Slováci zanedlouho na Slovensku menšinou.

Pokud se Vám zdá tento nadpis fantastický tak pozorně čtěte dále. Představme si nějakou fiktivní společnost. 90% populace budou tvořit lidé, pro které způsob života bude vystudovat školu (nejprve základní, pak střední a možná i tu vysokou), najít si práci, pak založit rodinu a mít v průměru řekněme 2 děti, aby jim a sobě mohli zajistit solidní životní úroveň – označme je jako pracujících.

10% obyvatel v této společnosti nebude mít zájem vystudovat nějakou školu, ani si najít práci.
Jejich jediným cílem bude co nejdříve začít plodit děti a potom žít z dětských přídavků a sociálních dávek (případně pokud se jim podaří stát se invalidy tak z invalidních důchodů) – čili budou příživníky.

Tyto názvy nejsou pouze konvenční označení, ale vyjadřují i dost podstatné znaky obou skupin, a hlavně jejich vzájemný vztah. Je totiž jasné, že Příživníci také chtějí žít a na život potřebují peníze. Dále je zřejmé, že peníze, které dostávají Příživníci, nepadají z nebe, ale získávají se z daní pracujících. Peníze totiž ve společnosti vznikají pouze prací a pak se mezi obyvateli různě přesouvají a “přerozdělují”.

Jelikož jsou však dětské přídavky úměrné počtu dětí, má rodina příživníků snahu mít co nejvíce dětí, podle jednoduchého principu: čím více dětí, tím více peněz a alkoholu.
Člověk nemusí být Nostradamus ani Sybila, aby dokázal zcela přesně předpovědět, jak se tato úvodní situace bude vyvíjet. Počítejme spolu.

Počet dětí, které se narodí jedné ženě za celý život, nazýváme fertilitou a budeme ji označovat symbolem f. Analyzujme nejprve vývoj populace pracujících, u kterých předpokládáme, že f = 2 a představme si dvě dvojice. Každá z nich bude mít dvě děti a ty vstoupí do manželství – např .: dva bratři z jedné rodiny se ožení se dvěma sestrami z druhé rodiny a opět bude mít každá dvojice dvě děti. Čtyři prarodiče budou tedy mít čtyři vnuky, na dva prarodiče budou připadat dva vnuci, přesně tak jak měli dvě děti. Jinak řečeno, na každého rodiče bude připadat jedno dítě a jeden vnuk. Takto to bude pokračovat dál – počet populace s f = 2 se nebude měnit.

Vypočítejme teď, jaké procento z celé práceschopné populace budou v x-té generaci představovat Příživníci.
Pro tento výpočet musíme zadat jejich současné procento, protože čím jich je v současnosti více, tím více jich bude i v budoucnosti. Předpokládejme kvůli názornosti, že dnes tvoří Příživníci 10% práceschopné populace a analyzujme případ fertility f = 6 (jejich historicky dlouhodobá fertilita). Řekněme například, že z 20 práceschopných jsou 2 Příživníci (10%) a zbytek (18) pracující. Snadno dostaneme následující výsledky:

generace
0
1
2
3
4
počet pracujících1818181818
počet příživníků261854162
procento příživníků1025507590


Pokud se vám při pohledu na tuto tabulku (hlavně její poslední sloupce) zatmívá před očima, klidně si výpočty překontrolujte. Neudělali jsme žádnou chybu, pouze hodnoty za desetinnou čárkou jsou zaokrouhleny na nejbližší vyšší celé číslo.

Tato černá předpověď se stane ještě hrozivější, když si uvědomíte, kdy se to stane.
Jelikož Příživníci nemají co dělat, mají nadbytek volného času a jeho podstatnou část využívají na množení. Není tedy přehnané předpokládat, že se do množení pouštějí velmi brzy, a proto například 6 dětí by mohla jedna dvojice zplodit do 20 let věku.
Pokud si myslíte, že vás to nemusí trápit, uvědomte si, že při fertility 6 dětí na rodičovskou dvojici bude ve společnosti 50 procent příživníků už po dvou generacích, tedy asi do 40 let.

Myslím, že je každému jasné, že pod příživníky myslíme Romy. A tak si to shrňme.
Romové budou mít za 40 let na Slovensku většinu.
Co bude většina Romů-příživníků ve společnosti znamenat? Jednak obrovské finanční (daňové a odvodové) zatížení pracující části obyvatelstva, vysoký nárůst kriminality, která je tak charakteristická pro tuto skupinu. Ale díky systému parlamentní demokracie i vládu sestavenou ze zástupců Romů, armádu a policii pod vedením Romů a zákony přijímány poslanci z řad Romů ve prospěch Romů (např. zákon o vyvlastnění majetku pracujících, menšinové skupiny obyvatelstva a jeho rozdělení mezi Romy).

A to není konec! Jelikož při situaci s romskou většinou dojde dříve či později k ekonomickému kolapsu země, nastane rabování a nárůst násilí, čehož výsledkem bude občanská válka, či lépe řečeno genocida menšinového (neromského tedy Bílého obyvatelstva), jelikož armáda a policie budou pod kontrolou Romů.
Ptáte se proč se vláda tímto problémem nezabývá?
Doporučujeme Vám přečíst si “Prognózu vývoje romského obyvatelstva v České republice do roku 2025”, která vyvrací mé představy. Uznávám, že Statistický úřad SR, který tuto zprávu * publikoval, by měl disponovat nejspolehlivějšími možnými informacemi. Doporučuji proto čtenářům, aby tomuto stručnému dokumentu věnovali náležitou pozornost.http://www.statistics.sk/cgibin/toASCII/webdata/slov/infor/1102/pvr2025.htm

Podezřelý je i optimismus autorů, vyjádřený například touto větou:
“Úhrnná plodnost romských žen by měla do roku 2025 klesnout pod hodnotu 2,0.” Po staletí se podle zkušeností a znalostí pohybuje kolem 6, takže takový prudký pokles v dohledné době se dá považovat spíše za zbožné přání, než za seriózní prognózu.

Přitom je logika řešení tak jednoduchá. Lidé mají vůči společnosti (i) práva, společnost má vůči ním (i) povinnosti. Neexistuje však právo příživníků žít bez práce a ani povinnost státu – přesněji pracujících – je živit (na co? na plemeno?). společnost, reprezentovaná svými správci, má vytvářet takové podmínky, které by každého stimulovaly k tomu aby se o sebe staral a snažil se nebýt příživník. Když si však už naše fiktivní společnost vychovala příliš příživníků, má jen jedinou možnost: zastavit tento růst, ale HNED! Přitom není na místě sentimentalita, odvolávání se na jakési mystické právo, či víru v samospasitelný účinek osvěty.

Nikdo nepřemluví příživníka, aby měl méně dětí, když jeho přísun peněz je úměrný jejich počtu.
Kampaně s kondomy jsou směšné a dokazují jen to, že ti co je organizují nechápou, že Příživníci potřebují děti jako bezpracný zdroj obživy. Příživníka třeba jednoduše odnaučit od příživnického způsobu života a to se dá udělat jen rázně a radikálně: přestat mu platit za to, že plodí nové příživníky!

Postoj Bílé populace k Romské (zatím) menšině

Nejenže se Bílá populace nesnaží zastavit populační explozi romské menšiny, ale ještě ji i plně materiálně a finančně podporuje. Že o tom můj Bílý rasový bratře nevíš? Tak uvaž:
1. Platíš ze svých daní přídavky na romské děti a to od jejich narození až do jejich dospělosti.

2. Platíš podpory v nezaměstnanosti a sociální dávky (nastupují namísto podpory při dlouhodobé nezaměstnanosti) na dospělé Romy (což je při jejich vysoké nezaměstnanosti skoro na všechny)

3. Plně hradíš veškerým nezaměstnaným Romům důchodové pojištění.

4. Z bodu 2. a 3. jasně vyplývá, že hradíš i důchody pro Romy v důchodovém věku (což je u romských žen díky jejich vysokému počtu dětí mnohem dříve než u našich žen a matek).

5. Plně hradíš zdravotní pojištění za romské děti, Romky na mateřské dovolené a všech ostatních nezaměstnaných či invalidních Romů. A oni toho vědí patřičně využít. Zkus zajít do některého lékařského střediska v oblasti kde žijí a najdeš jich tam plnou ordinaci. A ty pracující, pokud si náhodou nemocný koupíš si aspirin, nebo nějaký jiný lék, bereš ho a stále chodíš do roboty, aby si stíhal splnit své pracovní úkoly.
Co se týká příspěvku Romů samotných do zdravotní kasy je kvůli jejich vysoké nezaměstnanosti a příležitostné práci načerno (na stavbách, výkopové práce apod.) skoro 0. Pokud i někteří z nich jsou oficiálně zaměstnaní je to většinou díky jejich mizernému vzdělání v nízkopříjmových zaměstnáních, kde jsou nízké odvody a skoro žádná daň z příjmu (nepřekročí nezdanitelný základ).

6. Plně hradíš mateřské příspěvky pro Romky během jejich mateřské dovolené (což je v podstatě od jejich
15. roku až do jejich menopauzy). Takže tvá žena se z mateřské dovolené většinou již po roce vrací do práce, aby si udržela zaměstnání a aby mohla platit Romkám její tříletou mateřskou dovolenou.

sdíletj na

4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
7. 4. 2019 00:12
Ohodnotit příspěvek :
     

Ještě nespíš:)) psala jsem si o Titanech a myslela si, že jsem tu sama? Z tvého článku se mi zatmívá před očima. To je masakr. Dobrý článek … kdyby tam nebyl ten blábol o Berijovi, tak super…. Bože už 40 milionů??? kdo to psal?

Editor
7. 4. 2019 00:30
Odpovědět  josh-xy

To máš pravdu, týká se to i nás. Nemáme tolik, ale i tak. Nejhorší je, že o tom nemůžeš ani pípnout, protože tě hned označí za rasistu. Přitom jenom není dovoleno se podívat pravdě do očí. Jenom těch neziskovek co se u nás zabývá romskou otázkou.
A nikdo nemá odvahu je odstavit od toku státních = našich peněz.
Dala jsem si do vyhledavače tu adresu ze článku a web není dostupný.