nezařazené

Temná stránka zelené energie

VLADIMIR PROCHVATILOV

Komentář Vladimira Prochvatilova (Fond strategické kultury)

Rozsáhlé používání alternativní energie uvrhne svět do nových konfliktů

Na portálu analytického centra  Center of the American Experiment  (Minnesota, USA) byla zveřejněna studie slavného amerického energetického experta Roberta Brycea Not in our backyard  (Ne na našem zadním dvoře). Zpráva poukazuje na negativní stránku zelené energie.

Obnovitelné zdroje energie jsou v USA velmi populární. 

Podle Gallupova institutu asi 70 procent Američanů upřednostňuje větrnou energii a 80 procent solární. Vlády chtějí tuto popularitu využít, uvádí se ve zprávě Brycea, a tak vytvářejí různé programy a předpisy, které stimulují spotřebu větrné a solární energie.

Cílem více než 170 míst, více než tuctu krajů a 8 států ve Spojených státech je poskytnout lidem
“100% čisté energie z obnovitelných zdrojů”. Obrovské množství akademických výzkumů, které k této popularitě přispěly, tvrdí, že USA mohou napájet většinu své ekonomiky, dokonce i celou svou ekonomiku z obnovitelných zdrojů energie. 

“Nepotřebujeme ropu, uhlí, postačí pouze zemní plyn nebo jaderná energie”.

Bryce jmenuje několik důvodů, proč je nemožný nejen úplný, ale i částečný přechod USA na obnovitelnou energii. S odvoláním na výzkumy britských vědců z Přírodovědného muzea v Londýně, Bryce píše: “úplný přechod americké ekonomiky na” čistou energii “si vyžádá “obrovské množství kovů a vzácných zemin, které se budou muset vytěžit na výrobu obrovského množství solárních panelů a větrných turbín”. 

Jen úplný přechod automobilové dopravy s motory s vnitřním spalováním na elektrická vozidla si ve Velké Británii vyžádá dvakrát tolik kobaltu, jak se na celém světě vyrobí za rok; téměř veškerou světovou výrobu neodymu; tři čtvrtiny světové produkce lithia; nejméně polovinu světové produkce mědi. Bude si to také vyžadovat 20-násobné (!) zvýšení elektřiny vyrobené v Británii.

Pro akumulátory větrných turbín a solárních panelů jsou třeba stejné kovy vzácných zemin, jako i pro elektrická vozidla. To samo o sobě znemožňuje přechod i relativně malého Spojeného království, nemluvě již o USA, na obnovitelné zdroje energie (OZE). Přívrženci zelené energie o tom mlčí.

Zelená energie bude vyžadovat obrovské půdní plochy, potřebné k umístění zařízení na výrobu větrné a solární energie. Biden oznámil, že plány přechodu USA na obnovitelné zdroje energie předpokládají instalaci “500 milionů solárních panelů, 8 milionů solárních střech, společných solárních energetických systémů a 60 tisíc větrných turbín” po celé zemi, které se budou rozprostírat na ploše 228 tisíc čtverečních mil, rovnajících se rozloze států Kalifornie a Washington dohromady.

Bryce píše, že po celé zemi začaly místní a regionální orgány bojovat proti tomu, aby se na jejich pozemcích instalovaly systémy obnovitelné energie. Od roku 2015 bylo v různých státech USA, od Maine a Vermontu po Kalifornii a Havaj, zavedených více než 300 zákonů, které zakazují nebo omezují instalaci větrných turbín produkujících hluk a vibrace, které ohrožují zdraví lidí, zvířat a ptáků. 

Ve Spojených státech zabijí větrné turbíny ročně v průměru asi 888 000 netopýrů a 573 000 ptáků.

V mnoha státech mezi místními obyvateli vypukly boje proti ekologickým aktivistům a vládním orgánům, které je podporují.  “Dravost a rozsah konfliktů ohledně využití půdy ve venkovských oblastech ukazují, že jakýkoli pokus transformovat národní hospodářství výlučně na obnovitelné zdroje energie je odsouzen k nezdaru”, píše Bryce.

Větrné a solární generátory staví ve venkovských oblastech, takže pro přenos elektrické energie do míst je třeba, podle National Renewable Energy Laboratory, vybudovat asi 240 000 mil vysokonapěťových přenosových vedení. To je 10násobek obvodu Země.

A obnovitelné zdroje energie jsou nerentabilní. Rozvoj zelené energie je možný pouze za neustálé podpory státu. Na jednotku užitečného výkonu (exajoulů) dostaly solární panely v USA 253-krát více dotací a větrné turbíny 158-krát více než jaderná energie. 

I když je podíl čisté (zelené, alternativní) energie malý, stát si může dovolit dotovat ji na úkor vyváženého rozvoje energetických systémů, ale co dál? 

Pokus převést veškerou energii do “zelených” kolejí “bude stát biliony dolarů, zničí profil země, zničí ptáky a netopýry, podkope zdraví Američanů a odsoudí je do chudoby”.

Na základě analýzy více než dvě stě odborných zdrojů, dospěl Robert Bryce k závěru, že zelená energie může být ziskovou pouze při seriózním zvýšení cen elektřiny.

Jeho závěr potvrzují evropští odborníci. Německé noviny Handelsblatt  zveřejnily zprávu poradenské společnosti Prognos AG, která předpovídá růst cen elektřiny do roku 2030 nejméně o 50%. 

Přitom konkurenty zelené energie – elektrárny na fosilní paliva oslabí daň z uhlíku, kterou chtějí USA uvalit na všechny země. Jak se to udělá a v koho prospěch se daň bude vybírat o tom se nediskutuje, ale taková daň způsobí pokles ziskovosti ropného a plynárenského průmyslu a zvýšení cen uhlovodíků.

A zbavit se elektrické energie ze zemního plynu a uhlí nebude úplně možné. Ve zprávě společnosti 
Prognos AG se uvádí, že v  případě neobvyklých situací mohou v “zeleném” systému nastat “dalekosáhlé řetězové reakce”, které mohou vyústit až po “nekontrolované výpadky elektřiny”.

Studie Mezinárodní energetické agentury z roku 2014 ukazuje, že náklady na přenos elektrické energie jsou pro větrné turbíny zhruba trojnásobné než náklady na přenos elektrické energie z uhlí nebo jaderné energie. V ročních rozvahách společnosti  General Electric za poslední dva roky větrné elektrárny ne náhodou končí v položce “ztráty” (791 milionů dolarů, respektive 715 milionů dolarů).

Dceřiná společnost koncernu Siemens, společnost Siemens Gamesa , která se specializuje na větrné turbíny, ukončila fiskální rok 2020 se ztrátou více než 1 miliardy dolarů, což je stabilní trend. 

Koncern Siemens už přechází na výstavbu tepelných elektráren, zejména v Uzbekistánu.

Profesor Univerzity Johna Hopkinse David Rothkopf věří, že rozsáhlé používání alternativní energie povzbudí boj o potřebné nerostné zdroje a uvrhne svět do nových konfliktů.

Ruský energetický expert Roman Smirnov v rozhovoru pro náš portál  zdůraznil, že “většina “zelených” projektů je pro globální korporace, které začaly ve svůj prospěch zásadně přerozdělovat trh s energií – vstupem na území lokálního byznysu. Takže Facebook, Google a Microsoft již mají své vlastní energetické projekty”.

https://bit.ly/3441n8c

sdílet na