ÚSTAVNÍ STÍŽNOST na regulované ceny el. energie pro rok 2019 podána

Alena Vitásková
9. 6. 2019
· * 27 poslanců podalo ústavní stížnost
· * regulované ceny energií určuje ERÚ a jsou povinnou platbou
· * členové Rady ERÚ se neshodli na výši regulovaných cen
· * regulované ceny el. energie, by mohly být nižší, uvedl jeden z členů *Rady, další rezignoval a CR nepodepsal
· *vláda zodpovídá za jmenování členů Rady ERÚ
· *proč premiérovi vyhovuje chaotické řízení ERÚ?


Institut Aleny Vitáskové z. s. (dále jen IAV) předložil poslancům a senátorům počátkem letošního roku podnět k podání Ústavní stížnosti na regulované ceny elektrické energie, které ve svém ceníku pro rok 2019 vydal Energetický regulační úřad. Jedna se o povinnou platbu pro spotřebitelé elektrické energie, která tvoří u domácnosti cca 50 % z celkové ceny, kterou občané hradí. Zbývající díl ceny tvoří tzv. komodita, kterou si každý spotřebitel (občan) nasmlouvá u svého obchodníka a to za cenu, kterou si dohodne.

Z pětičlenné Rady ERÚ dva členové Rady s tímto cenovým rozhodnutím nesouhlasili a také odmítli jej podepsat. Jeden z nich sdělil, že ceny mohly být nižší, a druhý (v té době údajně předseda Rady) krátce po té odstoupil a takovéto cenové rozhodnutí nepodepsal. Do jaké míry se jedna o porušení Energetického zákona není předmětem hlavního problému.

Předmětný koncept Ústavní stížnosti včetně příloh (zpracovaný IAV) byl několik měsíců bez povšimnutí jak ze strany senátorů, tak ze strany poslanců.

„Přípravě konceptu Ústavní stížností se pro IAV věnovali dva renomovaní právníci, za což jim děkujeme“, sdělila za občany, kteří úsilí IAV podpořili žádostmi na zajištění nižších a transparentních cen elektrické energie, předsedkyně Alena Vitásková.

Dále Alena Vitásková doplnila: „Za senátory se o ceny energií a jejich možnost snížení zajímala pouze senátorka Alena Dernerová, se kterou jsem osobně jednala. Bohužel ostatní senátoři, dokonce ani ti, kteří energetiku mají ve své odborné gesci, zájem neprojevili. Plně se věnovali asi ústavní stížnosti na prezidenta republiky, či zneplatnění daní z církevních restitucí. Zájem o občany je pro ně asi málo mediální atraktivní.

Za poslance mě kontaktoval před pár týdny (jako jediný) Tomio Okamura, který mě požádal o bližší vysvětlení celé záležitosti. Po osobním jednání s předsedou SPD Tomiem Okamurou (dalšími poslanci SPD v poslanecké sněmovně Parlamentu) a vysvětlení problému mi přislíbil, že záležitost projedná se svými poslanci. Pro podání Ústavní stížnosti je potřebné množství poslanců 25. Přesto, že je poslanců SPD 19, přislíbil, že se pokusí o zajištění dalších hlasů, ale předem nic neslíbil. Delší dobu se nedařilo potřebný počet poslanců zajistit. Obdržela jsem informaci, že ani poslanci KSČM tuto stížnost nechtějí podpořit. Oslovila jsem předsedu Vojtěcha Filipa a ten podporu přislíbil. Nakonec se povedlo!!!“

Dne 4. 6. 2019 proběhla tisková konference SPD v poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, na které předseda T. Okamura oznámil, že SPD podává Ústavní stížnost na snížení regulovaných cen elektrické energie, kterou inicioval Institut Aleny Vitáskové. Ústavní stížnost podepsalo všech 19 poslanců SPD, 7 poslanců KSČM a jeden poslanec ČSSD – pan Jaroslav Foldyna.

„Institut Aleny Vitáskové děkuje všem těmto poslancům za snahu o nižší ceny elektrické energie a tím snížení životních nákladů, o lepší život našich občanů a zlepšení životní úrovně.“

Institut Aleny Vitáskové, z. s.
Záhřebská 30
120 00 Praha 2

další čtení:

ERÚ JE PODVODNÍK. ZÁLUDNĚ ZDRAŽUJE OBČANŮM EL. ENERGII
Rozklad zpracovaný profesionálem: Poměrně pečlivě jsem se seznámil s podklady nové tarifní struktury (NTS). Nezbývá nic jiného než pogratulovat. Vše se zdá, dle popisu, zcela v pořádku až do doby, kdy přejdu do kalkulačky a několika praktickými příklady se přesvětčím, že šetřit elektřinou se skutečně nevyplácí. Ostatně je to podobné jako s vodou. Když lidé začali více šetřit, voda se více zdražila. Nyní by měla znovu nadejít obdobná situace s elektřinou, podruhé po zavedení tarifů odrážejících hodnotu hlavního jističe.  

Jsem přesvědčen, že zcela spravedlivé je, na rozdíl od názoru ERÚ vyjádřený v NTS, aby si každý odběratel  za elektřinu uhradit tolik, kolik spotřebuje, to znamená rozpustit náklady spojené s distribucí, obchodem a dalšími složkami do ceny za kWh. Skutečnost v NTS je však opačná a ještě hlouběji zavádí  platby neodvozené od přímé spotřeby (např. systémové služby).

Koncepce NTS zcela odporuje proklamovanému cíli, to je zavést jakýsi pořádek do cen elektřiny. Předmětné NTS opětovně přispívají bohatším a z chudých dělají ještě chudší vazaly energetických produktů.,Ti, kteří si dnes ještě stále mohou dovolit a využívat el. přímotop, budou na tom o něco málo lépe (je faktem, že si jej pořídili vesměs sami bez státních dotací, obdobných dnešním kotlíkovým dotacím, a za svoje peníze neotravují sousedy zplodinami z komínu. Neobstojí v této souvislosti ani tvrzení, že elektřina se musí někde vyrobit a znečistí ovzduší. Dnešní elektrárny a jejich vypouštěné zplodiny jsou  hlídány podstatně více než produkty domácích topenišť). Je však podstatné, že pro výrobu a přenos většího příkonu, pokud ještě i v ERÚ platí Ohmův zákon, jsou potřeba větší náklady než pro výkony menší, to je cena za distribuci. Logicky mi tedy vyplývá, a je spravedlivější, že čím více odeberu, tím více zaplatím.

Naproti tomu na cenu přímých nákladů  obchodníka, spojených se zúčtováním odběru a službami nemá odebrané množství elektřiny žádný význam. Fakturace přímých nákladů pro obchodníka je totiž stejná, jak pro 1 kWh, tak pro 1 MWh. Není pravdou, že NTS postihnou rekreační objekty, postihnou i všechna odběrná místa s malou spotřebou, nevyjímaje domácnosti a NTS jsou postaveny tak, aby z prudkého zdražení elektřiny   nebylo úniku. Příklad: mám domácnost plně elektrifikovanou bez el. topení, hlavní jistič třífázový 25A. Jelikož se doma zdržuji poměrně málo, mám roční spotřebu  cca 400 kWh. Distributor i obchodník ČEZ, sazba Standard e-tarif D02d. Dle dnešních podmínek zaplatím za rok 3 186 Kč, dle NTS 7 395 Kč, tedy o 4 209 Kč více (zvýšení o 132%). Můžu se snažit změnit tarif na Standard e-tarif D01d- je bezúspěšné, jelikož z dnešních 2 412 Kč zaplatím dle NTS rovněž 7 395, je ještě  více o 4 982 Kč (zvýšení o 206%).

Snížím tedy hodnotu jističe, vzhledem k vybavenosti a selektivitě jištění na třífázový 20 A.  Při sazbě Standard e-tarif D02d  dnes 2 354 Kč, dle NTS 6302 Kč, více o 3 948 Kč (zvýšení o 167%). Bez ohledu  na selektivitu jištění snížím jistič na 3 x 16A, což se domnívám je minimum vzhledem k uvedené elektrifikaci domácnosti a vychází při Standard e-tarif D02d opětovné zvýšení z dnešních 2 721 Kč na 5 427 Kč, tedy o 2 706 Kč více to je o 99%. Další  logickou možností je změna tarifu na Standard e-tarif D01d, kde dnes bych platil 2 325 Kč s NTS 5427 Kč, tedy o 3 101 více je 133%.

Dále snížit na 10 A nelze, neustále by vypadával. Ukazuje se, že zavedená doba využití jističe v NTS, které se patrně počítá do algoritmu výpočtu, je cesta pouze teoretická a neodpovídá realitě spotřeby. Teprve od spotřeby 2 262 kWh, to je  12 535 Kč za odečtové období (při stávajícím jističi a tarifu) by se cena rovnala dnešnímu vyúčtování. Tak vysokou spotřebu nepotřebuji a není dle výše uvedeného žádná možnost, jak v souvislosti s NTS náklady na pořízení elektřiny snížit. Zvýšení důchodu o 40,- Kč již padlo na zvýšení stálé měsíční platby elektřiny v letošním roce.

I kdybych vyhodil el. sporák, nahradil jej jednoplotýnkou, vyhodil pračku, myčku a mikrovlnku, smotal všechny tři fáze dohromady a teoreticky použil minimální hlavní jistič 10 A, což je naprostý nesmysl, prodražila by se mi spotřeba o 18%.  Ať žije vzrůstající životní úroveň! Samozřejmě  zvýšení se netýká jen domácností a rekreačních objektů, jak je prezentováno, jde i o garáže. Běžnou průměrnou spotřebu mám 1 kWh za odečtové období, nejmenší jistič jednofázový 6 A, sazba Standard e-tarif D01 d. Dnešní fakturace za dodávku elektřiny (rok) je 347 Kč, po zavedení NTS 1459 Kč. Myslíte snad vážně, že budu platit za spotřebovanou 1 kWh 1459 Kč? V tomto případě bych okamžitě odběr odhlásil, narážím však na problém napájení elektronické ochrany garáže.

Nevidím žádný reálný způsob, jakým eliminovat technicky nebo organizačně dopad NTS v uvedeném příkladě.  NTS  není normálním vývojem bilance spotřeby a ceny, hodnotím jej jednoznačně jako vydírání s cenou až 1459 Kč/ kWh. Domnívám se, že takto nastavenou NTS chce  ERÚ pouze přispět k jednoznačnému zvýšení ceny na úkor nejmenšího (či sociálně nejslabšího) spotřebitele ve prospěch vyšších daní pro stát, odvozených od celkově vyšších plateb za elektřinu. Jde snad o náhradu, nebo skrytou kompenzaci pro stát za minulé neuvážené a chybné  rozhodnutí ERÚ o výkupních cenách elektřiny z fotovoltaických zdrojů, na které rovněž doplácíme, případně i jiných obnovitelných zdrojů, kde přiznané výkupní ceny neodpovídají ani náhodou stabilitě a spolehlivosti dodávky elektřiny.

Váš úřad je pro mě zcela zbytečný, nezávislost neznamená tvorbu takových kolotočů, jaké předvádíte, a plně se přikláním i budu podporovat  ztrátu nezávislosti a řízení ERÚ vládní komisí.

Ram Oldřich Rambousek Mým principiálním základem, který uznávám je teorie Marxismu, ale tento se bohužel téměř nepraktikuje, protože nepřináší svým obsahem ten pravý byznys, který by každý chtěl z politiky mít. Já ho přesto preferuji, protože jsem přesvědčen o tom, že politika má být službou národu a nikoliv hmotným statkům.

http://www.rukojmi.cz/clanky/983-eru-je-podvodnik-zaludne-zdrazuje-obcanum-el-energii

sdílet na

1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
11. 6. 2019 00:01
Ohodnotit příspěvek :
     

No,… nadarmo ji nevyštípali. Tenhle článek od ní je taky dobrý:
http://www.rukojmi.cz/clanky/8303-alena-vitaskova-prezident-milos-zeman-se-spletl