Veterinární správa objevila v polské zmrzlině Milka karcinogenní ethylenoxid

Veterinární správa objevila v polské zmrzlině Milka karcinogenní ethylenoxid a nařídila její stažení z českých obchodů! Jenže děti v českých školách se budou od podzimu znovu testovat špejlemi sterilizovanými rovněž v ethylenoxidu! Proč EU zakázala ethylenoxid v potravinách a v obalech potravin, ale nosní špejle napuštěné v pesticidním karcinogenu nevadí? Paradoxně přitom při polknutí ethylenoxidu hrozí méně rizika kvůli chlorovodíku v žaludku, než když EO vdechnete do plic, anebo když skrze sliznici ethylenoxid pronikne do krevního řečiště, podivuje se nad celou situací lékař!

Česká média přinesla ve středu neuvěřitelnou zprávu, že v polských nanucích a zmrzlinách Milka byl objeven karcinogenní ethylenoxid (EO), takže Veterinární správa nařídila [1] stažení více jak čtvrt milionu nanuků a několika desítek tisíc dalších balení této zmrzliny. Evropská unie totiž zakazuje používat rakovinotvorný pesticid ethylenoxid v potravinách a v potravinových obalech. Přitom ve zdravotnictví tento zákaz z nepochopitelných důvodů neplatí, přičemž to vůbec nedává smysl.

Vůbec jsme v redakci netušili, jaká podivnost a záhada se točí okolo této chemické látky, která je používána ke sterilizace antigenních špejlí z Číny, kterými se provádí testy, a to zejména českých školáků, ale i milionů zaměstnanců, kterým tyto špejle strkají hluboko až ke kořeni nosu na úroveň hematoencefalické bariéry, která odděluje sliznici nosohltanu od mozkového kmene. Karcinogenní ethylenoxid je totiž nejvíce nebezpečný při průniku do organismu a do krevního oběhu skrze pokožku nebo sliznici při vdechnutí. V obou případech ethylenoxid do krevního oběhu proniká tzv. difundací. O přítomnosti ethylenoxidu v antigenních špejlích pro české školáky jsme psali zde.

Ethylenoxid je rakovinotvorný pesticid a dezinfektant, se kterým se má nakládat jako s biohazard materiálem

Náš kolega lékař nám však do redakce napsal zajímavý postřeh, který stojí za zmínku v souvislosti s touto zmrzlinovou kauzou. Evropská unie už před lety zakázala ethylenoxid v potravinách a potravinových obalech, přičemž paradoxně při konzumaci hrozí nejméně rizik. Pokud je v potravině ethylenoxid, potom při polknutí dojde k jeho chemické neutralizaci v žaludku prostřednictvím kyseliny chlorovodíkové a pepsinu.

Velké objemy EO v žaludku způsobují tvorbu čpavku, který vede k žaludečním křečím a dochází k poškození výstelky vnitřní stěny žaludku, kudy se potom nezreagovaný ethylenoxid může dostat do krevního oběhu. Ten proces je poměrně komplikovaný a objemy EO by musely být v konzumované potravě opravdu velmi vysoké. Stopové množství EO při konzumaci neznamená vůbec nic a pokud jste nanuky Milka snědli, nic vám nehrozí, můžete být bez obav, doplňuje náš kolega lékař k celé věci.

Ethylenoxid v nanuku vadí, ale ve špejlích školáků být může. Proč?

Jenže problém spatřuje někde úplně jinde. Ve farmaceutickém průmyslu Evropská unie udělila trvalou výjimku a ethylenoxid se může používat ve zdravotnictví a ve sterilizaci nástrojů za předem určených podmínek větrání. Ethylenoxid se totiž odpařuje při teplotě lehce nad 10 stupňů Celsia, při nižších teplotách je kapalný a bezpečný pro uskladňování v kapalném stavu. Dezinfekce lékařských nástrojů probíhá tak, že v podchlazeném boxu se položí nástroje do nádobky a naleje se do ní ethylenoxid.

EO funguje jako jeden z nejúčinnějších dezinfektantů na této planetě, protože molekuly EO narušují buněčnou stěnu všech organismů, včetně virových membrán, upozorňuje náš kolega lékař. Jedná se o zbraň hromadného ničení z pohledu bakterií a virů. Jenže, ethylen oxid při kontaktu s lidskou buňkou poškodí nejen obal, ale i buněčnou DNA, kde může zapříčinit změnu a poškození protoonkogenů, konkrétně protoonkogenu Ras, který kóduje stejnojmenný protein, který je přítomný v celém lidském těle. Pokud ethylenoxid poškodí expresivní vzorec, tedy kódování proteinu Ras, dojde k nastartování rakoviny, vysvětluje náš kolega lékař.

Oznámení o retrakci produktu

Tento chemický agent se proto nesmí dostat do lidského krevního oběhu, a to ani v nejmenším možném myslitelném množství. A lékař k tomu dodává zásadní postřeh, který jej znervózňuje už mnoho let. Polknutí stopového množství EO nepředstavuje prakticky žádné riziko díky chlorovodíkové lázni v žaludku, ale obrovské riziko je v nedostatečném odvětrávání EO po dezinfekci chirurgických nástrojů, takže lékaři mohou vdechovat EO do plic, ale úplně největším rizikem je přidávání EO do balených zdravotnických pomůcek, nejčastěji do antigenních špejlí.

Na jejich špici do syntetického chomáčku se kápne za nízké teploty v továrně několik miligramů kapalného ethylenoxidu a balící linka neprodyšně zaletuje špejli do plastového obalu. Jakmile se zabalená špejle dostane do pokojové teploty, kapalné EO se začne ze špejle odpařovat a dezinfikuje jak špejli, tak vnitřní stranu obalu. Jenže, ethylenoxid z obalu nikam neuniká. Když se obal otevře, tak není pravda, že se EO odpaří, to je mýtus a nesmysl, upozorňuje lékař.

Vdechnutí EO je mnohem nebezpečnější než polknutí

Ethylenoxid je těžší než vzduch, takže nemá tendencí opouštět chomáček syntetické buničiny na konci špejle, pouze se EO odpařuje vlivem teploty a mění své skupenství. A tento plyn, protože je těžší než vzduch, se drží u země. Ovšem odpařování EO je velmi pomalé a látka ve špejli vydrží až dva roky. Mnoho lidí, kteří podstupují špejlování při chození do práce, tak potvrzují, že po zasunutí špejle do nosu je něco začne štípat. Ano, to je právě reakce ethylenoxidu. To štípaní je reakce nervových vláken na sliznici, které reagují na destrukci buněčného epitelu sliznice po kontaktu EO se sliznicí.

Technický štítek z USA upozorňující na uskladněný ethylenoxid

Ethylenoxid totiž okamžitě začne dezinfikovat vaši sliznici, to znamená napadat a rozbíjet buněčné a membránové organismy všeho druhu, nejen bakterie a viry, ale i buňky sliznice. A skrze tuto sliznici se potom EO pomocí difundace dostane do krevního oběhu. Tak snadno a tak rychle. A tohle Evropská unie ignoruje, uzavírá celou věc náš kolega lékař. Takže nikoliv v potravinách, ale při vdechování a skrze sliznici nejsnadněji proniká EO do lidského těla, nikoliv přes žaludek. Chápete? Není to divné? Ano, zavání to znovu a opět řízenou genocidou. Podívejme se ale ještě na postřehy, které nám zaslal náš čtenář, který nechce být jmenován, nabízí totiž další postřehy k celé věci.

Testy, testy a zase testy. Opravdu je Ethylenoxid jen konspirace? Přežiješ Covid? Dorazíme tě testem!

Není třeba omílat již vyřčené, co každý kdo sbírá informace o testech a už ví. Testovat by měl zdravotnický personál, když ne, tak každý sám, nebo rodič aby bylo případné ublížení na něm a ne na instituci, test je málo citlivý, hodnotí nesmysly, testujeme se “dobrovolně”, jsou jedovaté, jsou červavé, kontaminované. Na webech je spousta dezinformací, a tak jsem byl donucen si vytvořit vlastní názor. K tomu je ideální opřít se o nevyvratitelná fakta, která se dají najít v zákonech, vyhláškách normách atd.

Naší “drazí” zákonodárci mají spoustu kliček ve schvalovacích procesech, ale jak se zdá, jsou ochotni se ohnout jako vázací drát a ještě si na sobě nechat udělat uzel. Takže je velice těžké přijít s pádnými argumenty.  Jelikož jsem proti testování ve školách (týká se to i našich dětí),  musel jsem hledat. A našlo se. Zdá se, že nejpádnější argument k diskreditaci testů je již omílaný způsob dezinfekce testovacích tyček. Takže – wikipedie je jistě zajímavý server, ale ten rozporuje kde kdo, ale co takhle Integrovaný registr znečišťování? Odkaz najdete zde.

Tam je uveden ethylenoxid jako hořlavý, toxický při vdechování, rakovinotvorný, může vyvolat poškození dědičných vlastností, dráždí dýchací orgány oči a kůži s konečnou větou S53 zamezte expozici, .. + další zajímavé vlastnosti, které mě nabádají k určité konspiraci (ke které se ještě dostanu), a to je teplota zkapalnění + 10,7°Cdále je těžší než vzduch, od 0,9g/m3 je cítit po éteru. A hlavně povolená koncentrace ve vzduchu na pracovišti max. 3 mg/m3.

Pak je tu ISO 11135, kde se výslovně píše “je důležité dbát na bezpečnost pacienta minimalizováním expozice EO a jeho vedlejšími produkty při obvyklém použití výrobku. Limity pro EO a ethylenchlorhydrin (ECH) stanovuje ISO 10993-7” zde v náhledu na straně 6, kde se v poznámce 4 píše používání pouze pro zdravotnické předměty citlivé na teplo/vlhkost a nelze je sterilizovat vlhkým teplem (tj. párou). Toto nechápu. Co by mohlo vatové tyčce vadit na páře? Nebo na desinfekci pomocí ionizujícího záření? Jestli mají plast typu lžičky z NDR, pak to beru, ale tyto plasty se snad již nikde nepoužívají, nebo ano?

Dále vyhláška č. 207/1992 Sb. (pravda, vyhláška platila jen do roku 2000, nicméně principy by měly stále platit) uvádí v příloze č.1: Druhy sterilizace a dezinfekce a způsob jejich provádění je toto: B – (2) Sterilizace etylenoxidem se provádí ve speciálních tlakových přístrojích při teplotě 55 °C a parametrech stanovených výrobcem a schválených ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Tento postup je určen pro sterilizaci termolabilních předmětůPo sterilizaci se musí všechny předměty řádně odvětrat ve speciálních odvětrávacích skříních při teplotě 55 °C trvá odvětrávání 24 hodin, za atmosférických podmínek při teplotě nad 15 °C trvá minimálně 72 hodin, u předmětů z gumy a plastů minimálně 7 dnů. Následně je dobré si všimnout: expirace EO sterilizovaných předmětů je 6 měsíců v zataveném obalu. Tak jak může čínský test vydržet 2 roky?

A pak tu máme “skvělý” článek na serveru AFP Na pravou míru, kde se můžeme dočíst třeba:

Ethylenoxid je bezbarvý jedovatý plyn, který se používá ke sterilizaci zdravotnických pomůcek jako katétry, stenty či obvazy na ošetření ran. Mimo jiné se používá také při sterilizaci testů na Covid-19. 

Ethylenoxid pronikne do balení výrobku a sterilizuje všechny povrchy, se kterými přijde do styku. Protože se ovšem jedná o plyn, tak k tomuto výrobku nepřilne. Podle americké společnosti STERIS může zůstat na povrchu výrobků stopové množství, takže tyto výrobky podléhají dlouhému větrání, které zaručí redukci přítomnosti ethylenoxidu na přijatelnou úroveň.

A taky:

Ethylenoxid se rychle vypaří díky propustnému obalu, řekla(mluvčí společnosti). Například použité množství 4 mg po 7,5 hodině již nejde zachytit. „Nahromadění této látky v lidském organismu prostřednictvím antigenních testů prostě není možné, ani kdyby byly používány každý den,”

A nebo:

„Pokud testy sterilizujete ethylenoxidem a poté je sterilně zabalíte, je toto balení propustné,” napsala AFP v e-mailu 26. března 2021. To znamená, že plyn sice z balení vyprchá, ale bakterie se již nedostanou dovnitř. Plynný ethylenoxid však na odběrové tyčince neulpí. 

Takže, aby bylo jasno. Sterilizace znamená podle tohoto serveru, že něco sterilizuju plynem, který je těžší než vzduch, což mimo jiné znamená, že má větší molekuly než plyny v atmosféře, proniká přes obal, který musí být velmi inteligentní, jelikož ethylenoxid pustí tam i zpět, patogeny nepustí, uvnitř je zabije a taky má obal jednosměrku, takže to, co je venku, nesmí dovnitř, a co je uvnitř, může ven, pokud to ovšem není EO, který může tam i zpět? Taky stojí za pozornost výrok obaly jsou propustné. Tak jak můžou být sterilní?!

Mimochodem, na YouTube lze zhlédnout, jak takové zařízení pro sterilizaci pomocí EO vypadá. Jedná se většinou o kontejner s připojenou vzduchotechnikou pro EO a dekontaminační plyn s tepelnou regulací, ale hlavně je vidět, jak se do kontejneru naváží plné palety krabic! Nikde jsem nenašel video s rozbalenými výrobky. Ale našel jsem malou sterilizační jednotku do nemocnic, kde se vše ke sterilizaci vkládalo do pytle a cosi s hermetickým obalem obsluha rozbalila.  Sterilizace trvá asi 12-24h, pak se EO odsaje a prostor se dekontaminuje. Nechce se mi věřit, že EO pronikne skrz několik obalů až do testovací tyčky.

Další pasáž„Všechny ty řeči o tom, že testy vyvolávají rakovinu, nejsou ničím podložené,” Samozřejmě. Rakovinné bujení obvykle potřebuje mnoho měsíců k tomu, než se projeví. Až se to projeví, tak to bude letitou záhadou, odkud se vzala pandemie rakoviny, pak se to bude šetřit, pak se udělají studie a po 5 letech se to svede na kosmickou radiaci pronikající skrz magnetosféru z vybouchnuté supernovy. Krásně je to popsáno zde, což je nepochybně v absolutním rozporu s článkem z AFP Na pravou míru.

Moje soukromá konspirace:

Proč se používá EO? Jsem přesvědčen, že jde o snížení nákladů na výrobu  antigenních testů. Sám jsem konstruktér výrobních zařízení, proto – pokud bych dostal zadání na rychlou a efektivní desinfekci odběrových tyček – postupoval bych takto:

Vím, že má být špejle sterilní minimálně 2 roky a vím, že vše musí být proveditelné rychle a levně. V prvé řadě je mi jasné, že jakýkoliv propustný obal nepřipadá v úvahu. Taky vím, že linka pro ozařování zdravotnického materiálu stojí majlant, musí mít speciální prostory s ochranou obsluhy proti radiaci, takže taky slepá cesta. Parní generátor je energeticky náročný a taky je dost složitý, takže prostě a jednoduše využiju fyzikální vlastnost EO, který má bod výparu +10,7°C  a budu jej nanášet přímo na vatu. Mimochodem vatu budu vyrábět z anorganického materiálu např. z polyesteru, ať se vyhnu zanesení organického vzorku do testu. A jak EO nanesu na vatu? Jednoduše.

Část balicí linky, která má za úkol desinfikovat, podchladím tak na 2°C, kdy je EO bezpečně kapalný a prostě a jednoduše dávkovačem kápnu na každou tyčku pár mikrolitrů EO (množství by se dalo spočítat, nejspíš by to byly 4mg, když už si to tak hezky vzali za příklad výše). Po kápnutí ihned tyčku vložím do dvoudílného obalu a v následné operaci hermeticky uzavřu. Tím se vyhnu kontaminaci vzduchu ve výrobní hale a splním požadavek na dlouhodobou sterilizaci. Proč takhle? Je to levné. Pokud by totiž (jak mluvčí v článku na serveru AFP Na pravou míru tvrdí), se EO potom odvětrá skrz obal, došlo by k rozsáhlé kontaminaci skladu, kde se testy skladují po zabalení.

Musíme totiž uvažovat o mnohamiliónové produkci denně. Tj. z každého miliónu vyrobených testů by uniklo několik kilogramů EO do ovzduší !!! Kdy víme, že limit je 3mg/m3 vzduchu. ALE! Když unikne EO při rozbalení, tak se rozbaluje až při testu, který se musí provádět v samostatné větrané místnosti, tak limit nepřekročím. Proč taky musí testy ležet při pokojové teplotě několik hodin před použitím? Nemůže to být třeba kvůli EO, který by byl při teplotě pod 10,7°C kapalný? Neslýchám proto od testovaných lidí, že je po testu štípe nos? I mě štípal. A nijak to nevonělo. (neznám ovšem zápach éteru).

Nenastudoval jsem, jaká je přípustná expozice dle ISO 10993-7, ale logicky to nejspíš moc nebude. Člověk spotřebuje cca. 12 m3 vzduchu za den, takže určitě nemůže být povolená expozice více, než co je schopen nadýchat v kontaminovaném prostředí za 8 hodin tj. 3 mg (za 8 hodin vydýchá 1/3 z 12 m3 tj. 4 m3). Dále je v technickém listu uvedeno, že EO není kumulativní, jako je třeba gama záření, takže maximální jednorázová expozice bude odpovídat podílu mezního denního limitu. Když si přidáme ke všemu výše uvedený fakt, že k odvětrání EO z plastu je třeba 7 dní a tyčka pravděpodobně i s vatou je plastová, tak je více než jasné, že EO při testu prostě neodvětrá a testovaná oběť si ho dosyta užije.

Jak ověřit přítomnost EO v testovací tyčce? Jednoduše. Pokud mám pravdu (což nevím, jak jsem zmiňoval, je to má soukromá konspirace), stačí vzít testovací tyčku v neporušeném obalu a strčit ji na noc do chladničky průhlednou částí obalu dolů. V chladničce je standardně maximálně +8°C, takže pokud bude ráno na igelitu kondenzát, který po hodině v místnosti s pokojovou teplotou záhadně zmizí z neporušeného obalu, tak to bude s největší pravděpodobností EO.

Sám jsem pokus neprovedl, jelikož je pro mě i 100 Kč za test příliš vysoký výdaj (covid hysterie mi téměř zničila podnikání), ale všem, komu to nevadí, doporučuji test provést. Dalším důkazem, který je už trochu na hraně, jsou příznaky expozice EO uvedené výše v odkazu na Integrovaný registr znečišťování. Jsou to: “Akutní inhalační expozice způsobuje podráždění nosu a dýchacích cest, otok plic a ovlivňuje centrální nervovou soustavu (bolesti hlavy, zvracení, únava, svědění, nepravidelná chůze, cukání svalů, žaludeční křeče)Tyto symptomy vymizí během asi 21 dnů.” (Příznaky jako při covidu?!)

Váš čtenář.

Pesticidy v nosech děti a zaměstnanců ke zdraví?

Jak tedy vidíte, kontaminované nanuky z Polska jsou důvodem k okamžitému zásahu úřadů a všechno musí být staženo z trhu, ale v případě ethylenoxidu ve špejlích je ticho po pěšině. Tento původně pesticid představuje největší riziko při vdechnutí, kdy tento plyn skrze plicní sklípky pronikne do krevního oběhu a rovněž velkým rizikem jsou pravidelně opakované a delší dobu trvající stěry pomocí špejlí, kterými se do nosní sliznice zanáší ethylenoxid, který snadno skrze sliznici nosohltanu potom proniká do krevního oběhu. Kontaminace polknutím tak paradoxně představuje naprosto nejmenší riziko v důsledku neutralizace EO chlorovodíkovou bariérou žaludku.

Špejlování dětí špejlemi napuštěnými ethylenoxidem

Takže nanuky s EO nesmí k lidem, ale špejle s EO k našim dětem bez mrknutí oka? Takový bordel nespraví ani volby, protože platí, že jak nahoře, tak dole! A jak dole, tak nahoře! Spočítejte si, že vakcíny nemají žádné desetileté klinické studie, rovnou to píchají goyim pod kůži, sotva ty roztoky zinženýrovali minulý rok na podzim v laboratořích. Antigenní špejle jsou napuštěné v rakovinotvorném ethylenoxidu, takže šup s nimi do nosů českých dětí a povinně vytírat 3x týdně. A to samé s jejich neočkovanými rodiči v práci.

Covidový waltz? Už jste se ho naučili? Anebo už zdatně tancujete?

A když se nechceš špejlovat špejlemi s rakovinotvorným agentem, tak si střel pod kůži vakcínu, kde je pro změnu grafen a spike proteiny, které ti mohou přivodit infarkt, mozkovou mrtvici, neplodnost a poškození vaječníků. Tak si vyber, špejle nebo vax? A tím je to dané! Jak nahoře, tak dole! K tanci jsou vždycky zapotřebí dva! Chápete? K teroru je potřeba nejen tyran, ale i ovce, která musí projevit ochotu nechat se tyranizovat.

A pokud obě strany souhlasí, mohou si zatancovat covidový waltz. A při tom tanci ten jeden drží toho druhého nikoliv za boky, ale za krk, lomcuje s ním, točí s ním v jednom kole, obléká mu různé propriety, masky, roušky, respirátory, píchá mu jehly do ruky, strká mu špejle do nosu jako šaškovi. A když si partner chce zatancovat, musí ukázat průkazku, že dostal jehlu nebo špejli.

Souprava Signclean, se kterou se testují čeští školáci. Špejle je sterilizována ethylenoxidem

A ten co vede partnera, ten se šklebí od ucha k uchu, a kdyby netancoval, mnul by si ruce radostí, jak se mu to vede, a ten, co se nechá vést, ten se pro změnu usmívá, protože mu do ouška partner zpívá pohádku o svobodě, ale nevnímá, že při tom tanci mu u stolu ukradli peněženku, tašku, veškeré úspory, přepsali na něho a jeho děti státní dluh na X generací dopředu.

A venku před barem mu ukradli auto na spalovací motor, které už nespatří, už si nezajezdí, s jeho dítětem ve škole učitelé tancují stejně jako s ním samotným, špejle v nosu, hadr na hubě, nikdo nesmí při tom tanci ani pípnout, jinak skončí špatně. A přitom by stačilo říct jen jediné: Tancovat nebudu, tohle je můj domov, moje rodina a moje země! Táhněte s cirkusem o dům dál! Jenže, tohle ti tam dole nikdy neřeknou těm nahoře, protože už dali globalistům svůj generální souhlas k tanci. A proto je vymalováno. A proto platí: Jak nahoře, tak dole!

-VK- https://bit.ly/3y4r8Su

sdíletj na