Valentin Katasonov: Čím více injekcí, tím více infekcí – Pfizer klame USA a Evropu

VALENTIN KATASONOV

Situace s očkováním na Západě vypadá zvláštně: čím více injekcí, tím více vedlejších účinků a … nových nemocných. Znamená to, že vychvalované „Pfizer“ a „AstraZeneca“ před ničím nechrání? 

Doktor ekonomie Valentin Katasonov provádí statistickou analýzu – a výsledky jsou zklamáním.

Vítězný očkovací pochod napříč Západem

Úřady většiny zemí nadále usilují o maximální pokrytí populace svých zemí očkováním proti koronaviru  Summit G-20, který se nedávno konal v Římě, si stanovil za cíl do poloviny příštího roku plně proočkovat 70 procent světové populace. K 28. listopadu dostalo ve světě plnou dávku 3,38 miliardy lidí, tedy 43 % z celkového počtu obyvatel planety. Dosáhnout dané úrovně proočkovanosti lidstva do poloviny příštího roku je extrémně obtížné, ale řada států letos na podzim zdvojnásobila své úsilí v boji proti pandemii COVID-19 prostřednictvím očkování.

Počátkem září tedy americký prezident Joe Biden oznámil, že očkování se stává prakticky povinným pro téměř celou dospělou populaci Spojených států. A začátkem listopadu oznámil, že v blízké budoucnosti začne univerzální očkování vakcínou Pfizer u dětí ve věku 5 až 11 let.

PLNĚ (TMAVĚ ZELENÁ) A ČÁSTEČNĚ (SVĚTLE ZELENÁ) OČKOVANÍ OBYVATELÉ PLANETY. 
SNÍMEK OBRAZOVKY: OURWORLDINDATA.ORG

Je pozoruhodné, že mnoho států, které již překročily plán 70% proočkovanosti populace, slavnostně oznámilo navyšování ukazatele, čímž se dostaly na téměř 100 %. 

Aktivita řady států se projevuje i v tom, že již zahájily přeočkování, neboli tzv. „posilovací“ vakcíny – doplňkové – navíc k již předepsaným dvěma injekcím. 

Nápadným příkladem takového státu je Izrael. Ale i země Západu mohou brzy učinit posilovací vakcíny nikoli „žádoucími“, ale povinnými. Americké úřady uvedly, že v blízké budoucnosti mohou revidovat koncept „plné vakcinace“ ve směru zvýšení počtu nezbytných injekcí.

Tato očkovací aktivita je překvapivá a dokonce děsivá pro ty lidi, kteří ještě neztratili schopnost analyzovat a porovnávat, včetně těch, kteří nezapomněli základy lékařské vědy (imunologie, epidemiologie, farmakologie atd.). A ti říkají, že možnost a proveditelnost použití vakcinačních přípravků se určuje s přihlédnutím k posouzení takových klíčových parametrů, jako je účinnost, efektivnost a vedlejší účinky („náklady“) jejich použití. 

Logika a aritmetika této otázky jsou velmi jednoduché: pokud je účinnost vyšší než „náklady“, můžete dát léku „zelenou“. Pokud jsou „náklady“ vyšší než účinnost, pak by se mělo rozsvítit „červené světlo“.

Člověk je prostě jen náklad

O „nákladech“ jsem již psal mnohokrát

Za prvé, ve velmi málo zemích jsou zaznamenávány vládními orgány (to se nazývá „oficiální administrace vakcinace“). 

Za druhé, i tam, kde se zaznamenávají, jsou odhady „nákladů“ podle odborníků mnohonásobně podhodnoceny

Za třetí, i konzervativní odhady „nákladů“ jsou znepokojivě vysoké.

TĚŽKÉ NÁSLEDKY OČKOVÁNÍ ZÁPADNÍMI PREPARÁTY. POČET ÚMRTÍ JE ZVÝRAZNĚN. 
ZDROJ: MEDALERTS.ORG

Například nejnovější data z amerického informačního systému o vedlejších účincích vakcín VAERS (k 12. listopadu letošního roku). 

Počet úmrtí – 18 853. Počet případů extrémně závažného stavu – 21 088.

A to nejdůležitější: systém zohledňuje pouze případy, které byly zaznamenány do 4 týdnů po injekci.  Pokud osoby v „kritickém stavu“ zemřou 29. den po očkování, VAERS je nezapočítá jako úmrtí.

Pokud tedy opustíme tento formalismus a vezmeme v úvahu pochopitelné podcenění statistik, můžeme říci, že očkování proti covidu ve Spojených státech již zabilo asi 40 tisíc lidí.

A tady začíná ta podivnost. 

V nedávné historii Spojených států byly opakovaně uváděny do oběhu všechny druhy očkovacích přípravků pro různé infekce a nemoci. A pokud zemřelo několik (maximálně několik desítek) lidí, bylo užívání preparátu pozastaveno. V roce 1976 bylo tedy ve Spojených státech provedeno hromadné očkování proti prasečí chřipce, ale poté co bylo zaznamenáno 25 úmrtí bylo očkování zastaveno (mimochodem, i prasečí chřipka brzy zmizela).

Tady ovšem nic takového nevidíme. Zdá se, že vychvalovaná americká starost o každého občana je vypnutá, pokud jde o zájmy společnosti Pfizer a jejích přátel-konkurentů.

Evropa drží s USA krok

Dále uvedu údaje o informačním systému EudraVigilance, který reflektuje důsledky očkování v Evropské unii. K 13. listopadu 2021 činil celkový počet úmrtí na očkování proti covidu ve 27 zemích EU 30 550 případů. Kromě toho existuje 1 163 356 případů vedlejších účinků různých závažností.

Celková úmrtnost v oficiálních informačních systémech tak v listopadu činila ve 28 státech (USA + 27 zemí EU) 49 403 případů. Skoro padesát tisíc lidí tam bylo – a není. A to mluvíme o lidech „první třídy“, o zlaté miliardě.

A vzhledem k těžkým případům, které skončí smrtí po čtyřech týdnech po očkování, může být toto číslo podle mého názoru téměř dvojnásobné. To znamená, že máme 50 až 100 tisíc úmrtí na očkování proti covidu. Ještě jednou připomenu, že oficiální údaje systémů VAERS a EudraVigilance jsou podle nezávislých odborníků minimálně o řád podhodnoceny.

A navzdory tak děsivým číslům ani ve Spojených státech, ani v Evropské unii úřady nejenže nechystají sešlápnout „brzdový pedál“, ale naopak fanaticky šlapou na „pedál plynový“. Není to udivující?

Sen, ne efektivita!

Nyní přejděme k dalšímu parametru očkování – účinnosti vakcín. 

Na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO) čteme definici:

Účinnost vakcíny se měří v kontrolované klinické studii a je založena na tom, u kolika lidí, kteří se nechali očkovat, se vyvinul „zájmový výsledek“ (obvykle nemoc) ve srovnání s tím, u kolika lidí, kteří dostali placebo (fiktivní vakcínu), došlo ke stejnému výsledku. Jakmile je studie dokončena, porovná se počet nemocných v každé skupině, aby se vypočítalo relativní riziko onemocnění v závislosti na tom, zda subjekty dostaly vakcínu, či nikoli. Z toho získáme měřítko účinnosti vakcíny – měřítko toho, jak moc vakcína snížila riziko onemocnění. Pokud ve skupině, která dostala vakcínu, onemocnělo mnohem méně lidí než ve skupině, která dostala placebo, dochází se k závěru, že vakcína je vysoce účinná.

Počet nemocných v očkované skupině se porovnává s počtem nemocných ve skupině s placebem.  Řekněme, že počet prvních je – 20; počet druhých – 100. Počet těch, kteří díky očkování unikli nemoci je 100 minus 20 = 80.

Účinnost očkování v uvedeném příkladu je 80%. 100% účinnost existuje jen v ideálním případě. 

Ale ani méně než 50% účinnost by podle doporučení WHO neměla být. Na jedné straně vah jsou totiž ti, kteří nemoci unikli v důsledku injekce, a na druhé straně vah – ti, kteří trpěli (nebo dokonce zemřeli) v důsledku očkování.

Ale i představitelé WHO chápou, že neexistují vakcíny bez vedlejších účinků. Kontrolní údaj WHO je čistě arbitrární, jen napovídá, že je potřeba brát v úvahu jak účinnost, tak i „negativa“ očkování a neustále je porovnávat. Pokud jsou „negativa“ závažná a je jich hodně, pak může být očkování i při 90% účinnosti nebezpečné a prostě smrtelné.

A nyní přejděme od teorie k praxi. 

Jaká je účinnost vakcín nyní používaných v boji proti covidu? Když byly na začátku očkování uvedeny na trh světoznámé preparáty, objevily se ve vědeckých časopisech a médiích velmi slibné ukazatele účinnosti. Byly získány jako výsledek klinických studií předložených lékařským a farmakologickým regulátorům v loňském roce. 

Zde jsou konkrétní ukazatele výkonnosti prezentované předními výrobci léků:

  • Pfizer – BioNTech – 95 %
  • Moderna – 94 %
  • AstraZeneca – 67 %
  • Johnson & Johnson – 67 %

Samozřejmě, že mnozí skeptici již tehdy pochybovali o tak vysokých ukazatelích. A důvody ke skepsi byly, protože do médií začala pronikat zajímavá fakta o tom, jak klinické studie probíhaly. Došlo k nedbalosti a zanedbání z čehož plynulo porušení zkušebních postupů. Došlo k záměrné „chemii“, přikrášlení „výrobku“. Přičemž celá armáda „bojovníků proti padělkům“, kteří se objevili na internetu a sociálních sítích, však fakta o porušení zkušebních postupů odmítla (a nadále odmítá).

Seriózní časopisy nežertují

Takoví „bojovníci proti padělkům“ však neriskují, že by přišli s popíráním, pokud jde o publikace v seriózních vědeckých časopisech.  Navíc „skeptici“, o kterých jsem se zmínil, mají pravděpodobně dojem, že seriózní vědecké časopisy jsou rozhodně na straně těch, kdo vyvíjejí, vyrábějí a propagují vakcíny proti covidu. 

To je částečně pravda. Ale jen částečně. Pečlivé studium takových časopisů ukazuje, že závěry obsažené v článcích ne vždy „bojují“ na straně té politiky přebujelé vakcinace, kterou provádějí úřady v mnoha zemích světa. V mnoha publikacích se mezi řádky objevuje hluboký odpor k tomu, co dělají představitelé WHO a úřady jednotlivých zemí.

Zde je například článek v jednom z nejuznávanějších lékařských časopisů Lancet z 21. září  Considerations in boosting COVID-19 vaccine immune responses („Úvahy o posílení imunitních reakcí na vakcíny COVID-19“). Jedná se o kolektivní práci velkého počtu odborníků s profesurami a doktorskými tituly z různých zemí. 

Poněkud pseudovědecké a nanejvýš opatrné znění článku v sobě skrývá závěr o neúčelnosti masivního používání posilovacích (dodatečných, „zesilovacích“) vakcín.… Autoři neuvádějí hodnoty pro ukazatel účinnosti vakcinačních preparátů, ale vyslovují předpoklad, že doplňující injekce budou nevyhnutelně doprovázeny rychlým poklesem této účinnosti. Uvedu jeden z nejdostupnějších fragmentů článku, aby pochopili laici:

Vakcíny COVID-19 jsou i nadále účinné proti závažným onemocněním, včetně těch, které způsobuje delta varianta. Většina empirických studií, na nichž je tento závěr založen, je však předběžná a je obtížné je přesně interpretovat kvůli potenciálnímu zkreslení a selektivnímu podávání zpráv. Je potřebná pečlivá a veřejná kontrola průběžně aktualizovaných údajů, aby bylo možné garantovat, že rozhodnutí o přeočkování budou založena na solidních vědeckých poznatcích a nikoli na politice.

„AstraZeneca“ blízko nuly

A tady je další článek ve stejném Lancetu z 29. října. Nese název Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study („Komunitní přenos a kinetika virové zátěže varianty SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) u očkovaných a neočkovaných jedinců ve Spojeném království: prospektivní, longitudinální, kohortová studie“).

Pro lidi, kteří mají do medicíny daleko, je název velmi složitý. Ale shrnutí článku je pro běžného čtenáře celkem srozumitelné:

Varianta SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) se rychle přenáší a šíří po celém světě, včetně populací s vysokou proočkovaností.

Samotný článek opět uznává pokles účinnosti hlavních vakcín používaných v dnešním světě.

A podobných publikací v Lancet každý měsíc přibývá. 

„Bojovníci proti padělkům a pseudovědě“ takové články raději obcházejí. Nehrají těmto „borcům“ do karet. Je lepší o takových publikacích raději mlčet, není třeba „dráždit husy“.

Ukázkovým příkladem z publikace Lancet je článek, který je již půl roku zamlčován, je to materiál z 20. dubna s názvem COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room („Efektivita a účinnost vakcíny COVID-19 – slon (ne) v místnosti“).

Autoři publikace jsou Piero Olliaro, Els Torreele, Michel Vaillant. První dva jsou z Anglie, třetí z Lucemburska. Aniž bych zabíhal do podrobností, podotýkám, že autoři zpochybnili ty ukazatele účinnosti vakcín, které byly deklarovány vývojáři na samotném startu. V publikaci je mnoho jemných momentů, které vyžadují komentáře a přístupnější vysvětlení široké veřejnosti.

  • Pfizer – BioNTech – 1,3 %
  • Moderna – 1,2 %
  • Johnson & Johnson – 1,2 %
  • AstraZeneca – 0,84 %

Výsledky revidovaných ukazatelů účinnosti byly prostě šokující. A hlavním je, že se tato čísla objevují na stránkách toho nejserióznějšího časopisu. Závěry publikace jsou jednoznačné. Mělo by se zastavit očkování na celém Západě. Publikace však doznala určitých úprav – poslední verze je datována 11. června. Hodnoty revidovaných ukazatelů účinnosti však zůstaly stejné. 

Nejsem odborník, proto nehodlám uvedené téměř nulové ukazatele potvrzovat ani zpochybňovat. Je ale překvapivé, že kolem této publikace vzniklo skutečné spiknutí mlčení. Kde je vědecká diskuse? Není.

Sebevražda depopulací

Nedávno došlo k dalšímu vážnému pokusu zpochybnit vysokou účinnost léků používaných k očkování.  Toto je článek, který byl publikován 4. listopadu v autoritativním časopise „Science“: SARS-CoV-2 vaccine protection and deaths among US veterans during 2021 („Ochrana pomocí vakcíny před SARS-CoV-2 a úmrtí mezi americkými veterány během roku 2021“). 

Shrnuje výsledky výzkumu provedeného The Veterans Health Administration – VHA, který slouží americkým vojenským důchodcům.  Studie pokrývá období od února do října 2021, počet vojenských důchodců, kteří se do ní dostali, činil téměř 800 tisíc lidí (cca 2,7 procenta obyvatel USA).

Je třeba poznamenat, že na samém začátku tohoto roku farmaceutické společnosti, které nabízely preparáty Pfizer – BioNTech, Moderna a Janssen (Johnson & Johnson), slibovaly vysokou účinnost přesahující 90%. 

Od 1. února do 1. října 2021 se účinnost snížila u všech typů očkování, u všech kategorií osob (podle věku, pohlaví i s přihlédnutím k doprovodným onemocněním). Již v březnu klesla účinnost vakcíny na 86,4 % pro Johnson & Johnson, 89,2 % pro Modernu a 86,9 % pro Pfizer. Do čtvrtého čtvrtletí roku 2021 účinnost klesla na 58 % pro Modernu, 43,3 % pro Pfizer a mizerných 13,1 % pro Johnson & Johnson.

Los Angeles Times, ve stejný den, kdy se článek objevil v Science, vydal svou publikaci obsahující podrobné komentáře a závěry ke studii VHA. Jedním ze závěrů je očekávání téměř nevyhnutelných přeočkování ve Spojených státech, které mají kompenzovat klesající účinnost:

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí doporučilo přeočkování každému, kdo dostal vakcínu Johnson & Johnson alespoň dva měsíce předtím. Přeočkování se také doporučuje šest měsíců po druhé dávce vakcín Moderna nebo Pfizer všem lidem starším 65 let…

Lance D Johnson ve svém článku z 8. listopadu v komentáři ke zmíněnému článku Science označil  americkou sázku na vakcíny Pfizer a jeho přátel za „chybnou“ a dokonce „podvodnou“. 

Ve skutečnosti je boj amerických úřadů s tzv. pandemií COVID-19 veden na základě tzv. ubývajícího (slábnoucího) modelu imunitního vyčerpání (waning model of immune depletion). S ohledem na téma účinnosti očkovacích přípravků, které zvažujeme, to znamená, že s každou další injekcí se účinnost snižuje a na pozadí rostoucích „nákladů“ očkování v čase to vede k „čistému zápornému výsledku“.

Jednoduše řečeno, Americe hrozí „depopulace“. Bohužel, stejný „klesající model vyčerpání imunity“ přijala většina zemí světa. 

„Depopulace“ ohrožuje celé lidstvo.

VALENTIN KATASONOV
https://bit.ly/3dqoSxf

4 1 hlas
Ohodnotit příspěvek

sdíletj na

4 1 hlas
Ohodnotit příspěvek
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Milan
2. 12. 2021 05:26
Ohodnotit příspěvek :
     

Osobně mě zaráží jedna věc, na kterou všichni naskakují. Proočkovanost obyvatel v čr je údajně jenom cca 62%, pročež třeba očkovat a očkovat.
Jenže se to počítá plošně, na cca 10 600 000 obyvatel, včetně dětí a mladistvých do 18 roků věku!
Kteří činí z tohoto objemu, 10 600 000 obyvatel, celkem 2 332 000, čili 22% !!! Nebo z druhého konce. Takže tu máme 40%, tedy cca 4 240 000 neočkovaných. Z kteréhož počtu je 2 332 000 dětí a mladistvých, kterých by se očkování nemělo týkat. Jaká je tedy SKUTEČNÁ proočkovanost DOSPĚLÝCH obyvatel ČR? Více než 78% !!! A proto hurá děti!

Milan
2. 12. 2021 06:11
Odpovědět  Milan

opr. …hurá na děti!