Stíhat staré dědky by současnému sytému šlo

Stíhat staré dědky by současnému sytému šlo, ale stíhat posametové zloděje-to ne!! Hanba české justici.
Kam až chce česká justice ještě klesnout?
Kdopak dal politické zadání k zahájení stíhání takřka stoletých staroušků
za údajné zločiny staré 40 let a více?? Komu tahle prasečina poslouží??

   Česká justice má už takhle dost pošramocenou pověst i s ústavním soudem. To si chcete honit svá ega na starých dědcích?? Myslím, že vám to stejně nijak nepomůže. Česká justice a české právo má už dávno pověst prodejné děvky. Právo a spravedlnost se staly zbožím a platí tedy, že se jich domůže pouze ten, kdo na to má peníze. Etika a jakási morálka a čest – to se z českého práva a z české justice dávno vytratilo.

Kauza okolo Jakeše, Štrougala a Vajnara. Nese znaky čistě politického procesu, jenž údajně vzešel z ústavu
pro vyšetřování zločinů komunismu. Jaká to demagogie. Co je to za ústav?? Vždyť už jeho název je lží!
Jaké zločiny komunismu??
Vždyť ten nikde ve světě nikdy nebyl zaveden a slučovat socialismus a komunismus je zákeřná demagogie.
Je to tak jako bych já tady na tomto místě řekl, že brambořík je to samé jako brambory.

Je tedy patrno už od samotného základu, že onen pochybný ústav vyšetřuje zločiny systému, jenž byl a je systémem čistě filozofického charakteru, který v reálné podobě nikdy neexistoval a nemohl tedy nikdy žádný zločin způsobit. Slovo komunismus má působit hlavně jako strašák, aby se lidé báli komunistů a raději se nechali týrat kapitálem a privilegovanými společenskými strukturami, protože to privilegovaným přináší zisk
a chudí jsou ještě chudší.

   Je nesporné, že na státní hranici v době socialismu došlo k mnoha smutným událostem. Samozřejmě, že je škoda každého zmařeného života, ale na druhé straně – každý měl možnost volby. Nikdo nebyl režimem nucen utíkat z republiky. Nikdo nebyl nucen utíkat přímo přes hraniční pásmo, které oddělovalo Českoslo-
vensko od Německa a Rakouska. Byly i jiné cesty a to přes Maďarsko, Jugoslávii nebo Vatikán.

Každý, kdo si zvolil cestu přímo do Německa či Rakouska, tak dobře věděl, že tato cesta je nebezpečná,
a že lze při ní přijít o život. Každý zběh věděl, že hraniční pásmo se skládá ze dvou až tří vrstev a všude
byly rozmístěny informační tabule, které informovaly o tom, v jakém pásmu se člověk nachází, a že je
do těchto míst vstup zakázán.

  Každý, kdo šel i přes tento zákaz dál, dobře věděl, že riskuje, ale byla to jen jeho volba, kde byl s riziky předem seznámen.

Chcete tedy Jakeše, Štrougala a Vajnara soudit za to, že zběhům osobně nebránili v jejich svobodné vůli???

  Ani jeden z obviňovaných nebyl čistě sám osobně tvůrcem tehdejší legislativy. To byste museli soudit celý tehdejší zákonodárný sbor. Nicméně to nic nemění na faktu, že každý občan dobře věděl, že hranice jsou střeženy a přecházet je bez povolení, je zakázáno. Nebo jsou představy dnešních odpůrců komunistů takové, že na hranicích měl stát sám předseda vlády a osobně bránit zběhům s roztaženýma rukama v útěku??
Což takhle vážení vyndat ruku z nočníků??

To byste tedy museli soudit i Klause st. za jeho privatizaci, kde byly okradeny tisíce lidí a někteří spáchali sebevraždu třeba skokem z Nuselského mostu! Jak to, že Klaus st. byl nečinný a nebránil jim v jejich svobodném rozhodnutí, které je stálo život!!!

   Ačkoliv se to nebude takzvaným demokratům líbit, tak tvrdím, že hlídaná státní hranice měla své opodstatnění. Současnost to tvrdě potvrzuje a to s odkazem na špatně řešenou migrační problematiku.

V dobách minulých (myšleno po druhé světové válce) mělo Československo značné problémy s lidmi německého původu, kteří byli na základě dosud platných a několikrát prolomených Benešových dekretů odsunuti mimo území Československa.

Pro ty hloupější musím ještě říci, že Benešovy dekrety měly návaznost na závěry Postupimské konference
a nebyly tedy nějakou zlovůlí Edvarda Beneše!!

Německo, ale i Rakousko měly po válce značné problémy. Ekonomika i infrastruktura byly v troskách. Nebylo skoro co jíst. Do toho se přidaly problémy s lidmi odsunutými z Československa. Ti lidé museli u nás zanechat většinu majetku, který byl znárodněn. Nikoliv však komunisty, ale ještě demokraty.

V Německu i Rakousku se formovaly nájezdné tlupy záškodníků, zlodějů, žhářů a vrahů, kteří díky místní zna-
losti působili násilí a teror na Českém obyvatelstvu. Kradli na našem území dobytek, stroje, jídlo, ale vykrádali
i domy, kostely a továrny. Neštítili se ani vražd a mnoho civilistů, ale i příslušníků bezpečnosti bylo zabito.

Proto se započal proces uzavírání hranic. Šlo prvotně o nutnost chránit naše občany a naše hospodářství před útoky zvenčí. Ono ani u nás nebylo jídla dostatek. Vytvoření infrastruktury k ochraně hranic byl dlouhodobý proces a budoval a zdokonaloval se neustále. Své ovoce přinesl a oněch přeshraničních lupičů a vrahů jsme se časem zbavili. Podařilo se i omezit pohyb zahraničních agentů.

   Někdo by mohl namítnout, že v devadesátých letech takovéto opatření už pozbylo smyslu. Ano pozbylo a to v kontextu poválečného stavu. Nastaly však nové okolnosti podle, kterých se ochrana hranic nadále udržela potřebnou. Bránila takzvanému černému obchodu-chcete-li pašování zboží, bránila nelegální migraci, omezovala obchod s drogami či ženami a vykrádání republiky.

My starší to víme a máme srovnání, avšak mladší generace to chápou těžko. Je smutno pravdou, že díky likvidaci ochrany hranic se zločin stal globální záležitostí a to obtížněji je řešitelný.

   Dost možná a myslím, že to nemusí dlouho trvat, budete vzpomínat na dobu uzavřené hranice.
To už bude pozdě, ale teprve pak doceníte, co dobrého pro tuto zemi komunisté udělali a to i přesto,
že se i mnohé nepovedlo! Jakeš, Štrougal i Vajnar se stávají obětí veřejného lynče v politickém procesu.

Pravice se snaží zachránit ztracené pozice za každou cenu. I za cenu ubohé šikany stoletých starců.
Měli byste se stydět. Co si na těch starcích vezmete?? Političtí šmejdi, se nyní projevují ve své nahotě.

Mašíni hrdinové, Koněv zločinec a pomník Vlasovcům. Už chybí jen pomník Hitlerovi. Fuj.

Oldřich Rambousek
http://www.rukojmi.cz/clanky/9348-stihat-stare-dedky-by-soucasnemu-sytemu-slo-ale-stihat-posametove-zlodeje-to-ne-hanba-ceske-justici

sdílet na