SPD a KSČM se připojily k návrhu zákona z dílny Jana Hamáčka na zákaz domobran v České republice!

Co schválili vláda a poslanci?

Nevěřte fake news médiím hlavního proudu! Domobrana v Česku může dál fungovat. Politici míří proti fanatikům. V komentáři pro Sputnik to tvrdí známý politik, který do situace dobře vidí.

Aktualizace: https://cz.sputniknews.com/nazory/2020011011230968-domobrana-muze-dal-existovat-lez-mainstreamu-a-nevladek/

Hamáčka na zákaz domobran v České republice! Spolupředkladateli návrhu zákona jsou jak Jiří Kobza z SPD, tak i Zdeněk Ondráček z KSČM! Národní domobrana Marka Obrtela se tak stane nelegální organizací za pomoci poslanců, kteří dostali v roce 2017 důvěru od alternativy! Zákon místo domobran zavede kurzy střelecké přípravy na střelnicích, aby lidé uměli střílet, ale nikoliv, aby se uměli organizovat k obraně! Zakládat domobrany s ideologickým programem ochrany vlasti je prý v rozporu s demokratickou společností! Za členství v domobraně pokuta 200,000 korun a odebrání zbrojního pasu!


SPD a KSČM se připojily k návrhu zákona z dílny Jana Hamáčka na zákaz domobran v České republice! Spolupředkladateli návrhu zákona jsou jak Jiří Kobza z SPD, tak i Zdeněk Ondráček z KSČM! Národní domobrana Marka Obrtela se tak stane nelegální organizací za pomoci poslanců, kteří dostali v roce 2017 důvěru od alternativy! Zákon místo domobran zavede kurzy střelecké přípravy na střelnicích, aby lidé uměli střílet, ale nikoliv, aby se uměli organizovat k obraně! Zakládat domobrany s ideologickým programem ochrany vlasti je prý v rozporu s demokratickou společností! Za členství v domobraně pokuta 200,000 korun a odebrání zbrojního pasu!

Uteklo jen pár dnů od Nového roku a máme tu první skandál tohoto roku na domácí alternativní scéně. V čele tohoto průseru je opět SPD a dokonce i KSČM. Nejprve se musíme omluvit Janu Hamáčkovi, kterého jsme v naivní představě dlouho podezřívali, že je jediným a výhradním autorem návrhu zákona o zbraních, který zakazuje v České republice vznik a provoz domobran. Původně se zdálo, že se jedná čistě o iniciativu Ministerstva vnitra a Jana Hamáčka. Jenže, dnes došlo k odhalení souvislostí, a je to venku. Úřad vlády totiž nahrál na sněmovní servery dokumenty [1] k tomuto návrhu zákona a z dokumentů vyplývá, že se vůbec nejedná o solitérní akci ministra vnitra, ale je to společný návrh prakticky všech zástupců Poslanecké sněmovny a spolupředkladateli zákona jsou tak dokonce i zástupci SPD a KSČM.

Pplk. Marek Obrtel, Nela Lisková a Alois Konečný, Rada Národní domobrany.

Pod návrh zákona se jako autoři vedle Jana Hamáčka podepsali poslanec ANO Jiří Mašek, Pavel Žáček z ODS, komunista Zdeněk Ondráček, Jiří Kobza z SPD, šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek a poslanec TOP 09 František Vácha. Všichni tak pečou pěkně pospolu na tom, aby byl přijat protivlastenecký a protinárodní zákon, který dnes vláda odsouhlasila [2], a jenž zabrání občanům organizovat se na ochraně a obraně svých bydlišť, ve svých obcích, ve svých životních prostorech, kde bydlí a kde mají své rodiny, a rovněž na dobrovolné ochraně hranic ČR, které jsou dnes nehlídané. A to není všechno. V návrhu zákona se přímo uvádí, že zakládání a organizování spolků, jejichž náplní je domobrana opírající se o nějakou ideologii, např. ideologii obrany vlasti, je nebezpečný proces v rozporu s demokratickými principy.

Pokuta 200,000 Kč pro každého, kdo bude usvědčen z členství v jakékoliv domobraně

V důvodové zprávě návrhu zákona je doslova uvedeno, že… “Cílem návrhu zákona je zejména: – znemožnit, aby se paramilitární skupiny fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů; činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu,” uvádí text v důvodové zprávě. Jinými slovy, zákon zněmožní lidem, kteří jsou legálními držiteli zbrojních povolení, aby se organizovali do skupin, které se snaží bránit a chránit své místo bydliště, obec, region, potažmo vlast jako takovou. Návrh zákona uvaluje pokutu 200,000 Kč za členství v domobraně každé fyzické osobě, která bude zjištěna, že je členem domobrany.

Pokud je osoba držitelem zbrojního oprávnění, nebude se moci podle tohoto zákona nijak sdružovat a stýkat s ostatními držiteli zbraní, a to v žádných spolcích, v žádných organizacích, v žádných klubech a v žádných skupinách, jestliže takové uskupení má v rámci své činnosti jakoukoliv činnost ve vztahu k zajišťování bezpečnosti bydliště, obce, regionu, nebo vlasti.

Zákon tímto říká, že můžete vlastnit zbraň, ale nesmíte se s ní organizovat ve skupinách za účelem obrany, ať už je to obrana pískoviště pro děti před domem, nebo obrana státní hranice ČR, která je v této chvíli otevřená, nechráněná, a každou noc skrze otevřené hranice ČR proudí desítky pašeráků, kteří dopravují migranty do Německa přes území ČR. Česká policie zadržuje méně než 1% těchto migrantů, podle údajů německé policie.

Lidé se chtěli sdružovat k obraně země a vláda jim to teď zakáže pod hrozbou pokut, ztráty zbrojních licencí a zařazením na vnitrácký seznam extrémistů, vítejte v roce 2020

Když se tedy držitelé zbraní nebudou moci organizovat, stát jim podle návrhu tohoto zákona povolí tzv. střelecké přípravy, které budou organizovat tzv. akreditované osoby v prostorách střelnic. V praxi to má fungovat tak, že tato akreditovaná osoba bude provozovat střelecké kurzy jako OSVČ a bude případně i zaměstnávat další způsobilé osoby, které budou poskytovat střelecké kurzy na střelnicích. Problém je v tom, že toto nebylo a není účelem domobran. Lidé v domobranách jsou ve většině případů držiteli zbrojních pasů a umí střílet, nestali se členy domobrany kvůli tomu, aby se naučili střílet. Od toho domobrany nevznikly a to není a nebyl jejich účel. Navrhovaný zákon tak nahrazuje jablka hruškami a snaží se vnutit veřejnosti pocit a dojem, že zákon nikoho o nic nepřipravuje, pouze něco reguluje.

Pplk. Marek Obrtel, zakladatel Národní domobrany.

Jenže, to je právě obrovská lež. Hlavní funkcí domobrany je náhrada vojenského výcviku, resp. vojenské služby, která v ČR chybí, protože politická garnitura posílá české vojáky do Iráku, do Afghánistánu a do dalších okupačních misí po světě, a dokonce se snaží posílat na 15 let do kriminálu člověka, který na internetu psal názory, že Afghánci se brání okupaci a mají právo se bránit.

Pražské vrchní zastupitelství teď dotyčného člověka obvinilo z podpory terorismu [3] a hrozí mu za pár komentářů na Facebooku prý až 15 let vězení. Ano, přátelé, 15 let natvrdo za to, že napsal na Facebooku, že Afghánci bojují proti okupantům a zabití čeští vojáci zkrátka podle něho dojeli na to, že jsou součástí amerických okupačních sil v zemi. Na Facebooku prý proto vyjádřil souhlas s konáním Afghánců, a tím se prý dopustil podpory terorismu.

Česká armáda hlídá maková pole v Afghánistánu namísto ochrany státních hranic ČR, přes které albánské gangy převaděčů pašují migranty směrem do Německa

Takže, zatímco čeští vojáci okupují Afghánistán a dokonce tam umírají, tak mezitím do Evropy proudí stovky tisíc migrantů ročně přes otevřené hranice Schengenu a rovněž přes vnitřní hranice členských zemí EU. Domobrany mají za úkol chránit hranice, hlídkovat na vytipovaných místech pašeráků lidí, zkrátka provozovat obranu a ostrahu země namísto české armády, která má plno práce s ochranou makových plantáží v Afghánistánu, s výcvikem iráckých policistů a s ochranou Pobaltí. Česká armáda neví, kam dřív v zahraničí skočit. Takže doma ta skutečná práce a obrana vlasti zůstává na domobranách.

Jan Hamáček, ministr vnitra a předseda ČSSD.

A to prostě někomu silně vadí, protože má strach, že ty domobrany by mohly jednou mít větší úlohu v obraně státu, např. před migrací, než jakou mají regulérní bezpečnostní složky státu. Domobrana je totiž hlavně o organizování lidí se společnými hodnotami a ideály ochrany a obrany národa, nejsou to spolky k výuce střelby někde na střelnicích, to je prostě úlet, který ukazuje, že návrh zákona se snaží chybějící nohu nahradit třetí rukou. Problémem státu není nedostatek střeleckých kurzů, do háje! Problémem národa je, že armáda trajdá všude možné po světe, zatímco české hranice nikdo nechrání a přes kopečky se pašují migranti do Německa, které potom Německo zadrží a vrátí do ČR, kde migranti už potom natrvalo zůstávají!

Vlastenci volili SPD a nakonec partaj pomáhá Hámačkovi předkládat zákony, které vlastencům napařují pokuty a zakazují činnost v domobraně… takové chucpe!

Když se podíváte na návrh zákona a navrhovateli tohoto dokumentu jsou kromě poslanců Demobloku, Hnutí ANO a ČSSD i poslanci SPD a KSČM, tak to prostě znamená, že je konec. Je vymalováno, všechny strany ve sněmovně se odkopaly, všechny jsou protivlastenecké, všechny usilují o podporu migrace, o utlačování a potlačování domobran, tátů od rodin, kteří chtějí svůj domov mít více bezpečný, protože po Evropě se potulují tlupy migrantů, pašeráků lidí, všichni to vědí a nikdo proti tomu nic nedělá.

Copak si nepamatujete, jak arabský migrant vloni nedaleko Terezína znásilnil [4] mladou ženu? Prostě šla po cestě, z pole vyběhl migrant, který předtím byl v Drážďanech propuštěn z vězení a byl vyhoštěn zpět do ČR, kde měl povolení k pobytu. Na cestě z Drážďan tak znásilnil českou dívku. A proč? Protože hranice nejsou chráněné, česká armáda trajdá po světě a domobrana chybí, a teď dokonce bude zakázána, a to i díky předkladatelům z SPD a KSČM.

Jiří Kobza z SPD, spolupředkladatel zákona na zákaz domobran.

Takže si to shrňme. SPD v září skrze své europoslance hlasovala v EU parlamentu pro usnesení o paměti národů, ve kterém se uvádí, že SSSR byl spoluviníkem vypuknutí II. sv. války [5]. Skandál, že to svět neviděl. A teď se najednou dozvídáme, že importér izraelských vín z okupovaných Golan, Jiří Kobza z SPD, je dokonce spolupředkladatelem zákona na zákaz domobran v ČR, tedy spolupředkladatel textu, který zastřešuje Jan Hamáček z ČSSD v dikci ministra vnitra. A připojí se k tomu i KSČM, Zdeněk Ondráček. Vy chcete chránit národ a zakazujete domobrany?

Kdo si myslíte, že jste? Nebo jinak, kdo si myslíte, že jsou vaši voliči? Hlupáci? Komu chcete cpát, že chráníte národní zájmy, když se autorsky spolupodepisujete pod protivlastenecké zákony z dílny ČSSD a ministra vnitra? Komu vadí tátové od rodin, kteří v sobotu navléknou maskáče a jdou do lesa v pohraničí hlídkovat, jestli tam nenarazí na pašeráky migrantů, tedy na albánské gangy převaděčů? Komu vadí držitelé zbraní, kteří se sejdou o víkendu a procvičí si základy vojenského výcviku a velení podle modelu švýcarské domobrany? Komu to vadí?

Když SPD pomáhá Hamáčkovi předkládat zákon na zákaz práce tátů od rodin, kteří chrání české hranice před pašeráky migrantů ve svém volném čase, tak je hotovo, je vymalováno! Zrada vlastenců!

No, že to vadí ČSSD a Janu Hamáčkovi, který je velkým přítelem muslimů v ČR, viz. jeho známá fotografie z islámského centra Alfirdaus v Praze, to pro nás není novinka [6]. Ale že autorsky na návrhu zákona na zákaz domobran se budou spolupodílet i poslanci KSČM, a dokonce i poslanci SPD, kteří se dostali do sněmovny v roce 2017 hlavně díky hlasům vlastenců a domobranců, to je prostě takové nosaté chucpe, které prostě nevymyslíš! To je takový šok, který nelze vysvětlit, protože je nevysvětlitelný.

Řeknu vám, co jim vadí nejvíce na domobranách. Nejsou to zbraně, to nemá s nimi nic společného. Naprostou sračku s prominutím na obhajobu tohoto zákona napsal Jiří Kobza v polovině prosince pro Parlamentní listy, kdy zákon na zákaz domobran označil za “cestu vpřed” pro vlastence [7]. Kobza by měl složit mandát ve sněmovně, měl by se omluvit voličům, že kdy lezl do politiky a měl by se věnovat spíš dovozu izraelských vín z okupovaných území Golan pro své “košer” zákazníky.

Nela Lisková, členka Rady Národní domobrany, rovněž honorární konzulka Doněcké lidové republiky v ČR. Zastoupení bylo českým soudem rozpuštěno na objednávku ukrajinského velvyslanectví v Praze.

Těm politikům prostě vadí ideová a ideologická výchova nových kádrů v řadách domobran a vadí to zjevně i SPD. Mají strach, že by tam vyrostly nové vlastenecké kádry, že by se z domobran vyklubala nová elita českého národa, že by z domobran byly farmy na nové vedoucí kádry, nové elity, nové vůdce. To je ta hlavní obava a důvod, proč nechtějí, aby se bývalí vojáci ČSLA a mladší ze současné AČR sdružovali v domobranách, protože by to vedlo k ideové a ideologické výchově nových kádrů.

Zemská domobrana již oznámila, že ukončuje ke konci minulého roku činnost, pokuta 200,000 Kč by pro ně byla likvidační [7]. Právě z tohoto chystaného zákona, který tuto pokutu zavádí, měla Zemská domobrana obavy. Prostě výchova kádrů k obraně vlasti není dovolena! A z toho ti zmetci ve sněmovně mají největší strach. Bojí se vlastních občanů, kteří chtějí bránit svoji vlastní zemi! Taková ostuda, takové plivnutí do tváře národu od poslanců, kteří se pod návrh zákona podepsali, a kteří pro něj zvednou ruku, anebo se zdrží, až se bude o něm hlasovat ve sněmovně. Budeme hlasování o zákonu ostře sledovat.

-VK-

Šéfredaktor AE News https://bit.ly/39PKYpz

sdílet na