Walderode? Czech šmejd!

Před pár  dny  jsem  psal  zásadní  článek  o sjezdu  Sudetoněmeckého landsmaschaftu v  Řezně.  O  drzém  a  ponižujícím nápadu, že  jako  v  dohledné  budoucnosti  by  se  tenhle „podnik“ měl konat v  České  republice. A především  o neuvěřitelném postoji  podstatné  části  české politické  reprezentace  a pokračujícím slouhovsko  devotním milém  krajanování, s porozuměním  pro  ten sprostý  požadavek a  to včetně  rezortně  příslušných  našich  státních  funkcionářů  – konkrétně  velvyslance  v  Berlíně  Podivínského.

Článek  měl průměrnou odezvu, těsně nad  hranicí  toho, co sám pro sebe považuji  za  adekvátní  čtenost. Popravdě – podle  očekávání. Může  být, že  leckoho  tahle  tématika nudí  nebo  dokonce  vůbec  nezajímá. Zejména, jde  li  o mladší  ročníky.  A  tohle,  jak se v  dnešním článku  ukáže, je  jádro obrovského problému! Sudetský  problém  a důsledky  s ním spojené  začínají  být  pod  rozlišovací  schopnost  naprosté  většiny  české populace!

Chci totiž  psát  o  z mého pohledu  naprosto  skandálním, nyní  už pravomocném rozsudku ohledně vrácení  majetku potomkům  šlechtického rodu  Des  Fours  Walderode v  České  republice. A  to podle  Restitičního zákona č. 403/1990 Sb. a  všech  dalších  návazných  zejména  zákonem 212/2000 !!!!  Rozsudku,  který  bude mít  dalekosáhlé  důsledky,  které  si neumíme  možná  ani představit a  který s ouvisí  s  problematikou  sudetoněmectví a milého  krajanování kauzálně!

Kde  právě nezájem  české  veřejnosti   a  její  měnící se názor  na  dobu těsně předmnichovskou,  události  kolem Mnichova a  za  války a  působení  především  sudetských  Němců je  předmětem  soustavné  revize  dějin a  jejich  přepisování  „milými krajany“   do sebemrskačské  polohy  typu,  že  dějiny  česko německých  vztahů  se datují  až  od  9.5.1945,  jak v  dalším uvidíme vykvetly do konkrétní podoby historicky  i věcně nepochopitelného a neuvěřitelného  soudního verdiktu, který  českým  veřejným  rozpočtů  /státní, obecní, krajské a další/ přivodil  jednak  majetkovou  újmu ve výši  3 miliardy  korun – 3 000 000 000 Kč,  aniž  by to zjevně  někomu  vadilo!

Tím  není  ani zdaleka  všem  zlým  zprávám konec!  Jde o  to, že byl nejen prolomen  už  zmíněný  Restituční  zákon,  ale  dokonce i Benešovy  dekrety! Vedle  toho byl  zřejmě  naprosto  bezprecendentním, nepochopitelným způsobem  zneužit  zákon  212/2000 – tzv. Holoucaustový, který  umožnil  restituce  židovského majetku,  zabraného  na  území  ČR  po roce 1938  nacisty  při  arizaci! 

A  navíc, tenhle případ  může  klidně  sloužit  jako precendens  pro další a  další prolamování  Benešových dekretů, na základě  kterých poválečná  ČSR oprávněně  zúčtovala  s okupanty a jejich  nejen sudetoněmeckými, ale  i  českými kolaboranty!

S  tím, že  jak si ukážeme, hlavní  roli  sehrál  JINÝ GENERAČNÍ POHLED  na válečnou  a poválečnou  historii současných soudců,  soudících  tuto  kauzu, vlekoucí  se 27 let! Českých soudců!

Myslím  že je na místě  ve  stručnosti potřeba popsat  kauzu.

Rod  Des  Fours  Walderode  vlastnil  rozsáhlé  majetky  v  severovýchodních  Čechách. Byly  mu odňaty hned po  válce na základě  Benešových  dekretů pro kolaboraci s nacisty.  Z  titulu, že  hlava  rodiny Karl Des  Fours  Walderove  v  roce 1939  se požádal úspěšně  o říšsko německé občanství, sloužil ve  Wehrmacht a následně  ve  prospěch  Říše  působil  z mimořádně  exponovaných  funkcích  v Protektorátu. .

V roce 1992 pak uplatnil  restituční  nárok,  na základě  toho, že obdržel  od tehdejšího ministra  vnitra  Jana  Rumla  zpět  české  občanství. Které mu, rovněž podle  Benešových  dekretů v  roce 1945 bylo  odňato, ale  v  roce  1947 vráceno.  Vráceno velmi podivným způsobem- viz  dále.

České orgány  restituční nároky  odmítly  z mnoha  dobrých důvodů, které v  dalším  rozeberu do detailu a osvětlím. Walderode se začal soudit a  do roku  2008 prohrával jeden soud  za  druhým. Zlom nastal, pro mne  z  nevysvětlitelných příčin, v  roce 2008,  kdy  byl  rodu přiřčen první  malý kousek lesa někde u Jablonce. 
A pak  už to v podstatě  šlo  ráz na  ráz  až ke  středečnímu  skandálnímu  pravomocnému  verdiktu.

Abychom měli  alespoň  triviální právní základnu, od  které  se můžeme odrazit,  dám sem znění  klíčových prvních  dvou  paragrafů původního  Restitučního zákona, které popisují, kdo mohl o restituce po  převratu žádat a o  co mohl žádat.

Zákon jasně  říká, že  restituovat lze  jen  majetek, který byl fyzické  osobě nebo soukromoprávní osobě  odňat znárodňovacími předpisy  z roku 1948 nebo pozdějšími!!!

Předmětem  restituce je  ovšem  majetek  zabavený na základě Benešových  dekretů  v roce  1945!!!! 
Tedy  majetek, který  nebyl Restitučním zákonem a já  dodávám  – záměrně  – řešen! 
Právě proto, aby  nenastala  možnost prolomit  Benešovy  dekrety!

Tato verze vydržela  až  do roku 2000, kdy  jak již řečeno  byl přijat tzv. Holocaustový zákon 212/2000 umožňující v některých specifických případech restituce i před rokem 1948 a to zejména v období 1938 -1945.

Takže časově  by  se nyní teoreticky otevřela možnost i Karla Des  Fours  Walderode? Nikoli!

Smyslem tohoto  zákona  bylo vyrovnání se s majetkovými křivdami, které českým Židům a židovským organizacím způsobili nacisté na  území  bývalé  ČSR od Mnichova  až  do  9.5.1945! 
Protože  židé, přeživší  holocaust, po návratu  do republiky  sice  o zabavený  majetek požádali,
ale  v naprosté většině případů  jim už stát nestihl vyhovět a po  Únoru  už  žádosti byly  bezpředmětné!!!

Napadá  vás, že  snad  Karl Des  Fours  Walderode  mohl být  žid?  Z  toho vás  rychle vyvedu. 
V Německu  a  pro Němce  přece platily  rasové  zákony!
Reichsdeutsche Karl Des  Fours  Walderode  MUSEL PROKÁZAT RaSOVOU  ČISTOTU 
Takže  být  židem a to  ani nějakou kapkou  krve  být nemohl.
Jinak by si  nemohl požádat  o říšské občanství,  jež  také promptně  získal!

Tím se dostáváme blíže k  osobě  Karla  Des  Fours  Waldeode  v  detailu. Především k jeho působení  za  války.

Dovolím si  citovat  Wikipedii  respektive použiji  screenshot,  než  to eventuálně  bude  „vhodně  upraveno“. Jako se  to třeba stalo před  časem ohledně  Budapešťského memoranda.

Takže můžeme  prohlásit, že

-se vzdal  DOBROVOLNĚ českého občanství a stejně  DOBROVOLNĚ se stal   říšským Němcem

-nejen  to,  byl  členem Henleinovy  strany, která jednak  aktivně  rozbíjela  ČSR viz  známý  Henleinův  projev  ve Vídni. Z  něhož  přetisknu pouze  Henleinovu  klíčovou, ovšem všeříkající ideu:

vlastizrada a nacistické rozbití ČSR, zřeknutí se českého a přijetí říšského občanství, bylo věcí všech českých Němců

SdP  se po Mnichově  sloučila  s  NASDAP. Každý  henleinovec  se tak automaticky  stal  členem nacistické  strany.  A  také  tím, kdo s e aktivně podílel na  rozbití republiky!

-nemohl být sveden, byl vystudovaný doktor práv. Muselo mu tedy být  jasné, jaký program SdP hlásá a zastává

-byl  vojákem Wehrmacht a  to tzv. v  době  zvýšeného ohrožení  republiky, tedy  za  války, za  což, pokud  se  nepletu, byl podle  prvorepublikových zákonů  trest  smrti. Tohle,  mé  velké lítosti nemohu  dokázat přímou  paragrafovou  citací. Prostě  jsem nevěděl přesně  kde  v  prvorepublikových zákonech hledat. Podobnou  situaci neřešil  například  ani zákon  41/1920-Branný

Při  vzniku  republiky zkrátka nikdo  nepočítal, že  se mohou vyskytnout  zrádci, kteří  se spojí se  smrtelným nepřítelem. Jako  je pro mne  Karl Des  Fours  Walderode!

Nicméně  dovolím  si upozornit  na

§6

Vstup československých příslušníků do cizích vojenských služeb.

Povolení ke vstupu československých státních příslušníků do vojenských služeb cizího státu udílí president republiky Československé na návrh ministra národní obrany.

Opakuji  – Walderode se  stal  vojákem  do Wehrmachtu.  Jako  říšský  občan.  Ke  změně  občanství se rozhodl dobrovolně. Musel počítat  s  tím, že bude povolán. k  vojenské  službě.  Aby  mohl  vstoupit jako stále  řádně  jednající  československý  občan,musel by mít  povolení  od  prezidenta  republiky! 

Nebudu  řešit,  jestli  z Londýna  od  Dr. Beneše  nebo jen z Prahy  od  Dr. Háchy. 
Důležité  je,  že  ho  neměl a  ani o  něj nepožádal. Dopustil se tedy  jasně protizákonného jednání!
Tedy  pokud  by se považoval stále za  občana  ČSR!   Jako právník to jistě  věděl nebo vědět měl!    
Nepožádal, protože  byl říšský  občan! 

Ergo kladívko  – nemohl být  po  9.5.1945 opět  občanem obnovené  Republiky  československé!

-nebyl obyčejným členem Wehrmacht, nýbrž jeho speciální a elitní složky  složky – Abwehru /kontrarozvědky/ a byl tedy nasazený proti českému odboji.

– ve  Wikipedii už  ovšem není  je, že po propuštění  z Wehrmacht,mimochodem obrovské  privilegium pro tehdy  ani ne  40 letého muže  v plné síle, v době, kdy  Němci mobilizovali  i členy  Hitlerjugend a  starobní důchodce  do Volksturmmu,  byl  nacistickými  orgány  ustaven do funkce říšského  zmocněnce  ve  Zbrojovce  Brno!!!  Tedy podniku  strategické  důležitosti pro vedení  války!!!  Což  znamená, že  požíval mimořádné a naprosté důvěry  nacistů, že  udělá  možné  i nemožné pro vítězství  Tisícileté  říše!

-po válce byl zbaven  československého občanství, které  za podivných okolností, z  rozhodnutí magistrátních úředníků, nikoli rozhodnutím soudu!!!  získal zpět.

-oficiálně nikdy  nepožádal o  vrácení  zabaveného  majetku, takže  je  jasné, že  ten, ke  dni  24.2.1948, což  až  do teď  bylo rozhodné restituční  datum, NEVLASTNIL!

Co  z uvedeného vyplývá?

Především to, že  Walderode  ani jeho  dědicové neměli  žádný právní  titul, aby  naplnili podmínku  paragrafu 1 zákona  403/1990!!!

Je nad  jakoukoli mojí schopnost pochopit, proč  soudy  vůbec  tuhle  restituci projednávaly  a proč  ji  nezamítly  rovnou.  Walderode žádný  majetek splňující  základní restituční  předpoklad v  ČSR  po k  25.2.1948 nevlastnil.Neměl tedy  co  restituovat. Soudy, podle mne , neměly  o  čem rozhodvat!!!

Leda, že  by  soudy usoudily,  že  restituce bude probíhat podle  zákona  212/2000, který  umožnuje  restituovat  i  majetek  před 25.2.1948….

Tento  zákon  nese ovšem název Holocaustový! Aby bylo  jasné proč, dám zase screenshot jeho  klíčového § 1

Použít  ho  v  této kauze nelze, protože  ten prolamuje  25.únor  1948 pouze  a  výslovně pro  židovské  subjekty!!!!

Opakovaně konstatuji, že  jsem   jsem právní  laik.  Výroky  soudu a  zejména  toho posledního skutkově  vůbec  nechápu!  Jak může  restituovat někdo,  kdo v  rozhodném období  nic  nevlastnil?

Jak to, že  rozsudek  je  opřen o výrok–   …  z  provedených důkazů ale podle semilského soudu vyplývá, že se Karel des Fours Walderode neprovinil za války proti českému státu, a proto mu bylo občanství vráceno.

Respektive, abych ten výrok semilského soudu  rozšířil

Soudce Jaroslav Kneř také řekl, že se soud důkladně zabýval údajnou Walderodeho spoluprácí s nacisty. Walderode kvůli tomu přišel a na základě Benešových dekretů v roce 1946 o rodový majetek a československé občanství.

Občanství mu sice úřady o rok později vrátily, ale majetek zpět již nezískal. Přišel totiž komunistický puč v roce 1948, šlechtic emigroval a o občanství opět přišel.

„Z důkazů nelze dovodit, že by se doktor Walderode za druhé světové války provinil proti tehdejší Československé republice. Proto neexistuje překážka pro nesplnění restituční podmínky,“ uvedl soudce Kneř.

Dodal také, že procházel řadu listin, svědectví a dalších dokumentů z té doby. Walderode byl sice jako řadový voják odveden do Wehrmachtu, ale podle důkazů byl jeho postoj k tehdejší německé armádě velmi vlažný a spíše odmítavý.

„Jako tlumočník na vojenském soudu v Praze dokonce Čechům pomáhal. Například jim dával rady nebo jim úmyslně něco špatně přeložil, aby se například vyhnuli nějakému postihu,“ doplnil Kneř.

Takže  soudy, souhlasí  s  názorem  pana   soudce  Kneře,  že  v  roce  1947 ti magistrátní  úředníci, vracející   Walderodemu občanství, v  rozporu  se ZÁVAZNÝM  názorem  nadřízených orgánů, rozhodly  správně?
A  že  to  stačí pro přiznání  RESTITUCE, ačkoli není splněna  její  základní podmínka!!!

Jak to, že  ale  stejně  tak  nevěří těm, kteří ve  stejné  době  rozhodli o zabavení  majetku, protože  jsou  naplněny  podmínky  stanovené  dekretem prezidenta  Beneše?!

Takže  jednou  ctíme /pochybný/ názor tehdejších  autorit  a ve  stejném okamžiku  ne?!!  To je  dnes  u našich soudů možné?  Nebo  pan  Kneř  umí  cestovat v  čase a  dokázal tak levitovat  do konkrétních jednání?!

Také usoudil,  že  se  jako voják  Wehrmacht proti republice neprovinil a dokonce že  pomáhal  českým  vlastencům…. A  jak a podle  čeho?!  O  tom, že  by zvážil členství v SdP,potažmo v  NSDAP, dobrovolný výběr  říšského občanství nebo  mimořádně  vysokou  řídící  funkci  v brněnské  zbrojovce, podporující  německé  válečné úsilí  nemluvě.  Ale zaregistroval,  že  předmětný  majetek nebyl  ve  vlastnictví restituenta!
Tudíž,  že  není splněna  klíčová   restituční podmínka!  Přesto  rozhodl, že  se restituovat bude!!!!

Z  čehož  vyplývá,  že  nemáme  co dělat s  restitucí, ale  že  soudy  v  tomto případě rozhodovaly  o oprávněnosti zabavení majetku podle  Benešových dekretů!!!!! Prostě  a jednoduše  si přisvojily  tuto pravomoc,  ačkoli  zákon to výslovně  zapovídá!!!!!

Soudy  ustanovili  precendes , že  75 let  po skončení  války  jsou  oprávněné  rozhodovat  o  tom, kdo bude dodatečně vyjmut  z  dopadů  Benešových  dekretů, se  všemi dopady,  kdo  má nebo nemá  být  uznán  za  tehdejšího  občana  Republiky  Československé a  že  ani služba  ve  Wehrmacht / a  co SS nebo  gestapo?/ nebo ve  vysoké  správní  funkci  v Protektorátu nejsou  diskvalifikační!!!!

Pro mne neskutečné porušení  zákonů,  daleko za  hranici představivosti běžného člověka.

A proč  se  tak stalo?

Na  to  dokonale  odpovídá  reportáž  Vlastimila  Weinera, takto dlouholetého redaktora  ČT, který  kauzu sleduje  prakticky od jejího začátku

Najdete  ji  zde.

Jde o o  4minutovou záležitost, kterou když neabsolvujete,  nemůžete  si  utvořit  celkový obrázek!
To myslím úplně  vážně!

Klíčovým  Weinerovým sdělením je  toto:

„Došlo ke generační  výměně  soudců. Mladší soudci už k důkazům přistupují  s  odstupem. Hodnocení  důkazů už  NENÍ  ZATÍŽENO SPLETITÝMI  HISTORICKÝMI SOUVISLOSTMI a  UČEBNICEMI DĚJEPISU!!!!!“

Nemám slov!!!!

Jak je možné  hodnotit  kauzu stojící  na  tzv. historické  křivdě, bez naprostého zohlednění VŠECH  HISTORICKÝCH souvislostí??!!! Když  tedy  abstrahuji  od  fatálního faktu, že  není pro vznik kauzy naplněn ten nejzákladnější   předpoklad?

Jak je možné,  že  soudce  si přisvojí  právo  vykládat  historické skutečnosti, aniž  by je  znal a pochopil?

Jak je  možné,  že  si  při tom výkladu  vybere  jen  to, co se mu právě  hodí  – magistrátní  úředník  vrátil občanství oprávněně,naproti tomu  zabavení majetku  dle  Benešových dekretů bylo neoprávněné????

Zírám v němém úžasu!

Už  chápete, proč  píši  opakovaně  nekompromisně  proti  sbližování  s Landsmaschaftem?  A budu psát, dokud  budu sedět  za klávesnicí?  Ano mladá  a ještě  mladší generace vidí Mnichov a dění kolem něho už úplně jinak.   Ačkoli už  jste  viděli  dříve jak, zopakuji to:

Milé  krajanování  a vymývání mozkoven  nese  svoje ovoce. 
Od  rozsudku ohledně restituce  pro Des  Fours  Walderode už  nejde o  žádnou  abstrakci. Ale  každý  si na něj  může  sáhnout.  Je  v ceně  3 miliardy, tedy 3 tisíce milionů!!!

A  všichni tak nějak  dělají, jako že  se nic  nestalo!

Nevidím, že  by  ho jako mimořádný  bod  zařadila na  svoje jednání  vláda, že  by  se k němu vyjádřil Babiš – holt  to není  Čapí  hnízdo nebo  audit  EU. Stejně tak  je  zticha  ministryně  spravedlnosti i Nejvyšší státní zástupce. Oba  mají ze zákona  možnost podat  dovolání. Nevidím, že  by  Hamáček a  soc  dem  vyvolala  koaliční jednání,  nevidím, že  by  v parlamentu  jedna jediná politická strana  chtěla mimořádnou schůzi  sněmovny a  to včetně  bijců za národní  zájmy  -Okamury  a Kluzkého Vojty, natož nějaký  vyšetřovací  výbor, nevidím, že by  se k  meritu  věci vyjádřil Zeman  nebo aspoň hradní  mluvčáček. Prostě  nic!

Ba je  to  ještě  horší! Vlastimil Weiner v té reportáži konstatuje,  že  prohra  u  soudu v  tomto případě  je i důsledkem generační  výměny  na straně  povinného, tedy  státu a  obcí. Kdy  jeden  ze  dvou  rozhodujících  dokumentaristů,  který vytrvale  hledal a dohledával v  archivech, zemřel a    vedoucí právník  státní strany, který  měl faktografii v  malíku odešel do  důchodu!!!

Věřili byste  tomu?  Spor  se táhne  27 let. Jde  o  ojediněle  vysokou  částku  a stát  NENÍ SCHOPEN  zajistit  kontinuitu prvotřídního dokumentaristy / ten to dělal na dobrovolné a  více méně  amatérské  bázi!!!!/ a  svého specializovaného právníka!!!!

Nad  tímhle už mi  rozum zůstává stát  úplně!  O kolik  že  šlo? Musím si to připomenout!  O  tři miliardy? 
To jako  se nenajde  pár milionů, ale  třeba  i desítek milionů, aby  v kterémkoli  okamžiku měl stát  dokumentační převahu  nad  protistranou v  takovémhle procesu????  Zejména  nyní v závěrečné a rozhodující  fázi?
Jemu přece podléhají  veškeré úřední  archivy!

Znovu se musím zeptat – kdo posledních  6 let  vede  ministerstvo spravedlnosti? Nejde o mně, já  /skoro/žádný  majetek  v  sudetských oblastech nemám. Zato  zejména kmen  skalních   Babišových   voličů  ano!!!! Dojde jim  někdy, co se  závěrečným výrokem v  případu  Walderode otevřelo? A  kdo  nekonal   /ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo financí, Úřad  pro zastupování  státu ve věcech majetkových a která  partaj tyhle  instituce  řídí?/ ?! Nebo jim  stačí, že  Českou republiku  ochráníme tvrdě a nekompromisně?  A  že právě viděli, jak ta  tvrdá a nekompromisní  ochrana   vypadá v praxi?

Ne  nepíši  proti  Babišovi.Jde  mi  o  to,aby si každý,bez ohledu na své politické preference uvědomil,  kam  už  jsme  se s milými krajany,  dostali!!! Jen pouze  toto je důležité!   Jestliže někdo našel, s požehnáním soudů,  cestu na prolomení  Benešových  dekretů, otevřel  cestu  dalším. I když zrovna  tuhle    masově použít  nelze. Ale  jak známo jedna  trhlinka  v hrázi  vyvolá  další  a  … Mladší soudci už k důkazům přistupují  s  odstupem. Hodnocení  důkazů už  NENÍ  ZATÍŽENO SPLETITÝMI  HISTORICKÝMI SOUVISLOSTMI a  UČEBNICEMI DĚJEPISU!!!!!“

Strašné !

A ještě něco si neodpustím!

Část veřejnosti a zejména  politiků  neustále  ukazuje na  Brusel a  tvrdí, jak nám škodí. Jak  my, bez něj  bychom si  všechno, ale  úplně  všechno dělali  lépe! Protože  my  svým věcem  z principu  rozumíme  neskonale  více než bruselský  byrokrat a jak ten nám do všeho  mluví….

Konstatuji,  že  Brusel v  kauze  Walderode  nejede  a nikdy  ani  stínem nejel!!! Celá  je  výhradně  Czech made! Přesněji – Czech  šmejd!  Zkuste  si  na  to vzpomenout, až  zase budete názoru  nebo  vás  nějaký politický  šejdíř  bude  přesvědčovat  že  ten  Brusel a bruselský byrokrat…. Připomínám, že  nikdo z  relevantních  politiků a státních  funkcionářů necítil sebemenší potřebu oficiálně zareagovat!  Czech  šmejd!

Když  už  jsme  u  toho  Czech  šmejd!  Možn , že  budete   vztahovat  toto  označení především  na  soudce  prvo i  druhostupňového  soudu. Že  rozhodli,  jak  rozhodli. Nesmyslně  a v kolizi    s právem. Jeho  naprosto  podivným  výkladem.  Asi  jste  názoru, že takhle  by  se  se  zákony  zacházet  nemělo a  jde o svévolný, respektive  svévolně  kreativní  výklad. OK.  Nebudu  vám  to rozmlouvat. Jen  chci upozornit,  že  ti  soudci neudělali nic  jiného, než předvádí opakovaně  Zeman  v roli prezidenta a  Babiš  v pozici  premiera!  Ti  dva  také provozují  účelově  kreativní  vykládání  zákonů.  Jako ti soudci.  Vadí  vám  Zeman  s Babišem  v těchto  situacích?

Pokud  ano, jste  na  tom  stejně  jako já. Máme  právo na jejich  kritiku. Pokud   to Zemanovi schvalujete,  pak  lituji,  ale  nerozumím  tomu, co  vám  na  výrocích  soudů ohledně  případu  Walderode  vadí! Protože  každý  soudce, ustanovený  do funkce  je tady  od  toho, aby  ZÁKON VYKLÁDAL! S  rizikem systému,  že  ho  budou  vykládat  špatně!  To je  latentní náklad  za  demokratický  systém a  jeho riziko.  Vykládání  zákonů  je  záležitostí  moci  soudní, tedy  každého konkrétního soudce. Právo na omyl podle  ústavy.

Funkce prezidenta nebo  premiera  tímto posláním  z  ústavy  pověřena  NENÍ. Ti  dva  si  ho  přisvojili! 
Jde o  svévolné překročení zákona.

Czech  šmejd, kam se podívám!

Abych měl  tenhle  článek  dokumentačně  úplný, přidám ještě  další  v den vynesení  rozsudku  aktuální  reportáže  ČT k  této kauze.

zde       zde     zde  zde

A   podrobná  faktografie  o Karlu Des  Fours  Walderode  a  rodině  zde

https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/06/25/walderode-czech-smejd/#more-956622

sdílet na