Vytvořili patrně politicko-akční koalici k záchraně národního státu

Národní rada Klubu českého pohraničí se dohodla na spolupráci s Aliancí národních sil. Na  čem a k čemu  to bude  dobré?Klub českého pohraničí24. prosince 2019 – 08:15
V sobotu dne 21. prosince  2019 v Praze  na zasedání  Národní rady Klubu českého pohraničí bylo rušno. Na jednání se sešli  zástupci všech krajů této největší společenské organizace v Česko  s vedením Aliancí národních sila. aby  se dohodli na vzájemné spolupráci.

Ústředním heslo KČP zní:

„Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast“.

Symboly klubu jsou hlava chodského psa v podání Mikoláše Alše v heraldickém erbu a husitský chorál Ktož sú boží bojovníci.Klub českého pohraničí se věnuje zejména historii pohraniční stráže socialistického Československa, hlásí se  k tradici chodského hraničářství, k dědictví husitského revolučního hnutí a národního obrození, k Masarykovým, Štefánikovým, Benešovým a dalším myšlenkám budování společného státu dvou bratrských národů Čechů a Slováků. Deklaruje podporu dobrých vztahů se všemi národy na principu rovnoprávnosti a respektování státní svrchovanosti v souladu se základními lidskými a občanskými právy.
V období svého vzniku v roce 1992 klub podporoval zachování společného česko-slovenského státu. Vystupoval proti členství České republiky v NATO i v EU, proti podepsání Lisabonské smlouvy, proti vybudování americké radarové základny v ČR a proti zapojování českých vojáků do zahraničních misí (zejména Afghánistánu) bez souhlasu OSN.

Aliance národních sil je konzervativní socialistický proud české politické scény. Vzhledem k historii naší země je prakticky vyloučeno, aby autentický národní konzervativec neměl smysl pro socialistické hodnoty. ANS prosazuje ochranu tradičních civilizačních a přirozených hodnot – tedy tzv. hodnotový konzervatismus. Jde o návrat k osvědčeným hodnotám minulosti (což je konzervatismus) a to znamená i o návrat k sociálním výdobytkům socialistického hnutí zčásti dosaženým již před více než 100 lety, které však po roce 1989 neustále likvidují tzv. neoliberálové. https://aliancenarodnichsil.cz/

Společným cílem Klubu českého pohraničí a Aliance národních sil  je vytvoření konkrétní politicko-akční koalice k záchraně národního státu a obhajoba historické pravdy. Oba subjekty se svým inspiračním a pracovním potenciálem a svými prohlášeními snaží ovlivňovat politické dění a celonárodní diskusi a vnášet do občanského prostředí nové impulzy, myšlenky a témata, která jsou buď záměrně opomíjena či zcela účelově a protinárodně pojímána ze strany mainstreamových médií i naprosté většiny polistopadového politického establishmentu.
https://bit.ly/360gKxT

https://www.klub-pohranici.cz/

sdílet na