PUTIN OZNÁMIL DOKTRÍNU GLOBÁLNÍ KONFRONTACE SE SPOJENÝMI STÁTY

Konfrontace s Británií a Spojenými státy byla vždy základem politického kurzu Ruska, stejně pro post-sovětskou politickou elitu, což Putin řekl druhý den Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra-2019. To je rozpad všech kánonů a předchozích orientací.

To co řekl Putin z hlavní tribuny  fóra v pátek, 7. června, vejde do historie jako druhý mnichovský projev. 

Můžete hledat analogie v Churchillově Fultonském projevu, s jedinou výjimkou, že Putinův projev nebyl tak vášnivý a kategorický. 
Putin už dávno získal reputaci politika, jehož železná pěst má vždy sametovou rukavici.

Ale podstata se nemění:
Putin poprvé celému světu oznámil, že Rusko již neuznává převládající systém americké nadvlády. 
Rusko navíc v této konfrontaci není osamoceno, v této konfrontaci se spojuje s Čínou a zbytkem světa, přesněji s těmi částmi, které neztratily svou vůli zachránit se před americkým jhem a hledají sílu, ke které
by se mohly připojit. V tom je rozdíl:
V tom je rozdíl: neuznávat de facto přiznáním de jure a přestat přiznávat de jure otevřeným oznámením, že od nynějška jsou na světě oficiálně dva bloky:…. ty se Spojenými státy a ty proti nim. 
A Rusko je s těmi, kdo jsou proti Spojeným státům. 
Tuto volbu doslova získává současná politická elita Ruska. 
Přesněji řečeno, její avangarda, její vedoucí skupiny – ty, které vstupují do Putinova vnitřního kruhu a budují svou moc, přičemž spoléhají na stát, jeho moc a suverenitu.

Tyto skupiny chápou, že jsou v Rusku mocné sily, které mají zcela odlišný koncept vlády, jsou to ty, které staví své postavení na základě finančních a politických kruhů Británie a Spojených států, jejichž děti tam žijí a studují, a udržují podnikání v anglosaské jurisdikci. . 

Tyto síly potřebují podřízení národních zájmů Ruska a jeho vládnoucí politické třídy zájmům vládnoucích kruhů Británie a USA. Je to právě tato kvalita, kterou tyto vládnoucí kruhy potřebují, a to je o jejich nadvládě, kdy vidí svou šanci na prosperitu. Stále více se však rozděluje elita Ruska a Vladimir Putin pečlivě omezuje ostrost konfrontace mezi rozdělenými elitními skupinami.

Protože je velmi obtížné být v takové situaci rozhodčím, spojující ekonomiku, propagandu, armádu, speciální služby, regionální a federální elity, spojující se s nimi obchod, odbory, byrokracii, národ, … Každé oddělení obhajuje své. Jak je možné v takové situaci vyjádřit skrytý význam politiky, každé své rozhodnutí?

12 let Putin čekal. 12 let uplynulo od prvního varování, od mnichovského projevu, ve kterém Putin varoval,
že Západ se dostal na pokraj nebezpečné konfrontace, a v této konfrontaci přecenil svou sílu. 
A 12 let Západ nevěřil Putinovu varování. A teď, jak se říká,… “skončil.”

Bez náznaků, bez tanečků kolem „horké kaše“, Putin poprvé ve své politické kariéře oznámil záměr Ruska oddělit Evropu od Spojených států. 
Jenom tomu slouží konstrukce postavení americko-evropské opozice v jeho projevu, která označuje ostrý a neslučitelný střet zájmů mezi Evropou a anglosaským hegemonem.

Putin prostě nereklamoval jen Nord Stream 2,… poukázal jeho soulad s životními zájmy Evropy. 
Jinak by Evropa do tohoto projektu nikdy nešla. 
Poukázal také na všechny nesoulady zájmů Spojených států s těmito evropskými, které se stále více a více promítají v rozhovorech s Evropou v jazyce ultimát a kroucení rukou. 

Ve světě, kde v Evropě zavládne neomezená americká nadvláda, nebudou mít současné evropské elity místo ani fyzické…. Prostě přestanou existovat.

Putin, nejenže jednoznačně označil rozpor zájmů Spojených států a Evropy, on se jich „jen“ nedotkl, ale soustředil se na tento nervový uzel, a to veškerou silou svého tlaku. 
Za konfliktem zájmů kolem plynovodu stojí konflikt celého spektra životních zájmů. 

Evropa přestala být pro Spojené státy pouhým vazalem, nyní je pro ně kořistí = zdrojem, bez jeho spotřeby, Spojené státy přestávají existovat jako hegemon, a možná dokonce jako jednotný stát.

Spor s USA pro Evropu není nedorozuměním v otázce odlišného chápání principů demokracie, je to existenciální spor mezi predátorem a obětí. 
Příměří „na vodě“ je u konce, pro anglosaského lva již není evropská laň prostředek k flirtování s jeho klidem, ale kořistí… kterou když nezabije a nesežere,… tak lovec bude čelil smrti hladem.

A to znamená, že smrt ohrožuje především Evropu, přičemž odtamtud, odkud si vždy zvykla přijímat zaopatření, i když se podřídila vůli vydržovatele. Nyní musí být všechny zkrmené vitamíny uhrazeny.

Evropa se ocitla v pozici krávy, která nikdy nevěřila tomu, že byla vykrmena proto, aby ji po celý čas dojili, a pak ji nakonec snědli…. Teď to začíná chápat a Vladimir Putin o tom nahlas a veřejně mluví před celým světem.

V odůvodnění globální kampaně světa proti Spojeným státům Putin obvinil Spojené státy ze zničení zavedené společné právní sféry. 
Spojené státy se přesunuly k přímým silovým metodám udržení nadvlády, což vytváří zásadně novou realitu. 
Ve světě se již vytvořil potenciál rostoucích národních ekonomik a tyto národy jsou připraveny bránit se proti americké agresi všemi svými silami.

Je zajímavé, že ne Si Ťin-pching, ale jmenovitě Putin, uvedl příklad americké agrese proti čínské společnosti Huawei, čímž ukázal, že pozice Číny a Ruska jsou v této konfrontaci sjednoceny. Krize globální ekonomiky je spojena s vyčerpáním stávajících trhů a nevyhnutelností jejich silového přerozdělování. 
Putinův projev je přímým varováním pro Spojené státy o hranicích jejich možností.

Pokud jste hegemon, a náhle někdo přijde a nakreslí na zem křídou čáru a řekne:
„Pokud ji překročíš, dostaneš přes prsty,… raději mi věř na slovo,“ a okolo stojí mlčenliví pozorovatelé s velmi nevlídným výrazem v obličeji, pak máte problémy. Máte velmi vážné problémy.

Ukázali vám nejen hranice vašich možností – ukázali toho, kdo vám tyto hranice vyčlenil. 
Je to pretendent na vaši hegemonii. Ve skutečnosti ten, kdo veřejně neuznal vaši moc. 

Přistoupil a přímo řekl všem:
„A myslím si, že vaše místo je tam, vedle latríny”, jak to řekl hrdina jedné z ruských populárních komedií. Co máte dělat v této situaci? Roztrhnout si na prsou košili a předvádět gesto rockera?
A když se nezaleknou a vrazí vám, co pak?
Zvláště když máte ve vnitřnostech pocit, že proti všem to už neutáhnete. Co potom?“. 

Putin řekl:
skončil epocha, kdy byl americký systém jediný pro všechny. 
Rozvojové země získaly ve světové ekonomice velkou váhu a nyní se mění podmínky. 
A poprvé to neoznámily samotné Spojené státy, ale bylo to oznámeno samotným Spojeným státům. 
To není jen facka do tváře – je to kopanec do zadku. S obrovskou bílou stopou na zadnici. 

Podívejte se na rétoriku Putina – otevřeně nazval Spojené státy nájezdníkem a lupičem. 
To jest, banditou na cestě, pirátem na mořích, vyděračem. 
To je bezprecedentní událost. A to není emocionální alegorie. 
Toto je přímý pokus delegitimizovat americkou hegemonii. 
Lupič není obyčejný konkurent, lupič je zločinec. 
A se zločinci se mluví jazykem síly, ne společnými zájmy.

Putin ve skutečnosti nejenže vystoupil a řekl celému světu:
„Americká nadvláda je nezákonná a samotné Spojené státy jsou připraveny postavit se mimo zákony civilizované komunity!“
Neřekl jen:
„Pokud se tak stane, pak válka všech proti Spojeným státům není jen legální, nýbrž i spravedlivá, protože je to válka za osvobození!“ 
Neřekl jen:
„A Rusko a Čína jsou připraveny reagovat na tuto válku!“

Kdyby tomu tak bylo, Spojené státy by se nemusely bát. Putin udělal něco horšího. 
Vyšel ven a veřejně prohlásil:
„Ale vždyť král je nahý!“

To je pro Evropany. Pro Rusy to zní jako známý výkřik: „Car není pravý!“
…. Co se stává poté, historie ví.

Putin se dopustil hrozné urážky Spojených států, když vyžaduje stejné podmínky pro rozvoj. 
Stejné podmínky jsou podmínky, za kterých USA ztrácejí své vedení a proměňují se v Británii №2  
= hegemona na penzi. 

A ve světě se Evropa, Čína a Rusko začínají tím řídit. Skončí to tím, že nejen Latinská Amerika, ale také stát Texas, bude mít tendenci se odtrhnout od Spojených států a vrátí se do Mexika. 
A Američané budou platit a činit pokání, platit a činit pokání….. všem… počínaje Indiány a konče posledním Japoncem,… protože Hirošima a Nagasaki jsou také oni.

Putin oznámil:
Rusko má čím porazit americkou hegemonii. 
“Je to umělá inteligence, genomické technologie pro medicínu, přenosné zdroje energie, nové materiály.”

Zvláště Putin zdůraznil:
střízlivě hodnotíme naše schopnosti stát se světovým lídrem v oblasti umělé inteligence a my se jím staneme. 
To v Rusku není nejmocnější americká škola programování, to v USA je nejsilnější ruská škola programátorů. 
Nejsou to Spojené státy, které v této oblasti vytvářejí nejlepší síly, ale je to Rusko. 
A od nynějška Rusko tímto směrem namíří veškerou svou sílu.

A co se stane, když se Rusko na něco zaměří všemi svými silami, je vidět na praporu nad Reichstagem, na prvním satelitu Země, na prvním letem člověka do vesmíru,.. Nebo na zničeho nic se objevenými hypersonickými raketami, na které se Spojené státy nezmohou ještě mnoho let. 
A když se zmohou, Rusko bude mít novou zbraň. 
Podceňovat ruské schopnosti znamená udělat nejhroznější chybu. Potvrdí to Napoleon, Hitler a Clinton.

Ruské elity se mohou ještě potulovat a nechápat, prožívat iluze a podnikat chybné kroky, ale ta část z nich, která je schopna pevně držet moc a vést zemi do budoucnosti, učinila rozhodnutí. 
A tato volba se oznámila veřejně. 12 let Putin odměřoval, před tím než někoho odstřihne.
Nyní je čas váhání a čekání u konce. Putin začal odpočítávat a odstřihávat. Každý pochopil, že dohoda se Spojenými státy nebude fungovat, ale ustupovat je již možné a je nutné to zastavit.

Vůle k vládnutí je schopnost dát výzvu. 
Putin tuto výzvu hodil jménem vládnoucí třídy Ruska, která chápe svou historickou perspektivu. 
Všechny ekonomické problémy a politické spory s opozicí a pátou kolonou jsou pro kurz země již zanedbatelné. 
A mluvčí po Putinovi, Si Ťin-pching, nejenže potvrdil Putinova slova, ale také ukázal, kdo je v konfrontaci se Spojenými státy  vůdcem a střelmistrem. Střelmistrem na americkou nadvládu – od slova “sestřelit”.

Putin vlastně sestřelil americké nároky a americké naděje. 
Ano, Spojené státy jsou stále ekonomicky a vojensky silnou zemí světa. 
Ano, jsou stále schopny udělat spoustu problémů komukoli v tomto světě. 
Ale už nejsou schopny podrobit si ty, které se snaží ohnout. Každá jejich činnost jenom zvyšuje odpor. 
Doklopýtaly na hranici své síly, jako když opilec narazí do zdi.

Příběh Huawei je jen začátkem amerického konce. Nyní USA odřezávají základnu čínské korporace. 
Její silná pozice je postavena na platformě operačního systému Android. 
Google oznámil ukončení poskytování služeb smartphonům Huawei. Řada velkých amerických IT společností přestala spolupracovat s Huawei na žádost Trumpa.

Ale Huawei se už nepodaří přiškrtit. 
Vytvořit problémy pro Huawei v tom Trump uspěl, ale dát mu stopku – ne. Google již uvedl, že vytvoření nezávislosti Huawei na dodavatelích z USA je hrozbou pro národní bezpečnost USA.

A teď si představte, jak bude vypadat svět, kde Rusko a Čína realizují své plány? 
Obrysy takového světa jsou popsány v článku Alexandra Zapolskise „Co očekává Rusko v Pax China?“
Systém dolaru, jakožto hlavního nástroje americké nadvlády v multipolárním světě, kterému dominují mocenská centra se svou vlastní měnou, bude čelit přirozeným překážkám. 
A transformace asijsko-pacifické oblasti na centrum výroby a spotřeby se zvýšením životní úrovně obyvatel Číny a zemí, přes kterou projde „Jeden pás – jedna cesta“, může drasticky změnit situaci Spojených států.

Pochopení všech těchto procesů, které již dlouho nabývají na síle, bylo důvodem pro slova, která Vladimir Putin pronesl z pódia mezinárodního ekonomického fóra Petrohrad -2019. To se stalo ústřední událostí celého fóra, které je poté v zásadě již možné uzavřít slovy…. “Děkuji vám všem, každý je svobodný.”

Putin v zásadě oznámil novou doktrínu globální konfrontace se Spojenými státy, která přivedla Rusko do čela procesu globálních transformací. 
Přesněji řečeno, do jeho epicentra, kdyby nebylo současné pozice Ruska, Spojené státy by dávno zlomily Čínu i ekonomicky, i vojensky i politicky. 
Klíč k Číně má Rusko.

A proto v předvečer „transferu-2024“, Rusko čekají pokusy o zorganizování velkých otřesů. 
Nicméně plány Ruska však budou realizovány, plány Spojených států ne. 
Pak bude jasné, že svět se skutečně stal multipolárním. 
V něm již nebude jeden „Señor„ s partou vazalů a „barbarů“, ale bude existovat mnoho Señorů, kteří musí být schopni vyjednávat, musí se umět domluvit a nějak se naučit žít v této realitě. 

To bylo to, o čem Putin mluvil, a ten kdo tomu nerozuměl, nepochopil smysl, už prohrál. 

…….I když o tom ještě neví.     

http://www.iarex.ru/articles/67005.html

sdílet na

8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Editor
10. 6. 2019 01:09
Ohodnotit příspěvek :
     

Kartágo musí být zničeno,…. sice se tuto památnou větu prý řekl Cato, ale já spíš věřím tomu, že to byl Scipio.

Editor
10. 6. 2019 09:59
Odpovědět  Janinna

Mě do toho nemotej 🙂 jináč ceterum autem censeo, Carthaginem esse delendam.

Editor
10. 6. 2019 22:18
Odpovědět  scipio

Chi, chi,… Jináč…ostatně soudím, že na tebe jsem si při tom opravdu, ale opravdu ani nevzpomněla??

Editor
10. 6. 2019 22:20
Odpovědět  Janinna

to od tebe opravdu, ale opravdu není hezké …. 😛

Editor
10. 6. 2019 22:49
Odpovědět  scipio

Viď?… chi, chi,… snad bys mi nevěřil:)) a jinak učím se od tebe?

Editor
10. 6. 2019 19:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Ohledně Androidu toho strejda gůúůúůúgl moc nenadělá, protože Android jako takový je volný, jde jenom o některé služby poskytované googlem a ty do švestek nahradí vlastními. Pravda, chvíli to bude trochu zlobit, ale to nakonec všechno sw čas od času dělá nesmysle.

Editor
11. 6. 2019 20:51
Odpovědět  scipio

Rusko nabídlo Huawei, aby zvážil využití ruského softwaru na různých zařízeních (zejména smartphonů), bylo to probíráno na schůzce vedoucího ministerstva komunikací a masových komunikací RF a místopředsedy představenstva společnosti Huawei Guo Ping.
Jo a také se jedná o ruský operační systém Aurora.

Editor
11. 6. 2019 20:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Koukám, že tenhle článek je už všude:))