Z archivu netu,…”příspěvek o řešení Cikánské otázky”

Dobry den pan Beblavý, četl jsem váš příspěvek o řešení Cikánské otázky u nás, který jste dnes měl v SME“.


1) Nejprve k pojmu Cikán či Róm…My říkáme sousedům Rakušané, přestože si oni říkají Ostereicheri, či Austrianeri…My říkáme obyvatelům Německa Němci, přestože si oni říkají Deutschlanderi či Germaneri… Maďaři říkají Bratislavě Poszonyi, my říkáme Vídeň a ne Wien… Z toho plyne, že každý si může ty druhé pojmenovat po svém a naši předci po několik staletí říkali Cikáni, proto neobstojí fakt, že příslušníci tohoto etnika v sedmdesátých letech minulého století se nazvali Rómové … Oni si tak mohou říkat, ale my zachováváme tradiční označení, což přeci není nic špatného, není ani pejorativní, vždyť Němci říkají Zigeuner a jiní – Francouzi či Španělé – Gypsis…


2) Cikáni jsou v Evropě cca 700 let, dost dlouhá doba, aby pochopili, že v Evropě je třeba o sebe se postarat prací, jen prací a zase jen prací…a neparazitovat. Mohli poznat všechna evropská etnika, národy a mohli odkoukat, jak to dělají jini. Ale oni nám tu hrají nekonečné divadlo a my jim naletíme s našim falešným soucitem nad jejich stavem – ale v přírodě je to tak – kdo se o sebe neumí postarat, ten zahyne…
Kdybychom tu nebyli, kdo by živil Cikány, kdo by jim dával sociální dávky, koho by okrádali, kdo by jim stavěl basy, kdo by je léčil len proto, že jsou špinaví, leniví a neumí se o sebe postarat…???


3) Kategorickým požadavkem všeho živého na teto planetě je – přežít za každou cenu! Život na této planetě je řízen dravci. Také mezi rostlinami je boj o vláhu, o světlo, o živiny v půdě – mezi zvířaty je vztah býložravců a masožravců – a mezi lidmi je odvěký boj o půdu, o vliv, je to souboj etnik.., a proto byly, jsou a budou války…


4) Možná znáte ty, co na pracovištích od kolegů neustále požadují cigaretu, no sami si jí nekoupí… Takových je mnoho ! A právě tak se chovají Cikáni – my jim dáváme na cigarety, na alkohol, na jídlo, na šaty, na televizory, na všechno… Lidé práce jsou trestáni tím, že jim strhávají daně a tyto peníze se rozdávají Cikánům…Ale normální lidi to už nebaví, proč by je měli stále podporovat, proč by měli živit jejich početné rodiny; Co to přináší naši společnosti ? – Jen to vytváří další a další problémy !


5) Sedm set let nestačilo ! – Kdy se dokážou konečně postavit na nohy ? ..Naši předci v minulém století — přestože byli i negramotní — jeli za prací do Ameriky, konali odpovědně, posílali domů dolary, aby jejich rodiny, jejich děti přežily! To je recept i pro líné Cikány, musí jít za prací až na kraj světa, je nutno jim to takto říci, nebo to není pravda ? a jsou v bídě kvůli nám? Za komunistů byla povinnost pracovat a přesto byli mezi nimi tací, co v
životě nepracovali, jiní byli fluktuanti, vtipy o jejich pracovní morálce jsou opravdu pravdivé…

6) Kdysi dávno stát vznikl způsobem, že lidé se skládali na „společný servis“ – platili si armádu, policii, lékaře, učitele…Lidé nejdříve museli pracovat, výsledky jejich práce si
vyměňovali, později, když byly peníze, tak si všechno platili… Také nyní je tomu tak. Ale Cikáni neplatí ani armádu, ani policii, ani zdravotníky ani učitele — přesto ještě chtějí i byty jen proto, že mají mnoho dětí..!!???!!


7) Viděl jsem přírodopisný film – ptáci – samec a samička si postavili hnízdo, potom kroužili po okolí, zda je dost potravy, červů, ponrav, housenek — posléze bylo v hnízdě jen jedno vajíčko…Proč asi? No, i ti ptáci se chovají odpovědně, usoudili, že sezóna není bohatá na potravu, takže více než jedno ptáče by neuživili… Ale Cikánka z osady v televizi křičí: „Dejte mi byt, mám deset dětí!!“ Vám se zdá taková neodpovědnost normální, vy to nevidíte, nebo nechcete vidět, vy nevíte, proč jsou lidé na Cikány nasráni…? Vždyť lidé by z daní mohli mít pro sebe lepší armádu, lepší policii, lepší zdravotnictví, lepší školství, vyšší důchody…….

8) Jsem pro sociální stát s důrazem na solidaritu – ale pro nevyléčitelně nemocné, pro starce, co jsou v důchodu, ale před tím si své už odpracovali v podobě odvedených daní za 40 ti letou práci!

9) Cikánům bylo špatně, když je komunisté hnali do práce a každý mohl mít práci, zle jim je i teď, neboť jim prý práci nedávají, nebo je odmítají…Vždyť to je Kocourkov – když musí, tak nechtějí, když nemusí, tak jim práci nedají ??…Pane Beblavý, divím se, že neumíte pochopit jejich divadelní kreace, díky takovým, jako jste vy, budou neustále prodlužovat stav totálních parazitů…!!!!!!!!!!!

10) Na sklonku Federace, v roce 1992, dávala STV 2 večer z Košic diskusní pořad o Cikánské otázce – byl tam i právník – Róm — co se vymanil vlastním přičiněním z osady a vystudoval. Utkvěla mi jeho jednoznačná odpověď „já jsem Róm, znám jejich mentalitu a poznám, kdy hrají divadlo, neboť na to mají talent, ale, aby se změnili, na to je třeba jediné – ekonomický tlak… Pane Beblavý, dešifrujme to – až když budou úplně hladoví, až když nebudou mít nic, tak budu dělat cokoliv. Jen aby přežili…………..


11) Sociální dávky je nezmění, oni si za peníze koupí nejprve pití, cigarety, až potom jídlo a věci, co potřebují jejich děti…Namísto peněz té hodnoty jim dávejme v osadě potraviny pod dohledem a přesně na hlavu, tři ženy z nich by denně vařili, šatstvo by měli ze second handu — čisté,použité, no a za to všechno by museli přistoupit ke změnám.
Ráno by začalo uklízením / osada může být chudá, ale musí být pořádek, relativní čistota, každý by se musel umýt, i zuby, odpady by třídili, muži by chodili na brigády do lesa, každá desátá fúra dříví by byla pro potřeby osady…Peníze je nepřevychovají — je třeba od nich požadovat změnu života a říci jim, že se všichni skládáme na jejich přežití… Nechť to konečně pochopí, že státní peníze, to jsou peníze lidi práce, co jsou trestáni tím, že jim stát
zdaňuje příjmy…A tyto peníze stát rozdává líným Cikánům. Což je paradox !!.


12) Na Slovensku žije v osadách cca 160 000 Cikánů a na náš úkor, v Maďarsku je 52 % dětí do 8 let cikánského původu… To chceme i my ??- To je občanská společnost, když jiná etnika musí pracovat na jedno líné, co se během 700 let nedokázalo postavit na nohy a žít za vlastní… Vám by vyhovovalo, kdybyste celý život musel živit líného souseda, kdybyste se mu musel postarat o byt, o jídlo, o jeho děti, platit jim nemocenskou, také i
basu mu postavit…? Zničí parazit hostitele ?

********************************************************************************************************
Mistr Jan Hus napsal už v roce 1409:

„Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající !“

V geniální zkratce tak shrnul celý cikánský problém, jehož podstata se za uplynulých 600 let nijak nezměnila. To jen pan Kocáb, Uhl a podobní „vědci“ se nás snaží přesvědčit, že Cikáni až do roku 1948 hlavně malovali džbánky, vyšívali košilky, hráli na housličky a zkazilo je až 40 let bolševické totality!

Nejhorší je fakt, že tu vyrůstá generace dvacetiletých Rómů, co nikdy neviděli nikoho kolem
sebe pracovat ! Plně souhlasím se zněním toho, co napsal v roce 1409 Mistr Jan Hus, doufám jen, že některé ty naše novodobé „vědce“, kteří překrucují dějiny, nenapadne tvrdit, že před 600 lety, už tu byli komunisté, kteří je zkazili.

Byl Mistr Jan Hus rasista?

Předmět: Fwd: Materiál ČSÚ, který nikdy nebude zveřejněn v naší televizi. Proč ? …
romové výpis ze statistiky ČSÚ :

25%     z celkového počtu Romů žije v Severních Čechách

21%     z celkového počtu Romů žije na Severní Moravě

47%     bytů obývaných Romy není vybaveno ani splachovacím WC, 40 m2
bytové plochy obývá v průměru 6,9 Romů

30%     manželství v některých romských skupinách uzavírají příbuzní

6%       romských  žen poprvé rodí mezi 14 a 16 lety

19%     romských žen poprvé rodí v 16 letech, až 4 interrupce v
průměru připadají na jednu romskou ženu

60%     dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti

51%     romských dětí se učí ve zvláštních školách

22%     romských dětí propadá  v 1. třídě

25%     romských dětí ve věku 6-7 let je v pásmu verbální debility

56%     Romů nemá ani základní vzdělání

32,7%  Romů má základní  vzdělání

8%       Romů se vyučí v oboru

2,5%    Romů má středoškolské vzdělání

0,8%    Romů má vysokoškolské vzdělání

85%     Romů je nezaměstnaných

60%     Romů je nezaměstnaných déle než 3 roky

30%     dospělých Romů se živí  nelegálním způsobem

60%     dospělých vězňů ve věznicích jsou osoby  romské národnosti

75%     se Romové podílí na kriminalitě (v některých lokalitách
dosahuje až 95% = kapesní  krádeže)

30%     pouličních prostitutek má romskou národnost

25%     pouličních romských  prostitutek má za pasáka svého
příbuzného.

Nejtalentovanější Romka Věra Bílá má naštěstí jediné dítě, přesto
kriminálníka, její muž je rovněž kriminálník, promarnila všechny
šance, které v našem státě nikdo jiný nedostal,  je závislá na
automatech a všichni tři berou soc. podporu a jsou přítěží pro
společnost. ( Poznámka – její manžel již zemřel)

Velké  množství mladých Romů bere sirotčí důchod. Mladá  Romka
většinou uvede jako otce  novorozeňátka nejstaršího člena rodiny.

Růst romské populace:

rok 1945 –  10 000 Romů

rok 1959 –  20 000 Romů

rok 1973 –  40 000 Romů

rok 1987 –  80 000 Romů

rok 2001 -160 000 Romů

rok 2015 -320 000 Romů

Každých 14 let se počet Romů zdvojnásobí !!!!

Růst romské populace je největším bezpečnostním rizikem pro Českou
republiku.

Věznění 12 000 romských vězňů nás stojí letos 4 miliardy korun.

Sociální dávky pro Romy 20 miliard.

Obrovské škody na majetku při „sbírání“ železa. Nevyčísleno.

Romové  jsou jediní, kdo mají zdravotní péči zdarma. MZd není
schopno vyčíslit.

Je to další skrytý příspěvek pracujících ve prospěch nepracujících.

Je  pravidlem, že Romovi platí advokáta u soudu stát. Vzhledem k tomu,

že podíl tohoto etnika na zločinu je 75%, jedná se o další obrovskou
zátěž  pro státní rozpočet.

Za 14 let se všechny tyto problémy a  náklady  zdvojnásobí. I riziko,
že budete obětí zločinu bude dvojnásobné!

Kdo chce, ať pošle dál – opravdu to tak musí zůstat?

Češi nemohou udělat nic pro to, aby všechna rizika a nebezpečí eliminovali? 

Půjde to tak do nekonečna??? 

Kdy Romové vybydlí tuto zem???

A pak, že nás zatěžují důchodci?


sdílet na

2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
5. 3. 2019 00:44
Ohodnotit příspěvek :
     

Pravdivé, Jan Hus zcela jistě rasista nebyl, jenže vyprávět tohle Kocábovi, Dienstbierovi, šmudle Šabatové a dalším taky nemakačenkům nemá smysl, vždyť si na tom vybudovali živobytí.

Editor
5. 3. 2019 10:02
Odpovědět  Janinna

Přečti si pořádně Občana galaxie od Heinleina, tam vysvětluje, proč nikdy nezmizí bezprizorní, protože by pak zanikla celá kasta úředníků, kteří jsou z toho živi. Jejich zájmem není těm lidem pomoci, ale pomáhat.