijec a židobijec jednostranných znalostí už dááávno.

Noobody
31. 7. 2023 14:20
Odpovědět  Pavel z Moravy

Hmm, tak to jsem podle: “Pro vás je asi každý kdo obhajuje běžného člověka komunista.” zcela jistě komunista, když jsem obvinil židobolševiky z trýznění milionů Rusů a psal o jejich řádění v řadách spoluobčanů, kterých v intervalu VŘSR – počátek VVV vyvraždili cca 20M.

Tak takhle jsem fakt skončit nechtěl! Já se považuji za pravičáka – humanistu, nikoli za komanče.

Pavel z Moravy
31. 7. 2023 15:59
Odpovědět  Noobody

Trochu jste si to popletl, já psal Semimu.

Noobody
31. 7. 2023 20:26
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tak to sorryyyyy!!!
Já hlupák, hlava dubová žil v domnění, že to je veřekná diskuse, nikoli soukromá linka důvěry. To jsem rád, že mne někdo z tohoto kolosálního omylu vyvedl.

No jo, ale co s Vámi, který jste tohle Vaše pravidlo v diskusi sám opakovaně porušil? Zase ta schíza, kdy kážete vodu, ale chlastáte rum?? Tak si ty své hráběcí rady nechte pro sebe, mne fakt netankujou.

Pavel K
31. 7. 2023 21:01
Odpovědět  Noobody

Aby se si se ty Rudej paragáne neposral. Na Pavla nešahej, fízle. 💩💩🐖🐖☠☠⚡⚡⚡🪓

Noobody
31. 7. 2023 21:18
Odpovědět  Pavel K

Ale Pavlíku, ty, ty, ty bekaný hošíku!! Co nám lezeš na naší linku důvěry a kopeš nám do našich báboviček?
Fujky, Ty si fakt ošklivý hoch!!

31. 7. 2023 16:20
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nebo židobolševik. Je. Kdo se ozve.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
31. 7. 2023 16:19
Odpovědět  P.A.Semi

Sprááávně. Pročež mentálního komouše Milana stíhali a převychovávali nementální komoušové, by z něj vychovali… koho?

Noobody
31. 7. 2023 20:27

Milane, vždyť je to tak jednoduché.
Prostě jste typický představitel fungování Stokholmského syndromu.

Noobody
31. 7. 2023 20:19
Odpovědět  P.A.Semi

Možná to jsou jen čeští šetřílci, kteří se do partaje nepřihlásili, aby ušetřili.

Noobody
30. 7. 2023 16:44

=pokračování=
tam jste pánem Vy. Mne se fakticky dotklo to, jak jste mne naprosto bezdůvodně označil výše.

Vaše dojmy a názory Vám neberu, naopak Vám je přeji. Buďte ale té dobroty a recipročně dopřejte to samé i mně. Stále ještě žijeme ve svobodné zemi, byť se EU i vláda snaží cenzurou stanovit hranice názorové svobody a nepohodlné umlčet. Zřejmě to nevnímáte, ale chováte se přesně jako vláda i když si myslíte, že jste lepší. NIKOLI, vy opravdu aspirujete na křeslo po s.Jourové, neb Vaše zaujetí v potírání Vám nepohodlných názorů je srovnatelné a takřka rovno FANATIZMU.

Zapojení do diskuse je adminem daná možnost, stejně jako reprodukovat v ní své názory. Obé jsem, doufám v souladu s pravidly diskuse, plně využil. Mé názory mnohým z diskutujících nepasují, nerozumí jim a tak mne dotazy i vulgarizmy podnítili, že jsem se svá názorová východiska pokusil vysvětlit a postoje argumety podepřít. Nejsem zvyklý z boje utíkat a považuji za nezdvořilé na vyřčenou otázku neodpovědět. Proto je mých komentů taková spousta.

Zřejmě jste zapomně, že v Bibli se píše “Nesuďte, nebo budete sami souzeni”. O Vás jsem si soud již utvořil a zcela jistě i ostatní čtenáři. =pokračování=

30. 7. 2023 17:18
Odpovědět  Noobody

(_!_)

Noobody
30. 7. 2023 17:05

=pokračování=
Možná si na základě této diskusní půtky svůj názor i o Vás upraví. Jakým směrem nevím, vždy to záleží na morálním, kulturním a světonázorovém ukotvení každého. Můj názor je, že dehonestací, urážkami a pokusy o ponižování spoludiskutéra si mnoho sympatií nezískáte.

Po některých Vašich narážkách ve včerejší diskusi jsem seznal, že máte zajímavé znalosti a informace. O ty bych měl zájem, ale vězte, že nemám sebemenší interes o jakkoli ideologicky podbarvené a emočně zaslepené výkřiky. Je mi líto, že nedokážete racionálně vnímat řešenou problematku v ohraničeném módu, že do prokydávané kupky událostí se zuby nehty snažíte přidávat další a další témata a že Vám nejde o seznámení s argumenty druhé strany. Tak logicky vzniká chaos, ze kterého si pak vytáhnete svou vytouženou větu,”odhalující fašistu”. Vaše pracovní metoda je metodou středověké Inkvizice, Stalinské ČEKY, nebo tuzemské StB. Máte být na co hrdý, odhalil jste fašistu! Ha ha ha. Ono je celkem tristní seznat, že když já hovořím o obětech židobolševického teroru od VŘSR po 22.6.41, tak vy mi předhodíte události místně a časově nesouvisející. Ale kdo chce psa bít … Ale vězte, že PRAVDA se odhlasovat nedá.

Luboš
31. 7. 2023 01:37

Stalin byl Stalin, ale vyhrál válku a díky tomu nám dal možnost žít. To že jsme hovada a furt máme málo to je už náš problém.

31. 7. 2023 16:35
Odpovědět  Luboš

Tak jest.

Noobody
31. 7. 2023 15:59

Cituji: “Vadí mu “židolševici” – ale nevadí mu “židokapilisti”, kteří jak Hitlera, tak NSDAP a 2 světovou zafinancovali…”
Se nestačím divit! Jak je možné, že jste s,i při své chytrosti a sečtělosti, dosud nevšiml, že z těch samých finančnéch kruhů přišly prachy, které rozpoutaly VŘSR a bolševiky dostaly do sedla? Jak je možné, že obdivujete masového vraha Stalina, kterému peníze od “židokapitalistů” pomohly vybudovat SSSR a rozpoutat 2.SV? Nejste Vy poněkud schizofrenní?

Administrátor
P.A.Semi
31. 7. 2023 16:50
Odpovědět  Noobody

Stalin WWII nerozpoutal… (jestli myslíte, že proto, že měl smlouvu o neútočení s Německem? Ale takovou podobnou měli tehdy ostatní také… Že si pak v 1939 vzali z Polska, co jim Polsko ve 20-tých letech ukradlo? Přesně, a nijak moc dál Sověti nešli…)

A je to nepochopení, že by byl Stalin masový vrah…

Ale když se tam v roce 1924 ujal předsednictví, byl obklopen samými krvežíznivými Trockisty a nemohl to jen tak mávnutím proutku zastavit… Utlumil to postupně, až v letech 36-38 vybil spoustu těch původních Trockistických revolucionářů…

A je z toho i ponaučení – že podobně jako ve Francouzské revoluci 1789 – když je krvežíznivá “revoluce”, tak v nejbližším dalším kole pak zase krvavě zamete ty první revolucionáře, a pak zase ty druhé třetími… Není to dobrý nápad…

πα½

Noobody
31. 7. 2023 18:08
Odpovědět  P.A.Semi

Za svým názorem si stojím.
Prostor na diskusi tu moc není, tak jen v bodech:

 • Podpisem smlouvy R-M uvolnil SSSR AH ruce k válce na Z. Bez této smlouvy by AH na Fr neútočil, neb války na 2 frontách se po zkušenostech z 1.SV bál, jak čert kříže.
 • Žádná země (pokud je veřejně známo) neměla utajovaný dodatek s Ně o rozparcelování sfér vlivu v E, šlo nejen o sov. anexi PL, ale i Besarábie, Bukoviny, Est, Lot, Lit.
 • PL Rusku nic neukradlo. Polsko-Lit. unie zanikla 3. dělením PL a východ získalo RU. Po VŘSR bolševici podepsali s Něm Brest-Litevský mír a RU se vzdalo značné části Ukr, Běloruska a PL. Polsko Sovětská válka – bolševici de jure útočili na Německo, které vyklidilo prostor a místo něj přišli Poláci. Jedním z cílů bolševiků byl vývoz revoluce do Evropy a vojenská pomoc bolš. povstáním v Hu, Ně, Slov. RA otočil až maršál Pilsudsky “Zázrakem na Visle”. Nové hranice PL-SSSR byly výsledkem podpisu Rižského míru r.1921 a ty byly dodržovány až do 17.9.39.
 • Ano, RA se v PL 17.9.39 zastavila na tzv. Curzonovově linii, která byla v paktu R-M stanovena jako nová Z hranice SSSR, ale už 200-400 km v PL. Díky tomu zajala RA množství PL vojáků, z nichž cca 22.000 zavraždila v Katyni.
Administrátor
P.A.Semi
2. 8. 2023 01:53
Odpovědět  Noobody

Mýlíte se.

 • Obdobnou smlouvu jako Molotov-Ribentrop měly s Německem i Polsko, Francie a zřejmě i Británie…
 • Ostatně především Británie nasměrovala Německo proti Rusku, vyzbrojili ho, dali mu Československo… WWII byla jednoznačně vinou Británie a Rothschildů…
 • Polsko ukradlo Rusku v roce 1921 značnou část území a přesně to si Stalin vzal zpátky… (však to i zmiňujete – značnou část Ukrajiny, Běloruska) Že v některých staletích předtím byly nějakou dobu Polské je možné, ale to nic neznamená…
 • V Katyni vraždili Němci, i když se to tu dnes nesmí říkat, Skálu tu za to soudili… Viz http://leva-net.webnode.cz/products/masakr-v-kozich-horach-katynsky-masakr/

Doporučuji vám přečíst https://pi-alpha.org/Nikolay_Starikov__Episodes.pdf
nebo v českém překladu to vycházelo na Zvědavci:
https://zvedavec.news/autori/1154-nikolaj-starikov/

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Standa
2. 8. 2023 08:08
Odpovědět  P.A.Semi

Měla to podepsané s Německem celá Evropa. Začalo Polsko 1934 poté Francie , Belgie,Dánsko, GB,Turecko,severské a baltské státy , Turecko,balkán, Molotov a SSSR byly poslední.
Polsko vlastnilo část,,Ukrajiny až po Lvov do r. 1945.Tvz holomor 33 byl , jak na ruské tak na polské straně.I v Československu 48 , kam SSSR posílalo vlaky s obilímTo, že ten vůl neví o tajných doplních smluv je příznačné
a)jsou tajné
b)záměrně se jejich existence potlačuje
c)Noob. je vůl a NEKOMUNIKOVAT s ním.

Administrátor
P.A.Semi
2. 8. 2023 21:13
Odpovědět  Standa

Volové nebo spíš Arogantní Povýšenci jste vy, co tu Noobodymu spíláte…

A “Hladomor” v ČSR 1948 nesouvisí s Ukrajinským 1933…

Noobody
31. 7. 2023 18:33
Odpovědět  P.A.Semi

Nechci tu házet čísly, letopočty a moc exhibovat, protože místní bolševická úderka by se asi vzteky pominula.
Když se tvrdí o AH, že byl masový vrah, tak totéž 5x silněji prohlašuji o Stalinovi a jsem o tom skálopevně přesvědčen. Důkazů je neskuteční množství. Celkem jasně a srozumitelně vypovídající jsou údaje v “Černé knize komunismu”. Tvrdíte, že se musel vypořádat s krvavou Trickistickou opozicí. I kdybych přistoupil na tuto myšlenku, tak mi prosím sdělte, proč je musel vraždit. Bez soudu!! Měla SSSR málo gulagů a přebytek pracovní síly na těžbu uhlí, zlata, … na Sibiři??
Souhlas, první vlna revolucionářů musí být za své krvavé zločiny smetena a potrestána, aby občané získali alespoň část ztracené důvěry v dobrotu a spravedlnost bolš. systému. OK, proč ale jen ti výkonní dole a hlavní organizátoři a ideoví vůdci ne? Ti musí být jen zavraždění jako Bucharin, Zinověv, Trockij?? Asi ano, protože v bolševických autokraciích neexistuje nezávislý soud a jeho výrok je stejně zakázkový a poplatný nikoli právu, ale polit. zadání. Nelze nic ponechat náhodě, aby při soudním dívadle někdo řekl PRAVDU a ta odhalila pravé příčiny událostí a jejich původce.

Administrátor
P.A.Semi
2. 8. 2023 02:05
Odpovědět  Noobody

Obecně rozšířený omyl je, že by ty lidi vraždil přímo Stalin…
Především Židovská Čeka a NKVD, tedy Trockisté… A především proti Křesťanům, tedy z religiózních důvodů, takže ten Židovský původ těch vrahů byl podstatný…

Hm, a Stalin jim to “podepisoval”, protože kdyby ne, tak by ho odstranili velmi rychle…

Že měli pracovní tábory na východě – bez toho by válku nevyhráli…

“Černá kniha komunismu” je zřejmě nějaká Propaganda ?

πα½

Standa
2. 8. 2023 08:12
Odpovědět  P.A.Semi

NEKOMUNIKOVAT s volem je základem udržení zdravého rozumu.
Pokud s ním chcete komunikovat zajděte si na nějakou schůzi fašistů.
Je tu placen za rozbíjení diskuze.

Administrátor
P.A.Semi
2. 8. 2023 21:14
Odpovědět  Standa

(_!_)

Noobody
31. 7. 2023 18:57
Odpovědět  P.A.Semi

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi víti! Bolševici byli lumpové a ctily zákony zločinecké bandy. Kdo chce jít s námi, musí se vykoupat v krvi a musí umět držet hubu. Pak je mu dovoleno takřka vše, vyjma touhy sesadit vůdce!! To je smrtelný hřích, stejně jako před nezasvěcenými hovořit o tom, co se kde skutečně stalo a jakých zločinů se bolševici dopustili.

Že tomu rozumím, vůbec neznamená, že s takto postavenou státní strukturou souhlasím a jejich řádění jim odpustím. ANI NÁHODOU!!

I kdybych tohle všechno smlčel,tak se ptám. Měl Trockij po 32. r. bezprostřední možnost ovlivňovat dění v SSSR? Jak mi potom vysvětlíte, to obludné množství obětí Ua hladomoru? Zdokummentovanou kanibalizaci mrtvol i přímo vraždy dětí zoufale hladovějícími rodiči?? Něco tak strašného provedli zase jen bolševici ve Francii při VFR, nebo Rudí Khmérové v Kambodži. Proč byla industrializace důležitější, než lidi, pro něž se údajně ten bolševický ráj budoval? Nebyl to jen zastírací kec, kterému naivní a líní joudové uvěřili, protože to bylo jednodušší, než přemýšlet, kde je vlastně PRAVDA,

A co Katyň??? Tam bylo na přímý Stalinův rozkaz ZAVRAŽDĚNO cca. 22.000 polských válečných zajatců.

Administrátor
P.A.Semi
2. 8. 2023 02:11
Odpovědět  Noobody

“Trockisté” není zdaleka jenom Bronstein-Trockij…

Ukrajinský hladomor měl víc příčin:

 • tamní (na Ukrajině) židovští komisaři
 • Británie si nechala platit za technologie pouze obilím, odmítali platby v hotovosti nebo jiné, cíleně to tam vyvolali
 • místní farmáři (tzv. kulaci) místo aby si nechali zkolektivizovat farmy, tak ten dobytek vybili… Jenže tam to používali na svážení sklizní, auta nebyla, a sklizeň jim shnila na polích… Kromě toho, jaké tam bylo v těch letech sucho…

Takže Stalin, když se to dozvěděl, to začal urychleně řešit, a bez něj by to bylo ještě mnohem horší…
(částečně to vysvětluje Starikov, viz odkaz výše, a to, že místní farmáři vybili dobytek a nemohli pak svážet sklizeň z polí vím z jiného zdroje…)

Odkaz na Katyň jsem posílal výše… (A kromě toho jsem nedávno snad někde četl, že ty kulky v Katyni měly Německou ráži a ne Ruskou… nevím jistě…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
2. 8. 2023 02:13
Odpovědět  P.A.Semi

Stalin v podstatě zachránil svět, protože namísto “Trockistů”, kteří chtěli vyvážet “Revoluci”, především včetně masakrů křesťanů, do celého světa, tak Stalin ji obrátil dovnitř SSSR jakožto v podstatě Národní záležitost…

A podruhé ho zachránil, když porazili Hitlera…

πα½

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Administrátor
P.A.Semi
2. 8. 2023 02:24
Odpovědět  P.A.Semi

A doporučuji přečíst z článků https://www.unz.com/page/american-pravda-series/
především
https://www.unz.com/runz/american-pravda-understanding-world-war-ii/
(ale je to poněkud delší čtení…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
2. 8. 2023 02:28
Odpovědět  P.A.Semi
1. 8. 2023 13:18
Odpovědět  Noobody

Já ho obdivuji? Idi-ote. Jinde píšu jasně – jak Hitler a NSDAP, tak Lenin a VŘSR z těch samých zdrojů.

Noobody
1. 8. 2023 16:28

Ale no ták, takovej vzdělanej a jemnocitnej člověk jako Vy a takhle zlost nechá cloumat jejich majestátem.

30. 7. 2023 15:02
Ohodnotit příspěvek :
     

Z této zprávy beru za oprávněné pouze části, týkající se rusofobie – převážnou většinu ostatních, nesoucích se v duchu eurosajuzských lidskoprávců, jako jsou Cikáni, gender, kastrace prc-ačkářů atd. atd., ani náhodou. Howgh!

ModrýKlokan
30. 7. 2023 15:48

@ Milan

Souhlas.

Ale myslím, že ta zpráva nás trollí vědomě. Jako odvetu za rusofobní politiku naší vrchnosti. Nevěřím, že ruský zamini neví, jak to je doopravdy. Ví to moc dobře. Za tyhle kydy v té zprávě a možné následné problémy si můžeme sami, respektive naše vládnoucí politická třída jelit, západních slouhů a mafiánských zmrdů.

30. 7. 2023 16:00
Odpovědět  ModrýKlokan

Ale jo, chápu proč, a je jasný, že účelově, aby měli v čem našim imbe-cilům vymáchat rypáky. To ale naznamená, že mě ta zpráva nenas-rala, žejo.
Tak. A jdu zkouknout Pjakina, aby mě pro změnu, svými prápory a lízáním zadků páníčkům, nas-ral i on.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
31. 7. 2023 08:25

Nazdar Milane, všichni víme v čem žijeme. Já se vracím pouze k tomu tvému střetu s Noobodym. Jednu chvíli jsem si myslel, že je to pouze osamocený člověk i když třeba chytrý. On se ale projevuje jak zbožňovatel těch co nás chtěli přednostně poslat do pekla, ne tedy nás, ale naše předky. Ještě nyní mi zní z různých dokumentů v uších jeho odporné a nesnášenlivé projevy vůči jinému člověku. Nemohl jsem ti včera odpovědět, neb mi některý dobrák a vím asi kdo bloknul odesílání příspěvků.

Noobody
31. 7. 2023 09:11
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tak s banem jsme na tom byli stejně. Že by chtěl admin zchladit hlavy a ztlumit vášně?

katango
31. 7. 2023 10:06
Odpovědět  Noobody

Mně také nešly odesílat příspěvky, nejspíše technická chyba.

Noobody
31. 7. 2023 14:23
Odpovědět  katango

Když i Vy jste měla problém, tak asi nešlo o banování, ale o tu technickou ašíbku.

katango
31. 7. 2023 18:02
Odpovědět  Noobody

Proč “i já”? Já nejsem žádnej guru. Občas si zaprovokuji, to ano.

Noobody
31. 7. 2023 20:33
Odpovědět  katango

Právě proto soudím, že šlo o chybu technickou, nikoli záměr admina.

1. 8. 2023 13:23
Odpovědět  Noobody

Stačilo zavolat kterémukoli známému, zda má na pokecu tytéž potíže, a došlo by ti, že technikálie, ajnaštajne.

Noobody
1. 8. 2023 16:31

Když já milý, chytrý a mazaný Milane, nemám na jejch známé z Pokecu žádná numera. A už si vůbec nejsem jistej, zda by mi něco došlo, protože na ně, na ně určitě nemám.

31. 7. 2023 16:47
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nikdo ti nic nebloknul, někdy od třičtvrtě na pět to nešlo nikomu – ověřil jsem si to telefonátem k zeťákovi, že také chodí na Pokec. Jak prosté milý Watsone. 🙂
On je především adorant Hitlera a kryptofašista, a krom toho troll. Ale dělá to vych-caně. Pravda – pravda – pravda – lež – pravda – pravda – polopravda – pravda – lež atd. a dost lidí na tuto manipulační techniku naskakuje.
Teď se duří, že jsem si ho zaškatulkoval, jenže – voní to jako růže, je to růže, smrdí to jako howno, je to howno, mluví to jako fašoun, je to fašoun.
Hmm… no a my zase jsme u něj ve škatulce “bolševici”. Proč? Inu, protože má jako každý fanatik placaté myšlení, které mu nedovoluje vidět klady i zápory a není s to chápat rozdíl mezi sociálním cítěním a indoktrinací komunistickou ideologií. Krom toho je bl-b, jako ostatně každý fanatik, který si myslí, že s vaničkou je nutné vždy a za všech okolností vylít i dítě (to bylo jásotu, že konec ROH, co prodloužené ruky KSČ. Kreté-ni). Osobně se podivuji, že při té adoraci Hitlera a že bez něj by nebyly mateřské školky, k tomu ještě nepřipojil, že nebýt Ády, jezdíme dodnes vlevo.
Měj se 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Noobody
1. 8. 2023 16:43

Jen pro Vaše uspokojení uvedu, že příspěvky šly vkládat ještě ve 3/4 na 18., viz: Pavel K 30. 7. 2023 17:44. Když si tak libujete v detilech, kde se prý skrývá ďábel.

Ten čumák Vám v tom trošíčku vymáchat mi dělá móóóc dobře.

Pavel z Moravy
31. 7. 2023 11:49
Odpovědět  ModrýKlokan

Kamarádi to je jasné, ta zpráva je koncipována v tom stylu v jakém ji koncipují anglosasové vůči Rusku a Číně. Ta část týkající se rusofobie je samozřejmě absolutně oprávněná, ten zbytek je dělán tak jak to provádí v takových zprávách západ. Ale uvědomme si, že i ten západ provádí podobnou kritiku naší činnosti vůči Romům a jiným. Má to jediný cíl, probudit v nás nechuť a ošklivost k sobě samým a našim škůdcům je to příjemné, neb mohou diskriminovat pouze bílé občanstvo. Kdysi, když jsem ještě občas kupoval španělské noviny El País, často jsem tam četl články o Romech. Ani si nedovedete představit v jakém prostředí tam ve Španělsku a Itálii žijí a nebo žili, pokud se nic nezměnilo. Zde mají absolutní ráj. Dále to rozebírat nebudu.

ANTIUKRAJINEC
30. 7. 2023 16:47

přesně tak-to stejný s tou distribucí toho kalendáře a těch knížek-ty borce za to pěkně potahovali.V té zprávě je něco pravda a většina shit-a to píšu jako člověk,kterej má Rusko a Rusy rád!!!!!

30. 7. 2023 17:22
Odpovědět  ANTIUKRAJINEC

Inu, pletli bič – což naprosto chápu a nedivím se jim – a přimíchali do toho něco howen, no. To už tak holt v infoválce bývá.

Teuton
30. 7. 2023 15:23
Ohodnotit příspěvek :
     

To, že jsme panoptikální parodií na právní stát, dokládá případ toho řeporyjského prasopsa Novotného z ODS. Jedině díky tomu, že je v ODS, tak může ve veřejném prostoru opakovaně vyhrožovat ničením a podřezáváním lidí a jejich dětí. Policie ČR vše automaticky odkládá, k soudu se nic nedostane. Dovedete si představit, jak by česká justice vyváděla,kdyby jenom polovinu z toho řekl někdo jiný, třeba opoziční politik ? Navíc nezapomenu na několik let starý případ, kdy regionální zastupitel za ODS – snad se jmenoval Langer – vyhrožoval podřezáním prezidenta a vyvražděním půlky parlamentu. Policie vše odložila, podle ní se nestalo nic. Jsme tragikomickým Absurdistánem.

Gales
30. 7. 2023 15:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Nenávist našich sviní se nám vrátí.Oni nás nebudou šetřit v ničem. Job tvoju mať.Tu máš.Agoň…..

Administrátor
P.A.Semi
30. 7. 2023 16:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak třeba “rasově motivovaná nenávist” bylo obvinění toho hráče Slavie za nevinný vtip a naprosto nepřiměřený zastrašovací trest…

To je tak, když tu zakázali hrát a zakázali zpívat, a dělat vtipy… (Ale ovšem Černochy sem protlačují, aby byl falešný strašák, abychom se nebránili správným směrem…)

A ovšem říkat Pravdu o Židech se tu většinou nesmí, a ovšem ani v Rusku, tam především, když tam většinu velkých médií ovládají (Solovjev, Chazin, Simonyan, …), jako skoro všude jinde na Severu a na Západě…

My máme právo se bránit, proti Migrantům a proti Utlačitelům, a to především na Etnickém a Rasovém principu Národní Soudržnosti – to je Láska k Bližním – druhé nejvyšší přikázání: “Miluj bližního svého, podobného jako ty”…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
30. 7. 2023 17:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Ještě k tomuhle pokryteckému textu – “respektování … národnostních zvláštností” je doslova totéž, co “rasismus”, akorát jedno je “fajn”, a jedno je “fuj”, zejména podle toho, kdo to dělá…

πα½

Noobody
2. 8. 2023 15:52
Odpovědět  P.A.Semi

Test