VIDEO: Válečný novoroční projev Vladimira Putina

VIDEO: Válečný novoroční projev Vladimira Putina v kulisách členů ruských ozbrojených sil je signálem, že Rusko se v roce 2023 chystá na prohloubení válečného konfliktu na Ukrajině, kde se už nebojuje za republiky Donbasu, ale za udržení celistvosti Ruské federace v důsledku střetu s NATO a kolektivním Západem! Ruské vojenské úsilí na Ukrajině je vzorem i pro další země světa v boji za ukotvení multipolárního světového zřízení a Západ celou dobu lhal o míru na Ukrajině, ale ve skutečnosti celých 8 let chystal válku proti Rusku!

Ruský prezident Vladimir Putin přednesl na Silvestra v předvečer nového roku pravidelný Novoroční projev, který měl ale tentokrát úplně jiný formát. V televizním studiu nebyl prezident sám, za jeho zády stáli příslušníci a zástupci všech vojskových útvarů ruských ozbrojených sil, kteří se účastnili speciální vojenské operace na Ukrajině a prezidentův projev byl zcela jiný od předchozích let. Novoroční projev měl ve všech ohledech spíše nádech válečného projevu k národu a obsah projevu, přestože zmínil i obligátní rámec rodiny a mezilidských vztahů, působil více jako válečný apel.

Vladimir Putin v projevu prohlásil, že Rusko bylo podvedeno Západem ohledně proklamací o mírovém uspořádání konfliktu na Donbasu, protože jak už prozradila a dokonce i zopakovala bývalá německá kancléřka Angela Merkel, cílem podpisu Minských dohod nebylo mírové urovnání občanské války na Ukrajině, ale poskytnutí času na modernizaci, vyzbrojení a výcvik ukrajinské armády, aby mohla konflikt na Donbasu a odtržení Krymu vyřešit silově a vojensky.

Vladimir Putin rovněž zdůraznil, že přestože sankce byly na Rusko uvaleny již v roce 2014 za odtržení Krymu od Ukrajiny, tak ve skutečnosti teprve až letos po zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině rozpoutal kolektivní Západ proti Rusku zcela otevřenou a nepokrytou sankční válku, které ale Rusko odolalo, nicméně na Ukrajině se konflikt, spočívající v obraně ruského etnika v regionech, změnil na přímý konflikt s NATO a s kolektivním Západem, kterému vůbec nejde o Ukrajinu, ale o zneužití Ukrajiny a ukrajinského lidu k válce proti Rusku a k rozbití Ruska.

A právě o tom Vladimir Putin v projevu hovořil, že nyní Rusko vede boj už ne o Ukrajinu, ale o zachování své integrity a celistvosti, protože konflikt na Ukrajině odhalil v Rusku nejen hrdiny, ale i zbabělost. Bylo doslova možné cítit, že Vladimir Putin chtěl říct “zbabělce a zrádce“, ale nakonec mluvil jen o “zbabělosti a zradě” v obecné rovině, a to ani nemusel, protože to vyplynulo samo a z kontextu toho, o čem, nebo spíš o kom hovořil. Připravil jsem pro vás překlad a titulkované video nahoře, pokud ale nemáte na video čas, tak tady níže je přepis.

Novoroční projev Vladimira Putina k novému roku 2023 ve válečném formátu

Vážení občané Ruska! Vážení přátelé!

Rok 2022 se blíží ke konci. Byl to rok obtížných rozhodnutí, zásadních kroků na cestě k plné suverenitě Ruska a mocenské konsolidaci naší společnosti. Byl to rok, který mnohé objasnil, který jasně rozlišil mezi odvahou a hrdinstvím a zradou a zbabělostí, ukázal, že není větší síly než láska k blízkým, věrnost přátelům a spolubojovníkům a oddanost vlasti. Byl to rok skutečně zásadních událostí. Staly se milníkem, který položil základy naší společné budoucnosti, naší skutečné nezávislosti. Právě za to dnes bojujeme, bráníme svůj lid na vlastních historických územích v nových územních celcích Ruské federace. Společně budujeme a tvoříme. Hlavní je osud Ruska.

Obrana vlasti je naší svatou povinností vůči našim předkům a potomkům. Morální a historická spravedlnost je na naší straně. Uplynulý rok přinesl velké a zásadní změny pro naši zemi i pro celý svět. Byl plný starostí, úzkostí a smutku. Ale náš mnohonárodnostní lid, jako tomu bylo v každém těžkém období ruských dějin, projevil odvahu a důstojnost, slovem i činy podpořil obránce vlasti, naše vojáky a důstojníky a všechny účastníky speciální vojenské operace. Vždy jsme věděli a dnes jsme znovu přesvědčeni, že suverénní, nezávislá a bezpečná budoucnost Ruska závisí jen na nás, na naší síle a vůli. Západní elity nás po léta pokrytecky ujišťovaly o svých mírových záměrech, včetně řešení obtížného konfliktu na Donbasu.

Ve skutečnosti plně podporovali neonacisty, kteří pokračovali ve vojenských a zjevně teroristických akcích proti mírumilovným občanům donbaských lidových republik. Západ lhal o míru, ale připravoval se na agresi a dnes to otevřeně přiznává, že cynicky využívá Ukrajinu a její obyvatele k oslabení a rozdělení Ruska. Nikdy jsme to nikomu nedovolili a nedovolíme. Ruští vojáci, milicionáři a dobrovolníci nyní bojují za svou rodnou zemi, za pravdu a spravedlnost, za záruky míru a bezpečnosti pro Rusko. Všichni jsou našimi hrdiny. Právě teď to mají nejtěžší.

Srdečně zdravím všechny účastníky speciální vojenské operace, ty, kteří jsou zde nyní se mnou, ty, kteří jsou na frontě a v předních liniích, ty, kteří se ve výcvikových střediscích připravují na pozdější boj, ty, kteří jsou v nemocnicích nebo se po splnění své povinnosti již vrátili domů, všechny, kteří jsou v bojové službě ve strategických jednotkách, všechen personál ozbrojených sil! Soudruzi, děkujeme vám za vaši statečnou službu! Celý náš národ je hrdý na vaši statečnost, vytrvalost a odvahu. Miliony lidí jsou srdcem i duší s vámi a určitě si na vaši počest připijeme u novoročního stolu.

Děkujeme všem, kteří podporují válečné úsilí: řidičům a železničářům, kteří zásobují frontové linie, lékařům, zdravotníkům a zdravotním sestrám, kteří bojují o životy vojáků a ošetřují zraněné civilisty. Děkuji dělníkům a inženýrům našich vojenských a dalších závodů, kteří dnes tvrdě pracují, stavbařům, kteří budují civilní objekty a obranná opevnění a pomáhají obnovovat zničená města a vesnice na Donbasu a v Novorusku.

Vážení přátelé!

Od roku 2014, po událostech na Krymu, žije Rusko pod sankcemi, ale letos nám byla vyhlášena skutečná sankční válka. Ti, kdo ji zahájili, očekávali totální zničení našeho průmyslu, financí a dopravy. To se nestalo, protože jsme všichni vytvořili solidní bezpečnostní rezervu. To, co jsme v této oblasti udělali a děláme, se týká posílení naší suverenity v nejdůležitější oblasti – v hospodářství. A náš boj za sebe, za své zájmy a za svou budoucnost je jistě inspirativním příkladem pro ostatní státy v jejich úsilí o spravedlivé multipolární uspořádání světa. Považuji za důležité, že v odcházejícím roce se projevily v našem lidu takové vlastnosti, jako je milosrdenství, solidarita a aktivní reakce. Stále více lidí cítí potřebu pomáhat druhým. Sjednocují se sami od sebe, bez jakýchkoli formálních pokynů.

Chci vám poděkovat za vaši citlivost, zodpovědnost a dobrosrdečnost, za to, že se vy, lidé všech věkových kategorií a příjmů, aktivně podílíte na této společné věci, organizujete sklady a dopravu, abyste doručili balíčky našim bojovníkům ve válečné zóně, postiženým obyvatelům měst a venkova, a že posíláte děti z nových subjektů Federace na prázdniny. Vy, moji drazí, poskytujete obrovskou podporu rodinám našich padlých vojáků. Položili své životy při obraně životů ostatních. Chápu, jak těžké je to teď, na Silvestra, pro jejich manželky, syny, dcery, jejich rodiče, kteří vychovali skutečné hrdiny. Uděláme vše pro to, abychom pomohli rodinám našich padlých spolubojovníků vychovat jejich děti, dát jim slušné vzdělání a profesi. Z celého srdce sdílím vaši bolest a prosím o upřímná slova podpory.

Vážení přátelé!

Nový rok se v naší zemi slavil vždy, i v těch nejhorších dobách. Byl a je to milovaný svátek, který má kouzelný dar probouzet v lidech to nejlepší, znásobovat význam tradičních rodinných hodnot a energii štědrosti a důvěry. S blížícím se Novým rokem se všichni snažíme udělat radost svým blízkým, zahřát je pozorností a vřelostí srdce, dát jim to, o čem snili, vidět radost v dětských očích, cítit dojemnou vděčnost za naši pozornost od rodičů a starší generace – ti umějí tyto jiskřičky štěstí ocenit.

Milí přátelé, nyní je nejlepší čas zanechat všech osobních urážek a nedorozumění, říci svým nejdražším lidem o svých něžných citech, o lásce, o tom, jak je důležité se o sebe navzájem starat – vždy a za všech okolností. Kéž nám všem tato upřímná slova a ušlechtilé pocity dodají sílu mysli a důvěru, že společně překonáme všechny těžkosti a udržíme naši zemi velkou a nezávislou. Jděme vpřed a zvítězme v zájmu našich rodin, v zájmu Ruska, v zájmu budoucnosti naší jediné, milované vlasti! Šťastný nový rok, milí přátelé! Šťastný nový rok 2023!

Co je na projevu rovněž zásadní, to je výrok o tom, že boj Ruska za nezávislost a za multipolární světové zřízení je inspirací i pro další země, čímž na prvním místě myslel samozřejmě Čínu. Ta se tento rok stane terčem agrese kolektivního Západu v čele s USA a dojde ke snaze rozpoutat válku na Taiwanu, do čehož bude Peking ze strany Západu tlačen a provokován, a to včetně právě odsouhlasených nových dodávek zbraní z USA na Taiwan. Americký systém Pax Americana už rezignoval na diplomacii a používá pouze silové prostředky řízení na 6. prioritě ve vztahu k ostatním zemím. V systémech řízení, které vychází z koncepce KSB, je ale malý drobný nedostatek, který je zřetelný právě teď. Existuje totiž jeden z velice silných procesů řízení, a to je priorita Korupce a vydírání.

Válka na Ukrajině a sebezničující politika zemí EU odhalily 7. prioritu procesů řízení

Tento systém řízení nezapadá v rámci Koncepce sociální bezpečnosti (KSB) ani do jedné z priorit řízení, přičemž právě pro Kolektivní Západ je tato řídící priorita klíčová, bez ní vlastně západ ani nedokáže fungovat. Tato hypotetická 7. priorita řízení je ještě na nižším stupni než priorita válečná. Když se procesy řízení propadnou postupně z vyšších priorit až na 6. prioritu, tedy válečnou, není to poslední proces řízení. Pod ním je ještě jeden, a právě ten nazývám Korupčně-extorční prioritou, kdy politické a globální procesy politiků, namířené dokonce proti vlastnímu lidu a zájmu vlastních lidí, jsou řízeny korupcí a extorcí, tedy vydíráním.

Ruská vojenská operace na Ukrajině se stabilizovala až po příchodu gen. Sergeje Surovikina do funkce velitele speciální operace

Politici v procesech řízení dostávají nasypáno nebo vyhrožováno, případně obojí, aby prováděli procesy řízení proti vlastním zájmům, proti zájmům lidu, proti zájmům vlastních konstituentů, tedy voličů. Korupce a extorce právě teď mění Německo na naprosto směšnou americkou kolonii, jejíž zkorumpovaná a současně vydíraná vláda (skrze Kanzlerakte), anebo skrze nasbírané odposlechy na politiky, likviduje Německo a jeho průmysl. To samé platí o české vládě, slovenské vládě, polské vládě, zkrátka ta korupce a extorce je tak viditelná, že to úplně bije do očí. A právě tato korupce a extorce řídících kádrů se nevyhnula ani Rusku. Ukazují to naprosto šokující problémy, nesmysly a doslova vlastizrádné procesy během speciální operace na Ukrajině, které se objevovaly až do příchodu generála Sergeje Surovikina do čela operace.

Národy lze řídit i tak, že vlády řídí procesy proti vlastnímu lidu, jako by vlastní lid byl nepřítel, v zájmu cizích zisků a cizích plánů

Korupce a extorce se tak staly nejpoužívanějším procesem řízení amerických a rovněž západních mocenských sil, které zcela rezignovaly na vyšší priority řízení, dokonce i na tu válečnou, protože západní země do války jít nechtějí, namísto toho skrze korupci posílají do války Ukrajince. To je v podstatě vrchol řízení na 7. prioritě, protože kolektivní Západ zjistil, že existuje-li dostatečně zkorumpovaná země řízená zkorumpovanými politiky, potom je možné takovou zemi a její lid vehnat do války proti Rusku na objednávku Západu, přičemž Západ to bude stát “jen” peníze a materiální náklady, ale nikoliv vlastní vojáky a nikoliv řízení na 6. prioritě, která je u obyvatelstva silně neoblíbené, pokud je obyvatelstvo do války zataženo.

Olaf Scholz jako německý kancléř je hrozivým ztělesněním procesů řízení na 7. prioritě proti vlastnímu národu, proti ekonomice, proti lidu

Sedmá priorita tak de facto obchází 6. prioritu, na které bylo Rusko vždycky silné, ale na 7. prioritě bylo bohužel Rusko často zranitelné. Náchylnost ke zkorumpování sice není v Rusku tak značná a rozvinutá jako na Ukrajině, ale Rusko není proti těmto procesům imunní. Není vyloučeno, že Rusko si toto uvědomí a bude se snažit proces řízení na Ukrajině zvrátit a přesunout zpátky na 6. prioritu, což by znamenalo otevřené zatažení NATO do války s Ruskem na Ukrajině. Dokud bude kolektivní Západ ovládán na 7. prioritě korupcí a extorcí, ke konci války na Ukrajině jen tak nedojde. Proto Putinův projev zasazený do válečných kulis měl mnohem hrozivější obsah, než co oficiálně zaznělo. Zásadnější bylo totiž to, co bylo projevem jen naznačeno.

-VK-

Šéfredaktor AE News

sdíletj na

4.4 16 hlasy
Ohodnotit příspěvek
63 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Tom
3. 1. 2023 00:34

Zapad je cire ZLO!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Teuton
3. 1. 2023 09:40
Odpovědět  Tom

Mám v této souvislosti pouze jediné přání. Pokud dojde k nejhoršímu, budu se modlit, ať les jaderných hřibů vyroste i nad územím USA. Protože je to Amerika, kdo tohle všechno způsobil. Ať shoří v jaderném ohni i ona, nejenom Evropa.

Pedro
3. 1. 2023 13:12
Odpovědět  Tom

Realita

2c2c3831fa299b9815227705dac602055378920c7d6a0646970ce21a96d213c5.jpg
Milan ze Zahrady Čech
3. 1. 2023 06:41

Hm… Přežijí rok 2023?

Lidé.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Peter 008
3. 1. 2023 08:56

Souhlas za “řečnickou otázku”.
Když si člověk uvědomí, jak relativně málo “tvorů podobných lidem” nás vede k naprosto zbytečným potížím, obtížím, zmatkům, nesnázím, bryndě, trápením, soužením, překážkám, lžím, podvodům, okrádání, klamům, těžkostem, zbytečným úmrtím, vraždám, ponižování, zotročování, degradaci, trampotám … tak se otevírá představa, že není nezáslužné to, co se dělávalo dříve.
Totiž vyháněli všechny zrádce, podvodníky ven, do nepřátelského světa. Bývalo to horší než rovnou smrt. Tak málo idiotů námi “šoupe” sem a tam … Možná dnes by stálo za to posílat je bez návratu třeba do Austrálie …
Ani se nelze divit, že leckdo podlehne představě, že “oni” jsou např. ještěřího původu. Ovšem ještěrky lze celkem snadno zabíjet i když jim dorůstají ocásky.

7b4b15731c479f28df10888a2b79d78fd.jpg
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Khazar
3. 1. 2023 11:10
Odpovědět  Peter 008

Málo?!

Naočkovat se pochybným svinstvem díky vlastní hlouposti a ignoranci se nechalo 70 a více % populace světa a ještě to cpali ostatním a vy tomu říkáte MÁLO?!

Šmarjá, že vy žijete v iluzích?

Covid šaškárna krásně ukázala, co jsou lidi zač. Ta vaše „většina normálních“ by vás klidně zavřela na doživotí jako neočkovaného a sama si užívala „výhod očkování“..

Je fajn, že nevěříte západní propagandě, teď ještě si uvědomit, že propagandu jedou VŠICHNI včetně Rusů..

Proč Ukrajinci i Rusové vysazují mladé nezkušené kadety se dvěma zásobníky do ákáčka uprostřed lesů nebo polí, kde je za pět minut rozstřílí nepřátelská palba a minimálně 90% to nepřežije?! Dělají to tak OBĚ strany, na telegramu a u ruských či ukrajinských blogerů je dost důkazů, Slované jsou posíláni na SMRT lidmi, kteří mají náboženskou vyjímku ze služby v armádě jako třeba Zelenský..

Tahle válka je pokračováním Great Resetu po Covid-19 pod taktovkou WEF, WHO a OSN. Likvidace Evropanů a spolupracuje na tom Západ s Východem, už cca 300 tisíc Slovanů na obou stranách zařvalo, civilisty nepočítám.

QUI BONO???

José
3. 1. 2023 13:39
Odpovědět  Khazar

Rozumím a doplním, velmocem se nedá věřit. Ať Francie, Británie, Německo, USA, SSSR, nebo dnes Rusko, když budou chtít, tak si nás namažou na chleba, bez debat.

sergej
3. 1. 2023 14:24
Odpovědět  José

Jo i ne..
Najděte si jak si zájmová organizace vycepovala ameriku když tam ve stoje v kongresu tleskali židovskému sdružení na prohlášení že jim amerika patří a “vy to víte. APAC?

sergej
3. 1. 2023 14:35
Odpovědět  sergej

A ty “indiánské móresy pindos kupčíků a penězomenců asi znovu aktivizují z klubka hadů a kdo je autorem otázkou a aplikují na svět, evropy nevyjímaje a aktuálně asi v zaměřovači na terč. Trubky nevzdělaný, možná jsem měl napsat narvaný sajrajtem. Tfuj že se mažu. 🙂

sergej
3. 1. 2023 14:19
Odpovědět  Khazar

Vědí co nemají dělat ale just to dělají a tedy pro vás nepracují. // nebo stylem žerte se a perte se
https://noemova-archa.estranky.cz/clanky/historie-potopy-sveta/evropa-ma-obrovskou-nadumrtnost-obyvatel—tomas-furst.html

Milan ze Zahrady Čech
3. 1. 2023 18:18
Odpovědět  Peter 008

Pak by bylo nejlíp jim ocásky odšmikávat a měli by po plemenění a vychcípali by.

ijn
3. 1. 2023 08:44

když není Státník loutka, ale Člověkem

Teuton
3. 1. 2023 08:50

Buď jak buď, Ukroušů už je u nás moc. 600 000 je prostě vzhledem k velikosti naší země nepřípustné a nepřijatelné množství. Drancují a plundrují naše sociální a finanční systémy, zdravotnictví se kvůli nim dostává do problémů a lékařská péče se pro nás, starousedlíky a původní obyvatele, stává čím dál tím víc problematickou. A to za situace, kdy do toho všeho tihle Vasylové a Doroty nepřispěli ani jednou jedinou korunou. Dokonce si osobují právo protestovat proti tomu, co se hraje v našich kinech a divadlech. Měli by se vrátit k tomu svému Banderovi a Volodymyrovi, protože jinak s nimi hrozí střet a konflikt jako prase. Díky, pane Fialo, je to tvoje vina. Ty nás permanentně zatahuješ do války !

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Rapa
3. 1. 2023 09:04
Odpovědět  Teuton

Jenže do jaké války nás fialova vláda zatahuje? Vede nás do jaderné války,jaderné apokalypsy s možným jaderným ůderem na Prahu. Dělají už nyní pro to vše.Tak odpornou, slizskou havěť jsme nikdy u nás neměli s jediným cílem likvidovat,ničit,zabíjet .

Veny232
3. 1. 2023 15:39
Odpovědět  Rapa

Do té doby tu ale banderovské sfině vyhlásí protekrorát a začnou nás vraždit…. musíme je zabít dřív… Fialkou to začíná….a myslím to naprosto vážně… půjdu první …a pak si přijdou pro každého z vás… pokud se nezvednete!

Peter 008
3. 1. 2023 09:10
Odpovědět  Teuton

Je to zvláštní. Chtějí aby Ukrajina bojovala s Ruskem do posledního Ukrajince, ale umožňují mnoha se vyhnout vojenské službě … Není to tak, že kromě menší části – mafie – jsou ve zbytku jen ti, co nechtějí bojovat, protože se mnohem více cítí Rusy? Není to tedy tak, že vlastně díky “vládám” pomáháme Rusku?
Ostatně mohli by si dnes v Rusku přát lepší agenty vlivu než jsou ti ve vládách EU, USA a Anglie?
Jsem z “teho akýsi spletený”.
Nakonec ještě dostane – a my budeme koukat s otevřenu hubou – Fiala obnovený Řád Rudé hvězdy z rukou Putina! Merkelová dostane spolu s Leynovou, Borellem, Bidenem a Macronem, i dokonce i Borisem Johnsonem Leninův zlatý řád?!

b6b9c4a1de2306e40375ffb32ebj1cdbf.jpg
zdena
3. 1. 2023 10:26
Odpovědět  Peter 008

ty v tom máš teda binec, hochu….

Peter 008
3. 1. 2023 10:36
Odpovědět  zdena

Ach jo, IRONIE.

Helena
3. 1. 2023 12:17
Odpovědět  Peter 008

No – nejste spletený – naopak – máte velmi dobrý postřeh. Ti Ukrajinci tady totiž z 90% mluví rusky!! Utekli tedy ne před Rusy, ale před fašistickými oddíly ukrajiny, kteří ruskojazyčné obyvatelstvo střílí. Někteří mluví jakousi hatmatilkou-ukrajinštinou, jsou to podivně přičmoudlí ukrajinci. Asi tak můj postřeh.

Milan ze Zahrady Čech
3. 1. 2023 18:26
Odpovědět  Helena

Ti přičmoudlí budou nejspíš přímí potomci těch Egyptanů, co spoluzakládali se starogermány a skandinávci někdy před pěti tisící lety ukrajinu. Asi tak moje úvaha.

sizok
3. 1. 2023 18:54

Milane, ty opravdu dneska sršíš vtipem. Podruhé jsem se musel zasmát.

Milan ze Zahrady Čech
3. 1. 2023 19:29
Odpovědět  sizok

Tak to já jsem na tom líp. Chechtám se už co tu čoudelkův agent, vachmajstr Flanderka maskovanej za orinoko, rozjel svý brilantní postřehy. Škoda, že smrdí trollovinou. Jinak moh bejt Putinův poradce a Gosudar by měl už deset měsíců ve svej pracovně živej obraz – vycpaný hambatý banderkomik hraje na pijáno.

delnas
3. 1. 2023 12:42
Odpovědět  Peter 008

Never say never…nikdy nerikej nikdy…..
jak to vlastne bylo se dozvime az za nekolik desetileti….tedy ti kteri se doziji nebot vetsina z nas tady jiz nebude….

Gales
4. 1. 2023 11:34
Odpovědět  Teuton

Neúprosnou matematikou snadno vypočteme, že tímto tempem jich každý měsíc do ČR přijde 75 000 a do konce roku 2023 jich přibyde 900 000. Když těch 900 000 připočtete k současným zhruba 700 000 Ukrajincům, kteří již v ČR jsou, vyjde vám, že ke konci tohoto roku jich bude v ČR celkem 1,6 milionu, tedy zhruba 16% populace ČR, čímž se Ukrajinci stanou největší národnostní menšinou v ČR. To není žádná nadsázka, ale holá matematika.

Surovikinova doktrína nahání Ukrajince hlavně do ČR

Konec války na Ukrajině je v nedohlednu a Ukrajinci budou z Ukrajiny utíkat celý rok 2023, a to nejen kvůli válce a bombám, ale kvůli rozvratu ekonomiky a sociální bezpečnosti na Ukrajině. To je důsledek tzv. Surovikinovy doktríny [2], jejímž cílem je způsobit migrační kolaps v EU tím, že Ukrajina se stane po stránce koncepce sociální bezpečnosti neobyvatelnou, ať už kvůli zavřeným podnikům a hlavním zaměstnavatelům, nebo kvůli vypnuté elektřině a plynu, nebo kvůli netekoucí vodě atd.

Fialova vláda opravdu zešílela a rozhodla se, že přijme tolik ukrajinských migrantů, kolik jich přijde, to znamená úplně všechny, a to bez ohledu na ekonomické možnosti České republiky. .

Aleš
3. 1. 2023 09:21

Západ v dnešní podobě je zrudny systém pod maskou demokracie plný zla, temnoty, nenávisti, systém řízeny peklem.
Už jen pravda, že podporují fašismus na Ukrajině v rozporu s chartou OSN o potírání fašismus je do očí bijící a to všechno jen pro své cíle rozkrást Rusko, M.Albrigtová to řekla naplno – bohatství Ruska je tak veliké, že by se o něj měli podělit všichni. Myslela asi Shell apod.. Ty mrtví na Ukrajině , to je vše vina jen Západu, který vzkřísil ukronacismus a postavil proti Rusku a milionům ukrajincu namazal med kolem pusy o členství v EU a prosperitě. Ano takové jako u nás, kdy naše ekonomika jsou zahraniční montovny, mrzké mzdy, nejvyšší ceny potravin a energií v Evropě, jídlo druhé kvality, atd. Navíc EU a její politika deviantismu, šílené imigrace, Green deal bídy tak jestli toto ukrajinci chtějí, tak jsou blázni.
Západ dohnal Hitlera ve své schopnosti se zničit.

Khazar
3. 1. 2023 10:55
Odpovědět  Aleš

Západ financoval Hitlera i Stalina (i Pol-Pota, Banderu a libovolného teroristu a válečného zločince, na které si vzpomenete, viz ISIS s M16/M4 a americké neprůstřelné vesty a další vybavení, tak jako amíci vyzbrojili nedávno celý Talibán atd.) a Západ (resp. Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum) stojí za Covid podvodem i touhle válkou – bez Putina by Evropu nikdy nedonutili do Green Dealu, stejně jako bez Putinova tichého souhlasu by neočkovali mRNA vakcínou v Rusku, vše díky tomu že byl V. V. Putin v devadesátých letech žákem Klause Schwaba na Světovém ekonomickém fóru, lze vše dohledat. I to, že je žid po matce i po otci, stejně jako Zelenský, proč oni mají vyjímku ze služby v armádě, oni „svou zem“ bránit NEMUSÍ?!

Putin v tom jede se všema celosvětově, na likvidaci Evropy vydělá Amerika, Rusko i Čína, nám tady zavedou digitální koncentrák a vše na příděl, potom co se válkou a vakcínama zbaví většiny Evropanů i Američanů, neboť USA s EU spotřebovávají nejvíce světových zdrojů v přepočtu na jednoho obyvatele.

Lidé bděte a zapojte mozek, propaganda jede z obou stran, strom poznáte po ovoci. Díky této válce zemřelo na 300 tisíc Slovanů co nemají vyjímku ze služby v armádě!!!

delnas
3. 1. 2023 12:49
Odpovědět  Khazar

Na doplneni .”.jen tak od pasu” zadna presna cisla…
ale pred stoletim nas bilych lidicek bylo asi 28 % z celkove populace a dnes snad kolem 9%….
Jeste nic …? Nic vam to nerika?…proc asi…? QUI BENE ?

José
3. 1. 2023 13:48
Odpovědět  Khazar

Myslím, že západ financoval Lenina nikoli Stalina, když nebudu počítat válku. Stalin odstranil všechny staré revolucionáře, to byli židé a hodil do sionistických plánů vidle. Bankéři, jak bývá jejich dobrým zvykem, chtěli půjčky vrátit a ještě navedli evropské vlády, aby Stalinovi nepůjčovali. Ten to vyřešil po svém. Zabavil Ukrajincům jídlo a obilí, dluhy splatil a vyřešil zároveň i palčivou ukrajinskou otázku. Zde můžeme hledat kořeny dnešních problémů. Chruščov daroval Ukrajině jako bolestné Krym a největší ruskou uhelnou pánev Donbas.
Omlouvám se za případné nepřesnosti, pokud víte víc, doplňte, díky.

Khazar
3. 1. 2023 23:00
Odpovědět  José

Financoval i Stalina a dodal technologický základ pro automobilky GAZ/VAZ atd., dokonce jednu dobu Stalina v Americe zvali „Uncle Joe“, než po „porážce nacismu“ (záchrana raketových a atomových vědců operací Paperclip a dosazení nacistického generála do vedení NATO v 50. letech atd.) začali manipulovat celým světem tak, že jej rozdělili na dvě poloviny a udržovali ve strachu z jaderné války, dokud se špičky Sovětů a Američanů nedohodly v 70. letech na postupné rozpuštění Svazu a jeho rozprodej..

Kontrolní otázka, kde se vzal boom japonského automobilismu v 90. letech? Sovětský svaz rozprodával naprosto všechno, materiál i nápady, stejně jako bylo v Česku dopuštěno většině průmyslu zahynout, přičemž si hned vyzobali třešničky na dortu a odvezli si celé vybavení továren do ciziny nebo to prodali do šrotu na váhu.

Jak to, že pár měsíců po započetí této „války“ začala na Ukrajině probíhat masová privatizace VŠEHO? Bez války by domácí obyvatelstvo neokradli zdaleka tak snadno, možná by to ani neprošlo.

Cca od těch 70. let je v pozadí všeho stínová světová vláda nikým nevolených organizací (OSN – WEF, WHO atd. + FED, OPEC, korporace, dolaroví miliardáři apod.) a mediální propaganda.

orinoko
3. 1. 2023 10:02

Rus dostal v Doněcku rachu, která se hned tak nevidí. Po Rogozinovi v hotelu dostalo zásah nějaké učiliště či co plné ruských vojáků. A snad tam byla uskladněna i munice. Podotýkám, že to všechno po potopení křižníku Moskva a několikerém úprku z různých míst. Může člověk přát úspěch volovi, který se po téměř roce ještě pořád nepoučil, aniž by sám sobě neordinoval blamáž?
Mrtvých snad kolem 70ti. To je prostě k neuvěření, že postižený má starost o mrtvé emero robocopy, bez jejichž pomoci by se takovéto výsledky nemohly dostavit.
Kdy konečně zvednou prd@le ruské bombardéry, aby některé linie zplanyrovaly? Asi nikdy. Jednodušší je přicházet o vlastní lidi, kteří ani nebyli v bojových pozicích.

Peter 008
3. 1. 2023 10:15
Odpovědět  orinoko

Měl jsem o vás mnohem vyšší mínění i od jinud. Holt, člověk se splete. Na shledanou, až to skončí.

orinoko
3. 1. 2023 12:14
Odpovědět  Peter 008

Klasika, kádrování. A co takhle něco k ruským ztrátám? A k neschopnosti emero rakety sestřelit, a to se údajně chystají na Patrioty. Mělo to být rychlé, aby bylo jasno. Žádné Himars a podobně by na Halič nedorazily. Teď už je to cvičiště pro NATO. A nenechme se mýlit prodlužováním. Čas už není ruská výhoda. Emero Vietnam a Afghánistán by mohly vyprávět.
A nějaký proruský fanatismus je to poslední, co Rusko potřebuje. Sami Rusové o něčem takovém v Kakanii nemaji ani zdání.

Peter 008
3. 1. 2023 12:30
Odpovědět  orinoko

A vy si myslíte, že válka nebo i speciální operace jsou jen tak? Kdyby bojovala “jen” Ukrajina, bylo by dávno rozhodnuto i s malým počtem vojáků. To, co způsobuje ty ztráty jsou dodávky od “nás”. A jestli není možno pochopit o co jde, pak připomenu, že Rusko bojuje o svoji plnou suverenitu. A nikdo netvrdí, že v Rusku nejsou zrádci. Několik stránek, kam jsem dříve chodil, jsem přestal proto navštěvovat.
Kdyby Rusové jednali stejně jako Američané, nebo chcete-li NATO, či předtím Němci, pak čím by se lišili? Kde by měli svou pravdu? Nejsem ani tak rusofil, jako spíš bych si přál, aby lidi tady dostali rozum a sami se dokázali postavit za svou zem. A nikdy takovéto činy nejsou zadarmo. Nikdy nebyly, nejsou a nebudou.
To je to, co chápe většina Rusů a co nechápe většina lidí v “naší civilizaci”.
A čas? Podívejte se na to, jak mizí reálné zásoby výzbroje “u nás” až se už bojí posílat další na Ukrajinu. Ukazuje se, že skvělé tanky “našich” jsou jen do počtu a v malých množstvích. USA nemají funkční závod na jejich výrobu! Jen jednu opravnu.
Nemyslím, že my vidíme všechno, ostatně jak říkám, rozhodnou ti, co jsou na místě a vědí více.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Peter 008
3. 1. 2023 12:37
Odpovědět  orinoko

A proč bych vás měl kádrovat? Vyslovil jste svoje a já taky. Nesouhlas je teda kádrování?

me2d44
4. 1. 2023 11:55
Odpovědět  orinoko

Chce to jen jiné zdroje – a “novinky” na seznamu k nim nepočítejte – ty už uvedly, že Zelí už osvobodil 40% Ukrajiny (nějak mi to nevychází, když podle jiných serverů, kam se ukrouši pohnou, dostanou přes hubu – počítat umím, mám 5 semestrů matematiky). No, teď přemýšlím, kolik Ukrajinců tam ještě bojuje – při ztrátách 500 denně jich asi moc nebude. Ale podle Novinky-seznam Ukraji(ví)na vítězí! Hezké mokré sny! Pár nacistů – i když se tak tváří – není víc než národ, bránící svou existenci. Kéž by to pochopili i lidé u nás!

ladik
3. 1. 2023 12:23
Odpovědět  Peter 008

Na News front je dnes od Prigožina informace, jak je nesmírně obtížné postupovat v Arťomovsku. Dům od domu někdy i týden. Tak si říkám, co brání ve zplanýrování těch stovek obraných linií barickou náloží. Kromě toho píše, že mají nedostatek vybavení, zejména BMP-3 a nábojů. Čert aby se v tom vyznal.

orinoko
3. 1. 2023 13:27
Odpovědět  ladik

Zároveň tentýž dostal otázky ohledně ukrobotickeho útoku. Otázky pochválil, ale nemohl na ně odpovědět, protože by tím sdělil spoustu dalších věcí. Jedno je ale jisté: Raketa přilétla po půlnoci Silvestra, vlastně na nový rok, kdy ze zasaženého místa kdekdo posílal SMS anebo možná přímo volal. Proběhlo to hromadně. Tomu říkám válečné poměry.
Švejk by si smlsnul na disciplíně.
Kritické ruské hlasy volají po řádném vyšetření a vyvození odpovědnosti. Už žádné zametání pod koberec.

konzerva
3. 1. 2023 10:21
Odpovědět  orinoko

A odpovědi je Družkovka kde zahynulo zatím 100 benderovců zničili 2 himarsy a 4 české grady vampire a sklad v ledové hale raket. Záběry francouzské TV. https://t.me/casusbellilive/86553

orinoko
3. 1. 2023 12:04
Odpovědět  konzerva

Otázka zní: Proč tak se zpožděním? Už v létě 2022 měla dopravní infraSTRUKtura Haliče připomínat oranici. Prý pátá kolona a kdesi cosi. Výmluvy jsou nekonečné stejně jako celá ta podivná válka. Po Cecne a Gruzii to vypadá, že se žádné poučení z krizového vývoje nekonalo. Anebo Kreml miluje Halič a nicnedělání stejně, jako když Izrael vesele sestřeluje ruská průzkumná letadla u Sýrie… Ví tomu někdo hlavu a patu?

janle57
3. 1. 2023 12:04
Odpovědět  orinoko

Pane Bože,co nám to sem ten Koudelka posílá ?

Milan ze Zahrady Čech
3. 1. 2023 18:32
Odpovědět  janle57

Agenta vachmajstra Flanderku.

zdena
3. 1. 2023 10:29

A kde je to otitulkované slíbené video ???

Peter 008
3. 1. 2023 10:39
Odpovědět  zdena

Na této stránce – nahoře, kde Putin stojí v čele vojáků. Je tam taková šipka jako na Youtube, ale zelená. Na tu klikněte a je to!. Titulky se objeví asi po dvou sekundách po zahájení řeči Putina. 🙂 🙂 🙂

Pijack
3. 1. 2023 10:41

Osobně s tím Putinovým projevem nemám žádný problém. Ale opravdu mě těší, že soudruhům v Bruselu a hlavně našim lokajům z protektorátní vlády při čtení naskakuje vzteky kopřivka po celém těle… pokud projev opravdu četli a nezafungovala u nich autocenzura 🙂 Oni si zřejmě dali závazek, že si kolektivně Putinovy realistické myšlenky zakázali 🙂

Peter 008
3. 1. 2023 10:53

Anglické “noviny”:
Den bez zabitých Rusů je jakýsi neplný.
https://www.thetimes.co.uk/article/a-day-without-dead-russians-isnt-a-complete-day-3dw97pqqp
“Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет”, – 
 премьер Британии лорд Пальмерстон , 1852 г

“Jak je těžké žít na světě, když nikdo nebojuje s Ruskem!”
premiér Británie lord Palmerston, rok 1852
https://aftershock.news/?q=node/1195817

Таймс 2 января.jpg
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Bozena K
3. 1. 2023 11:04

nejhroznější je poznání, jak lehce se dají lidé oblbnout a manipulovat, až ke svému samozničení…
a bohužel, většině lidí to vůbec nedochází, vůbec si to neuvědomují… jsou jako zhypnotizovaní

Khazar
3. 1. 2023 11:19
Odpovědět  Bozena K

Přesně tak, stačí jim dát na výběr mezi dvěmi protichůdnými ideologiemi (ač jsou obě sebevětší nesmysl, viz kapitalismus vs. komunismus či jakékoliv další -ismy) a oni se ochotně seřadí do těch dvou zástupů a půjdou se navzájem pobít v zájmu smějícího se „třetího“, který na jejich hlouposti vždy vydělá. A pak že většina není pouhá dvounohá zvířata, když se tak chovají i smýšlí.. Je to smutné, jak hluboko jsme opět klesli.

Odrazit se dá ovšem až ode dna, dříve nikoliv. Ještě to musíme chvíli vydržet, než nás ti největší hlupáci a fanatici opustí, neboť jejich účel bude naplněn.

Přeji všem lidem dobré vůle hodně sil v následujících dvou letech, než tenhle masakr skončí a lidé budou mít válčení plné zuby…

ladik
3. 1. 2023 12:29
Odpovědět  Khazar

Je vidět, že o historickém materialismu nemáš ani ánunk.

delnas
3. 1. 2023 12:56
Odpovědět  Bozena K

Souhlas….
Never vsemu co se pise,
k prirode svuj naklon sluch,
zpravy pisi pouze lide,
v prirode vsak pise buh.

Rapa
3. 1. 2023 11:09

Tupé,oslovské kavárenské palice s nastrčenou pětkou přivolávají jadernou apokalypsu i na Prahu. Teroristický ůtok na plynovody oznámený dokonce dopředu z usa ! že jej provedou a provedli ! způsobil obrovský ůnik metanu,blbko jourová a kravské prdění hňupů z eoroparlamentu nic ? Kolik toho metanu už uniklo a ještě uniká ! Příroda sama bude reagovat a smete všechny ty kretény z povrchu země,jaderných hlavic nebude potřeba,hňupko jourová.

ladik
3. 1. 2023 12:34
Odpovědět  Rapa

Je to blbé, ale někdy si myslím, že by si to tato těžce lidmi ničená planeta s námi měla konečně vyřídit.

Rapa
3. 1. 2023 11:50

Státní duma RF se sejde s presidentem Putinem,aby prodiskutovali současné problémy. Budiž,ať mudrují. Vše vyřeší masívní ofenzíva a perunovy kinžaly,anebo se vše protáhne a příroda sama setřese nehodné lidstvo.Tak už přece bylo,existuje tisíce důkazů,artefaktů sezbíraných po celé planetě s důkazy,že už tu bylo jaderné šílenství a jaderná katastrofa. Bože,proč jsi dal lidstvu svobodnou vůli ? No,jedni do pekla,druzí do nebe. Buď vůle tvá. Fialo,ty hňupe jeden.

José
3. 1. 2023 13:56
Odpovědět  Rapa

Vás by bavilo být robotem bez svobodné vůle?

Rapa
3. 1. 2023 12:44

Vzlítli už i noví ptáci,Suchoj Su -57. Sokolíci,světlí bojovníci. Nepřátel se nelekejte,na množství nehleďte.Vzkaz od českého národa.

Pavel z Moravy
3. 1. 2023 13:33

Přátelé, z jednoho příspěvku na AE jsem se dočetl, že Orbán oznámil, že Maďarsko vystoupí z EU. Ví o tom někdo z vás něco více, nebo je to kachna?

José
3. 1. 2023 13:57
Odpovědět  Pavel z Moravy

Nesmíte číst AE…

Markýza
3. 1. 2023 14:19
Odpovědět  José

Prý to psala Samková na svém fb. Nemajíc fb, nemůžu ověřit, ani jestli nekecala – nebo spíš nebylo přání otcem myšlenky.

Milan ze Zahrady Čech
3. 1. 2023 20:05
Odpovědět  Markýza

V maďarským tisku, včetně opozičního, o tom ani smrad, zato jsem tam narazil na článek, jehož kousek sem přilípnu, který mě rozběsnil. Co se z nás kurwa stalo za doje-banej národ, když na velikána české satiry vzpomínají namísto nás potomci těch, kterým sapér Vodička vydělával kůži íbršvunkem?

Přesně před sto lety, 3. ledna 1923, zemřel v tehdejší československé Lipnici Jaroslav Hašek, český spisovatel, humorista, nejvýraznější satirik české literatury, „otec“ Švejka.

…postava milého, cílevědomého Švejka se poprvé objevila v roce 1912 v knize Švejk…

…voják plný protikladů: nevíte, zda je hloupý, či to předstírá, moudrý nebo šašek, anarchistický revolucionář nebo jediný rozumný člověk v bláznivém světě. Ztělesňuje kompromis nebo přežití? Švejk se jen brání útlaku..

…stal se symbolem malého muže zesměšňujícího autoritářství, militarismus a fanatismus…

https://hirado.hu/extra/kultura/cikk/2023/01/03/regenybe-illo-elete-volt-svejk-megalmodojanak-aki-hosehez-hasonloan-tele-volt-ellentmondasokkal

Že nás hanba nefackuje.

Pavel z Moravy
3. 1. 2023 14:50

Přátelé,nejhorší na tom všem je, že ta banda škůdců zemských zadluží celý stát, který to nesplatí, přijde MMF, nabídne půjčku pod určitými podmínkami( zkrácení výše důchodů) pozdější odchod do důchodu, platba ve zdravotnictví, placené školství atd) a pokud na to stát nepřistoupí, vezmou si vše zbývající, půdu, lesy, hrady, zámky a prostě to co zbývá. Zůstane rozebraná země v cizím vlastnictví s tzv. zbytečnými jedlíky, kterých se zbavit již nebude těžké. Ale co mne na tom nejvíce trápí- těm současným generacím a to i těm středním do věku 50 je to z velké většiny fuk. Takže si říkám, o čem se mi stařešinové vůbec bavíme. Proč si nedáme bačkůrky na paprče, skleničku něčeho dobrého a nenecháme je v tom vykoupat. Už jsem někdy tak otrávený z té věčné starosti o ty rozmazlené mamánky, že si říkám, proč se vůbec staráš. Nech je ať se v tom blbci vykoupou. A pak mi to nedá a zase přemýšlím co s tím dělat. Nakonec bude mít fakt pravdu Sizok, nedá se s tím děla nic, je to v pr.deli. Ale vím, že zase budu bojovat. Jsem asi mimoň.

sizok
3. 1. 2023 18:58
Odpovědět  Pavel z Moravy

Bohužel, Pavle, nedá.

Milan ze Zahrady Čech
3. 1. 2023 20:19
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ježíšmarjá kluci, neměl by se pokec přejmenovat na zeď nářků?

Veny232
3. 1. 2023 15:07

Všichni Bohové stojí při tobě Vladimíre….s tím nikdo nehne. Rod Vlčků nezradí! https://www.youtube.com/watch?v=h1BsKIP4uYM&t=3125s&ab_channel=Heilung

Pavel z Moravy
4. 1. 2023 17:25
Odpovědět  Veny232

Vladimíre, nestojí při tobě jenom Bohové, ale jak pravil Milan, i kluci od zdi nářků..