Výbuch vakcín. Očkovaní obsazují JIP. Dělejte něco! Zpráva Vojtěchovi

Alarmující graf se objevil na stránkách skupiny SMIS. Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků se po celou dobu pandemie snaží dodávat nezávislá data o jejím průběhu, která by třeba akcentovala jevy, které oficiální statistici z vládních týmů přehlížejí. A teď mu vycházejí čísla, která opravdu nepotěší fanoušky očkování. Kromě toho profesor Chlíbek připustil, že účinek vakcín vyprchává mnohem dříve, než se zdálo.

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=V%C3%BDbuch%20vakc%C3%ADn.%20O%C4%8Dkovan%C3%AD%20obsazuj%C3%AD%20JIP.%20D%C4%9Blejte%20n%C4%9Bco!%20Zpr%C3%A1va%20Vojt%C4%9Bchovi&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor%2FVybuch-vakcin-Ockovani-obsazuji-JIP-Delejte-neco-Zprava-Vojtechovi-682301

Autorem statistiky je docent Arnošt Komárek z Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky pražské Matematicko-fyzikální fakulty. Docent z matfyzu důrazně varuje před narůstajícím počtem očkovaných v českých nemocnicích.
Jako klíčový údaj je od počátku považováno vytížení jednotek intenzivní péče. Proto se statistika zaměřuje na nárůst pacientů na JIP. Prakticky všichni mají společné to, že covid doposud neprodělali a nemají přirozené protilátky. Ti, kteří covid absolvovali, tvoří z desítek až stovek nových případů denně maximálně jeden.
Desítky až stovky případů denně jsou tak tvořeny skupinami neprodělal – neočkovaný a neprodělal – očkovaný. Zatímco v září a první polovině října tvořili nové případy dominantně neočkovaní, poté se situace velmi dramaticky změnila.

Výbuch vakcín. Očkovaní obsazují JIP. Dělejte něco! Zpráva Vojtěchovi
Autorem statistiky je docent Arnošt Komárek z Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky pražské Matematicko-fyzikální fakulty. Docent z matfyzu důrazně varuje před narůstajícím počtem očkovaných v českých nemocnicích.
Jako klíčový údaj je od počátku považováno vytížení jednotek intenzivní péče. Proto se statistika zaměřuje na nárůst pacientů na JIP. Prakticky všichni mají společné to, že covid doposud neprodělali a nemají přirozené protilátky. Ti, kteří covid absolvovali, tvoří z desítek až stovek nových případů denně maximálně jeden.
Desítky až stovky případů denně jsou tak tvořeny skupinami neprodělal – neočkovaný a neprodělal – očkovaný. Zatímco v září a první polovině října tvořili nové případy dominantně neočkovaní, poté se situace velmi dramaticky změnila.

Komárkův graf začíná 1. září. Ještě na počátku října se případy hospitalizací do JIP pohybují do padesáti za den, z čehož očkovaní tvoří deset a méně případů. Poté ovšem tato skupina začíná výrazně růst. V poslední říjnové dekádě, když celkový počet nových covidových hospitalizací denně překračuje 200, už je očkovaných hospitalizovaných přes 70.
Poměr mezi očkovanými a neočkovanými je v této době už zhruba jeden ku dvěma. Jedná se o pacienty na JIP, takže nelze uplatnit argument, že očkovaní mají lehčí průběh.
DENNÍ DATA
„Obě dvě skupiny, bez ohledu na očkování, utěšeně rostou, a to obdobným tempem. Pravda, očkovaní lidé se na JIP dostali o něco později a jejich počet roste o něco pomaleji,“ shrnuje čísla docent Komárek. Je podle něj zcela legitimní otázkou, zda očkování samo o sobě dokáže ochránit nemocnice před zahlcením, jak se veřejně říká.
A klade si otázku, zda je tímto vývojem znepokojen alespoň někdo na Ministerstvu zdravotnictví, které od počátku vidí jako hlavní řešení očkování a jakékoliv alternativy (například uznávání testu na protilátky jako dokladu bezinfekčnosti) odmítá.
Více světla by do statistiky vnesla analýza věku a rizikových faktorů obou skupin. K těmto datům však Komárek, který statistiky počítá ve volném čase jako občanskou aktivitu, nemá přístup.
Počet očkovaných a neočkovaných pacientů s COVID-19 na JIP
Takto se od začátku září vyvíjejí počty COVID pacientů na JIP v našich nemocnicích. Modře jsou uvedené celkové počty pacientů.
Počet osob, které v minulosti prodělaly covid (bez ohledu na to, zda se pak nechaly naočovat nebo ne) kolísá po celou dobu mezi nulou a jedničkou (zelení) .
Zbylé dvě skupiny (tedy lidé, kteří covid ještě neměli), opět bez ohledu na očkování, utěšeně rostou a to obdobným tempem. Pravda, očk…
Zobrazit víc

Jeho kolegyně Zuzana Krátká, zakladatelka sdružení SMIS, již dříve ze statistik vyvodila, že účinnost vakcíny po půl roce od očkování je jen zhruba 40 procent.

„V Izraeli, v USA i ve Velké Británii vyšly práce, ve kterých maximální ochrana před přenosem infekce byla zjištěna krátce po druhé dávce, ale pak klesala. Přibližně po půl roce je účinnost jen kolem 40 procent. To znamená, že pokud by se dvě skupiny lidí vyskytly poblíž infekční osoby, pak mezi neočkovanými by se nakazilo 10 osob a mezi očkovanými 6 a jen 4 by zůstaly nenakažené. U starších osob nás to nepřekvapilo, ale začíná se to projevovat i u mladých lidí. Naopak imunita lidí po infekci přetrvává minimálně rok. Riziko reinfekce je nízké,“ upozornila Krátká, profesí imunoložka.

Podle ní je zřejmé, že prodělání nemoci vytváří imunitu na sliznicích, což je mnohem důležitější, nežli protilátky v krvi, vzniklé na základě očkování.

Proto je podle ní strašnou chybou, že očkovaní nejsou testováni, zatímco po prodělání nemoci musíte po půl roce dokládat svou bezinfekčnost, jako byste s covidem nikdy nepřišli do styku.

„Zbytečně testujeme lidi po nemoci, kteří jsou imunní a neohrožují sebe ani ostatní. Bez testu necháme běhat lidi očkované, kteří infekci mohou šířit. Není pravdou, že viru mají méně, mají ho stejně jako lidé neočkovaní. Není pravdou, že nejsou nakažliví. Takže se nedivte, že stoupají počty nakažených. Neočkované odhalíme, po očkovaných infekčních ale ani nepátráme,“ uvedla Krátká.

Problémy s účinností vakcíny už připouští i profesor Roman Chlíbek, který má být jednou z hlavních tváří pandemické skupiny nového ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. V rozhovoru pro Lidové noviny připustil, že vakcína vyprchává rychleji, než se očekávalo, a že to přispělo k podzimnímu „vystřelení“ epidemie. Trvá však na tom, že hlavní důvody jsou jinde, například v nedodržování covidových opatření. Jako další důvod stále opakuje malou proočkovanost.
https://bit.ly/3BNT7YI

0 0 hlasy
Ohodnotit příspěvek

sdíletj na