VIDEO: Usnesení Bundestagu proti antisemitismu a kritice se připojil český parlament.

Usnesení Bundestagu proti antisemitismu a kritice Izraele proběhlo už v květnu, slovenský a český parlament se připojily! Česká verze usnesení parlamentu je konečně venku a uvnitř jsou takové věci, že z toho doslova přechází zrak! Kdokoliv z poslanců se připojí pod toto usnesení, dostane nálepku vlastizrádce a úlisného lokaje Izraele! Tohle naprosto nemá obdoby, co si to poslanci dovolují vůči občanům země, která čelila Mnichovu 1938, vyhánění Čechů ze Sudet a okupaci svých území stejně, jako dnes čelí Palestinci!

Poslanecká sněmovna českého parlamentu konečně zavěsila na svůj web textové znění [1] návrhu usnesení zahraničního výboru sněmovny proti antisemitismu a na ochranu zájmů státu Izrael. Usnesení odsuzuje a vyzývá české orgány moci, aby zasahovaly proti občanům ČR, kteří kritizují stát Izrael, kteří vyzývají k bojkotu zboží a služeb izraelských firem. Toto usnesení je v příkrém rozporu se stanoviskem Ústavního soudu ČR, který nedávno přijal rozhodnutí, že bojkotování poskytování služeb ruským občanům je v pořádku a není v rozporu s ústavním pořádkem, protože provozovatel hotelu prý má právo si rozhodnout, jaké hosty ubytuje, a to i na základě svého politického přesvědčení, kdy majitel hotelu odmítne ubytovat ruské občany, protože nesouhlasí s politikou ruské vlády. Přinesli jsme o tom článek zde.

Protesty proti Izraeli jsou v reflektorech médii vydávány za antisemitismus.

Takže, dámy a pánové, to se nám poslanecká sněmovna pěkně postarala o další skandál, protože navrhované usnesení navrhuje potlačovat bojkot v oblasti služeb, které mají vztah ke konkrétnímu státu, protože je to prý skrytý antisemitismus. A co třeba skrytá rusofobie? Co dělat v případech, když majitel hotelu trpí rusofobií a odmítá ubytovat ruské zákazníky, protože maskuje svůj bojkot odporem proti ruské vládě, ale ve skutečnosti trpí rusofobií proti ruskému národu jako celku? Jinými slovy, zahraniční výbor českého parlamentu se opět odkopal jako skupina lidí, která zakazuje oprávněnou kritiku izraelské vlády a maskuje to tím, že přijímá usnesení proti antisemitismu. Izrael v květnu tohoto roku provedl anexi Golanských výšin na základě dohody mezi Izraelem a USA [2]. Jednalo se o kopii Mnichovské dohody, kdy dvě země se dohodly o odtržení území třetí země (Sýrie), která k jednání vůbec nebyla pozvána.

Izraelská vláda prokazatelně kopíruje na Blízkém Východě politiku nacistického Německa a lidé snad nemají mít právo proti tomu protestovat třeba i formou bojkotu?

Čeští poslanci k tomuto  skandálnímu kroku Izraele v květnu žádné usnesení a odsouzení nepřijali, mlčeli jako zrádci, kteří tolerují židům v Izraeli to, co v roce 1938 provedlo Německo ve spolupráci a v dohodě s Francií, Velkou Británií a Itálií Československu, když Sudety byly odtrženy od ČSR a připojeny na základě Mnichovské dohody k Německu. Československá vláda k jednání pozvána vůbec nebyla. Jak je možné, že v roce 2019 čeští poslanci přijímají usnesení na ochranu státu, který provádí na Blízkém východě stejnou nacistickou a anektační politiku jako kdysi nacistické Německo? Kdyby poslanci českého parlamentu četli důsledně Aeronet, věděli by, jaké nacistické postoje zastávají rabíni na izraelských vysokých školách a vojenských akademiích.

Výbušné video s českými titulky [3] jsme přinesli letos v květnu, kdy na veřejnost unikly skandální výroky izraelských rabínů natočené skrytou kamerou při přednáškách na vojenské akademii B’nei David v Izraeli. Video zachycuje, jak izraelští vojáci v přípravné akademii poslouchají nacistické a rasové teze rabínů v rolích přednášejících, kteří citují vojákům teze z Talmudu o podřadnosti Palestinců jako rasy a oceňování Adolfa Hitlera, že měl pravdu, byl to člověk se správnými názory.

Stál ale prý na špatné straně v historii, tedy nestál na straně Židů. Pokud by stál na straně Židů, neříkalo by se mu dnes Hitler, ale Netanyahu. Protože přesně tak by Adolf Hitler vypadal a přesně takovou politiku by dělal, jako Benjamin Netanyahu, který bombarduje cizí země, nařizuje nálety a bombardování bytovek, kde bydlí Palestinci, aby utekli a Izrael aby mohl místo potom zkonfiskovat jako opuštěné a vybudovat na něm izraelské osady. Takhle vznikla většina židovských osad na Západním břehu, mimochodem.

Nelegální výstavba izraelských osad na Západním břehu Jordánu.

sdílet na