V Rusku se ruší zákaz používání svastiky

V Rusku se ruší zákaz používání svastiky ve vědě, umění a literatuře, pokud neobsahuje ospravedlňování
a propagandu nacismu. 

Příslušný zákon podepsal prezident Vladimir Putin. 

Kopii dokumentu naleznete na internetovém portálu právních informací.

jhttp://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020050?index=0&rangeSize=1

Změny, které podepsal Putin, jsou uvedeny v článcích zákonů “O přetrvávání vítězství sovětského lidu ve Velké vlastenecké válce v letech 1941-1945”, jakož i “O boji proti extremistické činnosti.”

V únoru 2019 podpořil Výbor pro kulturu Státní dumy odstranění omezení týkajících se používání nacistických symbolů ve filmech a knihách bez známek propagandy. První čtení návrhu zákona proběhlo koncem června. 
Už v 2. čtení proběhly změny, podle kterých je možné demonstrovat symboliku nebo atributy v uměleckých dílech, vědě, literatuře, jakož i na informační a vzdělávací účely, s negativním postojem k ideologii nacismu a podmínkou byla absence znaků propagandy nebo ospravedlňování nacismu.

Kromě toho se plánuje změna Kodexu administrativních trestných činů a zrušení trestů za používání nacistických symbolů bez propagandy.

Svastika je starodávný symbol nacházející se na množství památek a archeologických nálezech po celém světě ..

Více o svastice zde:
https://www.pokec24.cz/historie/svastika/

https://bit.ly/2Mz4VXW

sdíletj na