nezařazené

Zachary Stieber: Jak byly volební stroje Dominion využity k podvodu

Lubomír Man

Forenzní audit volebních strojů systému Dominion a jeho softwaru v Michiganu prokázal, že tyto stroje byly sestrojeny za tím účelem, aby vytvářely podvod a tak ovlivnily výsledek voleb, ohlásila v pondělí datová firma.

„Prohlašujeme, že volební systém Dominion je záměrně a účelově sestrojen s inherentními vadami, jejichž účelem je vytvořit systémový podvod a tak ovlivnit výsledky voleb“, prohlásil v předběžné zprávě zakladatel Skupiny spojených bezpečnostních operací Russel Ramsland ml.

„Tento systém záměrně generuje enormně vysoký počet volebních chyb. Elektronické volební lístky jsou pak předány k posouzení. Záměrné chyby vedou ovšem i k hromadnému chybnému posouzení volebních lístků a to navíc i bez jakéhokoli kontrolního přehlédnutí, bez průhlednosti a bez auditního záznamu, což vše vede k volebnímu podvodu. S odkazem na naši studii můžeme tedy prohlásit, že volební systém Dominion by neměl být ve volbách v Michiganu použit. Dále pak prohlašujeme, že výsledky ve volebním okrese Antrim by neměly být potvrzeny“ dodal Russel Ramsland ml.

.

Text k první fotografii: Volička v Michiganu se svým volebním lístkem u stroje Dominion v prezidentských primárkách 10. března 2020 v městě Warren.
Z článku v Epoch Times https://bit.ly/37lI1hu vybral a přeložil Lubomír Man

sdílet na