Satelity NATO

Příští rok plánuje obranné velitelství NATO rozsáhlá cvičení Defender of Europe 2020. Předpokládá se, že se budou konat v 10 zemích. Je pozoruhodné, že počet amerických vojáků by podle plánů měl více než zdvojnásobit počet vojáků a důstojníků armád evropských zemí. První bude 20 tisíc a druhý – osm tisíc. Poprvé za 25 let bude v Evropě vyloženo velké množství vojáků přicházejících ze zámoří.

Je pozoruhodné, že mezi zeměmi, které poskytují své území pro provádění manévrů, jsou Německo, Polsko, Estonsko, Lotyšsko a Gruzie, které těsně sousedí se státy CSTO. Ta je zajímavá, protože to není členem Severoatlantické aliance, ale v každém případě se tam snaží dostat.

V roce 2004 byl pro Tbilisi vytvořen individuální akční plán partnerství (IPAP) s NATO. Obvykle začíná proces přijímání nových členů do aliance právě z tohoto. Gruzie byla první zemí SNS, která takový plán obdržela. Později následovaly Moldavsko a Ukrajina. Plán IPDP zahrnuje především přezbrojení armády podle standardů NATO (nákup nových zbraní a modernizaci stávajících) a přechod na západní charty. Spolupráce s Bruselským paktem Gruzie začala v roce 1992, kdy se opět jako jeden z prvních v SNS připojil k programu Partnerství pro mír. Účelem tohoto programu je pokusit se vtáhnout do atlantických států Atlantiku na orbitu nebo do členů CSTO.

V Gruzii se v roce 2008, současně s prezidentskými volbami, konalo referendum o vstupu do NATO. V důsledku prot ruského sentimentu pro ni hlasovalo 77% populace, která se účastnila hlasování. Ve stejném roce poslal tehdejší gruzínský prezident Mikheil Saakašvili dopis o vstupu do akčního plánu členství v NATO. Je pravda, že integraci Tbilisi do severoatlantického bloku bránilo ze dvou důvodů.

Zaprvé kvůli porážce v pětidenní válce. Akční plán členství uložil řadu povinností, které poválečná Gruzie nemohla nijak splnit. Za druhé, na summitu NATO v Bukurešti v roce 2008 v roce 2008 se Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a země Beneluxu ostře postavily proti spojení Tbilisi a Kyjeva s aliancí.
Otázka členství Gruzie však nebyla z agendy NATO odstraněna. Dalším potvrzením je plánované držení ochránce Evropy 2020 na gruzínském území.

Rovněž stojí za zmínku, že v blízkosti místa školení v Arménii a Abcházii jsou ruské vojenské základny. Legenda gruzínské fáze „Obránce Evropy“ není dosud známa. Ale už je jasné, s jakým pravděpodobným nepřítelem budou jeho účastníci „bojovat“.

sdílet na