Říkáte neziskové organizace? Ne, jde o nájemné politické ziskovky

Stanislav Novotný: Říkáte neziskové organizace? Ne, jde o nájemné politické ziskovky.

Vymývají mozky našich potomků, vnucují nám genderovou ideologii, znevažují zralost a zkušenost, cenzurují.
Polykají miliardy a pracovní síly, jež chybí jinde.

Dnes a denně lamentují sociální manipulátoři, že nedostatek pracovních sil musíme vykrýt masivním přijímáním migrantů. Dnes a denně jsme svědky handrkování ministrů, kteří „hledají“ peníze do svých rezortů.

A přitom jsme dnes a denně konfrontováni s aktivisty z celé řady náramně ziskových organizací, jež jsou napojeny na státní rozpočet a v zemi prosazují cizí politickou agendu, útočí na národní svébytnost a státní suverenitu. Vymývají mozky našich dětí, vnucují nám genderovou ideologii, znevažují zralost a zkušenost, atomizují společnost. Usilují o omezení svobody slova, cenzurují a ostrakizují jinak smýšlející.

Posluhují nadnárodním zájmům, přepisují dějiny a nabádají k lokajství a malosti.
Za státní peníze suplují politické strany, aniž by získaly řádný mandát ve volbách.
Tam jsou potřebné miliardy i špatně využité pracovní síly!

Nájemné politické ziskovky narušují náš politický systém a ústavní pořádek.
Jsou často financovány ze zahraničních zdrojů a podle toho se také chovají.
Je tedy naprosto nepřijatelné, aby byly navíc dotovány z veřejných rozpočtů.

Jak dlouho ještě budeme poslouchat ohlušující parlamentní mlčení?
Kdo už konečně odstřihne zemské škůdce?

(autorem článku je Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií a bývalý policejní prezident)
http://www.rukojmi.cz/clanky/8705-stanislav-novotny-rikate-neziskove-organizace-ne-jde-o-najemne-politicke-ziskovky

sdílet na