Skutečná španělsko-britská válka není až tak neuvěřitelná

Myšlenka plnohodnotné otevřené “velké” války mezi evropskými zeměmi, a dokonce přímo na území Evropy
je dnes pro mnohé směšná, ne-li absurdní.
Realita je ovšem potvrzením toho, že by se nemělo spěchat se závěry.

Na jedné straně, všechny země Evropy jsou úzce propojeny společnými finančními a komoditními toky, jediným spotřebitelským trhem a dokonce patří do stejného vojenského klubu. 
V každém případě je dnes poněkud nevhodné nazývat NATO jen vojenským blokem.
Brzy tam bude víc úřednických krys, než je celá pěchota. Samozřejmě, nelze na to vsadit boty, ale ve srovnání řekněme s druhou polovinou 60. let 20. století, Aliance opravdu není stejná. 

Nicméně teď mluvíme o něčem jiném. 
Je opravdu těžké si dnes představit otevřenou válku mezi členy jednoho “obraného” bloku mezi sebou.
Zejména lidem vzdáleným od reálného života. Život však ukazuje, že takový scénář není až tak fantastický.

Nedávno, 17. února 2019, španělská hlídková korveta P44 Tornado v doslovném slova smyslu vyhrožovala používáním zbraní a vplula do teritoriálních vod Gibraltaru. Španělská válečná loď se pokoušela donutit odplout obchodní lodě kotvící v britských vodách u Gibraltaru.
Což většina obchodníků, kteří tam byli, se rozhodla udělat. Protože…. Bůh ví, co napadne ty Španěly….. Koneckonců, mohli i střílet….. Pak si stěžujte z onoho světa.

Po dosažení tohoto cíle španělská hlídka demonstrativně plula po “britském pobřeží” ukazujíc vlajku. 
Z britské gibraltarské základny spěšně vyplulo několik britských lodí, které hlídají tento vodní rajon.

Celá záležitost skončila v míru. Strany se rozešky bez střelby. 
Londýn si začal stěžovat na těžkou práci a aroganci Španělska, zatímco Madrid zpočátku skromně sklopil oči, ale pak promluvil přímo…. Loď byla hlídková…. Okolní vody jsou španělské…. Takže kapitán korvety Tornado byl “v právu”. Španělsko je nespokojeno přístupem zahraničních ozbrojených sil na území Gibraltaru a hodlá pokračovat v přijímání různých opatření, aby zabránilo těmto skutečnostem.

Toto není první takový incident. V letošním roce už je třetí v řadě. 
V minulosti se podobných incidentů naakumulovalo více než tucet. To znamená tři do měsíce. 
A v květnu 2016 britské čluny dokonce vystřelily varovný výstřel na španělskou hlídkovou loď, která se snažila zabránit vplutí americké ponorky na Gibraltar.

Jediným rozdílem je to, že předtím, v daném případě nebyly nezapojeny peníze. 
Přesněji, ony vždy hrály hlavní roli, ale spory vypadaly jako čistě vnitřní tření mezi členy jedné společné rodiny, které bylo možno řešit různými mírovými způsoby.
Nadcházející stažení Velké Británie z EU dramaticky komplikuje situaci. (pokud k němu tedy vůbec dojde)

Nástroj pro mírové urovnání sporů výměnou kompromisního souhlasu s určitými hmotnými preferencemi zmizí. Zatímco příčiny konfliktu zůstávají akutní. Navíc jsou staré.
Výměnou za peníze, ve své době poskytlo Španělsko Gibraltaru významné výhody.
Brexit zbavuje Madrid peněz. Zatímco Londýn nemá v úmyslu se vzdát současných  výhod.
Navíc, když se dnes s příjmy objevil hluboký … řekněme – problém.

Výsledkem je, že konflikt se dostává do kategorie principiálních, a dřívější historie takových základních konfrontací se vždy vyřešila pouze přímým použitím vojenské síly. 
Tak jak se říká, na vývoj událostí “si počkáme”, ale pravděpodobnost nové “bitvy s Neporazitelnou armádou” prostě nejenže existuje, ale postupně se zvyšuje.

http://www.iarex.ru/news/64717.html

sdílet na