Spojené státy se rozhodly zničit se zevnitř

Amerika v předvečer “perestrojky”:
Seznamte se s místním Gorbačovem – Alexandrií Ocasio-Cortes

V samém začátku bylo velmi zábavné číst projekt Alexandrie Ocasio-Cortes. Klasický “postmoderní sen” o zemi růžových poníků a mléčných řek, s penězi, které padají z oblohy sami a jedinou obavou je, za co je utratit.

Na tomto pozadí byla vážná prognóza praktického vývoje událostí téměř vtipem, ale bohužel se to ukázalo
být prorocké.

Události ve Spojených státech se vyvíjejí přesně podle předpokládaného scénáře. 
S jistotou lze říci, že fráze, která je v názvu článku, už také není žádný vtip.

Svět je navržen tak, že pro každý masový proces je v první fázi důležitá především myšlenka.
Ne jen tak nějaká, ale především chytlavá, jasná, atraktivní a srozumitelná pro co nejširší okruh lidí.  

V tomto smyslu jsou Američané, bez ohledu na to, co si o sobě myslí, úplně stejní lidé jako všichni ostatní. 
Každá volební kampaň začíná hledáním chytlavého nápadu a jeho následného krásného balení v zářivých sloganech. I v minulosti, se seriózní lidé snažili zabalit v populismu vážné věci, a tak čelit přirozeným omezením skutečnosti, avšak autoři „New Green Course“ se takovými nesmysly nezabývali a pustili uzdu fantazii……V důsledku vyprodukovali pohádku, atraktivní téměř pro všechny.

Tito „ekologové“ (nedá se zaměňovat s odborníky v oblasti ochrany životního prostředí) se dotýkají tématu uzavření všech typů “špinavé energie” a celkovým přechodem na “sterilní čistou elektřinu”. 
Vegany přitahuje opuštění tradiční produkce masa spojená se zabíjením zvířat. 
Líným lidem slibují peníze zdarma a vysoký životní standard, aniž by museli slézt z gauče. 
A ostatním slibují obrovské “výnosy z investic” z technologického růstu “postindustriální ekonomiky”.

A co je nejdůležitější, v tomto světě bude “dobré” naprosto všechno. 
A ne někdy ve vzdálené budoucnosti, ale doslova hned – od roku 2020. Vše, co je zapotřebí, je sjednotit se, z Oválné pracovny vyhnat uzurpátora, vybrat ” správnou osobu ” a přepsat “několik zákonů”. 
Ráj přijde automaticky.

Paradox je v tom, že skutečný nesmysl se stal plnohodnotným programem.
V americké demokratické straně byl vytvořen sociální populismus, jako důsledek synergického křížení velkého deficitu globálních myšlenek s velkým posunem zprava a zleva.

Dále tohle jenom přidává na základní vnitřní konflikt mezi finančními elitami země. 
Nadarmo se neříká, že politika plyne z ekonomiky. 
Americký stát od prvních dnů své existence představoval podnikání a existoval pro prosazování svých zájmů. 
Uvnitř země – ve formě balancování finančních elit mezi sebou, aby dosáhly sociálního kompromisu.
Venku – prosazovat a chránit zájmy amerických firem na zahraničních trzích.

Zatímco rozpočet ve všeobecné ekonomice zaujímal zanedbatelný podíl, byznys žil přísně odděleně,
ale přibližně od roku 2004-2005 začal růst podíl výdajů rozpočtu ve formování amerického HDP. 
V roce 2006 dosáhl 21%, v roce 2010 – 26,5%, v roce 2015 – 33%. 

Poté se však ukázalo, že dělat peníze ze vzduchu do nekonečna nejde a skončili na 4 bilionech dolarů výdajů
v roce 2018 s celkovým HDP 19 bilionů.

Stát obecně však zůstal bohatým zdrojem pro vydělávání peněz, který rozdělil americký byznys na dvě nerovné části co do velikosti i peněz. 
Nadnárodní korporace shromáždily řadu zdrojů (nejen peníze, ale i majetkové, ne-majetkové a také příležitosti pro politický a společenský vliv), které jim umožňují plivat na instituci státu.

Trump se doposud neúspěšně pokoušel  “vrátit do USA” výrobu Apple. 
Co je ještě zajímavější, korporace Amazon za rok 2018 obdržela 5,6 miliardy zisku. Sazba daně z příjmů právnických osob byla 35%, ale kongres v roce 2017 ji snížil na 21%, což mělo údajně “stimulovat zlepšení podnikového občanství”.

Ale díky právním trikům a distribuované mezinárodní korporátní organizaci, Amazon oficiálně v roce 2018 nezaplatí ani cent federální daně do rozpočtu USA . 
Což Trumpa velice pobouřilo, až tak, že vyloučil majitele a vedoucího Amazonu Jeffa Bezose z kruhu svých přátel,…… ale nic víc není schopen udělat.

A přesně o to se snaží globální korporace – o veřejnou moc. 
Mohou jí však dosáhnout pouze zničením státu jako sociálního zařízení. 
Bývalá mantra – “co je dobré pro General Motors, je dobré pro Ameriku”, se nyní změnila na přesný opak.
Obrům jako “Amazon” je dobré všechno, co je pro Ameriku špatné. 
To je důvod, proč pro nadnárodní části korporátní Ameriky důsledky realizace myšlenek Alexandry Ocasio-Cortesové, jsou více než příjemné.

Opačná část  “hlubokého státu” naopak spojuje svůj blahobyt s prohlubováním a rozšiřováním rozpočtového financování všech “velkých národních projektů”. 
Všechny předchozí hry globalistů s tiskařským strojem vedly nejen k infuzi obrovských peněz do americké ekonomiky, ale k jejich koncentraci především na burze cenných papírů. 
Ve výsledku je růst HDP, a objem volné efektivní poptávky mezi obyvateli se nezvýšil.

Při celkovém objemu národního HDP ve výši 19 bilionů, celkové zadlužení amerických domácností ve všech typech běžných úvěrů dosáhl 13 bilionů dolarů. 
Američané nemohou kupovat víc, téměř všechny jejich peníze jsou vynaloženy na dluh. 
A ceny rostou. 
V roce 1965 průměrné rodinné náklady na bydlení činily zhruba 1-1,2 z celkového ročního příjmu. 
V hypotéce se tato částka mohla splatit asi za 5-7 let. 
Dnes stojí až 6 ročních příjmů a s velkou námahu na splacení je potřeba nejméně 25-27 let.

Proto, idea „Nového zeleného kurzu“, na jejíž realizaci je potřeba 90 bilionů dolarů, které se vezmou ze vzduchu s pomocí tiskařského stroje, je pro tuto část korporátní Ameriky  také velmi atraktivní, neboť slibuje nejen přímé zisky z již existujících byznysů (výstavba, infrastruktura, služby) , ale také zaručuje štědré financování všech druhů „nových zelených podniků“, jejichž akcie lze nyní koupit téměř za nic.

Tak dochází k “propojení města a vesnice”, které je zakončeno radostí obyvatelstva z naděje na získání mnoha, mnoha výhod a profesionálních politiků všech kalibrů, aby mohli spravovat distribuci těchto peněz. 
……. Samozřejmě naprosto nezaujatě a pouze v zájmu přinášení výhod pro společnost.

Jinými slovy, skutečně vidíme počátek ideologického formování americké verze známé „Perestrojky“.
Tehdy se sovětští lidé také velmi zajímali o “upřímný” populismus a za účelem dosažení fantastické pohádky zničili svůj vlastní stát.

V USA začíná úplně to samé. 
Jenom hlavní postavy jsou poněkud hezčí a myšlenka, která zabíjí Ameriku dnes, je mnohem zelenější. 
Ale všechno ostatní je prakticky totožné.

http://www.iarex.ru/articles/64917.html

sdílet na