Tvrdý plán Putina

Ve svém programu „Strategie a taktika“, Andrei Fefelov šéfredaktor televizního kanálu „Den-TB“, vyjádřil zajímavý nápad. Spolu s široce používaným termínem Mazaný plán Putina (Cunning Plan of Putin), který implikuje tajnou lstivou strategii ruského prezidenta, novinář navrhl použít nový koncept – Tvrdý plán Putina. 

Má ruský vůdce skutečně strategický plán pro kritický vývoj situace ve světě a v Rusku?

Odpověď na tuto otázku je podle mého názoru rozhodně kladná. 

Navíc podobné plány Vladimira Vladimiroviče samozřejmě již měly své naplnění v minulosti a byly úspěšně realizovány za relevantních extrémních okolností. 

Samozřejmě mám na mysli Krym a Sýrii. 
V obou případech znenadání, byla to detailní strategická vojenská operace.

Bohužel naše doba je v doslovném smyslu plným úpadkem a nadcházející události zvané globální krize vyžadují pečlivou přípravu. Důsledky globálního ekonomického kolapsu mohou být velmi, velmi závažné
a pokud na ně nebudete připraveni, může to každou zemi stát hodně. Jak drahé v Rusku- můžeme soudit
podle událostí před sto lety.

Zde je na první pohled vše jasné. Existuje vnější nepřítel a vnitřní nepřítel. 
Vnější nepřítel je, jak můžeme pozorovat, americká „krysa“ tlačená dále a dále do strategické slepé uličky. 

Starý nepřítel Ruska si je již jasně vědom sám sebe v situaci zugzwangu, ale zatím, v chápání amerických stratégů, to není ten samý notoricky známý roh, z něhož neexistuje východisko.
Nicméně do finále šachové hry, soudě podle všeho, není vůbec daleko.

A tehdy, výše uvedený hlodavec, bude mít pouze dvě varianty. 

Za prvé – zahájit jednání s novými světovými vůdci o podmínkách čestné kapitulace. 
Druhá možnost znamená velmi zoufalý konečný útok na soupeře, kteří ho zahnali do rohu. 
To je – globální válka.

A tato možnost, kterou mnozí odborníci označují za nepravděpodobnou, má nicméně šanci na realizaci, zejména v případě, že se zmocní kontroly nad jaderným knoflíkem radikální jestřábi z Demokratické strany nebo dokonce obecně – například extremisté v důsledku americké občanské války.

Možná také nastane takový vývoj událostí, kdy ve světle skutečnosti odchodu světového četníka „do důchodu“, začne nové přerozdělení světa, jehož důsledkem bude řada místních vojenských konfliktů po celé planetě. Válka předpovídaná v Písmu…. všech proti všem.

To může být velký masakr, když „povstane národ proti národu, lidé proti lidem, království proti království“. 

Jenom si zkuste představit svět, ve kterém Řecko bojuje s Tureckem, Ázerbájdžán – s Arménií, Írán –
s Izraelem, Indie – s Pákistánem, Čína – s Tchaj-wanem, Severní Korea – s Jižní, Anglie – se Skotskem,
Saúdská Arábie – s Jemenem, Polsko – s tím co zůstane z Ukrajiny, Srbsko – s Albánií a Bosnou,
Španělsko – s Katalánskem a Basky, Ekvádor – s Kolumbií, Texas – se zbytky ze Spojených států.

Ale i když bude realizován první z výše uvedených scénářů (chudý svět bez globální hádky), lidstvo očekává závažná zkouška nazvaná „zánik globálního hegemona“, která bude doprovázena nejzávažnější ekonomickou krizí ve světové historii. 

Takže připravenost ruského vůdce na případný plán těžkého vývoje, může být posouzena rychle rostoucím objemem zlatých a devizových rezerv, https: //cont.ws/@lovejoy777777 …  

Mimochodem, k 30. srpnu 2019 dosáhly zlaté zásoby Ruska dalšího maxima (530,5 miliard dolarů). 

Je zřejmé, že Putinův tvrdý plán pro případ zhroucení globální ekonomiky existuje. 
Dosud nás však nikdo neinformuje o podrobnostech, což je pochopitelné:
vzhledem k pokračující konfrontaci se Západem nemá Putin proč odhalovat karty. 

Obrysy budoucího světového řádu však začínají nabírat obrysy. 

Je možné, že se bude jednat o spojenectví Ruska s jeho partnery v ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie), Čínou a fragmenty EU, které se k nim připojí, zastoupené Francií, Itálií, Španělskem, Rakouskem, Řeckem a docela pravděpodobně i Německem. 

Anglo-saský svět bude pravděpodobně muset své problémy vyřešit buď samostatně v konkurenci s velkým euroasijským blokem, nebo – zahájit úplně poslední fázi globální konfrontace, která hrozí zničením veškerého života na planetě. 

Na poslední variantu vývoje událostí Rusko má čím odpovědět. Ale je lepší, pro nás smrtelníky, nemyslet na takový vývoj událostí.

Je však nepochybné, že ruský prezident má také připravenou tvrdou reakci na jednání nejnebezpečnějšího protivníka – vnitřního nepřítele. Existuje veškerý důvod se domnívat, že zde jsou úřady připraveny odrazit budoucí výzvy ruské páté kolony, které mohou nastat například v souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací během globální krize. 

Tato důvěra je založena na posouzení nedávných událostí souvisejících se zatčením podněcovatelů moskevských nepokojů a obvinění řady jejich zástupců a dokonce z odsouzení (5 let v kolonii – bloggerovi Vladislavovi Sinicovi, který vyzýval k zabití dětí pořádkové policie, 4,5 roku – Konstantinovi Kotovovi a 3 roky
– Kirillovi Žukovovi za útok na policii během demonstrace). 

Signál všem je dán jednoznačný: nikdo se s nimi nebude liberalizovat, příděly balíků zahraničních grantů mohou vyjít ruskou opozici velice draho.

Vnitřní nepřítel je však spojen s vnějším nepřítelem a v případě jeho ekonomického kolapsu = sponzora
a hlavně autoritativního ideologa liberálních univerzálních hodnot,… místní pátá kolona určitě ztratí. 
A spolu s liberalismem skončí.

Pokud se však současnému globálnímu hegemonovi a dalším jako je on, podaří přežít do nadcházejících prezidentských voleb v Rusku v roce 2024, bude muset ukázat karty. Vladimir Putin, jak opakovaně uvedl
a prokázal v praxi, nezmění ústavu sám od sebe – zůstat tak třetí funkční období v řadě. 
A pak – globální liberální satanismus se bude snažit zasadit Rusku smrtelný úder. 

Zde je podle mého názoru jasný jeden nevyhnutelný závěr:
Putin nemůže v roce 2024 z vedení Ruska úplně odejít. V žádném případě. Důsledky budou zničující. 

Jedinou možností je nová operace „Nástupce“, kdy bude Putin premiér pod novým prezidentem, jejíž průběh jak se mi zdá, bude tentokrát maximálně skrytý před zvědavýma očima. 

Ale tady si myslím, budoucí vůdce Ruska nemůže být Putinem představen široké veřejnosti jako nástupce
na poslední chvíli, objevit je odnikud jako gin z láhve. 

Navíc by měl mít v době voleb významnou podporu veřejnosti. Proto se domnívám, že budoucí hlava Ruska je právě teď slavná a populární a s největší pravděpodobností získává body v přípravě na nadcházející volby. 
O tom kdo to je můžete pokud chcete popřemýšlet už nyní. Každý je schopen to provést analýzou současné politické situace v Rusku, ale nikomu nebudu vnucovat svůj názor. Ano, toto není účelem tohoto článku.

Zároveň je nesporné, že ruský vůdce, který přijde na místo současného prezidenta, by měl být plně připraven vést zemi v hodinu nejtěžších zkoušek, a proto se nemůže obejít bez spolehlivého týlu a podpory od moud-
rého a zkušeného mentora. S Putinem Vladimirem Vladimirovičem jako pravé ruky bude budoucí prezident schopen zvládnout nadcházející zkoušky celosvětového významu.

Mimochodem, podle mého hlubokého přesvědčení nikdo nebude schopen se budoucí globální krizi vyhnout. 
Ovlivní to všechny a každého, bohaté i chudé, silné i slabé, představitele civilizovaného světa i obyvatele „divoké“ periferie planety. 

Obnaží se lidské „nitro“ tváří v tvář sociálním katastrofám bezprecedentním v historii lidstva. 
Lidské srdce pak ukáže svůj skutečný obsah. Jak se říká, bez příkras.

Nakolik jsme připraveni?  Boží soud, jak je známo, není jen soudem nad každou individuální duší, ale také nad generacemi, nad národy, nad církvemi, které byly povolány být duchovním jádrem společnosti…. a všechny jsou jako biblické panny: … někdo se připravoval a čekal, a někdo ne. 

To, co se po staletí shromažďovalo a kupilo v průběhu historického vývoje národů, to co se pečlivě utajovalo,
a to, co bylo považováno za nesporné a neotřesitelné, bude podrobeno nevyhnutelné prověrce Soudcem Historie…. A Soudce …. je docela možné, že brzy přijde ke dveřím a zaklepe.

Jsme na to připraveni?

Zkráceno
http:// https://cont.ws/@lovejoy7777777/1438351

sdílet na