Valentin Katasonov: Pět klíčových pravd o Covidu, které by nás mohly zachránit před sebezničením

Komentář  Valentina Katasonova (Fond strategické kultury)

Američtí lékaři hovoří o alternativách k nebezpečnému očkování.

Už několik měsíců sleduji projevy zahraničních lékařů na téma “COVID-19 a boj proti němu”. 

Většina známých lékařů s tituly akademiků, profesorů, doktorů věd, kteří mají za sebou desetiletí vědecké a praktické práce, velký počet publikací, má – mírně řečeno – obavy z kampaně očkování, která se rozšířila ve světě.

Proti těmto odborníkům zpravidla stojí mladší a tudíž i méně zkušení odborníci, jejich argumentace je skromnější, a co je nejdůležitější, nespoléhá se na potřebné údaje, které mohou rozptýlit pochybnosti kritiků očkování. V první řadě údaje o výsledcích klinických zkoušek těch léků, které se používají k očkování. Překvapivě neexistuje ani vyčerpávající představa o složení těchto léků.

Téměř všichni zastánci očkování mají následující argument – Ano, každá vakcína může mít některé nežádoucí účinky, ale jsou minimální a nelze je srovnávat s počtem zachráněných životů. Vakcíny jsou nejúčinnější zbraní proti viru a neexistuje pro ně žádná alternativa.

Skutečně pro ně neexistuje alternativa?

Ještě jednou jsem se z tohoto úhlu podíval na projevy nejznámějších kritiků současného očkování a zjistil jsem, že téměř všichni nabízejí nějakou alternativu. A v tomto jsou si velmi podobní. 

Dvě hlavní alternativy se redukují na následující.

První  je posílení imunity lidí. Jde o metodu, která je pojistkou nejen proti viru COVID-19, ale i proti jakékoli jiné infekci. WHO, ministerstva zdravotnictví a hlavní média z nějakého důvodu o této univerzální alternativě staré jako samo lidstvo dnes mlčí.

Druhou je vývoj a praktické uplatnění účinných metod léčby infikovaných lidí. Z nějakého důvodu zůstává tato alternativa také ve stínu.

Podrobněji se budu věnovat druhé alternativě a budu se opírat o projevy dvou amerických lékařů – autorit: doktora medicíny Petra McCullougha a doktora Vladimíra Zelenku.

Doktor Peter A. McCullough je kardiolog, odborník na vnitřní lékařství, epidemiolog a akademický vědecký pracovník. Šéfredaktor dvou lékařských časopisů. Autor asi 1000 vědeckých publikací, včetně více než 600 recenzovaných publikací registrovaných v Národní lékařské knihovně USA. 

McCullough je zakladatelem a současným prezidentem Americké kardio-renální společnosti. Byl konzultantem Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Byl členem nebo předsedou monitorovacích komisí pro 24 randomizovaných (náhodných, red.) klinických studií (provedených s cílem posoudit účinnost a bezpečnost léků).

Projevuje velký zájem o téma COVID-19. Stihl udělat více než 45 studií na toto téma. Dohlížel na léčbu více než 100 pacientů s diagnostikovaným Covidem a konzultoval i stovky dalších pacientů s podobnou diagnózou na celém světě. Vypracoval protokol k léčbě pacientů s takovou diagnózou. Nebylo to doporučeno na oficiální použití americkými zdravotními úřady, ale je známo, že ho používá mnoho soukromých lékařů.

Absurdní karanténní režimy

Doktor McCullough je přesvědčen, že úmrtí desetitisíců osob, které se nakazily virem, by se dalo zabránit, kdyby americké orgány nezavedly absurdní karanténní režimy. Režimy, které neměly lékařský smysl a dokonce zhoršovaly epidemiologickou situaci v zemi. 

Izolace (“dobrovolná izolace”) desítek milionů občanů, u kterých infekci neprovázely žádné příznaky (“asymptomatičtí” občané), byla čistá hloupost. 

V minulém roce doktor Peter McCullough vyvinul metodu pro včasnou detekci projevů onemocnění (nezaměňovat s PCR testy). Navíc ve dvou verzích – pro běžné občany (metoda vlastní identifikace) a pro profesionály (lékaře). A také metodu včasné léčby (doma), která může proces zastavit, zabránit fázi vážného onemocnění.

Loni se doufalo, že návrhy McCullougha budou úřady vyslyšeny a zohledněny při organizování boje proti COVID-19. Lékař dostal pozvání od senátora Rona Johnsona, aby vypovídal na slyšeních Amerického senátního výboru pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti o léčbě COVID-19. 

19. listopadu 2020 doktor McCullough vypovídal v americkém Senátu o včasné ambulantní léčbě vysoce rizikových pacientů s COVID-19. Tehdy ještě v jeho projevu nedošlo k žádným útokům na vakcíny (otázka očkování ještě nebyla v praktické rovině).

Další politicky významný projev doktora McCullough bylo jeho svědectví před výborem senátu Texasu v březnu 2021. Zde se už velmi tvrdě vyjádřil k obecné očkovací kampani, která se odehrála v USA.

McCullough uvedl, že lidé mladší 50 let (až na některé výjimky), jakož i ti, kteří prodělali COVID-19, nepotřebují očkování. A vyzval k urychlené identifikaci osob, u kterých se projevily první příznaky nemoci, s využitím medicínských prostředků, které jsou schopny zablokovat přechod choroby na závažnou formu.

Proaktivní léčba

Deset dní po tomto projevu schválily texaské orgány zákon, který ukládá státním zdravotnickým zařízením povinnost vzdělávat občany a v případě prvních příznaků onemocnění jim neprodleně poskytnout informace o včasné (proaktivní) léčbě. Svědectví doktora McCullough v texaském senátu zveřejnila na YouTube  Asociace amerických lékařů a chirurgů a mělo více než 200 000 shlédnutí.  Následně bylo video odstraněno. Nyní se o něm dá najít zmínka na sociálních sítích.

Stručně a v necenzurované formě, je postoj doktora McCullough vyjádřený v  článku The five key Covid truths that could have saved us from self-destruction (Pět klíčových pravd o covidu, které by nás mohly zachránit před sebezničením), zveřejněném 11. srpna v anglickém vydání TCW Defending Freedom (donedávna nazývaném The Conservative Woman – Konzervativní žena). 

Toto jsou “klíčové pravdy”.

První. Jedinci, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19, nejsou nositeli virové infekce. Přenášejí pouze ti, kteří mají příznaky onemocnění.

Druhá. Testování “asymptomatických” pacientů by mělo být ukončeno.

Třetí. Přirozená imunita je silná, dostatečná a trvanlivá (v zásadě se dá udržet až do konce života člověka). V každém případě chrání člověka nezměřitelně spolehlivěji než umělá imunita vytvořena očkováním. “Člověk s přirozenou imunitou může přijít k osobě s onemocněním Covid-19, dostat se do kontaktu se silným kašlem (do obličeje), aniž by onemocněl.

Čtvrtá. Covid-19 lze snadno léčit doma jednoduchými a cenově dostupnými léky. Nejdůležitější věcí je identifikovat nemoc v počátečním stádiu a přijmout okamžitá opatření k jejímu zablokování.

Pátá. Současné vakcíny proti Covid (AstraZeneca, Johnson and Johnson, Pfizer, Moderna) jsou neúčinné, zejména proti novějším kmenům. Nedávají žádnou záruku, že po očkování bude osoba chráněna před virem. Navíc, vzhledem k rekordnímu počtu úmrtí a vedlejších účinků hlášených po očkování, by měly být považovány za “nebezpečné a nepoužitelné pro lidi”.   

Článek popisuje počet úmrtí a hospitalizací po očkování v USA – 100 tisíc lidí.

Doplním, že na začátku léta doktor McCullough uvedl počet úmrtí v USA po očkování – 50 tisíc lidí. To je několikanásobně více než počet úmrtí na očkování, které byly do této doby zaregistrovány v oficiálním informačním systému VAERS. Podle VAERS  však do dnešního dne v USA zemřelo na očkování 13 000 lidí. Doktor McCullough, podobně jako mnoho dalších amerických lékařů, poznamenává, že americké úřady opakovaně podceňují úmrtnost a vedlejší účinky očkování.

Je zřejmé, že projevy McCullougha způsobují silnou negativní reakci zastánců očkování. Připisují mu to, co neřekl. Není zásadovým odpůrcem očkování, jak je uvedeno v mnoha médiích. 

Podle McCullougha jsou vakcíny jen jedním z prostředků, není nutné jej absolutizovat. Tento prostředek by měl být používán pečlivě po komplexním vyšetření pacienta. Je pozoruhodné, že McCullough má na mysli konkrétně vakcíny, a nikoli léky, které se používají ve Spojených státech a mají status „experimentální“.

Ve sporech s McCulloughem jeho protivníci zpochybňují například léky, které lékař používal a používá k léčbě pacientů s diagnózou COVID-19. McCullough navrhuje provést hloubkové klinické studie těchto (a dalších) léků, ale z nějakého důvodu jeho návrhy nenacházejí podporu …

Jak správně léčit COVID

V podobném duchu hovoří i známý americký lékař Vladimir Zelenko, rodák ze sovětské Ukrajiny. 

Zvláštní popularitu získal v minulém roce, kdy začal léčit lidi s diagnostikovaným onemocněním COVID-19. Pod jeho vedením bylo ošetřeno 6 tisíc pacientů, nikdo nezemřel. 

Pacienty Vladimíra Zelenka byli americký prezident Donald Trump, izraelský ministr zdravotnictví  Yaakov Litzaman, brazilský prezident Jair Bolsonaro …

Zelenko školil stovky lékařů, kteří zase školili studenty…

Vladimir Zelenko je ortodoxní Žid. Jeden z jeho posledních projevů (v srpnu 2021) je video, ve kterém lékař komunikuje prostřednictvím video odkazu se třemi rabíny – členy rabínského soudu. Zelenko vysvětluje svým partnerům, že americké úřady uplatňují nebezpečnou lékařskou politiku. 

Že vyhlášením války viru COVID-19 naopak lidi zabíjejí. Izraelské úřady uplatňují stejnou politiku.

Zelenko jako lékař říká, že není nutné snažit se léčit každého, kdo je nakažený. Jestliže osoba onemocní diagnózu COVID-19, s největší pravděpodobností má jako prvotní problémy s imunitou. I když se objeví příznaky onemocnění, tělo se ve většině případů dokáže s nemocí vyrovnat bez speciálního ošetření (i když lékařský dohled nad takovou osobou je nezbytný). 

Zelenko jako zkušený lékař zná hranici, do které není nutný lékařský zásah v průběhu nemoci. Věří, že léčba lidí s diagnostikovaným COVID-19 v Americe je velmi špatně poskytována. 

Správný léčebný režim (včasná léčba, správné léky, režim jejich příjmu) by mohl snížit počet závažných případů a úmrtí o 85%. Existuje speciální “Zelenkův protokol”, který hojně používají přívrženci lékaře v Americe i v zahraničí.

Zelenko ostře vystupuje proti očkování, které narušuje přirozenou imunitu člověka. 

Plány administrativy Joe Bidena začít hromadné očkování dětí a mladistvých označuje za úplné šílenství. Zelenko se odvolává na oficiální americkou statistiku CDC  (US Center for Disease Control and Prevention), která ukazuje, že ve skupině “děti a mladiství do 18 let” je procento přežití bez léčby u pacientů s COVID-19 – 99,998%!

Zelenko považuje snahu očkovat ty, kteří již byli nemocní COVID-19, za neméně šílené:  

“Ti, kteří měli Covid-19, mají protilátky produkované jejich přirozeným imunitním systémem a jsou miliardkrát účinnější než umělá imunita prostřednictvím vakcíny.”

Vladimir Zelenko mi nepřijde jako šílený. Má také obavy o své zdraví: během léčby rakoviny mu odebrali jednu plíci a chemoterapie oslabila jeho imunitní systém. V případě koronavirové infekce bude patřit do vysoce rizikové kategorie. 

“Mám osm dětí a stále chci žít,” přiznává lékař. “Osobně mám zájem najít řešení.

Není divu, že Valdimir Zelenko podléhá obstrukcím ze strany zastánců očkování v USA i v Izraeli. 

Kritika vůči němu se však opět týká věcí, které nejsou důležité. Například jsou zpochybňovány léky, které používá k léčbě svých pacientů. Mezitím Vladimir Zelenko, podobně jako Peter McCullough, navrhuje zaměřit se na vývoj a testování nikoli očkovacích látek, ale léků, které testoval. 

Bohužel, americké orgány a americké farmaceutické společnosti mají jiné priority.

https://bit.ly/3BOUp5V
https://bit.ly/3tAlpDz

sdíletj na