Takový trochu jiný e-shop II: Malý velký bratr

Článek o tak trochu nenormálním e-shopu vyvolal ohromný ohlas, a to dokonce v médiích, která zaměřila svoji pozornost na to, co tento monstrózní projekt znamená pro naše soukromí. Jsem tomu rád. Snad to trochu přibrzdí nevyčerpatelný apetit silových složek při fízlování občanů a sběru dat o nich.

Předně, v minulém článku jsem vyslovil podezření, že zájem silových složek o systém elektronických dálničních známek může souviset se snahou fízlovat ve velkém tím, že budou monitorovat pohyb vozidel. Toto vyjádření bylo velmi neurčité, bylo na bázi domněnek a já ho teď upřesním.

Důvody zájmu bezpečnostních služeb o systém elektronické dálniční známky jsou dvojího druhu. Jeden spočívá v tom, že po dálnici se pohybují vozidla nejrůznějších fízlů pracujících v utajení, někdy pod krycími doklady, a registrační značky těchto vozidel by byly v systému zaznamenány. Proč to? Protože některé silové složky jsou od dálničního poplatku zproštěny a v evidenci výjimek tak budou figurovat všechny fízlí espézetky. Seznam subjektů osvobozený od dálničního poplatku je velmi dlouhý, viz § 20a zákona č. 13/1997 Sb., a tak se v seznamu výjimek budou ocitat nejen bezpečnostně relevantní, ale také citlivé údaje.

ilustrační foto

Druhý důvod je ten, že bezpečnostní složky zajímají registrační značky vozidel. Minulý týden to vypustil do světa ministr Havlíček, když vyřkl následující větu a takříkajíc prokopl buben:

„Ta funkce tam je proto, aby se zabránilo případným konfliktům ve smyslu teroristických útoků. Není to o špiclování, ale musíme respektovat požadavek zpravodajských služeb. Od toho tu přece jsou bezpečnostní složky, aby tohle řešily.“

Havlíček nám tak osvětlil, jak velký vliv mají bezpečnostní složky na rozhodování vlády a jejích orgánů. Nemůžeme mu to mít za zlé, je tam teprve krátce.

Jedna z „bezpečnostních“ složek, Bezpečnostní informační služba, se ohradila a veřejně tvrdila, že BIS neměla a nemá s elektronickými dálničními známkami nic společného. Lidovec Bělobrádek, předseda parlamentní komise pro kontrolu BIS uveřejnil na Twitteru, že „BIS ani nepožaduje použití kamer od 1.1.2021“.

ilustrační foto

Vážně jako? Samozřejmě že vážně jako ne. Všechno, co kdy lidovci řekli, byla nějaká šikovná lež, a i v tomto případě to platí. BIS totiž přístup k informacím z kamer zcela jednoznačně a prokazatelně požadovala.

Podívejme se zpětně do doby, kdy se připravovala novela zákona č. 13/1997 Sb.,. V připomínkovém řízení uplatnila Bezpečnostní informační služba následující připomínku:

K části první, bodu 3. – § 21d zákona č. 13/1997 Sb.

Navrhujeme za odstavec 5 vložit nový odstavec 6, který zní:

„(6) Státní fond dopravní infrastruktury zajistí zpravodajským službám České republiky dálkový a nepřetržitý přístup k údajům obsaženým v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění v rozsahu potřebném pro plnění úkolů v jejich působnosti a pro provádění opatření k evidenční ochraně údajů.“

Ekonomický deník poukázal na tuto skutečnost již 28. 1. 2020 a v poněkud méně explicitní podobě již 17. 1. 2020, avšak bez výraznějšího mediálního ohlasu.

Přístup do databáze registračních značek nasnímaných kamerami požadovalo rovněž Ministerstvo vnitra ve své připomínce:

V návaznosti na vytvoření nového informačního systému veřejné správy je v odstavci 5 vymezen okruh subjektů, jimž bude do tohoto systému zajištěn dálkový a nepřetržitý přístup. Požadujeme do tohoto výčtu zařadit i Ministerstvo vnitra, a to s ohledem na činnosti svěřené mu zákonem č. 273/2008 Sb., č. 17/2012 Sb., č. 64/1986 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 289/2005 Sb. a č. 153/1994 Sb. Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

To, že silové složky mají zájem vědět, jak se pohybují auta po dálnici, tedy není domněnka ani hoax. 
Byl to jejich výslovný požadavek, který byl zcela jednoznačně formulovaný a je zdokumentovaný ve veřejně dostupných zdrojích.

Do platného znění zákona se tato věc nedostala. Zatím. Média v té době uváděla, že se úředníci implementace Velkého bratra zalekli, Osobně ovšem pochybuji, že se úředníci jsou vůbec s to se zaleknout něčeho takového (viz obludný systém Automatická kontrola vozidel, který provozuje PČR a kterého se také doposud nezalekli) a to, že se oprávnění k zaznamenávání poznávacích značek nedostalo do zákona o pozemních komunikacích neznamená, že se o něj silové složky nebudou snažit jinou cestou.

Podle zadávací dokumentace systému elektronických dálničních známek se s přístupem PČR k datům z jednotlivých statických bran počítá (kapitola 2.5.2.3):

Kontrola musí obsahovat funkcionalitu, která zajistí, aby se Back-endovýsystém PČR /CS mohl přihlásit k příjmu dat identifikovaných SPZ projíždějících vozidel z vybraných statických bran. Dále viz 2.5.2.7 Vyhodnocení identifikované SPZ.

Silové složky již dnes monitorují pohyb vozidel již dnes za pomoci mýtných bran a již zmíněného systému Automatická kontrola vozidel, jehož kamery jsou řádově na stovkách průjezdních míst po celé zemi. Kamery snímají registrační značky i podoby řidičů a spolujezdců, a můžeme se jen dohadovat, co se s těmito údaji děje. Funkci AKV popsal právník Jan Vobořil v tomto článku. Kromě toho celá řada úsekových měření rychlosti, i když pravděpodobně ne všechna, předávají zaznamenané RZ policii, a to bez ohledu na to, zda zaznamenané vozidlo bylo použito ke spáchání nějakého přestupku nebo ne. Silové složky tedy nemusí nijak moc mrzet, že se úředníci tohoto „Velkého bratra“ zalekli, protože jiný ještě větší Velký bratr již funguje a jede na plné obrátky. Kamery AKV jsou velmi často osazovány na místech poblíž výjezdů z dálnic a nájezdů na ně.

Podle zadávací dokumentace systému elektronických dálničních známek se nicméně počítá s tím, že by statické brány RZ „četly“, například pro ad hoc kontrolní činnost policie – viz kapitola 2.5.2.

Kontrola musí obsahovat funkcionalitu, která zajistí příjem a uložení dat identifikovaných SPZ projíždějících vozidel ze statických bran. Minimální rozsah dat:
SPZ, Údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno•Typ vozidla•Barva vozidla•Fotografie výřezu SPZ•Celková fotografie•Kód statické brány•Datum a čas průjezdu vozidla.

Ne ne, Velký bratr nebude, fakt né. Všimněte si, že uložení informace je vázáno pouze na průjezd vozidla a není vázáno na výsledek kontroly. Ukládají se všechna data o průjezdech lhostejno zda za vozidlo nebylo zaplaceno a výsledek kontroly je podkladem pro správní řízení, nebo za vozidlo řádně zaplaceno bylo a ve smyslu kontroly úhrad dálničního poplatku další přechovávání údajů pozbylo smysl.

Pokud Babiš tvrdí, že to celé „opraví“ tím, že fízlové budou dálniční poplatek platit stejně jako všichni a tím vymizí důvod pro „utajené“ zadávání celé zakázky, tak si dělá z lidí prdel. Když pomineme další okolnosti, zbývá tady ta, že by se musel změnit zákon, což v podmínkách České republiky zabere rok až dva.

Z dostupných podkladů se také potvrdila další věc, kterou mi několik insiderů zejména z prostředí kolem „Akce Z“ pana Vondráčka zkoušelo vyvrátit, totiž že by systém dálničních známek zkoušel identifikovat uživatele. Podle nich každý systém pro správu obsahu, tedy třeba i CMS, na kterým běží stránky, které právě čtete, ověřuje ty uživatele, kteří se hlásí do jeho administrace.

To je všechno pravda a zní to logicky, nicméně podle zadávací dokumentace systému elektronických dálničních známek, kterou zpracoval jistý pan Šebek (k němu se ještě dostaneme), se s ověřením uživatele počítá, a to sice následujícími postupy: registrace na portálu (jméno, příjmení, e-mail, heslo), Google, mojeID, Facebook, datová schránka, NIA. Viz strana 12. Zaplatit prostě dálniční poplatek za auto s konkrétní RZ anonymně? Zadávací dokumentace s tím sice počítá, nicméně v okamžiku použití prostředků elektronické platby (platební karta, platební brána) je anonymita uživatele tak jako tak iluzorní.

Naopak se nepotvrdilo, že by zakázka byla předražená kvůli fízlovacím funkcionalitám. Silové složky své výzvědné systémy financují ze svých peněz, tedy peníze na jejich fízlování si už od nás vzaly jinou cestou. V případě „e-shopu“ si prostě jen chtěla nepříliš široká skupina lidí nakrást, což je předpokládaná a ve zdejších končinách běžná věc. Konkrétně šlo o to, že SFDI (Státní fond dopravní insfrastruktury, organizace zřízená MDČR) v určitém okamžiku začal obcházet státní podnik Cendis (Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy) a jednat na vlastní pěst. Cendis disponoval vlastním konceptem systému elektronických dálničních známek, jehož cenu dosud neprozradil.

SFDI se přitom rozhodl projekt dálničních známek nechat řídit externí subjekt. Na projektové řízení si najal bez soutěže společnost Sapphire Advise. Firma je personálně propojena se SFDI. Manželka jednatele a spoluvlastníka Martina Šebka Helena Šebková vede v SFDI oddělení IT. Safírový advisor pak vyrobil specifikaci, která je odkazována v textu výše a na jejím základě byla „z bezpečnostních důvodů“ vybrána firma Asseco.

Proč se politici napříč politickou scénou drží dál od tohoto bordelu? Babiš zvolil obvyklou mediální pózu, tedy „Kremlík manažersky zklamal, musel jsem to dát do pořádku“, nicméně stačí se podívat na složení dozorčí rady SFDI, abychom si udělali představu, jak moc se tohle dotýká establishmentu této země bez ohledu na politickou příslušnost. Předseda dozorčí rady je poslanec Pustějovský za ANO, místopředseda je Zbyněk Stanjura (ODS), členy jsou komunistický poslanec Hojda nebo socdemák Onderka. V řídícím výboru SFDI najdeme většinou recykláty z ministerstva dopravy. Babiš a jeho hnutí ANO sedí na bombě.

Médii zavrhovaný kariérista Kremlík je pouze náhodná oběť subkriminálního prostředí na ministerstvu dopravy, které má ANO v gesci už více než pět let.

Na facebooku redaktora ČT Jana Beránka najdete zajímavý rozhovor s Babišem, ze kterého si lze dobře udělat představu, jakým způsobem Babiš a jeho tým právě provádí „damage control“. Sledujte extrémní Babišovu nejistotu, když dojde na jméno poslance Pustějovského. My nic nevěděli, selhala komunikace, nevrtejte se v tom, všude hledáte problémy.

„Usnesení č. 957
Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury bere na vědomí předloženou informaci a žádá o průběžné informování o postupu přípravy zavedení elektronické dálniční známky.“

Takhle to vypadá v praxi, když se „řídí stát jako firma“.

Celá kauza elektronických známek je extrémně přínosná. Sice nejspíš přijde vyhodit pár set milionů z peněz daňových poplatníků, ale za tuto cenu dostávají všichni občané skvělou a neopakovatelnou možnost se dozvědět, jak funguje státní správa a jak velký vliv na ni mají silové složky.

http://dfens-cz.com/takovy-trochu-jiny-e-shop-ii-maly-velky-bratr/

odjinud:

E-shop na české dálniční známky za 400 milionů korun předražený vůbec nebyl, tajná nahrávka Vladimíra Kremlíka odhaluje, že celý systém má poskytovat BIS platformu pro sledování a snímání obličejů řidičů a spolujezdců na předních sedadlech ve všech projíždějících autech na českých dálnicích v reálném čase! Všechno to má být streamované ve vysokém HD rozlišení, nároky na úložné datové nosiče budou gigantické, stejně tak nároky na datovou infrastrukturu! Vůbec tak nešlo o šopík na prodej známek, ale o mamutí sledovací systém podle specifikací BIS! Anebo CIA?

Kauza obrovského skandálu dnes již bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, který byl odvolán pro údajně předraženou zakázku na e-shop pro prodej elektronických dálničních známek, má neuvěřitelné rozuzlení a pokračování. Janek Kroupa ze serveru Seznam Zprávy totiž dnes publikoval výbušnou zvukovou nahrávku [1] mezi Vladimírem Kremlíkem a advokátem s kanceláře Rowan Legal, Martinem Janouškem.

Rozhovor se odehrál 1. února minulou sobotu ve Špindlerově mlýně a na záznamu jsou zachyceny šokující informace, které dokazují a odhalují, že Vladimír Kremlík byl podle všeho odvolán ze své funkce neoprávněně, protože jak z nahrávky vyplývá, zakázka na e-shop na elektronické známky vůbec nebyla předražená, a to z toho důvodu, že ten projekt vlastně ani nebyl v první řadě o prodeji elektronických známek. V nahrávce je i dotaz ohledně údajně nabízeného úplatku ve výši 1,5 milionu korun.

Vladimír Kremlík, exministr dopravy ČR.

Vladimír Kremlík v nahrávce uvádí, že Michal Koudelka a jeho BIS si zadali do projektu elektronických dálničních známek podmínku, že chtějí mít k systému známek nepřetržitý přístup, a to v reálném čase, přičemž systém má umět v reálném čase, podle Kremlíka údajně do 2 minut, poskytnout složkám BIS fotografie z dálničních kamer ve vysokém rozlišení požadovaného automobilu a podle jeho registrační značky tak, aby na fotografii v HD rozlišení bylo zachyceno celé čelo automobilu a všechny obličeje cestujících v autě na předních sedadlech.

A to je obrovský problém, především s ohledem na datovou propustnost a zejména datová úložiště. Pokud by se jednalo jen o kontrolu toho, jestli auta mají známku zaplacenou, tak by celý systém stál pouze zlomek ceny, protože by se ukládala jenom obrazová data právě projíždějících aut, počítače by analyzovaly obrázky pomocí OCR metody, jestli registrační značky mají zaplaceno, a pokud ano, obrázek by se z počítače smazal a začal by se vyhodnocovat obrázek dalšího projíždějícího auta.

Kremlík v nahrávce odhaluje, že Michal Koudelka a jeho BIS chtějí sbírat obličeje řidičů a spolucestujících ve focených autech

V nahrávce zaznívá jiná varianta, obrázky by se ukládaly po celý den a potom v noci by se odeslaly do výpočetního centra a tam se zanalyzovaly. Takže by se nejednalo o kontrolu v reálném čase, ale prakticky se zpožděním až několika dnů. Jenže, to je v rozporu s požadavkem BIS, která požaduje, aby systém tímto způsobem nefungoval, ale aby celá aplikace pracovala v tzv. real time režimu, tedy v reálném čase. Pracovníci BIS si to představují tak, že dostanou vlastní rozhraní, do kterého zadají registrační značku vozu, o kterém se chtějí dozvědět, kam jede a dostanou fotografie s obličeji a uvidí, kdo v autě sedí.

Jenže, takový požadavek úplně mění parametry celé zakázky. Pokud toto má systém umět, potom všechny kamery na všech dálnicích v ČR, na všech nájezdech na dálnici, kde budou kamery a na všech sjezdech, budou muset pořizovat každý den desítky a v některých místech a situacích až stovky tisíc fotografií ve vysokém rozlišení, a tyto fotografie budou muset být někde ukládány, ale co především bude potřeba, někdo bude muset zajistit a zaplatit obrovskou výpočetní sílu na čtení registračních značek z fotografií v reálném čase.

Na těchto branách budou umístěny kamery pro čtení registračních značek všech osobních automobilů.

Každá kamera vygeneruje za minutu ve dvou nebo dokonce ve třech proudech dálnice v jednom směru až několik stovek aut. Aby se systém nezahltil a nezkolaboval, musí být vyhodnocování rychlejší, než je rychlost a objem projíždějících a focených automobilů. Každá kamera tak bude muset mít dostatečný datový upstream, de facto se bude jednat nikoliv o fotografie, ale spíš o živý stream, který budou zpracovávat servery na jednotlivé fotografie a ukládat do průjezdové databáze umístěné někde v cloudu. Z hlediska ochrany dat to však bude jen velmi těžko realizovatelné na komerční bázi cloudových platforem v zahraničí, protože ty datové servery budou muset ležet na území ČR ve střežených prostorách, datové centrum bude vyžadovat mohutný energetický příkon, protože tady mluvíme o tak obrovských datových přenosech, ze kterých doslova spadne brada.

Provozní náklady na mamutí sledovací systém obyvatelstva půjdou do stovek milionů ročně

Fotografie vozu v HD rozlišení bude mít i v případě JPEG komprese minimálně 5 MB velikost. Podle nedávného měření [2] jen v Praze na Chodově za 24 hodin projede 100 000 aut. To je 500 GB dat z jednoho místa za den v případě, že kamera zvládá v reálném čase JPEG kompresi, anebo podporuje HD stream. Vzhledem k tomu, že kamery budou muset pokrývat nájezdy i sjezdy z dálnic po celé ČR, tak zde mluvíme o datových objemech v řádech stovek TB za 24 hodin. A teď otázka? Kdo poskytne takovou datovou kapacitu ministerstvu dopravy?

A kdo zaplatí provoz datacenter, která poběží 24 hodin denně, aby zpracovávaly informace o tisících aut za sekundu na všech nájezdech a sjezdech z dálnic v celé ČR, aby se to stihlo v reálném čase do 2 minut, jak zní požadavek BIS? Chápete? Jak uvádí v nahrávce Vladimír Kremlík, naprogramování tohoto mamutího sledovacího systému bude stát 100 milionů Kč, což je naprosto reálná cena. Ten zbytek jsou náklady na provoz datacenter na další 4 roky a platby operátorům za mamutí přenosy dat. Jinými slovy, nikdy nešlo o e-shop na prodej známek v první řadě, ale jde o mamutí sledovací systém s obrovskými datovými přenosy, obrovskými požadavky na výpočetní výkon a datový úložný prostor, a s tím spojené mamutí provozní náklady.

Nahrávka de facto odhaluje, že Kremlík se stal obětním beránkem, aby byla odvedena pozornost médií od skutečného účelu zakázky na elektronické známky

Celá aféra spadla na hlavu Vladimíra Kremlíka kvůli tomu, že se před několika týdny odborníkům a novinářům nezdálo, že obyčejný šopík na prodej elektronických známek pro auta má stát 400 milionů, začal obrovský řev, co je to za drzost, že někdo takto nehorázně předraží zakázku o desítky tisíc procent, než je všude jinde a běžně obvyklé. Kremlík o pravém účelu projektu mluvit nemohl, protože byl vázán mlčenlivostí k BIS. Jenže tato nahrávka ze Špindlu odhaluje, že celý tento e-shop byl pouze maskováním mohutného a obřího projektu na 24-hodinový sběr stovek tisíc obličejů řidičů a spolujezdců na předních sedadlech aut na dálnicích v celé České republice a vyhodnocování registračních značek v reálném čase na základě požadavků BIS. Ta uvedla informaci, že je to nezbytné v souvislosti s ochranou bezpečnosti státu a kvůli boji proti terorismu.

Aplikace zobrazí, které auto nemá zaplacenou známku.

Tak určitě, kdokoliv vyjede na dálnici, jeho obličej se dostane do databáze a spolu s ním i jeho spolujezdec. BIS tak bude moci vyhodnocovat kontakty, kdo s kým dělá obchody, kdo s kým a kam jede, jaký politik má vedle sebe na sedadle v autě neznámou ženu, milenku, kdo a kdy použil jaké auto, v jakých vozech jezdí, i když není auto napsané na jeho jméno. Mamutí špehování po celé České republice způsobem, že bude daleko lepší se už dálnicím vyhýbat. Jenže spolu s tím, jak se v ČR od ledna tohoto roku zpoplatňují mýtem kamiony i na cestách 1. třídy, tak je jenom otázkou času, kdy toto zpoplatnění dolehne i na osobní auta a bude potřeba mít elektronickou známku i na silnice 1. třídy. A vyhnout se jedničkám a jejich nájezdům a sjezdům, to už je mnohem složitější.

Největší ohrožení soukromí a občanských práv v historii země, Koudelkova tajná služba získá během pár měsíců kompilaci desítek milionů fotografií a databázi pohybů obyvatelstva velké čísti populace ČR

Někteří lidé to budu řešit tak, že si před nasednutím do auta nasadí masku čerta nebo nějaké příšery, aby si lidé zachovali soukromí, protože jakmile tento systém bude zaveden, Michal Koudelka se bude procházet všemi fotografiemi a bude sledovat, kdo kam jede, s kým jede, pokud půjde o vysoké rozlišení obrazu, bude vidět i vnitřek auta, třeba i to, že spolujezdec drží v ruce nějaké papíry, dokumenty, a teď je otázka, jak hluboké rozlišení bude BIS požadovat. Pokud se bude jednat o opravdu vysoké rozlišení, kamera dokáže dokonale identifikovat nejen obličeje v autě, ale třeba i psaný text na papíru, který spolujezdec drží v ruce. A stejně tak je otázkou, jak dlouho tyto nasbírané snímky stovek tisíc a milionů aut budou ukládány? Měsíc? Půl roku? Rok? Deset let? Takže, jak sami vidíte, vyhazov Vladimíra Kremlíka proběhl pouze jako forma distrakce a odvedení pozornosti veřejnosti od pravého účelu zakázky.

Nákupní rozhraní pro koncové uživatele.

Prostě ministra obětovali, aby to celé skončilo v té rovině, že ministr byl neschopný, nebo dokonce zkorumpovaný, a tím to hasne, zapomeňte. Jenže tento příběh takto neskončí, protože se ukazuje, že tím, že se začalo mediálně mluvit o 400 milionech za e-shop, tak došlo k nežádoucímu přitáhnutí pozornosti k utajovanému účelu celého projektu. Takže celý projekt elektronických známek pro auta je pouze projektem na celonárodní a permanentní, 24-hodinový sběr obličejů všech řidičů automobilů a spolujezdců, kteří se vydají na cestu po dálničním úseku, a to kdekoliv v ČR. George Orwell v hrobě rotuje! Míša Koudelka jako šéf BIS se po loňské návštěvě v centrále CIA v Langley opravdu vyznamenal. Takovéto tajné sbírání obličejů milionů svých občanů za rok a v takovém masivním měřítku při jejich cestě autem do práce nebo za obchodem po dálnici, to nemají ani v USA. Tam by to totiž narazilo u soudů. Jenže Česko snese fšecko. Takže to tu máme zase, opět uniklá nahrávka, která odhaluje procesy utahování šroubů v české společnosti.

https://bit.ly/2GVsMO7

sdílet na

6 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Administrátor
5. 2. 2020 21:20
Odpovědět  Janinna

Možná už ta koudel doutná nekontrolovaným únikem z výfuku https://bit.ly/3biBpAy

Administrátor
6. 2. 2020 22:25
Odpovědět  Janinna

Asi proto s tou informací jdou na veřejnoprávní CTfejk