Západ dětem: Odmítání křesťanství, přijímání islámu

V západní Evropě můžeme vidět zvláštní fenomén, který probíhá na školách. V rámci náboženské výchovy se studenti učí o islámu, navštěvují mešity, ve kterých se modlí a to i bez vědomí jejich rodičů.
Naopak, křesťanství se na Západě posouvá do pozadí.

Ve Spojeném království jsou takové výlety

Jeden takový výlet organizovala Lostwithielská škola v Cornwallu, nicméně našlo se 10 žáků, jejichž rodiče
s exkurzí do mešity nesouhlasili. Jeden z rodičů pro Daily Mail řekl:
“Nechci, aby moje dcera navštívila mešitu z osobních důvodů. S islámem a s tím, co představuje hluboce nesouhlasím.”

Matka dalšího ze žáků řekla:
“Nechci, aby tam můj syn šel, protože islám je násilnické náboženství a mnoho z nich má zbraň. Můžete to vidět každý den ve zprávách.”

No namísto tolerance, kterou liberálové hlásají, a kterou bychom všichni očekávali, škola hrozila žákům, kteří se návštěvě mešity z daného předmětu nezúčastní, vyloučením z daného předmětu.

Naproti tomu se našli i rodiče, kteří vítali možnost navštívit islámský chrám a “přiučit se”:
“Myslím, že musíme děti učit o toleranci a rozptýlit klepy, které šíří média. Já jsem pro, aby moje děti šly na takový výlet. Myslím, že rozdílnost je dobrá věc. Vše je však o strachu. Lidé se bojí jiných náboženství. A mnozí mají o nich mylné představy. Myslím, že je důležité oslavovat jiné kultury, ačkoli s nimi nemusíme souhlasit.”

V Německu to už zašlo dál, a teď rodiče, kteří nechtějí své dítě poslat do mešity, jsou pokutováni: https://www.breitbart.com/europe/2019/04/13/german-parents-fined-for-not-sending-son-on-mosque-trip/

V Holandsku se zase objevilo video, ve kterém můžeme jasně vidět, co mají tyto “exkurze” za cíl:

Nizozemská organizace “Klap uit de school” odhalila skutečnost, že stovky holandských školáků je nuceno chodit na exkurze do mešit, kde se musí modlit jako muslimové.

Podobné praktiky škol se děly už i předtím, tentokrát ve Spojených státech amerických:

Škola ve státě Massachusetts uspořádala výlet do mešity, kde se měli žáci učit o architektuře muslimských chrámů a pozorovat modlení tamních muslimů. Avšak video rodiče jednoho ze žáků odhalilo, že žáci byli vystaveni přednáškám o Mohamedovi, o tom, že je třeba se modlit k Alláhovi, že je to jediný bůh a podobně.

Chlapce oddělili od dívek, aby se mohli modlit k Alláhovi jako tradiční muslimové a žádný učitel nebo někdo
ze školy nezasáhl. Škola se nakonec za všechno omluvila s tím, že do budoucna budou upozorňovat učitele,
aby se už nic podobného nestalo.

Proč má Západ tendenci učit děti o islámu? Chodí snad muslimské děti na exkurze do křesťanských kostelů nebo židovských synagog a modlí se tam k Bohu? 
Proč se děti musí učit o “toleranci” a “multikulturní rozdílnosti”, když v muslimských zemích o toleranci
ke křesťanům a židům můžeme jen snít? 
Proč se musí Evropané přizpůsobovat “novým” obyvatelům Evropy a ne naopak? 
A nejdůležitější: kam to všechno až dospěje?

Branislav Zaujec
https://www.hlavnespravy.sk/zapad-detom-odmietanie-krestanstva-prijimanie-islamu/1730332

sdílet na