Tajné služby by neměly být ideologické a čučkařit. Je vidět, jak je stát připraven na krize. Bývalý rozvědčík Kubizňák práská bičem

Českem se dnes nese od úst k ústům příběh. Z Ruska přijel muž s diplomatickým krytím, v kufříku jed ricin na otrávení Koláře, Novotného a Hřiba, načež se zjistí, že před ním varoval českou kontrarozvědku anonym. Zeptám se vás podle amerického seriálu Věřte nevěřte, je pravdivý?

Hloupost nad hloupost, která se ale dá rozmazávat. Ten muž s diplomatickým krytím je  Andrej Viktorovič Končakov, zmocněný ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze 6, Na Zátorce 16. Je znám, neboť  s ním zcela nezištně spolupracovala řada i českých historiků na uspořádání mezinárodní vědecké konference o druhé světové válce, která se za hojné účasti našich a zahraničních účastníků měla původně uskutečnit 16. dubna v Praze. Již samotná příprava této vrcholné vědecké akce k 75. výročí ukončení  druhé světové války a osvobození naší vlasti od fašismu po celou dobu narážela na četné zjevné i skryté překážky a na neustálé nové a nové  problémy, které  Končakov musel trpělivě  řešit. Letos  u nás šlo v podstatě o ojedinělou akci.

Tu akci, která nakonec byla on-line, jsem sledoval a Končakova znám. Mladý a sympatický muž…

Také ho znám osobně, jedná se o velice slušného, vzdělaného mladého muže. Pomohl mi například s uspořádáním výstavy obrazů jedné nadané ruské malířky v Praze.

Co vás na tom příběhu nejvíce zaráží?

Když srovnám uváděnou „ricin historku“ s podobnou akcí, která se před pár lety odehrála ve Velké Británii, kdy pro provádění aktivních opatření je důležitý i výběr klíčového slova, v našem případě „novičok“, tak je to podivné. Novičok je název bojového plynu, kterým byl údajně otráven exagent ruské Hlavní správy rozvědky generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GRU). V Rusku byl Sergej Srkipal odsouzen ke třinácti letům vězení a později vyměněný za půvabnou špionku.

Všimněme si mistrného použití takzvaného homonyma. Jde o slovo zvukově shodné, ale graficky odlišné od jiného. Můžeme popřemýšlet už nad samotným vybráním názvu plynu v aféře Skripal ve Velké Británii. Ten byl určen pro jaké uši? Především anglosaské veřejnosti, když název bojového plynu „Novichok“ zní v jejich uších jako „Now we choke!“, tedy „Teď se dusíme!“ Jak by zněl v této souvislosti název zřejmě použitého plynu BZ toxin? A když slyšíme vybraný název „ricin“, tak slovo působí průjmově. Koukáme, kde je nejbližší záchod, a tím nemyslím nerůžovou záchodovou mísu umístěnou na památníku maršála Koněva na Praze 6. Ten novinář, který vypustil „ricin kachnu“, vše dopředu dobře promyslet.

Petra Procházková ve své glose „Rusové vám život nevezmou, oni vám ho zničí“ napsala, že ruské tajné služby od roku 1923 zásadně nepoužívají pro své akce v zahraničí diplomatické krytí a likvidují buď přeběhlíky anebo lidi, co disponují utajenou a pro ně nepříjemnou informací, kteří jsou v zahraničí. Jak to vidíte vy?

Před nedávnem jsem s dřívějším důstojníkem izraelské služby konzultoval případ zastřelení vysokého izraelského vojenského diplomata. Spolu jsme se nepotkali ani v New Yorku, ani v Tel Avivu, nýbrž v Meziměstí u Broumova na nádraží. Tam od roku 1871 vedla hranice mezi Pruskem a Rakousko-Uherskem. Poobědvali jsme v restauraci Švejk zábavního centra Walzel a měli si hodně o čem povídat a co konzultovat. Plukovník je už na penzi, kromě toho, že vede advokátní a notářskou kancelář v Tel Avivu píše knihu o Yosefu (Joe) Alonovi, narozeném jako Josef Plaček v Československu 25. července 1929. Byl to izraelský letecký důstojník a vojenský atašé, kterého tajemně zastřelili na příjezdové cestě u jeho domu v Marylandu. Americká FBI na nic ani po létech nepřišla. Kdo provedl jeho likvidaci v období mnichovské olympiády je dodnes záhadou, ale lidé typu výše jmenované novinářky na to najdou okamžité vysvětlení. Ruka Moskvy je dlouhá.

Nezdá se vám samotný titulek glosy nešťastný, vyvolávající představy o nenávistném národu z východu?

Vymývání mozků, nebo též brainwashing, je původně teorie o existenci technik směřující k ovlivňování jednoho nebo více lidí tak, aby změnili svoje názory nebo chování, a to ve prospěch toho, kdo brainwashing provádí. Nejčastější důvody této snahy jsou politické, náboženské, finanční nebo sexuální. Původní význam jako kontrola mysli byl v pozdější době rozšířen i na převýchovu ve smyslu úsilí zaměřeného k slepému a odevzdanému přijetí určité doktríny, názorů či postojů, které nepřipouští diskusi ani kritiku.

Rusofobie se rozlézá ve veřejnoprávních médiích a v oficiálních dokumentech s pomocí vrcholných představitelů Evropské komise, Evropského parlamentu a NATO. Zářivým příkladem je prezidentka Evropské komise Němka Ursula von der Leyenová. Ve společném prohlášení neprosadila ani zrnko pravdy v podobě zmínky o osvobození největšího koncentračního tábora Auschwitz- Birkenau sovětskými vojsky.

V Česku mezitím proběhla v době stavu nouze závažná epizoda s odstraněním sochy maršála, který byl mimo jiné dekorován i americkým státním vyznamenáním Legion of Merit. Zařídil to okresní činovník, synek bývalého českého velvyslance v USA a v Ruské federaci Koláře, který po velvyslancích Baštovi a Kostelkovi rozjebal vztahy s Ruskem tak, že se tam prakticky nedalo obchodovat. Pak odešel ke Kellnerovi, kde prakticky za několik měsíců zjistili, že je pan diplomat v obchodních věcech absolutně neschopný.

Sází na výhru Joe Bidena v listopadových prezidentských volbách, jinak by jako pěšák takto zřejmě nepostupoval. A může mu to vyjít. Nelze přitom ale zapomenout, že USA samy o sobě, ať je novým prezidentem Petr nebo Pavel, nemohou překonat ekonomické, politické a  sociální následky kouřové clony – pandemie. K využití biozbraně nemají dostatek sil a budou asi muset využít celosvětové koordinace. Proto je odstraňování soch maršála jedné z jaderných supervelmocí v dané situaci dětinsky hloupé. „Užitečný idiot“ je pojem politického žargonu používaný pro lidi vnímané jako propagandisté ve věcech, jejichž cílů si nejsou plně vědomi, a jsou cynicky využíváni ostatními pro šíření propagandy, o jejímž účelu nemají povědomí.

O české kontrarozvědce BIS se hodně mluví. Jak hodnotíte její práci, anebo alespoň ty kauzy, které se v poslední době dostaly do médií?

Služba pracuje v utajeném režimu a hodnotit její práci by byla pouhá spekulace. Pokud jsou ale naše tajné služby dobré, tak veřejnost neměla prostřednictvím vlády postrádat včasnou informaci o vzniku potencionální pandemie. Což se nestalo. Zná BIS původce biozbraně? Je pandemie koronaviru bojovým testem 5G sítí? Co máte udělat, pokud se patologický signál šíří silnými radiovými vlnami, které pronikají do našeho domova a pokrývají celé naše okolí? Co udělat, pokud se patologické signály rozloží v mikrovlnném záření z mobilního telefonu, který držíte u hlavy? Pokud nestačí vitamíny D, C a další, umí někdo zajistit účinný protilék vyvíjený v laboratořích jiných zemí?

A naše vláda, nadřízená tajným službám, zaspala. Současný cirkus je trapný. I smrtka si dezinfikuje kosu. Je vidět, jak je stát připraven na krize, které nemusí být pouze virové! Za socialismu měla republika pro každého občana plynovou masku s filtrem a další obranné prostředky. Třeba balíček protichemické a bakteriologické ochrany s dezinfekcí a další potřeby. Dnes není stát schopen včas zajistit pro občany ani roušky, což je kus látky se dvěma tkalouny. Civilní obrana měla mnoho dalších potřeb. Velké filtroventilační jednotky a stanice očisty. Také jsme měli jednotky armády, které byly vycvičeny a určeny k očistě po bakteriologickém útoku. Ty by se dnes hodily, a hlavně měly mnoho potřebné techniky a vybavení, které bylo i po letech použitelné a účinné. Kdo dopustil zničení a rozkradení tohoto vybavení? To ukazuje, jaká je úroveň státu v roce 2020.

Rovněž by nebylo od věci, aby služby zjistily, kdo je organizátorem ricinové aféry, a aby to sdělily veřejnosti. A „díky“ rozmazané hlouposti a vzniklé „osobní štvanici“ na Andreje Končakova, kterou podle ambasády spustila česká média, čelí diplomat mnoha výhrůžkám. V souladu s článkem 29 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 se ruské velvyslanectví obrátilo na naše ministerstvo zahraničí se žádostí o učinění všech vhodných opatření k zabránění každého útoku proti osobě, svobodě a důstojnosti svého zaměstnance. A nakonec, BIS stejně jako rozvědka by neměla být ideologická a neměla by čučkařit.

Jak jste vnímal její kritiku, že výuka historie v Česku je stále poznamenána sovětskou interpretací dějin?

Zdůrazněme, že Moskva po dlouhá desetiletí tvrdě „vyučovala“, že samostatné rozhodování v jednotlivých zemích je nepřípustné včetně odlišnější interpretace dějin. Takže se není čemu divit, že se jí to vrací jako bumerang. Ale přitom postrádám například více informací o vpádu polského vojska do demokratického Československa v roce 1938 a o tom, že se dnes bojuje o to, zda část Evropy bude Evropskou říší nebo zda tu přežijí národní státy, které se kdysi nechtěly stát součástí Osmanské říše, Habsburské monarchie nebo Sovětského svazu.

Proti všeobecně zaváděnému proudu v myšlení je potřebné uvést, že jsme se stali politickou periferií s masivním odlivem zisku – 300 až 500 miliard korun ročně, která v zahraničněpolitické orientaci nemá dodnes definován národní zájem, protože jen v předklonu plní zájmy upadajícího hegemona. A naši občané to vnitřně pociťují. Byl to záměr, nebo naivita našich elit. spadnout na úroveň kolonie?

S trochou nostalgie je možné vyvolat hypotetickou úvahu. Ukažte dnes jediný národ naší velikosti, který před rokem 1989 dokázal vyvíjet a vyrábět trysková a dopravní letadla, atomové reaktory, turbíny, elektrické lokomotivy, nákladní a osobní automobily, motorky, trolejbusy, autobusy, traktory, tanky, říční i námořní lodě, tkalcovské stavy, pivovary, cukrovary a tak dál. Ve vojenství vyvinutý speciální neviditelný radar Tamara, který z dvanácti míst po obvodu SSSR už tehdy hlídal vzdušný prostor nad jeho celým obrovským územím. Měli jsme 200tisícovou dobře krmenou a vyzbrojenou armádu. Měli jsme na státních hranicích kvalitní plot, který by byl dneska tak potřebný k obraně před přílivem potenciálních hord, jejichž bojovníci mívají více manželek než zubů. Byli jsme naprosto soběstační v potravinářské a zemědělské výrobě s kvalitní produkcí, s neprodanými vodními zdroji naší české pitné vody a distribučních sítí cizákům. Byli jsme bez jediné koruny dluhu, s miliardami korun naplněným penzijním fondem, s metrem v Praze a s prvními stovkami kilometrů dálnic. O rozvinuté bezplatné zdravotní péči nemluvě.

Žili jsme v systému, kdy práce nebyla posledním způsobem získání peněz a osobní zájmy nově zrozených politických jednotlivců nebyly nadřazeny nad zájmy státu. Jenom ty zatracené banány nebyly k dostání tak často jako třeba brambory. Nedávno proběhlé sté výročí Československa, které už neexistuje, ve mně vyvolalo protiklad. Hrdost a stud.

A nyní k největší hrozbě, s níž se lidstvo potýká. Pandemie koronaviru. Je v pořádku, že se nařízení vlády začala rozvolňovat a nouzový stav končí?

Existuje i novodobý pojem „dluhová pandemie“. Vyhlášením pandemie obav z koronaviru se zakryl pro veřejnost strach z již dlouho ohlašované hospodářské recese. V boji s ní nelze vyhlásit tak jednoduše nouzový stav, dostat národ pod kontrolu a z ulice, jako v případě virového onemocnění. Proto je nutné chápat nouzový stav jako víceúčelový prostředek k řešení mimo jiné dluhové pasti, ve které se nacházejí veřejné finance, podnikatelská sféra a banky, pomocí transformace bankovní sféry a převodu levných aktiv do anonymních nadnárodních fondů.

Koronavirus přibrzdil kolo, které se musí točit, aby se systém s námi nenávratně nerozloučil. Proto česká vláda v boji diktovaném pandemií strachu z koronaviru, nevídaným informačním tsunami a pozastavením kulturního, religiózního a hospodářského života musela hrát divadlo pro veřejnost v sociální izolaci o upřednostnění zdraví společnosti a života jedince před byznysem. Bez ohledu na vývoj koronaviru, plížící se katastrofy z nedostatku vody a systémové hospodářské krize, česká ekonomika nepřežije ani tři až pět let. Válku nemohou vést odborníci, ale stratégové. A máme je vůbec? Vlaštovkou může být parta odborníků Institutu Equilibrium kolem profesora Zdeňka Součka, před řadou let zakladatele klubu Stratég. Čas pracuje pro Čínskou lidovou republiku a Ruskou federaci.

Ekonomicky se propadáme tak rychle, že vláda musí o takových věcech, jako je kapitálový vstup do některých firem, nikoliv jen uvažovat, ale i jasně rozhodovat. Do Prahy nepojede obrněná vozba z východu, ale země bude postupně ovládnuta východním kapitálem i bez ohledu na český podíl ze záchranného půlbilionového balíčku Evropské unie. Navíc ten podíl má tak omezenou účinnost, jako 25.000 plus 19.500 korun pro OSVČ. Stát, aby pomohl vybraným odvětvím překonat krizi, bude muset začít s jejich zestátňováním. A kde si na to půjčí? Na světových finančních trzích. A pak bude nejlepším cvičením pro ruce přepočítávání čínských peněz.


Odborníci nás už začali strašit druhou vlnou pandemie, světovou ekonomikou v troskách, následnou ekonomickou krizí a dalšími postkoronakrizovými hrozbami. Také už jste leccos naznačil v předchozích odpovědích. Co je však nejpravděpodobnější?

Když tedy vlády vyhlašují karantény, když provádějí manévry proti viru jako za války, potom to znamená, že krize nemusí být krizí, ale pouze mistrným krizovým řízením s cílem dosažení donedávna nemožného. Začnou probíhat procesy v ostrém rozporu se všemi „evropskými hodnotami“ a na konci bude něco, co možná odhalíme až v závěru. Povinná očkování celých populací? Povinné zrušení hotovosti a nahrazení bezhotovostním stykem? Sledovací čipy pro lidi, aby se vědělo, kde se pohybovali, a aby se v budoucnu nákaze zabránilo? Technologie pozorování rtů, aby se vědělo, co lidé říkají.

Kamery na dálničních branách, které mají kontrolovat, zda má vůz zaplacen dálniční poplatek, pořídí nejen snímek registrační značky vozu, ale rovnou tři fotografie. Vhodné pro využití technologií rozpoznávání obličeje, jak to třeba dělá společnost Clearview Al. Systém by měl přitom pořídit fotografie každého projíždějícího vozu čtyřiadvacet hodin denně. Všechny fotografie se potom mají uložit na server a nejméně dalších čtyřiadvacet hodin se tam uchovají tak, aby si bezpečnostní složky mohly obsah serveru případně stáhnout. Měly by tak dokonalý přehled o tom, kdo v autě jede, kdo je řidič, kdo spolupasažéři a co v autě bez roušek dělají.

V současné době jsou drony používány k identifikaci narušitelů karantény, k dezinfekci ulic a dokonce i k nalezení lidí s příznaky onemocnění covid-19 v davu. V Kongresu USA leží návrh zákona 6666 TRACE Act – formálně znám jako Covid-19 Testing, Reaching and Contacting Everyone Act, zkráceně TRACE. Znamená to testování, dosažení a kontaktování všech, zkráceně – stopuj. Výraz „trace“ se již přeneseně uchytil ve slovníku používaném českými politiky v souvislosti s koronavirem jako „trasování“.

V České republice už něco jako 6666 TRACE Act platí, byť ve velmi umírněné míře. Říká se tomu „chytrá karanténa“ a je doprovázená sledováním trasy pohybu pomocí aplikace mapy.cz. Zatím však nedošlo k žádnému násilí a karanténa naštěstí působí poněkud zmateně a zataženě. K odvozu některého člena rodiny pak stačí pouhý úsudek „covidkomanda“, stačí zakašlání, teplota nebo zmínka, že se člověk někdy v minulosti setkal s nakaženým. Prostě zabouchají na dveře a odvedou vám třeba dítě. Hrozí testování najatými „covidkomandy“ přímo v domácnostech a následující odvoz členů rodiny, pokud usoudí, že by mohli být nakaženi.

Ano, hrozí dobrovolná závislost na technologiích, virtuální realitě, umělé inteligenci, sledovacích mobilních aplikacích. Pro naše občanské bezpečí! Vystrašený člověk souhlasí se vším. Zdá se, že nastává věk celosvětového elektronického „fízlování“ všeho a všech bez ohledu na státní hranice. Politická elita se tím brání proti samoorganizovaní společnosti třeba i s pomocí sociálních sítí.

„Je veřejným tajemstvím, že se světoví magnáti, zejména z USA, Japonska, Kanady a EU, obávají nedostatku přírodních zdrojů,“ vysvětluje doktorka sociologie Irina Aliverova. Organizace spojených národů v oficiálním dokumentu prý dělí světovou populaci do tří hlavních skupin. Na ‚zlatou miliardu‘, pak střední skupinu, která nemá dostatečné přírodní zdroje, a ‚výpomocnou‘ skupinu reprezentovanou obyvatelstvem rozvojových zemí včetně Ruska. Této poslední kategorie, téměř pěti miliard lidí, by se magnáti rádi zbavili jako plevele.

Pořád se říká, že svět nebude jako před koronakrizí. V čem? Co bude dál?

Dějiny se vyvíjejí neúprosně dále. Už v osmdesátých letech naše rozvědka prognózovala, že dojde ke spojení Západního a Východního Německa. To se uskutečnilo. V horizontu tohoto století má dojít z dnešního pohledu k další epochální události – k přeformátování USA. Jejich probíhající finanční krizi umocněnou pandemií je možné považovat za první stupeň kolapsu společnosti. Žijí si stále nad poměry. Světový úvěrově finanční model je dnes nastaven tak, aby vysával všechny národy a státy a sytil USA. Ale zdroje se vyčerpávají. Amerika se koncentruje na své vnitřní problémy a stále více přichází o svoji sílu navenek. Strategické těžiště se přesouvá ze zemí omývaných Atlantikem do oblasti Tichého a Indického oceánu. Koronavirus by mohl napomoci přetvořit globální světový řád, a tedy omezit nadvládu USA. Na systémy, které praskají ve švech, dolehla velká váha, a proto bude potřeba systém nový, stabilnější. Nebude od věci, když se vrátíme k některým dřívějším základům.

Pax Americana je vyčerpán a dojde k jakési Jaltě II. Jaltská konference, jak všichni víme, bylo setkání představitelů SSSR, USA a Velké Británie na konci druhé světové války. Aby kvůli krachu světové ekonomiky nedošlo k všezničující jaderné válce, budou se muset mocnosti, Čína, Ruská federace a USA sejít a domluvit nové rozdělení sfér vlivu a pravidel. Je namístě říci, že Rusové byli svého času na zhroucení sovětského impéria mnohem lépe životem připraveni než současní Američané na možný kolaps svého státu. Pro řadové občany USA bude rozklad současné podoby jejich společnosti mnohem bolestnější.

V české kotlině odhalil stav současné epidemie důležité věci, a to, že bez VIP osobností, tedy zpěváků, herců a jiných to jde. Bez Milionu chvilek to jde. Bez Senátu to jde. Bez poloviny členů Poslanecké sněmovny to jde. Bez „demobloku“ to jde. Bez neziskových organizací to jde. Bez prominentních novinářů to jde. Bez bruselské demokracie a jejích směrnic to jde. Jen bez armády našich pracujících žen a mužů to nejde. Ta jenom přesně neví, koho ve svém zájmu volit, a do důchodu odchází sedřená.

sdíletj na

0 0 hlasy
Ohodnotit příspěvek
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
17. 5. 2020 22:11

Ještě dneska si vybavím Terku Májovou… jak procítěně oznamovala otravu Skripala s důrazem na “no – vi – čok”. Hezky aby to vyznělo “pa – rus – ky”.
Zrovna nedávno jsem četla článek o tom, že Jeden z nejlepších „bojových chemiků SSSR“, profesor, doktor chemických věd Leonid Rink známý jako jeden z tvůrců Novičoku nabídl svou vlastní verzi boje proti pandemii COVID-19.